Xem tử vi các tuổi năm 2018

Giải đáp tư vấn

  • Chào Thầy ! Tôi tên là Nguyễn Thị Bích Liên sinh vào giờ Tỵ ngày 16/10/1972 (Dương lịch). Nhờ Thầy xem giúp cho tôi về vận hạn và chuyện tình cảm của tôi trong cuối năm 2017. Xin đa tạ thầy!


Hỗ trợ trực tuyến