Xem tử vi các tuổi năm 2018

Giải đáp tư vấn
  • Cháu chào chú. Cho cháu hỏi cháu là nữ, sn 27/9/89 âm lịch, sinh vào khoảng 4-5h sáng. Ck cháu sn 21/5/1989 âm lịch sinh vào buổi tối còn giờ thig khoảng 7-9h. Chú xem giúp năm 2017 cho gđ cháu, cháu cưới hơn 1 năm chưa có bé, và muốn hỏi ngày giờ mở hàng và người mở hàng đầu năm, cháu có vừa đi làm vừa bán hàng thêm ạ. Năm nay vk Ck cháu có thêm thành viên mới không ạ. Cháu cảm ơn!


Hỗ trợ trực tuyến