Xem tử vi các tuổi năm 2018

Giải đáp tư vấn
  • Em sinh năm 1976 mượn người sinh năm 1972 động thổ làm nhà vào tháng 8 âm lịch năm 2016.Xin hỏi thầy nên động thổ vào ngày, giờ nào thì tốt ạ?

  • Gia chủ sinh năm 1976 bính thìn mệnh sa trung thổ mà mượn người sinh năm 1972 nhâm tý mệnh tang đổ mộc mà động thổ vào tháng 8 thì tháng này chỉ có ngày bình thường mà thôi đó là ngày 11/8 âm lịch ,ngày này thì có gìơ thìn là động thổ được thôi nhưng giờ này thì chỉ có chính tuổi 1972 động thổ mới được còn nếu người này không tự tay động thổ thì coi như là xấu

    Câu trả lời của bạn có tại chuyên mục ⇒> Xem ngày động thổ


Hỗ trợ trực tuyến