Xem tử vi các tuổi năm 2018

Giải đáp tư vấn

  • Tôi sinh ngày 26/8/1965 dương lịch nhờ thầy xem giúp từ tháng 9 đến tháng 12 âm lịch năm 2016 tôi đi bệnh viện để điều trị bệnh nhờ thầy xem giúp đi vào tháng nào thì tốt nhất trong tháng ấy thì ngày nào là tốt và hợp với tuổi của tôi. Xim cảm ơn.

  • Câu trả lời của bạn có tại chuyên mục ⇒> Xem ngày tốt xấu


Hỗ trợ trực tuyến