Xem tử vi các tuổi năm 2018

Giải đáp tư vấn

  • Cháu sinh năm 1983, nhờ người động thổ sinh năm 1972. Cháu xin nhờ Thầy xem giúp ngày cất nóc trong tháng 8 âm; ngày mua nhà và lên nhà mới trong tháng 10 và tháng 12 âm với ạ. Cháu có phải lưu ý thêm điều gì không ạ? Cháu xin cảm ơn ạ!

  • Cháu sinh năm 1983 mà nhờ người sinh năm 1972 nhâm tý mệnh tang đố mộc mà tìm ngày cất nóc trong tháng 8 âm lịch thì không có ngày tốt chỉ có ngày 17 là được nhưng ngày này thì phải chọn giờ mùi tức là 13 giờ 15 phút ,còn ngày mua nhà và nên mới thì lúc đó muốn mua lại phải chọn ngày theo tuổi cháu để mua

    Câu trả lời của bạn có tại chuyên mục ⇒> Xem ngày động thổ


Hỗ trợ trực tuyến