Xem tử vi các tuổi năm 2018

Giải đáp tư vấn
  • Chào thầy! Chồng con sinh ngày 25/2/1983. Vậy năm 2016 nhà con có được tuổi xây nhà không? Nhà con đính động thổ vào ngày 18/11 âm lịch có được không?

  • Câu trả lời của bạn có tại chuyên mục ⇒> Xem ngày động thổ


Hỗ trợ trực tuyến