Giải đáp tư vấn
  • Nhờ thầy xem giúp? Mình sinh vào khoảng 10 đến 11 giờ trưa, tháng 8 âm lịch (ko nhớ ngày, chỉ nhớ ngày). Nhờ thầy xem về tất cả mọi mặt. Thanks!

Hỗ trợ trực tuyến