Xem tử vi các tuổi năm 2018

Giải đáp tư vấn
  • Chào thầy chồng e tuổi canh thân định động thổ xây nhà ngày 16/6/2017 âm lịch thì có đc ko và động thổ giờ nào thì đẹp.Nếu ngày đấy ko đc thì xin thầy tư vấn giúp e ngày nào ? E xin cảm ơn

  • Câu trả lời dành cho bạn có tại chuyên mục ⇒> Xem ngày khởi công xây dựng nhà


Hỗ trợ trực tuyến