Xem tử vi các tuổi năm 2018

Giải đáp tư vấn
  • Tôi sinh ngày 18.08.1992 âm lịch .Năm nay tôi muốn làm nhà thì chọn ngày nào trong tháng 8 âm lịch để động thổ là tốt nhất ạ. Xin cảm ơn !

  • Cháu sinh năm 1992 nhâm thân mệnh kiếm phong kim nam nay dính thái tuế thì không lợi cho làm nhà còn nếu làm ,còn tháng 8 al động thì thì là xáu đối với tuổi,còn nếu quyết làm trong tháng 8 al thì chỉ có ngày 25 tháng 8 âm là làm được thôi

    Chuyên gia đã trả lời câu hỏi của bạn tại chuyên mục ⇒> Xem ngày làm nhà


Hỗ trợ trực tuyến