Xem tử vi các tuổi năm 2018

Giải đáp tư vấn
  • tôi sinh ngày 06 tháng 3 năm 1959 tôi động thổ làm nhà trong tháng mấy của năm 2017 là phù tốt? Nếu được thì động thổ vào ngày giờ nào?

  • Câu trả lời dành cho bạn có tại chuyên mục ⇒> Xem ngày khởi công xây dựng nhà


Hỗ trợ trực tuyến