Xem tử vi các tuổi năm 2018

Giải đáp tư vấn
  • Cháu chào chú. Chú cho cháu hỏi ag cháu sn 1989 chồng cháu sn 1977 chú cho cháu hỏi 2 vợ chồng cháu về con cái, cv làm ăn có thuận lợi không ah. Cháu cảm ơn ah

  • E cung cấp thêm cho anh về ngày tháng năm sinh và ghi rõ ngày giờ sinh đó là âm lịch hay dương lịch

Hỗ trợ trực tuyến