Xem tử vi các tuổi năm 2018

Giải đáp tư vấn
  • Tôi sinh năm 1972, tôi đamg băn khoăn chọn ngày động thổ vào ngày 8.9 và 17.9, kính đề nghị quý thầy cho biết tôi nên trọn ngày nào trọng Hải ngày trên, hoặc một ngày khác, trân trọng cảm ơn các quý thầy.

  • Câu trả lời của bạn có tại chuyên mục ⇒> Xem ngày động thổ


Hỗ trợ trực tuyến