Xem tử vi các tuổi năm 2018

Giải đáp tư vấn
  • tôi muốn mượn người 72 tuổi động thổ vào 20/9/2016 liệu có được không?

  • người sinh năm 1972 nhâm tý mệnh tang đố mộc mà ngày 20 tháng tháng 9 là ngày ất hợi thì động thổ rất tốt

    Chuyên gia đã trả lời câu hỏi của bạn tại chuyên mục ⇒> Xem ngày làm nhà


Hỗ trợ trực tuyến