Xem tử vi các tuổi năm 2018

Giải đáp tư vấn

  • Tôi sinh ngày 03/11/1970 dương lịch năm nay tôi định bốc mộ cho mẹ tôi mất ngày 06/08/2014 âm lịch. Dự định làm vào ngày 11/11/2017 âm lịch có được không?


Hỗ trợ trực tuyến