Xem tử vi các tuổi năm 2018

Giải đáp tư vấn

  • Tôi sinh ngày 30/03/1965 dương lịch, tôi không biết giờ sinh. Nhà tôi ở hiện nay là hướng Bắc Đông Bắc vì hướng đất như vậy. Cho tôi hỏi phong thủy như thế tốt xấu và nếu không tốt thì tôi nên làm gì để hóa giải? Xin cảm ôn!

  • Câu hỏi của bạn được giải đáp tại: “Xem hướng làm nhà theo tuổi


Hỗ trợ trực tuyến