Xem tử vi các tuổi năm 2018

Giải đáp tư vấn

  • Mình sinh ngày 26/12/1977(16/11 al). Cho hỏi ngày 16/12/2016 gác dòn dong có được không vậy? Xin thành thật cảm ơn.

  • Bạn hỏi ngày 16/12 là ngày dương lịch hay âm lịch thế

Hỗ trợ trực tuyến