Xem tử vi các tuổi năm 2018

Giải đáp tư vấn

  • Tôi sinh ngày 21/9/1973(âm lịch), sinh lúc 1h sáng, muốn hỏi về công việc làm ăn như thế nào, tháng 7 và 8 âm lịch có thuận lợi ko. Cảm ơn


Hỗ trợ trực tuyến