Xem tử vi các tuổi năm 2018

Giải đáp tư vấn

  • Tôi sinh năm 1973 xin hoi ngày 20/7 âm lịch tới có động thổ làm nhà được không.

  • Gia chủ sinh năm 1973 quý sửu mệnh tang đố mộc mà ngày 20/7 âm lịch ngày tuy tốt nhưng lại có sao thổ kỵ chuyên chủ về kỷ động thổ nếu dùng ngày này thì lại chọn cả giờ nữa thì mới có thể làm được

    Câu trả lời dành cho bạn có tại chuyên mục ⇒> Xem ngày khởi công xây dựng nhà


Hỗ trợ trực tuyến