Xem tử vi các tuổi năm 2018

Giải đáp tư vấn
  • Sinh năm 1973 tuổi quý sửu thì cất nhà vào ngày nào trong tháng 8 âm lịch được ạ?

  • E sinh năm 1973 quý sửu mệnh tang đố mộc mà muốn cất nhà trong tháng 8 âm lịch thì chỉ có ngày bình thường mà thôi đó là ngày 11/8 âm lịch

    Chuyên gia đã trả lời câu hỏi của bạn tại chuyên mục ⇒> Xem ngày làm nhà


Hỗ trợ trực tuyến