Xem bói

Xem bói tuổi làm nhàLuận tuổi làm nhà của bạn !

Thông tin gia chủ xem tuổi làm nhà Đinh Dậu

Tuổi dương lịch 6/6/2017
Tuổi Âm lịch
  • 12/5/2017
  • Can chi ngày Giáp Tí, tháng Bính Ngọ, năm Đinh Dậu
Mệnh Sơn hạ Hoả
Năm khởi công Năm 2017(Đinh Dậu) Sơn hạ Hoả
Năm này tốt hợp với bạn có thể xây sửa nhà !

Bảng phân tích tam tai, hoang ốc, kim lâu

Tam tai

Gia chủ tuổi Đinh Dậu cần tránh các năm Tam tai Hợi , Tí , Sửu

Năm dự kiến làm nhà là : Năm 2017(Đinh Dậu), Như vậy sẽ không phạm phải tam tai

Kim lâu

Năm 2017(Đinh Dậu) gia chủ 1 tuổi. Theo cách tính kim lâu sẽ không phạm phải kim lâu.

Hoang ốc

Năm 2017(Đinh Dậu) gia chủ 1 tuổi. Theo cách tính hoang ốc sẽ không phạm phải hoang ốc.

Sao xanh Kim lâu là không phạm vào yếu tố trong cột

Sao đen Kim lâu là phạm vào yếu tố trong cột

Tuổi nào không phạm vào cả 3 yếu tố thì dòng đó được bôi màu xanh và có 3 sao màu xanh

Bạn có thể bấm vào Tuổi màu đỏ để xem chi tiết Tuổi xây nhà

Bảng tính Tam tai, Hoàng ốc, Kim lâu năm 2017
Năm sinh Tuổi Tam tai Hoàng ốc Kim lâu
1947 71 Đinh Hợi Tam tai Tam tai Tam tai
1948 70 Mậu Tí Tam tai Tam tai Tam tai
1949 69 Kỷ Sửu Tam tai Tam tai Tam tai
1950 68 Canh Dần Tam tai Tam tai Tam tai
1951 67 Tân Mão Tam tai Tam tai Tam tai
1952 66 Nhâm Thìn Tam tai Tam tai Tam tai
1953 65 Quý Tỵ Tam tai Tam tai Tam tai
1954 64 Giáp Ngọ Tam tai Tam tai Tam tai
1955 63 Ất Mùi Tam tai Tam tai Tam tai
1956 62 Bính Thân Tam tai Tam tai Tam tai
1957 61 Đinh Dậu Tam tai Tam tai Tam tai
1958 60 Mậu Tuất Tam tai Tam tai Tam tai
1959 59 Kỷ Hợi Tam tai Tam tai Tam tai
1960 58 Canh Tí Tam tai Tam tai Tam tai
1961 57 Tân Sửu Tam tai Tam tai Tam tai
1962 56 Nhâm Dần Tam tai Tam tai Tam tai
1963 55 Quý Mão Tam tai Tam tai Tam tai
1964 54 Giáp Thìn Tam tai Tam tai Tam tai
1965 53 Ất Tỵ Tam tai Tam tai Tam tai
1966 52 Bính Ngọ Tam tai Tam tai Tam tai
1967 51 Đinh Mùi Tam tai Tam tai Tam tai
1968 50 Mậu Thân Tam tai Tam tai Tam tai
1969 49 Kỷ Dậu Tam tai Tam tai Tam tai
1970 48 Canh Tuất Tam tai Tam tai Tam tai
1971 47 Tân Hợi Tam tai Tam tai Tam tai
1972 46 Nhâm Tí Tam tai Tam tai Tam tai
1973 45 Quý Sửu Tam tai Tam tai Tam tai
1974 44 Giáp Dần Tam tai Tam tai Tam tai
1975 43 Ất Mão Tam tai Tam tai Tam tai
1976 42 Bính Thìn Tam tai Tam tai Tam tai
1977 41 Đinh Tỵ Tam tai Tam tai Tam tai
1978 40 Mậu Ngọ Tam tai Tam tai Tam tai
1979 39 Kỷ Mùi Tam tai Tam tai Tam tai
1980 38 Canh Thân Tam tai Tam tai Tam tai
1981 37 Tân Dậu Tam tai Tam tai Tam tai
1982 36 Nhâm Tuất Tam tai Tam tai Tam tai
1983 35 Quý Hợi Tam tai Tam tai Tam tai
1984 34 Giáp Tí Tam tai Tam tai Tam tai
1985 33 Ất Sửu Tam tai Tam tai Tam tai
1986 32 Bính Dần Tam tai Tam tai Tam tai
1987 31 Đinh Mão Tam tai Tam tai Tam tai
1988 30 Mậu Thìn Tam tai Tam tai Tam tai
1989 29 Kỷ Tỵ Tam tai Tam tai Tam tai
1990 28 Canh Ngọ Tam tai Tam tai Tam tai
1991 27 Tân Mùi Tam tai Tam tai Tam tai
1992 26 Nhâm Thân Tam tai Tam tai Tam tai
1993 25 Quý Dậu Tam tai Tam tai Tam tai
1994 24 Giáp Tuất Tam tai Tam tai Tam tai
1995 23 Ất Hợi Tam tai Tam tai Tam tai
1996 22 Bính Tí Tam tai Tam tai Tam tai
1997 21 Đinh Sửu Tam tai Tam tai Tam tai

Hỗ trợ trực tuyến