Xem tử vi các tuổi năm 2018

Giải đáp tư vấn
  • Xin hỏi: Tôi sinh năm 1938 Mậu Dần, nam. Tôi dự định động thổ xâu nhà vào ngày 01/9/2016 ÂL hoặc 02/9/2016 ÂL (tức ngàu 01 hoặc 02/10 DL) có được không?

  • Gia chủ sinh năm 1938 mậu dần mà muốn động thổ ngày mùng 1 tức là ngày cùng tháng tận hay còn gọi là ngày sóc ngày này vô khí cơ thể gọi là mặt trời mặt trăng đều không có cho nên làm ngày này thì xấu, còn ngày mùng 2/9 là ngày đinh tỵ ngày này tuy là thanh long hoàng đạo tuy nhiên vì do can chi ngày này ,sao ngày lại kỵ động thộ ,như thổ cấm nếu động thổ ngày này thì trước thì lợi nhưng sau thì hại

    Câu trả lời dành cho bạn có tại chuyên mục ⇒> Xem ngày khởi công xây dựng nhà


Hỗ trợ trực tuyến