Xem tử vi các tuổi năm 2018

Giải đáp tư vấn
  • Chào thầy, tôi tên là Nguyễn Thị Bình sinh vào 12h15 phút đêm ngày 07/12/1972 đã sang ngày 08/12/1972 ( dương lịch) nhờ thầy xem giúp công việc sự nghiệp gia đình con cái sức khoẻ và vận hạn năm 2017


Hỗ trợ trực tuyến