Xem tử vi các tuổi năm 2018

Giải đáp tư vấn

  • Tôi sn 1972 cho tôi hỏi ngày mùng 2/8/2016 âm lịch có đẹp ngày để về nhà mới không ạ

  • Tuổi nhâm tý 1972 mệnh tang đố mộc mà muốn về nhà mới ngày mùng 2/8 âm lịch thì ngày này là ngày sát chủ xấu không nên về nhà mới ngày này

    Câu hỏi của bạn được giải đáp tại chuyên mục ⇒> Xem ngày chuyển nhà


Hỗ trợ trực tuyến