Xem tử vi các tuổi năm 2018

Giải đáp tư vấn
  • Tôi sinh ngày 28/12/1966 (17/11/66), xin được hỏi năm 2017 này tôi có ý định mua ô tô. Vậy ngày, tháng nào trong năm 2017 tôi mua xe là tốt nhất.


Hỗ trợ trực tuyến