Xem tử vi các tuổi năm 2018

Giải đáp tư vấn
  • Xin xem giup e tuoi nham tý nu vs đinh mùi nu.muon xây nha trọ.vay ngay 17 thag nay co dog tho khoi cog dc k. Neu phai lam thi co anh huong gi k. Nhug truoc do da co đào hầm r ạ. K bit co s k ạ.

  • E sinh năm 1972 nhâm tý mệnh tang đố mộc , và người sinh năm 1967 đinh mùi mệnh giản hạ thủy thì ngày 17/8 âm lịch thì chỉ hợp với người sinh năm 1967 mà thôi

    Câu hỏi của bạn được giải đáp tại chuyên mục ⇒> Chọn ngày động thổ


Hỗ trợ trực tuyến