Xem tử vi các tuổi năm 2018

Giải đáp tư vấn
  • Chào chú, cháu sinh 15h30 ngày 7 tháng 7 âm lịch năm 1989 bạn trai cháu sinh ngày 17 tháng 12 dương lịch năm 1984. Chú xem giúp cháu tuổi hai bọn cháu có hợp không ạ? Sang năm công việc và tài chính của cháu có thuận lợi không ạ? Cháu cảm ơn chú nhiều!

  • Hai Tuổi này không hợp dính tứ tuyệt tuổi và ngũ hành khắc nhau và cung phi xấu cưới thì phải chọn ngày tạo ra phúc đức của hai tuổi thì mới nên cưới

Hỗ trợ trực tuyến