-->-->

Tử vi 2017

Thông tin mới cập nhập

Hiện nay, đội ngũ chuyên gia phong thủy tại Huyenhoc.vn đã nghiên cứu và luận giải chi tiết tử vi năm 2018 cho đầy đủ các tuổi. Để khám phá ngay diễn biến cuộc sống của mình trong năm mới có gì đặc biệt mời quý bạn xem tại  TỬ VI 2018

Tử vi năm 2017 trong năm Đinh Dậu về vận niên, tài chính, tình cảm, sức khỏe và các điểm nổi bật trong từng tháng trong năm mới Đinh Dậu 2017 cho những người sinh năm bắt đầu từ 27/01/1941 (Tân Tỵ - 77 tuổi Âm Lịch) cho đến 23/01/2001 (Canh Thìn - 17 tuổi Âm Lịch).

 

Nếu là người nam, xin xem tử vi 2017 nam mạng, nếu là người nữ xin xem tử vi năm 2017 nữ mạng.

 

 

TUỔI

 

CƠ BẢN

Xem tử vi năm 2017 tuổi Tý

Tuổi Tý 2017

 

Xem tử vi năm 2017 cho tuổi Tý gồm các tuổi như Bính Tý, Giáp Tý, Nhâm Tý, Canh Tý, Mậu Tý cho cả nam mạng và nữ mạng. Dự đoán sơ lược về vận niên, tài chính, tình cảm, sức khỏe và các điểm nổi bật từng tháng cho người Tuổi Tý nói chung trong năm 2017 (Năm Đinh Dậu).

 

 

Bính Tý 1996 - Nữ                                

 

Giáp Tý 1984 – Nữ     

 

Nhâm Tý 1972 – Nữ     

 

Canh Tý 1960 – Nữ

Bính Tý 1996  - Nam

 

Giáp Tý 1984 – Nam

 

Nhâm Tý 1972 – Nam

 

Canh Tý 1960 – Nam


 

Xem tử vi năm 2017 tuổi Sửu

Tuổi Sửu 2017

 

Xem vận mệnh và tử vi năm 2017 cho tuổi Sửu gồm các tuổi như Đinh Sửu, Ất Sửu, Qúy Sửu, Tân Sửu, Kỷ Sửu cho cả nam mạng và nữ mạng. Dự đoán sơ lược về vận niên, tài chính, tình cảm, sức khỏe và các điểm nổi bật từng tháng cho người Tuổi Sửu nói chung trong năm 2017 (Năm Đinh Dậu).

 

 

Đinh Sửu 1997 – Nữ                          

 

Ất Sửu 1985 – Nữ            

 

Quý Sửu 1973 – Nữ         

 

Tân Sửu 1961 – Nữ          

 

Kỷ Sửu 1949 – Nữ            

Đinh Sửu 1997 – Nam

 

Ất Sửu 1985 – Nam

 

Qúy Sửu 1973 – Nam

 

Tân Sửu 1961 – Nam

 

Kỷ Sửu 1949 – Nam

 

 

Xem tử vi năm 2017 tuổi Dần

Tuổi Dần 2017

 

Xem bói tử vi năm 2017 cho tuổi Sửu gồm các tuổi như Đinh Sửu, Ất Sửu, Qúy Sửu, Tân Sửu, Kỷ Sửu cho cả nam mạng và nữ mạng. Dự đoán sơ lược về vận niên, tài chính, tình cảm, sức khỏe và các điểm nổi bật từng tháng cho người Tuổi Sửu nói chung trong năm 2017 (Năm Đinh Dậu).

 

 

Mậu Dần 1998 – Nữ                            

 

Bính Dần 1986 – Nữ          

 

Giáp Dần 1974 – Nữ          

 

Nhâm Dần 1962 – Nữ        

 

Canh Dần 1950 – Nữ          

Mậu Dần 1998 – Nam

 

Bính Dần 1986 – Nam

 

Giáp Dần 1974 – Nam

 

Nhâm Dần 1962 – Nam

 

Canh Dần 1950 – Nam

 

 

Xem tử vi năm 2017 tuổi mão

Tuổi Mão 2017

 

Xem lá số tử vi năm 2017 cho tuổi Mão gồm các tuổi như Kỷ Mão, Đinh Mão, Ất Mão, Qúy Mão, Tân Mão cho cả nam mạng và nữ mạng. Dự đoán sơ lược về vận niên, tài chính, tình cảm, sức khỏe và các điểm nổi bật từng tháng cho người Tuổi Mão nói chung trong năm 2017 (Năm Đinh Dậu).

 

 

Kỹ Mão 1999 – Nữ

 

Đinh Mão 1987 – Nữ

 

Ất Mão 1975 – Nữ  

 

Quý Mão 1963 – Nữ

 

Tân Mão 1951 – Nữ                              

Kỷ Mão 1999 – Nam

 

Đinh Mão 1987 – Nam

 

Ất Mão 1975 – Nam

 

Qúy Mão 1963 – Nam

 

Tân Mão 1951 – Nam

 

 

Xem tử vi năm 2017 tuổi Thìn

Tuổi Thìn 2017

 

Xem tử vi năm 2017 cho tuổi Thìn gồm các tuổi như Canh Thìn, Mậu Thìn, Bính Thìn, Nhâm Thìn, Giáp Thìn cho cả nam mạng và nữ mạng. Dự đoán sơ lược về vận niên, tài chính, tình cảm, sức khỏe và các điểm nổi bật từng tháng cho người Tuổi Thìn nói chung trong năm 2017 (Năm Đinh Dậu).

 

 

Canh Thìn 2000 – Nữ

 

Mậu Thìn 1988 – Nữ

 

Bính Thìn 1976 – Nữ

 

Giáp Thìn 1964 – Nữ

 

Nhâm Thìn 1952 – Nữ                        

Canh Thìn 2000 – Nam

 

Mậu Thìn 1988 – Nam

 

Bính Thìn 1976 – Nam

 

Giáp Thìn 1964 – Nam

 

Nhâm Thìn 1952 – Nam

 

 

xem tử vi năm 2017 tuổi tỵ

Tuổi Tỵ 2017

 

Vận mệnh năm 2017 cho tuổi Tỵ gồm các tuổi như Tân Tỵ, Kỷ Tỵ, Đinh Tỵ, Ất Tỵ, Qúy Tỵ cho cả nam mạng và nữ mạng. Dự đoán sơ lược về vận niên, tài chính, tình cảm, sức khỏe và các điểm nổi bật từng tháng cho người Tuổi Tỵ nói chung trong năm 2017 (Năm Đinh Dậu).

 

 

Tân Tỵ 2001 – Nữ

 

Kỷ Tỵ 1989 – Nữ

 

Đinh Tỵ 1977 – Nữ

 

Ất Tỵ 1965 – Nữ

 

Quý Tỵ 1953 – Nữ                               

Tân Tỵ 2001 – Nam

 

Kỷ Tỵ 1989 – Nam

 

Đinh Tỵ 1977 – Nam

 

Ất Tỵ 1965 – Nam

 

Qúy Tỵ 1953 – Nam

 

 

Xem tử vi năm 2017 tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ 2017

 

Tử vi năm 2017 cho tuổi Ngọ gồm các tuổi như Nhâm Ngọ, Canh Ngọ, Mậu Ngọ, Bính Ngọ, Giáp Ngọ cho cả nam mạng và nữ mạng. Dự đoán sơ lược về vận niên, tài chính, tình cảm, sức khỏe và các điểm nổi bật từng tháng cho người Tuổi Ngọ nói chung trong năm 2017 (Năm Đinh Dậu).

 

 

Nhâm Ngọ 2002 – Nữ

 

Canh Ngọ 1990 – Nữ

 

Mậu Ngọ 1978 – Nữ

 

Bính Ngọ 1966 – Nữ                         

 

Giáp Ngọ 1954 – Nữ

Nhâm Ngọ 2002 – Nam

 

Canh Ngọ 1990 – Nam

 

Mậu Ngọ 1978 – Nam

 

Bính Ngọ 1966 – Nam

 

Giáp Ngọ 1954 – Nam

 

 

Xem tử vi năm 2017 tuổi Mùi

Tuổi Mùi 2017

 

Xem tử vi và vận hạn năm 2017 cho tuổi Mùi gồm các tuổi như Qúy Mùi,  Tân Mùi, Đinh Mùi, Kỷ Mùi, Ất Mùi cho cả nam mạng và nữ mạng. Dự đoán sơ lược về vận niên, tài chính, tình cảm, sức khỏe và các điểm nổi bật từng tháng cho người Tuổi Mùi nói chung trong năm 2017 (Năm Đinh Dậu).

 

 

Qúy Mùi 2003 – Nữ

 

Tân Mùi 1991 – Nữ                            

 

Kỷ Mùi 1979 – Nữ  

 

Đinh Mùi 1967 – Nữ

 

Ất Mùi 1955 – Nữ

Qúy Mùi 2003  – Nam

 

Tân Mùi 1991 – Nam

 

Kỷ Mùi 1979 – Nam

 

Đinh Mùi 1967 – Nam

 

Ất Mùi 1955 – Nam

 

 

Xem tử vi năm 2017 tuổi Thân

Tuổi Thân 2017

 

Bói tử vi năm 2017 cho tuổi Thân gồm các tuổi như Giáp Thân, Nhâm Thân, Canh Thân, Mậu Thân, Bính Thân cho cả nam mạng và nữ mạng. Dự đoán sơ lược về vận niên, tài chính, tình cảm, sức khỏe và các điểm nổi bật từng tháng cho người Tuổi Thân nói chung trong năm 2017 (Năm Đinh Dậu).

 

 

Giáp Thân 2004 – Nữ

 

Nhâm Thân 1992 – Nữ

 

Canh Thân 1980 – Nữ

 

Mậu Thân 1968 – Nữ                         

 

Bính Thân 1956 – Nữ

Giáp Thân 2004 – Nam

 

Nhâm Thân 1992 – Nam

 

Canh Thân 1980 – Nam

 

Mậu Thân 1968 – Nam

 

Bính Thân 1956 – Nam

 

 

Xem tử vi năm 2017 tuổi dậu

Tuổi Dậu 2017

 

Xem tử vi năm 2017 cho người tuổi Dậu gồm các tuổi như Ất Dậu, Qúy Dậu, Tân Dậu, Kỷ Dậu, Đinh Dậu cho cả nam mạng và nữ mạng. Dự đoán sơ lược về vận niên, tài chính, tình cảm, sức khỏe và các điểm nổi bật từng tháng cho người Tuổi Dậu nói chung trong năm 2017 (Năm Đinh Dậu).

 

 

Quý Dậu 1993 – Nữ                             

 

Tân Dậu 1981 – Nữ

 

Kỷ Dậu 1969 – Nữ

 

Đinh Dậu 1957 – Nữ

Qúy Dậu 1993 – Nam

 

Tân Dậu 1981 – Nam

 

Kỷ Dậu 1969 – Nam

 

Đinh Dậu 1957 – Nam

 

 

Xem tử vi năm 2017 tuổi Tuất

Tuổi Tuất 2017

 

Lá số tử vi năm 2017 cho tuổi Tuất gồm các tuổi như Bính Tuất, Giáp Tuất, Nhâm Tuất, Canh Tuất, Mậu Tuất cho cả nam mạng và nữ mạng. Dự đoán sơ lược về vận niên, tài chính, tình cảm, sức khỏe và các điểm nổi bật từng tháng cho người Tuổi Tuất nói chung trong năm 2017 (Năm Đinh Dậu).

 

 

Giáp Tuất 1994 – Nữ                           

 

Nhâm Tuất 1982 – Nữ

 

Canh Tuất 1970 – Nữ

 

Mậu Tuất 1958 – Nữ

Giáp Tuất 1994 - Nam

 

Nhâm Tuất 1982 – Nam

 

Canh Tuất 1970 – Nam

 

Mậu Tuất 1958 – Nam

 

 

Xem tử vi năm 2017 tuổi Hợi

Tuổi Hợi 2017

 

Xem tử vi 2017 cho tuổi Hợi gồm các tuổi như Đinh Hợi, Tân Hợi, Ất Hợi, Qúy Hợi, Kỷ Hợi cho cả nam mạng và nữ mạng. Dự đoán sơ lược về vận niên, tài chính, tình cảm, sức khỏe và các điểm nổi bật từng tháng cho người Tuổi Hợi nói chung trong năm 2017 (Năm Đinh Dậu).

 

 

Ất Hợi 1995 – Nữ                                

 

Quý Hợi 1983 – Nữ

 

Tân Hợi 1971 – Nữ

 

Kỷ Hợi 1959 – Nữ

Ất Hợi 1995 – Nam

 

Qúy Hợi 1983 – Nam

 

Tân Hợi 1971 – Nam

 

Kỷ Hợi 1959 – Nam

 

 

 

Hỗ trợ trực tuyến