Xem tử vi các tuổi năm 2018

Giải đáp tư vấn
  • Tôi muốn xem ngày động thổ làm nhà tháng 10 đẹp nhất cho tuổi bính thân 2016

  • Bính thân sinh năm 1956 mệnh sơn hạ hỏa thì làm nhà vào tháng 10 là xấu ,còn vẫn quyết làm thì chỉ có ngày mùng 9 tháng 10 âm lịch nhưng ngày này phải động thổ lúc 11h 15 thì mới được và ngày 21 tháng 10 âm lịch ngày này làm phải động thổ lúc 5 giờ sáng tới 7 giờ sáng

    Câu trả lời của bạn có tại chuyên mục ⇒> Xem ngày động thổ


Hỗ trợ trực tuyến