Xem tử vi các tuổi năm 2018

Giải đáp tư vấn

  • Xin hỏi ông nội sinh 1928 mất 18h ngày 02/1/2018. Dự kiến Khâm liệm 2h ngày 03/1/2018 và di chuyển chôn cất 14h cùng ngày được không ạ? Xin ý kiến thầy


  • Vui lòng thêm nội dung quản trị

Hỗ trợ trực tuyến