Xem tử vi các tuổi năm 2019

Xem ngày tốt an táng

Con người sinh ra mỗi người có một số phận không ai lựa chọn được ngày sinh, giờ sinh và không ai lựa chọn được ngày mình mất đi nên may thì rơi vào ngày tốt giờ tốt, không may thì rơi vào ngày giờ xấu. Nếu gặp trường hợp xấu nhất là gặp Trùng Tang Liên Táng, thì cần có biện pháp hóa giải phù hợp, trong đó việc xem ngày tốt an táng (chôn cất) và lựa chọn giờ an táng là vô cùng quan trọng. Lựa chọn ngày giờ tốt an táng sẽ làm giảm bớt cái hung của ngày mất ngược lại nếu ngày giờ mất tốt thì sẽ càng tốt thêm.

 

Ngày 17/9/2019 là ngày Không xấu nhưng cũng chưa tốt cho việc an táng

Thông tin chung

 • Thứ ba ngày: 17/9/2019 (dương lịch) - 19/8/2019 (âm lịch) Ngày: Đinh Tỵ, tháng Quý Dậu, năm Kỷ Hợi
 • Ngày: Hắc đạo [chu tước hắc đạo]
 • Tuổi xung khắc ngày: Tân Hợi – Quý Hợi
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (1:00-2:59) ; Thìn (7:00-8:59) ; Ngọ (11:00-12:59) ; Mùi (13:00-14:59) ; Tuất (19:00-20:59) ; Hợi (21:00-22:59)
 • Giờ xấu trong ngày: Tí (23:00-0:59) ; Dần (3:00-4:59) ; Mão (5:00-6:59) ; Tỵ (9:00-10:59) ; Thân (15:00-16:59) ; Dậu (17:00-18:59)
 • Hướng tốt: nam; đông
 • Hướng xấu: đông

... Xem chi tiết ngày 17 tháng 9 năm 2019

Ngày tốt an táng trong tháng 9 năm 2019

Thứ hai, ngày 2/9/2019

 • Ngày Nhâm Dần tháng Quý Dậu năm Kỷ Hợi

 • Tức ngày 4 tháng 8 năm 2019 (Âm lịch) - thanh long hoàng đạo

 • Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59)

 • Xuất hành hướng Chính Nam để đón 'Hỷ Thần'. Xuất hành hướng Chính Tây để đón 'Tài Thần'.

Xem chi tiết ngày an táng 2/9/2019  

Thứ năm, ngày 12/9/2019

 • Ngày Nhâm Tý tháng Quý Dậu năm Kỷ Hợi

 • Tức ngày 14 tháng 8 năm 2019 (Âm lịch) - tư mệnh hoàng đạo

 • Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59)

 • Xuất hành hướng Chính Nam để đón 'Hỷ Thần'. Xuất hành hướng Chính Tây để đón 'Tài Thần'.

Xem chi tiết ngày an táng 12/9/2019  

Thứ bảy, ngày 14/9/2019

 • Ngày Giáp Dần tháng Quý Dậu năm Kỷ Hợi

 • Tức ngày 16 tháng 8 năm 2019 (Âm lịch) - thanh long hoàng đạo

 • Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59)

 • Xuất hành hướng Đông Bắc để đón 'Hỷ Thần'. Xuất hành hướng Đông Nam để đón 'Tài Thần'.

Xem chi tiết ngày an táng 14/9/2019  

Thứ ba, ngày 24/9/2019

 • Ngày Giáp Tý tháng Quý Dậu năm Kỷ Hợi

 • Tức ngày 26 tháng 8 năm 2019 (Âm lịch) - tư mệnh hoàng đạo

 • Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59)

 • Xuất hành hướng Đông Bắc để đón 'Hỷ Thần'. Xuất hành hướng Đông Nam để đón 'Tài Thần'.

Xem chi tiết ngày an táng 24/9/2019  

Thứ năm, ngày 26/9/2019

 • Ngày Bính Dần tháng Quý Dậu năm Kỷ Hợi

 • Tức ngày 28 tháng 8 năm 2019 (Âm lịch) - thanh long hoàng đạo

 • Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59)

 • Xuất hành hướng Tây Nam để đón 'Hỷ Thần'. Xuất hành hướng Chính Đông để đón 'Tài Thần'.

Xem chi tiết ngày an táng 26/9/2019  

Ngày xấu an táng trong tháng 9 năm 2019

Thứ tư, ngày 4/9/2019

 • Ngày Giáp Thìn tháng Quý Dậu năm Kỷ Hợi

 • Tức ngày 6 tháng 8 năm 2019 (Âm lịch) - thiên hình hắc đạo

 • Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59), Hợi (21:00-22:59)

 • Xuất hành hướng Đông Bắc để đón 'Hỷ Thần'. Xuất hành hướng Đông Nam để đón 'Tài Thần'.

Xem chi tiết ngày an táng 4/9/2019  

Thứ năm, ngày 5/9/2019

 • Ngày Ất Tỵ tháng Quý Dậu năm Kỷ Hợi

 • Tức ngày 7 tháng 8 năm 2019 (Âm lịch) - chu tước hắc đạo

 • Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

 • Xuất hành hướng Tây Bắc để đón 'Hỷ Thần'. Xuất hành hướng Đông Nam để đón 'Tài Thần'.

Xem chi tiết ngày an táng 5/9/2019  

Thứ sáu, ngày 6/9/2019

 • Ngày Bính Ngọ tháng Quý Dậu năm Kỷ Hợi

 • Tức ngày 8 tháng 8 năm 2019 (Âm lịch) - kim quỹ hoàng đạo

 • Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59)

 • Xuất hành hướng Tây Nam để đón 'Hỷ Thần'. Xuất hành hướng Chính Đông để đón 'Tài Thần'.

Xem chi tiết ngày an táng 6/9/2019  

Thứ tư, ngày 11/9/2019

 • Ngày Tân Hợi tháng Quý Dậu năm Kỷ Hợi

 • Tức ngày 13 tháng 8 năm 2019 (Âm lịch) - nguyên vu hắc đạo

 • Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

 • Xuất hành hướng Tây Nam để đón 'Hỷ Thần'. Xuất hành hướng Tây Nam để đón 'Tài Thần'.

Xem chi tiết ngày an táng 11/9/2019  

Chủ nhật, ngày 15/9/2019

 • Ngày Ất Mão tháng Quý Dậu năm Kỷ Hợi

 • Tức ngày 17 tháng 8 năm 2019 (Âm lịch) - minh đường hoàng đạo

 • Tí (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59)

 • Xuất hành hướng Tây Bắc để đón 'Hỷ Thần'. Xuất hành hướng Đông Nam để đón 'Tài Thần'.

Xem chi tiết ngày an táng 15/9/2019  

Thứ hai, ngày 16/9/2019

 • Ngày Bính Thìn tháng Quý Dậu năm Kỷ Hợi

 • Tức ngày 18 tháng 8 năm 2019 (Âm lịch) - thiên hình hắc đạo

 • Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59), Hợi (21:00-22:59)

 • Xuất hành hướng Tây Nam để đón 'Hỷ Thần'. Xuất hành hướng Chính Đông để đón 'Tài Thần'.

Xem chi tiết ngày an táng 16/9/2019  

Thứ tư, ngày 18/9/2019

 • Ngày Mậu Ngọ tháng Quý Dậu năm Kỷ Hợi

 • Tức ngày 20 tháng 8 năm 2019 (Âm lịch) - kim quỹ hoàng đạo

 • Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59)

 • Xuất hành hướng Đông Nam để đón 'Hỷ Thần'. Xuất hành hướng Chính Nam để đón 'Tài Thần'.

Xem chi tiết ngày an táng 18/9/2019  

Thứ hai, ngày 23/9/2019

 • Ngày Quý Hợi tháng Quý Dậu năm Kỷ Hợi

 • Tức ngày 25 tháng 8 năm 2019 (Âm lịch) - nguyên vu hắc đạo

 • Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

 • Xuất hành hướng Đông Nam để đón 'Hỷ Thần'. Xuất hành hướng Chính Tây để đón 'Tài Thần'.

Xem chi tiết ngày an táng 23/9/2019  

Thứ tư, ngày 25/9/2019

 • Ngày Ất Sửu tháng Quý Dậu năm Kỷ Hợi

 • Tức ngày 27 tháng 8 năm 2019 (Âm lịch) - câu trần hắc đạo

 • Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

 • Xuất hành hướng Tây Bắc để đón 'Hỷ Thần'. Xuất hành hướng Đông Nam để đón 'Tài Thần'.

Xem chi tiết ngày an táng 25/9/2019  

Thứ bảy, ngày 28/9/2019

 • Ngày Mậu Thìn tháng Quý Dậu năm Kỷ Hợi

 • Tức ngày 30 tháng 8 năm 2019 (Âm lịch) - thiên hình hắc đạo

 • Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59), Hợi (21:00-22:59)

 • Xuất hành hướng Đông Nam để đón 'Hỷ Thần'. Xuất hành hướng Chính Nam để đón 'Tài Thần'.

Xem chi tiết ngày an táng 28/9/2019  

Chủ nhật, ngày 29/9/2019

 • Ngày Kỷ Tỵ tháng Giáp Tuất năm Kỷ Hợi

 • Tức ngày 1 tháng 9 năm 2019 (Âm lịch) - minh đường hoàng đạo

 • Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

 • Xuất hành hướng Đông Bắc để đón 'Hỷ Thần'. Xuất hành hướng Chính Nam để đón 'Tài Thần'.

Xem chi tiết ngày an táng 29/9/2019  

Thứ hai, ngày 30/9/2019

 • Ngày Canh Ngọ tháng Giáp Tuất năm Kỷ Hợi

 • Tức ngày 2 tháng 9 năm 2019 (Âm lịch) - thiên hình hắc đạo

 • Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59)

 • Xuất hành hướng Tây Bắc để đón 'Hỷ Thần'. Xuất hành hướng Tây Nam để đón 'Tài Thần'.

Xem chi tiết ngày an táng 30/9/2019  

Ngày tốt cho việc an táng trong tháng 9

 • STT
 • Thứ
 • ngày âm
 • ngày dương

Ngày đại kỵ cho việc an táng trong tháng 9

 • STT
 • Thứ
 • ngày âm
 • ngày dương

Ngày tạm tốt cho việc an táng trong tháng 9

 • STT
 • Thứ
 • ngày âm
 • ngày dương

Đặt câu hỏi về nội dung này

 • [url=http://onlinepharmacycanadaus.com/]see post[/url] eriacta <a href=http://onlinepharmacycanadaus.com/#>check</a> Xem trả lời
 • [url=http://canadianonlinepharmacyctbm.com/]cialis without a doctor presc[/url] india pharmacy online <a href=http://canadianonlinepharmacyctbm.com/#>testosterone online pharmacy</a> Xem trả lời
 • [url=http://loprozac.info/]buy prozac online[/url] where order prozac <a href=http://loprozac.info/#>order prozac medication</a> Xem trả lời
 • buy accutane ireland Pfizer Viagra Kaufen Rezeptfrei Canadian Pharmacy Taking Paypal <a href=http://sildenaf50.com>generic viagra</a> Kamagra Shop Forum Xem trả lời
 • Преимущества пластиковых окон Одно из основных преимуществ современных пластиковых окон заключается в том, сколько каждый клиент может подобрать изделие под приманка индивидуальные запросы. Благодаря этому покупатели рационально расходуют имущество и успешно решают задачи по созданию комфортабельных условий чтобы работы и проживания. Присутствие этом у окон из ПВХ-профилей питаться общие ради всех видов изделий достоинства. Туземный оконный рынок сегодня предлагает огромное контингент моделей из пластиковых профилей, для производства которых применяются разные комплектующие. Все эти изделия предназначены чтобы решения широкого спектра задач и должны привыкать строго по назначению. Ведь от оснащения окон зависят их эстетика, срок здание, удобство эксплуатации, а также дар этих конструкций тормозить тепло, не обходить уличный шум, противиться лишек тепловой энергии солнца. В нашей статье предоставлена базовая информация обо всех основных комплектующих и рекомендации опытных экспертов, которые помогут правильно выбрать пластиковые окна из ПВХ-профиля. А ще мы предлагаем <a href=https://vk.com/public181526684>окна пластиковые купить магазин</a> Xem trả lời
 • Viagra Generique Paypal Viagra Online Alicante <a href=http://cialicheap.com>cialis</a> Funciona El Viagra Xem trả lời
 • Acceptable lantern of date Recently I organize wonderful sites Online mirth <a href=https://tuber.space/>anal sex</a> Xem trả lời
 • Today cleaning with the onset of spring is a good case to do a huge mass of work on tidying up urban areas, private households and offices, apartments. Roads, courtyards, parks, squares and urban square not only clean up from the pollution Today, cleaning in the spring time is chance to do a huge mass of work on tidying up urban areas, on the street, at home. Roads, courtyards, parks, squares and other urban areas very important not only clear from the dirt that formed during the winter, take out the garbage, and also prepare the territory for the summer. For this need to recover damaged sidewalks and curbs, fix broken architectural small forms sculptures, flowerpots,artificial reservoirs,benches, fences, and so on, refresh fences, painting and other. Our Partnership organization carries out spring cleaning in areas , we can put in order private households and suburban districts . Trained specialists specialized company Shore Acres ready to hold spring cleaning 2018. Our firm does spring cleaning 2019 in areas , we can put in order your lot garden , apartment, tanhaus. Our good specialists Old Astoria do spring cleaning. Our Limited liability Limited Partnership cleaning holding Long Island City MARSHALL, is engaged spring garden cleaning in Queensboro Hill under the direction of CARRILLO. Cleaning company names Upper East Side : <a href=https://springcleaning.pro>spring cleaning NYC</a> Xem trả lời
 • Hi! Bathroom remodel under 10000 Queens : <a href=https://bathroom-remodel.club>Quick bath remodel</a> Xem trả lời
 • acquisto cialis generico <a href="http://www.mayavanrosendaal.com">mayavanrosendaal.com </a> http://hamannwhittaker2.xtgem.com/__xt_blog/__xtblog_entry/13384942-purchase-canadian-pharmacy-cialis-online#xt_blog https://www.shapeways.com/designer/boswell13krog http://ask.howtolearnblog.com/index.php?qa=user&qa_1=churchillwhittaker7 https://spinalhub.win/wiki/Abroad_Cialis http://villumsen08velasquez.iktogo.com/post/cialis-generic-coming-in-2018 cialis lowest price <a href="http://www.mayavanrosendaal.com">http://www.mayavanrosendaal.com </a> Xem trả lời
 • acquistare cialis contrabbando <a href="http://www.mayavanrosendaal.com">http://www.mayavanrosendaal.com </a> http://sin-hosting.com/forum/index.php?action=profile;area=forumprofile;u=261141 http://www.nqqn.org/index.php?qa=user&qa_1=newman13koenig http://tinyurl.com/y6gzzjkw http://anarchy101.org/index.php?qa=user&qa_1=goldstein96villumsen https://picomart.trade/wiki/Purchase_Cialis_Canada_Cialis_Online_No_Prescription generic cialis professional paypal <a href="http://www.mayavanrosendaal.com">cialis without a doctor's prescription </a> Xem trả lời
 • Thay ban thờ mới ngày 12 tháng 10 năm 2018 có đẹp không Xem trả lời
 • ngày nào tháng nào năm nào Xem trả lời
 • roulette game - [url=https://roulettecas.com/]online roulette[/url] play free roulette for fun <a href=" https://roulettecas.com/ ">roulette free</a> https://roulettecas.com/ Xem trả lời
 • cialis online <a href=http://cialishg.us/#9110>online cialis</a> buy cialis online Xem trả lời
 • viagra without a doctor prescription from canada [url=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#3103]viagra on line no prec[/url] viagra without erectile dysfunction <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#1751>viagra on line no prec</a> Xem trả lời
 • viagra without a doctor prescription india [url=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#8800]viagra without prescription[/url] viagra without insurance <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#1008>viagra without a doctor prescription</a> Xem trả lời
 • cialis prices [url=http://cialisrt.us/#8306]cialis 20 mg[/url] cialis 20 mg Xem trả lời
 • cialis 5 mg [url=http://cialisrt.us/#1844]cialis 5 mg[/url] cialis 5 mg funziona Xem trả lời
 • tadalafil 20 mg <a href=http://cialisrt.us/#1672>cialis 20 mg</a> cialis 20 mg Xem trả lời
 • viagra without a doctor prescription india <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#9022>viagra without a doctor prescription</a> viagra without a doctor's prescription <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#3422>viagra without a doctor prescription</a> Xem trả lời
 • cialis online [url=http://cialishg.us/#5076]cialis online[/url] online cialis Xem trả lời
 • cialis 20 mg <a href=http://cialisrt.us/#8101>cialis 5 mg</a> cialis 20mg Xem trả lời
 • viagra without a doctor prescription online pharmacies <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#2515>viagra without prescription</a> viagra without a doctor <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#3843>viagra without prescription</a> Xem trả lời
 • tadalafil 20 mg [url=http://cialisrt.us/#9593]cialis 20mg[/url] cialis 5mg Xem trả lời
 • viagra without a doctor's prescription [url=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#9316]viagra without a doctor prescription[/url] viagra without headache <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#9501>viagra on line no prec</a> Xem trả lời
 • cialis cost [url=http://cialishg.us/#4041]cheap cialis[/url] cialis online Xem trả lời
 • cialis generico online <a href=http://cialishg.us/#6712>cialis online</a> cheap cialis Xem trả lời
 • cialis 20 mg [url=http://cialisrt.us/#6016]cialis 20mg[/url] cialis 20mg Xem trả lời
 • viagra without a doctor prescription <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#6728>viagra without prescription</a> viagra without ed <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#5210>viagra without prescription</a> Xem trả lời
 • viagra without a doctor prescription india [url=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#5119]viagra on line no prec[/url] viagra without subscription <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#2382>viagra without prescription</a> Xem trả lời
 • cialis cost [url=http://cialishg.us/#3751]cialis cost[/url] online cialis Xem trả lời
 • viagra without a doctor prescription from canada [url=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#3600]viagra without prescription[/url] viagra without a doctor prescription paypal <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#7434>viagra without prescription</a> Xem trả lời
 • viagra without erectile dysfunction [url=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#7706]viagra without a doctor prescription[/url] viagra without a doctor prescription usa <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#9164>viagra without prescription</a> Xem trả lời
 • viagra without a doctor's prescription <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#4555>viagra on line no prec</a> viagra without a doctor prescription walmart <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#2133>viagra on line no prec</a> Xem trả lời
 • cheap cialis [url=http://cialishg.us/#666]online cialis[/url] cialis Xem trả lời
 • buy cialis online [url=http://cialishg.us/#3478]cialis online[/url] buy cialis online Xem trả lời
 • cialis <a href=http://cialishg.us/#8839>cialis</a> cialis generico online Xem trả lời
 • cialis [url=http://cialishg.us/#9648]cialis on line no pres[/url] cialis generico online Xem trả lời
 • viagra without a doctor <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#4538>viagra on line no prec</a> viagra without a doctor prescription overnight delivery <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#650>viagra without prescription</a> Xem trả lời
 • cialis generico online [url=http://cialishg.us/#4065]cialis online[/url] cialis online Xem trả lời
 • viagra without a doctor prescription from canada <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#9823>viagra on line no prec</a> viagra without a doctor prescription india <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#9473>viagra without prescription</a> Xem trả lời
 • viagra without a doctor prescription online pharmacies [url=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#9007]viagra without a doctor prescription[/url] viagra without insurance <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#456>viagra on line no prec</a> Xem trả lời
 • cialis [url=http://cialishg.us/#6611]cialis online[/url] cialis cost Xem trả lời
 • viagra without a doctor prescription cvs stores [url=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#6231]viagra without prescription[/url] viagra without a doctors approval <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#2823>viagra without prescription</a> Xem trả lời
 • cialis online [url=http://cialishg.us/#6359]cheap cialis[/url] online cialis Xem trả lời
 • viagra without a doctor's prescription <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#5536>viagra on line no prec</a> viagra without a doctor prescription cvs <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#3064>viagra without prescription</a> Xem trả lời
 • <a href="http://chineseteacrafts.com/#">Buy Cialis Without A Doctor Prescription</a> venta cialis en espaa cialis generico lilly acheter du cialis a geneve when can i take another cialis cialis venta a domicilio price cialis best <a href="http://chineseteacrafts.com/#">Buy Cialis Without A Doctor's Prescription</a> Xem trả lời
 • viagra without erectile dysfunction <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#6566>viagra without prescription</a> viagra without a doctor prescription cvs stores <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#4137>viagra on line no prec</a> Xem trả lời
 • <a href="http://chineseteacrafts.com/#">chineseteacrafts.com</a> buy cialis sample pack trusted tabled cialis softabs when can i take another cialis we like it safe cheap cialis venta cialis en espaa cialis pills price each <a href="http://chineseteacrafts.com">Buy Cialis Without A Doctor Prescription</a> Xem trả lời
 • <a href="http://chineseteacrafts.com/">Cialis Without Prescription</a> cialis billig venta cialis en espaa when can i take another cialis cialis sicuro in linea enter site 20 mg cialis cost generic cialis with dapoxetine <a href="http://chineseteacrafts.com/#">Buy Cialis online</a> Xem trả lời
 • viagra without headache [url=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#1663]viagra without prescription[/url] viagra without a doctor prescription usa <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#3228>viagra without a doctor prescription</a> Xem trả lời
 • viagra without a doctor prescription walmart <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#2140>viagra without prescription</a> viagra without a doctor prescription <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#5669>viagra on line no prec</a> Xem trả lời
 • <a href="http://chineseteacrafts.com/">Buy Cialis Without A Doctor Prescription</a> cialis dosage amounts generico cialis mexico cialis wir preise mycanadyanpharmacycialis fast cialis online cialis australia org <a href="http://chineseteacrafts.com/#">Cialis Without Prescription</a> Xem trả lời
 • viagra without insurance <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#9392>viagra on line no prec</a> viagra without insurance <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#2703>viagra without a doctor prescription</a> Xem trả lời
 • <a href="http://chineseteacrafts.com/#">Cialis Without Prescription</a> miglior cialis generico we recommend cialis best buy cialis et insomni enter site natural cialis cialis generico milano buy cheap cialis in uk <a href="http://chineseteacrafts.com/">Buy Cialis Without A Doctor Prescription</a> Xem trả lời
 • viagra without a doctor prescription cvs [url=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#5964]viagra without prescription[/url] viagra without a doctor prescription cvs <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#77>viagra without prescription</a> Xem trả lời
 • viagra without a doctor prescription india [url=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#7748]viagra without a doctor prescription[/url] viagra without ed <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#8276>viagra on line no prec</a> Xem trả lời
 • viagra without subscription <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#3450>viagra on line no prec</a> viagra without subscription <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#3062>viagra without a doctor prescription</a> Xem trả lời
 • <a href="http://chineseteacrafts.com/#">Cialis</a> cialis 10 doctissimo where cheapest cialis click now buy cialis brand we use it cialis online store when can i take another cialis cialis billig <a href="http://chineseteacrafts.com/#">Cialis online</a> Xem trả lời
 • viagra without a doctor prescription from canada <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#5715>viagra without prescription</a> viagra without a doctor <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#9146>viagra without prescription</a> Xem trả lời
 • viagra without a doctor prescription paypal [url=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#8464]viagra without prescription[/url] viagra without ed <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#2428>viagra on line no prec</a> Xem trả lời
 • <a href="http://chineseteacrafts.com">Cialis Without A Doctor's Prescription</a> cialis rckenschmerzen price cialis best generic cialis at the pharmacy cialis flussig cialis preise schweiz dose size of cialis <a href="http://chineseteacrafts.com/#">Buy Cialis online</a> Xem trả lời
 • viagra without insurance [url=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#9818]viagra without a doctor prescription[/url] viagra without ed <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#4930>viagra on line no prec</a> Xem trả lời
 • viagra without a doctor prescription [url=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#8547]viagra without a doctor prescription[/url] viagra without a doctor prescription <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#7515>viagra without prescription</a> Xem trả lời
 • <a href="http://chineseteacrafts.com/#">Buy Cialis Without A Doctor's Prescription</a> buy online cialis 5mg the best choice cialis woman how to purchase cialis on line cialis soft tabs for sale are there generic cialis cialis canada on line <a href="http://chineseteacrafts.com">Buy Generic Cialis Online Without Prescription</a> Xem trả lời
 • viagra without a doctor <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#440>viagra without a doctor prescription</a> viagra without a doctor prescription <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#1535>viagra on line no prec</a> Xem trả lời
 • viagra without subscription [url=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#3175]viagra on line no prec[/url] viagra without stimulation <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#9860>viagra without a doctor prescription</a> Xem trả lời
 • <a href="http://chineseteacrafts.com/#">Buy Cialis Without Prescription</a> cialis prezzo al pubblico cialis 5 mg schweiz we like it safe cheap cialis effetti del cialis cialis online deutschland india cialis 100mg cost <a href="http://chineseteacrafts.com/">Buy Cialis Without Prescription</a> Xem trả lời
 • <a href="http://chineseteacrafts.com/">chineseteacrafts.com</a> cialis for sale in europa cialis generico milano canadian drugs generic cialis cuanto cuesta cialis yaho effetti del cialis cialis 5 mg effetti collateral <a href="http://chineseteacrafts.com">Buy Cialis online</a> Xem trả lời
 • <a href="http://chineseteacrafts.com">chineseteacrafts.com</a> cialis 10 doctissimo miglior cialis generico generic cialis pro wow cialis tadalafil 100mg american pharmacy cialis prices for cialis 50mg <a href="http://chineseteacrafts.com/#">Buy Cialis Without Prescription</a> Xem trả lời
 • viagra without a doctor prescription canada <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#2578>viagra without prescription</a> viagra without a doctor prescription cvs <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#9887>viagra on line no prec</a> Xem trả lời
 • viagra without insurance <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#9106>viagra without a doctor prescription</a> viagra without headache <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#9368>viagra on line no prec</a> Xem trả lời
 • viagra without a doctor prescription online pharmacies <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#7566>viagra on line no prec</a> viagra without ed <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#444>viagra on line no prec</a> Xem trả lời
 • viagra without a doctor prescription online <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#8696>viagra on line no prec</a> viagra without ed <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#3391>viagra on line no prec</a> Xem trả lời
 • Bố tôi sinh năm 1943. Mất năm 2014. Tôi muốn hỏi ngày tháng đẹp để bốc mộ cho Bố tôi trong năm 2018 là ngày,tháng nào. Xin cảm ơn và mong sớm nhận được câu trả lời. Xem trả lời
 • tuoi nam nay di doi mo ma tot hay xau Xem trả lời
 • My family members always say that I am killing my time here at web, but I know I am getting experience everyday by reading such nice articles or reviews. <a href=http://viagrawithoutadoctorsntx.com/>viagra for sale uk</a> was viagra discovered by accident <a href="viagrasildenafilbsl.com/">where to buy viagra</a> Xem trả lời
 • 14 gio ngay 8 thang gieng chon co tot khong Xem trả lời
 • 14 gio ngay 8 thang gieng chon co tot khong Xem trả lời
 • Hi there! I'm at work surfing around your blog from my new iphone 3gs! Just wanted to say I love reading your blog and look forward to all your posts! Carry on the superb work! <a href=http://howtobuybitcoinshelp.com/>bitcoin trade</a> how to buy bitcoins with paypal <a href="http://howtobuybitcoinshelp.com/">how do you buy bitcoin</a> Xem trả lời
 • Hi just wanted to give you a brief heads up and let you know a few of the pictures aren't loading correctly. I'm not sure why but I think its a linking issue. I've tried it in two different web browsers and both show the same outcome. <a href=http://canadianpharmacymsn.com/>cialis canadian pharmacy</a> canadian pharmacies on line <a href="http://canadianpharmacymsn.com/">canadian drugs</a> Xem trả lời
 • Hi my family member! I wish to say that this post is awesome, nice written and come with approximately all vital infos. I would like to look more posts like this . <a href=http://canadianpharmacyntx.com/>canadapharmacy</a> canadian pharmacies shipping to usa <a href="http://canadianpharmacyntx.com/">canadian pharmacy meds</a> Xem trả lời
 • Xin chào Tôi có đứa cháu mới chết ngày 3 tháng 2 năm 2018 dương lịch. Ngày sinh của cháu là 19 tháng 12 năm 1991. Nội cháu mới chết cách cháu 40 ngày xin làm ơn xem giúp ngày tốt để an táng và hỏa thiêu. Thành thật cảm ơn Xem trả lời
 • xem ngay mất Xem trả lời
 • Thầy cho tôi hỏi Mẹ chồng tôi tuổi bính dần sinh năm1926 chết ngày 25/01/2018 nhằm ngày 09/12 âm lich là ngày tốt hay xấu xin cảm ỏn thầy. Xem trả lời
 • Mẹ chồng tôi mất ngày mùng 9/12âm lịch nhằm ngày 25/01/2018 mất lúc 20h23phuc là ngày tốt hay xấu. Xem trả lời
 • xemngàybócmộtuổitân dậusinh năm 1921 Xem trả lời
 • xem ngày bốc mộ, người chết tuoi tan dậu sinh nam1921 Xem trả lời
 • Bóc mô cha sinhnă 1921 từ trần 19/04/năm 1977 Xem trả lời
 • E muốn sang cát cho bố vào năm nay đc k ạ? Xem trả lời
 • <a href="http://pocketslotz.co">norges spill casino</a>, http://pocketslotz.co - norsk online, http://pocketslotz.co - norsk online Xem trả lời
 • Mẹ em sinh năm 1945 mất năm 2012 Bố em sinh nam 1940 A trai trưởng sinh năm 1969 E muốn được tư vấn ngày, tháng, năm tốt để sang cát cho mẹ. Xin cảm ơn! Xem trả lời
 • Xin hỏi ông nội sinh 1928 mất 18h ngày 02/1/2018. Dự kiến Khâm liệm 2h ngày 03/1/2018 và di chuyển chôn cất 14h cùng ngày được không ạ? Xin ý kiến thầy Xem trả lời
 • Cháu là thứ nam, sinh năm 1995. Bố cháu sinh năm 1964, mất năm 2009. Nhờ thầy xem ngày tốt sang cát cho bố cháu vào tháng 12 Âm Lịch ạ! Xem trả lời
 • Me toi 86 tuoi mat ngay 17/12 duong lich,tot hay xau Xem trả lời
 • Tuôi Dâu 86 tuoi mat ngay 17/12/DL tôt hay xau ,nho thay xem giup Xem trả lời
 • Toi tuoi at suu bo toi tuoi nham dan ,toi muon sang cat cho bo toi ngay 06 t 11 m 2017 co duoc khong Xem trả lời
 • anh trai tôi lf trưởng nam sinh năm 1952 ny muốn sang cát cho bố tôi sinh năm Bính dần .nhờ quý thầy xem ngày nào trong tháng 11 âm lich bốc mộ là tốt nhất? Xem trả lời
 • Xin hỏi các thầy tronh huyền học anh tôi là trưởng nam sinh năm 1959 nay muốn sang cát cho bổ tôi sinh năm 1927. vậy xin quý thầy xem giúp ngày giờ nào tốt để động thộ đào và lấp tốt nhất, Xin trân trọng cam ơn các thầy Xem trả lời
 • Xin hỏi các thầy trong Huyền Học! Bố tôi là Trưởng nam sinh năm 1943,tháng này bố tôi đang định sang cát cho Bà nội tôi sinh năm 1916. Vậy xin quý thầy xem giúp ngày giờ nào tốt để động thổ đào và lấp,trong quá trình sang cát cần chú ý những gì, xin hướng dẫn. Và tôi sinh năm 1980 là cháu nội có phải kiêng gì trong quá trình sang cát không.Trân trọng cảm ơn! Xem trả lời
 • Xem giờ tôi,mất 2/10/2017chônggiơtot xấu Xem trả lời
 • Mất ngày 2tháng 10năm 2017 Xem trả lời
 • Mẹ chồng tôi mất ngày 4 tháng 9 âm lịch. Đã gửi cốt tại Thanh Hóa. Nay GĐ tôi muốn đưa về quê an táng vào ngày 22 tháng 10 âm lịch. Giờ nào là giờ tốt để hạ huyệt? Xem trả lời
 • con bình con là con một ,tháng 10 âm này con muốn chọn ngày đẹp để di dời mộ bố mẹ về cùng môt nơi ,bố mẹ con đã bốc mộ rồi , bây giơ con chi xem ngày đẹp thang này để di chuyển mộ bố mẹ ra chỗ mới ở cung một nơi ,con cảm ơn co gì alo cho con theo số 0943889869,con cảm ơn Xem trả lời
 • tôi BÌNH nhà con trai một ,tháng 10 am nay tôi muốn chọn ngày để di dời mộ bố mẹ về cùng một nơi ,bố mẹ tôi đã bốc mộ rồi bây giờ muốn chuyên 2 mộ về thanh 1 mộ ở chỗ hoàn toan mới , cho hỏi chon ngày nao thang 10 am nay la đẹp nhất, tôi cảm ơn Xem trả lời
 • Bố con sinh năm 1940 canh thìn mẹ con sinh năm 1938 dần con muốn tháng 11 âm lich túc ngày 28/12/2017 này sang cát có đc không ạ. Con cám ơn thầy Xem trả lời
 • con chào Thầy! xin thầy cho con hỏi: bố con sinh năm 1937.mất ngày 15/12/2009 aal.con muốn sang cát bố mộ cho Bố vào tháng 11 Âl( nhà con ko có con trai.mẹ con tuổi hợi,chị đầu con tuổi tuất).xin Thầy cho con biết sang cát bố ngày nào tốt ạ. con xin cảm ơn Thầy! Xem trả lời
 • tôi sinh năm 1973 bố tôi sinh năm 1930 xin hỏi cải mộ vào tháng 10 âm lịch ngày nào đẹp nhất . Xin cảm ơn Xem trả lời
 • Noi sinh nam dinh meo, mat 3h5p(rang sang,cach ngay ong noi mat 5 ngay...hoi khi nao thi co the liem va mai tang cho ong duoc Xem trả lời
 • Tôi là con trai cả,sinh năm 1956, Bố tôi sinh năm 1926, mất năm 2002. Tôi định cải mộ cho Bố vào tháng 11 âm 2017(ngày 4/11 hoặc 8/11). Xin hỏi thầy có được không ? Năm nay là năm nhuận có ảnh hưởng gì không ? Xin cám ơn thầy. Xem trả lời
 • Bố tôi mất năm 2012 mẹ tôi mất 2013 năm nay 2017 tôi muốn sang cat cho ông bà vào ngày 03/12/2017 nhằm ngày 16/10 năm đinh dậu hoặc ngay 04/12/2017 nhằm ngày 17/10 năm đinh dâu . Xin hỏi một trong hai ngay này co sang cát đc ko ạ. Xin cam ơn Xem trả lời
 • Bo toi sinh nam 1927 mat 13 thang 8 nam 2008 (am lich)nay toi muon cai tang cho ong . Nen chon ngay thang nao trong nam de cai tang Xem trả lời
 • Thưa thầy, con có chút việc muốn nhờ thầy xem giúp ạ! Bố con sinh năm 1958(Mậu Tuất), mất lúc 14h30 ngày 23/7 âm lịch (năm Đinh Dậu); liệm vào lúc 6h30 ngày 26/7 âm lịch. Hiện đang ký gửi vong linh tại nghĩa Trang Văn Điển! Con muốn nhờ thầy xem giúp ngày giờ tốt để tiến hành hạ cốt cho bố con! Gia đình con gồm có mẹ con (sinh năm 1962), con là nữ (sinh năm 1986), em gái con sinh năm 1993. Mong thầy giúp đỡ ! Con xin chân thành cảm ơn thầy! Xem trả lời
 • em chào thầy, cậu em sinh năm 1970, tuổi tuất, mất lúc 1giờ ngày 11/10/2017, em xin hỏi nhập quan và chpon cất lúc mấy giờ là được ạ. em cảm ơn Xem trả lời
 • Con chào thầy, bố con sinh năm 1960, mất ngày 17/11/2009(Âm lịch). Con là con trai trưởng, sinh năm 1986, cháu đích tôn sinh năm 2012. Nhờ thầy xem giúp con năm nay gia đình con có cải táng được cho bố con không? Và nếu cải táng được thầy xem giúp con cải táng vào ngày, tháng nào thì được ạ? Con xin chân thành cảm ơn. Xem trả lời
 • mẹ tôi sinh năm 1933. mất vào hồi 2gio58 phút ngày mồng 10 tháng 9 dương lịch( tức 20 tháng 7 âm . 6 giờ ngày 11 tháng 9 đi hỏa táng.xin hỏi thầy như vậy gia đình có vấn đề gì không. xin cám ơn. Xem trả lời
 • Kính chào thầy, bố em mất ngày 27/9/2012, sinh năm 1952. Con trai trưởng sinh năm 1983, cháu trưởng sinh năm 2014, nữ trưởng sinh năm 1981, mẹ e sinh năm 1958. Nhà con định bốc mộ cho bố tháng 11 âm năm 2017. Xin phép thầy chọn giúp nhà con ngày với ạ. Trân trọng cảm ơn thầy Xem trả lời
 • Chào thầy, bố con sinh năm 1928, mất ngày 25/11/2012 (ngày 12/10/nhâm thìn). con trai trưởng sinh năm 1953. Xin thầy xem cho ngày bốc mộ năm nay 2017 Xem trả lời
 • bố tôi sinh năm 1928, mất ngày 25/11/2012 (ngày 12/10/năm nhâm thìn).Trai trưởng sinh năm 1953. Xin thầy xem cho ngày bốc mộ năm 2017. Xin cám ơn thày Xem trả lời
 • con chào thầy , thầy cho con hỏi : con có anh trai sinh ngày 22/11/1987 dương lịch và mất ngày 08/11/2011 âm lịch vào giờ mùi ,nhờ thầy xem cho năm nay gia đình con có sang cát được cho anh không và nhờ thầy xem giúp hướng đật mộ và ngày tháng để đặt mộ và sang cát . Con cảm ơn thầy Xem trả lời
 • ba tuoi dinh hoi 1947 mat ngay 14/9/2017 xem ngay tot de liem va an tang Xem trả lời
 • ba sinh nam 1947 dinh hoi tho 71 tuoi mat ngay 14 thang 9 nam 2017 xem ngay gio tot de liem, mai tang Xem trả lời
 • Tôi muốn sang cát cho bố tôi chết 7/2/2012 sinh năm 1947 thọ 66tuôi năm nay sang cát có được ko vào 10/10/2017 âm lịch tôi trưởng nam sinh 25/9/1976 cháu nội tôn 14/7/2005 âm lịch có được ko nếu ko đươc vậy xin hỏi ngày tháng nào là tốt ạ có thể sang được ạ Xem trả lời
 • Bố tôi sinh ngày 22-4-1937, mất 0h30 ngày 19-6-2011 tức 18-5 Tân Mão. Tôi tuổi Quý Mão, dự định bốc mộ cho bố tôi trong tháng 10 âm lịch năm nay. Xin giúp tôi chọn ngày, giờ mở nắp ván thiên và hạ huyệt sang cát; Trân trọng cảm ơn Xem trả lời
 • mẹ tôi sinh năm 1936 mát tháng 6/2013. Bố tôi sinh năm 1931. Cho tôi hỏi năm nay tuổi bố tối có bốc mộ cho mệ tôi đc không? Nếu được thì vào Ngày giờ tháng nào và nằm hướng nào tốt? tôi xin cảm ơn Xem trả lời
 • em tôi sinh 1975, mất 23 giờ ngày 30 tháng 7 dương lịch. xem dùm ngày, giờ tẩn liệm và chôn cất. Xem trả lời
 • Thưa thầy, gia đình em muốn chuyển mộ cho ông Nội sinh năm 1903, bố em sinh năm 1936, Thầy giúp gia đình em tháng mấy thì chuyển được ạ, xin cám ơn thầy Xem trả lời
 • Thưa thầy! xin thầy xem giúp gia đình em: chồng em sinh năm 1973 năm nay 45 tuổi có bốc mộ cho bố chồng em sinh năm 1947 mất ngày 4/5/2012 được không? Em xin chân thành cảm ơn! Xem trả lời
 • Cha tôi sinh năm 1953, mất ngày 4/7/2017 DL, hỏa táng ngày 5/7/2017 DL, xin thầy xem giúp gia đình nên chôn hủ tro cốt hay xây tháp thờ để hủ tro cốt vào? Hiện giờ vẫn để hủ tro cốt trên bàn thờ. Tôi là con một, sinh năm 1985, nữ. Nếu xây nhà tháp hoặc đem chôn hủ cốt thì chọn ngày nào là tốt. Xin cảm ơn ạh. Xem trả lời
 • cho hỏi: gia đình tôi dự kiến bốc mộ cho ông nôi, bà nội và bố vào ngày 22 tháng 6 âm lịch này, a trai tôi là gia chủ sinh năm 1982. xin tư vấn của quý thầy, nếu ngày 22 k đc thì có ngày nào đẹp trong tháng 6 này nữa k ạ Xem trả lời
 • cho toi hoi cu ong toi tuoi thin sinh 1928 cu dag yeu thang 7/2017 dl cu mat ngay gio nao dep Xem trả lời
 • Chào Thầy . Tôi muốn hỏi ngày nào tốt trong năm 2017 để tôi bốc mộ mẹ tôi Mẹ tôi sinh : 07/10/1937 dl mất ngày 26/7 nhuần sau / 2006 bính tuất Con trai trưởng sinh năm 1957 đinh dậu Ba tôi sinh : 22/2/1935 dl mất ngày 16/5/2017 al đinh dậu Gia đình muốn di dời mộ mẹ tôi đến mộ ba tôi . Xin hỏi ngày tháng trong năm nay 2017 tốt để di dời . Xin cám ơn . Xem trả lời
 • Me sinh nam 1947 mat vao 15g40 ngay 18 thang 6 nam 2017 co nen an tang vao ngay 21 thang 6 khong Xem trả lời
 • - Con sinh năm 1958 tuổi Mậu Tuất có đứng cái làm nhà mới cho cha con sinh 1928 Mậu Thìn được không? - Ngày kỵ Mẹ con là ngày 08 tháng 10 âm lịch. con định vừa kỷ niệm 15 năm ngày mất của mẹ và làm nhà mới cho cha vào ngày 25/11/2017; tức ngày 8/10 Đinh Dậu có được không ạ? - Trong 2 ngày 25/11/2017; tức ngày 8/10 năm Đinh Dậu; và ngày 27/11/2017; tức ngày 10/10 năm Đinh Dậu; nếu làm nhà mới cho cha con thì ngày nào tốt hơn? - Nhà anh cả chúng con ở xa quê. Ở quê chỉ có em trai chúng con vậy tổ chức kỷ niệm 15 năm ngày mất của Mẹ và làm nhà mới cho Cha chúng con tại nhà em trai tại quê có được không ạ? Con xin trân trọng cảm ơn!Vì chúng con là viên chức (giáo viên) liên quan đến công tác nên con sớm mong nhận được ý kiến của Thầy. Một lần nữa con xin trân trọng cảm ơn Xem trả lời
 • Thầy cho con hỏi , con sinh nam 1982 định ngay di dời mộ cho ông ngoạiveef nghĩa trang liệt sỹ. giờ động thổ bốc mộ: 7 gio ngày 10.6.2017 âm lich; giờ an tháng 16 giờ cùng ngày có được không ạ. Rất chân thành cảm ơn thầy. Vì ngày giờ bốc có liên quan đến cơ quan chức năng nên con sớm mong nhận được ý kiến của thầy Xem trả lời
 • Thầy cho con hỏi . Con tuổi 1982 định ngày bốc mộ cho ông ngoại 7.6.2017 âm lich: giò động thổ bốc mộ 7 giờ, gio an tháng 16 giờ cùng ngày có được không ạ. Chán thành cảm ơn thầy Xem trả lời
 • Dạ, cho e hỏi Ba chồng e mất 14/2/2017 âm lịch Chồng e mất 29/2/2017 âm lịch Có bị trùng tang ko ạh Xem trả lời
 • Thầy cho con hỏi, Bà nội Thọ 95 tuổi (sinh Quý Hợi). Mất lúc 10g ngày 14/5/ Đinh Hợi, Nhập quan 20g 30, ngày 14/5 cùng ngày, Di quan 6g 16/5 AL, hạ quan 7g 16/5 AL. Vậy, giờ và ngày các thời gian trên có ảnh hưởng như thế nào đến con cháu sau này vậy thầy. Cám ơn thầy! Xem trả lời
 • Chào anh! Rât mong được anh giải đáp giúp. Bố chồng em mất đến nay đã hơn chục năm. Em muốn anh xem giúp em năm 2018 có thể cải táng được không, và cải táng vào ngày nào thì được ạ. Bố chồng em sinh năm 1963, Mẹ chồng sinh năm 1965, Trai trưởng sinh năm 1986. Em cảm ơn! Xem trả lời
 • Bố tôi sinh năm 1972 ,bốc mộ cho con trai sinh nam 1992 vào nam 2017 co duoc không? Nếu duoc thi chon ngay gio nao la tot ak Xem trả lời
 • Chào thầy. Thầy cho hỏi bố tôi sinh năm 1957, mất vào 5h40 ngày 1/6/2017 dương lịch. Đi cất lúc 13h ngày 2/6/2017 xin hỏi là bố cháu phạm phải điều gì? Xem trả lời
 • Bố tôi sinh năm 1927, mất ngày 3 tháng 3 âm lịch năm 2011. Trưởng nam sinh năm 1957. Vậy năm 2017 có cải táng được không và được thì vào ngày nào. Xem trả lời
 • Tôi muốn nhờ tư vấn cho bố tôi sinh năm 1927, mất ngày 3 tháng 3 âm lịch năm2011. Trưởng ban sinh năm 1957, năm 2017 có sáng cát được không, và nếu được thì vào ngày nào . Tôi xin cảm ơn. Xem trả lời
 • Cần tư vấn về ngày an táng. cụ sinh 1933 mất 14h33 ngày 13/5/2017(âm lịch là 18/4/2017-Đinh Dậu) khâm liệm lúc 6h30 ngày 14/5/2017(âm lịch là 19/4/2017-Đinh Dậu) an táng 09h01 ngày 15/5/2017(âm lịch là 20/4/2017-Đinh Dậu) tốt hay xấu? Xem trả lời
 • Cần tư vấn về ngày an táng. cụ sinh 1937 mất 7h40 ngày 22/4 AL/ đinh dậu liệm, 6h30 ngày 23/4 AL đinh dậu an táng 15h15 ngày 23/4 AL tốt hay xấu? Xem trả lời
 • Bố tôi sinh năm 1925, mẹ sinh 1926, cả 02 cụ đều mất năm 2012. Anh Cả và Chị Dâu đều sinh năm 1946. Dự kiến cải táng 02 cụ vào ngày 24/12/2017( nhằm 07/11 âm lịch). Xin cho biết ngày đó có tốt không. Trân trọng cám ơn Xem trả lời
 • Thưa thầy con có người anh sinh năm 1986 hiện đang hấp hối từ ngày 15/5 dương lịch. Không biết anh con đi ngày nào giờ nào tốt. Theo con xem ngày hôm nay 16/5 là ngày xấu sợ rằng anh không qua được. Không biết rằng giờ nào tốt trong ngày để anh ra đi? Con xin cám ơn thầy? Xem trả lời
 • cụ 84 tuổi mất lúc 17 giờ 45 phút nhật quan lúc 12 giờ 30 phút xấu hay tốt Xem trả lời
 • Bạch thấy. Bác con cụ bà sinh năm 1930 nay đang ốm rất nặng khả năng đang phải thở ô xy chiều nay bác sỹ trả về. COn thay mặt gia đình hỏi thầy xem bác con đã đến tận sổ chưa, và nếu trường hợp rút về nhà để kéo dài xem ngày giờ thì ngày hôm nay hay ngày mai thì rút bình oxy sẽ tốt hơn. Bạch thầy chỉ giúp con. Adidaphat. Xem trả lời
 • Bố tôi sinh năm 1939, mất năm 2007, trưởng nam sinh năm 1979, xin hỏi thầy năm 2017 nếu phải bốc mộ trong tháng tư âm thì có được không, và ngày này thì tốt, cảm ơn thầy Xem trả lời
 • Cho em hỏi, ông nội em sinh năm 1919, năm nay được 96tuổi, ông mất lúc 6h30 ngày 23/03/2017(nhằm ngày 26/02/2017 âm lịch). Thành phục lúc 12h cùng ngày, động quan lúc 15h. Như vậy có phạm gì không ad, cho gia đình em biết với ạ. Em xin cảm ơn. Xem trả lời
 • Chi toi chet nay 28 /05 (am lich) toi bot cot chi ngay 19/03 (am lich ) ngay duong la ngay 15/04/2017 co tot khong Xem trả lời
 • Thưa thầy cho con hỏi, ba con tuoi bính Thìn , năm nay 77-78 tuoi , hiện giờ ba con đang hấp hối , sắp qua đời, vậy trong tháng 3 âm lịch này ba con mất ngày nào tốt . Rất mong thầy trả lời con sớm . Cảm ơn thầy nhiều Xem trả lời
 • cha tôi sinh năm 1964 mất luc 11h45 ngày 7 tháng 3 năm 2017 dương lịch. nhập niệm lúc 18h00 cùng ngày. chôn luc 14h ngày 9 tháng 3 năm 2017 dương lịch. xin cho hỏi ngày giờ mất. chôn như vậy có phạm gì k và có ảnh hưởng gì tới dòng họ không ạ. xin cảm ơn Xem trả lời
 • Tôi muốn đem tro cốt ông bà hiện đặt tại nhà để vào đặt tại nhà thờ thì ngày nào tốt để đem đi trong tháng 3 âm lịch? Xin cám ơn. Xem trả lời
 • Tôi muốn đem tro cốt ông bà hiện đặt tại nhà để vào đặt tại nhà thờ thì ngày nào tốt để đem đi? Xin cám ơn. Xem trả lời
 • Mẹ tôi sinh năm 1936 mất 07/01/Tân Mão (2011), Tôi sinh năm 1965,Vợ tôi là dâu trưởng sinh năm 1968, con trai trưởng tôi sinh năm 1988. Tôi dự định cải táng cho mẹ trong tháng 3 Âl này; xin Huyenhoc.vn cho biết ngày giờ nào là bốc mộ được? Trân trọng cảm ơn! Rất mong sự hồi âm! Xem trả lời
 • Ông nội tôi sinh năm 1915 mất ngày mùng 8 tháng giêng âm lịch năm 1977. Vào thanh minh năm 2017 gia đình tôi muốn bốc mộ cho ông nội. Cho tôi xin hỏi ngày, giờ và tuổi gì họp sẽ bốc mộ tốt nhất. Xin hãy cho tôi biết. Gia đình tôi xin cám ơn. Xem trả lời
 • Mất ngày 25/2/ đinh dậu lúc 14:25 tốt hay xấu vậy? E xin cảm ơn! Xem trả lời
 • Ba tôi sinh năm 1934 (tuổi Hợi 83 tuổi), nay lâm bệnh nặng, nếu ông mất vào ngày 05 hoặc 06/03 Đinh dậu (NHẰM NGÀY 01 HOẶC 02/tháng 04/2017)xin thầy xem cho 2 ngày mai táng gần nhất. xin cảm ơn Xem trả lời
 • Ba tôi sinh năm 1934 (tuổi Hợi 83 tuổi), nay lâm bệnh nặng, nếu ông mất vào ngày 05 hoặc 06/03 Đinh dậu (NHẰM NGÀY 01 HOẶC 02/tháng 04/2017)xin thầy xem cho 2 ngày mai táng gần nhất. xin cảm ơn Xem trả lời
 • Toi muon hoi hien tai gia dinh toi muon sua lai mo phan cua ong,ba noi,bo......vay lam cach nao de xem duoc ngay nao se phu hop Xem trả lời
 • Ông nội mất 20/4/2006, bà nội mất 13/7/2006, bố mất 09/4/2008, chồng em sinh năm 1982 muốn bốc mộ sang cát cho ông bà, bố vào tháng 3 này. xin AD tư vấn ngày giờ tốt giúp cho em với. Cảm ơn AD. Xem trả lời
 • Cho hỏi từ ngày 1/4/2017 đến ngày 30/4/2017 có ngày nào tốt để bốc mộ không a.??? Nội em sinh năm 1924 (Giáp Tí) mất ngày 15/2/1998 Âm Lịch. Em xin cảm ơn!!! Xem trả lời
 • EM MUỐN LẤY NGÀY 3/4/2017 (DƯƠNG) , NHẦM NGÀY 7/3/2017 (ÂM) ĐỂ XÂY LẠI MỘ ĐƯỢC KHÔNG Ạ. BỐ EM SINH NĂM (1961), VÀ MẸ EM SINH (1961). NGÀY VÀ GIỜ TỐT LÀ BAO NHIÊU Ạ. MONG AD CHO EM BIẾT Xem trả lời
 • Tôi sinh ngày 26/10/1960 (7/9 năm Canh Tý) . Bố tôi sinh năm 1941, mất ngày 6/8/2002 ( 28/6 năm nhâm Ngọ). Tôi muốn cải táng cho bố trong năm nay . Xin hỏi ngày tháng nào tốt. Gia đình tôi xin cám ơn nhiều Xem trả lời
 • Mẹ tôi sinh năm 1936, mất 07/tháng giêng/Tân Mão, tức là ngày 09/2/2011.Tôi sinh năm 1965, tôi dự định cải cát cho Mẹ tôi trong tháng 3 Âl này, xin cho biết ngày, giờ nào là tốt ạ? Xem trả lời
 • Bố toi tuổi sưu mất ngay 30/12/2016 âm lịch đến 19/2/2017 âm lịch tròn thất tuần. Toi hỏi xem giờ nào tốt len mộ. Bó toi 57t Xem trả lời
 • Em mình sinh năm 1984 dương lịch - tuổi hợi và mất năm 1994. Dự định bốc mộ đem về quê vào ngày 8/3 âm lịch (4/4/2017 dương lịch) thì ngày đó có tốt không? tuổi nào thì hợp cho việc bốc mộ và chôn dưới quê ? Có tuổi Sửu và Thìn và Mùi và Thân. Cám ơn. Xem trả lời
 • em muốn làm mộ cho ông ngoại em ông ngoại em tuổi thân thì không biết phải làm ngày nào cha em sinh năm 1948 mẹ em sinh 1952 Xem trả lời
 • Thưa Thầy, chồng tôi sinh 24/4 (âm lịch) năm kỉ hợi 1959, mất 9/12 (âm lịch) năm nhâm thìn 2013 đã hỏa táng. Tôi sinh năm kỉ hợi 1959, ko có con trai. Xin hỏi, tôi tính chôn hũ cốt của chồng cùng ngày di dời mộ của ông bà vào ngày 31/3 tức 4/3 âm lịch năm 2017 được ko? Trân trọng cảm ơn Xem trả lời
 • Thưa Thầy cho con hỏi: Mẹ con sinh ngày tháng giờ nào thì không rõ, nhưng chỉ biết sanh vào năm 1930 (Canh Ngọ) và mất vào lúc 15g00 ngày 18/10 năm Bính Tuất âm lịch (2006). Vậy xin Thầy cho con biết mẹ con mất vào thời gian đó thì như thế nào? Con xin cảm ơn Thầy. Xem trả lời
 • em xin phép hỏi một chút việc ạ, nhà em chỉ có mẹ em và em, mẹ em sinh 1956 mất 1997, em sinh 1986, hiện em đang ở trọ ở tphcm, bàn thờ mẹ em vẫn ở nhà ở quê, nay em bán nhà, nhưng chưa kịp mua nhà mới, vậy em có thể làm lễ đưa bàn thờ về phòng trọ thờ tạm được không, và ngày bốc mộ dự kiến là 8/9/2017 âm lịch ạ, không biết ngày này có làm được không ạ. em xin cảm ơn. Xem trả lời
 • Con sinh ngày 18/8/1976, Nay cón xi thầy ngày xây 2 ngôi mộ tổ của họ và bốc mộ ông bà nội ( Cải táng) về lăng Họ vài tháng 2 AL này, con cảm ơn thầy nhiều! Xem trả lời
 • Thông tin: Anh rể tôi sinh năm 1967. Mất ngày 18/1/2017( Hưởng dương 51: tuổi). Giờ mất: 9 giờ 12 phút đêm ngày 18/1 âm lịch.Vậy ngày và giờ măt có phạm gì ko? Gia đình chị gái tôi rất lo lắng. Trăm sự nhờ thầy xem giúp gia đình và nhanh có hồi âm giúp gia đình chị gái tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn. Xem trả lời
 • Rất mong sớm nhận được hồi đáp của Bác cho câu hỏi của tôi ở trên vì thời gian để cho việc bốc mộ của Ông và Bà không còn nhiểu (do nghĩa trang sẽ bị giải tỏa). Bác có thể liên lạc qua địa chỉ Email: phamduynhan1968@gmail.com hay qua số ĐT: 0918.245.250 Chân thành cảm ơn Xem trả lời
 • Thông tin: Bố tôi sinh 1944 (Giáp Thân) nhưng đã hy sinh ngày 16/3/1975(AL). Mẹ tôi sinh 1945 (Ất Dậu), bà còn sống. Tôi là con trai của bố mẹ tôi và sinh ngày 17/3/1975 (AL). Nội dung: Ngày 11/2/2017 (AL), Bác tôi sẽ sang cát cho ông bà nội của tôi. Còn bố tôi đã sang cát 20 năm rồi. Tôi cũng muốn nhân ngày này để thay "áo" (thay mộ) cho bố tôi (phá mộ cũ, lắp đá mới vào đúng vị trí cũ, không dịch chuyển mộ, không động đến tiểu xương cốt. Chỉ là thay mộ cho đẹp hơn thôi) Rất mong nhận được hồi đáp của sư phụ. Chúc sư phụ một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Cảm ơn. Xem trả lời
 • Ông tôi sinh năm Qúy mão (1903) mất 16/11/1990 (Dương lịch) và Bà tôi sinh năm Nhâm Dần (1902) mất 25/12/1993 (Dương lịch). Nay nghĩa trang nơi Ông, Bà đang an táng sẽ bị giải tỏa vào đầu năm 2018. Bố tôi sinh năm 1930 đã mất 27/4/2001 (Dương lịch), Mẹ bệnh tai biến không đi lại được. Anh trai trưởng tuổi Mậu Tuất (1958) và Dâu trưởng sinh năm Đinh mùi (1967), cháu trai trưởng sinh năm Nhâm Ngọ (2002). Nay gia đình tôi dự định sẽ bốc mộ Ông và Bà trong dịp Thanh Minh năm nay (2017) sau đó gởi vào chùa. Xin Bác vui lòng xem dùm gia đình tôi ngày, giờ tốt cho viêc bốc mộ Ông và Bà như trong thời gian dự kiến trên có được không? nếu được thì là ngày, giờ nào tốt? Xin chân thành cảm ơn. Xem trả lời
 • Ông tôi sinh năm Quý Mão (1903) và Bà tôi sinh năm Nhâm Dần (1902). Nay nghĩa trang nơi Ông, Bà an táng sẽ bị giải tỏa vào đầu năm 2018 nên gia đình tôi đang tìm ngày, tháng tốt để bốc mộ cho Ông, Bà rồi đưa vào chùa.Bố tôi đã mất năm 2001, mẹ bệnh tai biến không đi lại được, Anh trưởng sinh năm Mậu Tuất (1958)và Dâu trưởng sinh năm 1967, cháu trai trưởng sinh năm 2002.Nhờ Bác vui lòng xem dùm gia đình tôi có thể bốc mộ cho Ông,Bà trong dịp Thanh Minh năm nay (2017) không? Nếu được thì là ngày, giờ nào? Xin chân thành cảm ơn. Xem trả lời
 • Bố tôi năm nay sao La Hầu tuổi Giáp ngọ 64tuổi, vui lòng cho tôi hỏi, năm nay bố tôi đi bốc mộ cho ông bà tôi vào ngày 31/03/2017 tức ngày 4/3 AL có bị kỵ không? Xin trân trọng cảm ơn Xem trả lời
 • Bố tôi năm nay sao La Hầu tuổi Giáp ngọ 64tuổi, vui lòng cho tôi hỏi bốc mộ vào ngày 31/03/2017 tức ngày 4/3 AL có kỵ không? Xin trân trọng cảm ơn Xem trả lời
 • Xin cho phép hỏi ạ. Bố sinh năm 1978 mất ngày 6/4/2008 âm lịch. Con trai sinh năm 2002, gia đình muốn bốc mộ vào tháng 2 hoặc tháng 3 âm lịch 2017 thì ngày nào tốt ạ, vì trong chi đang có người già yếu. Mong được sự phản hồi của admin. Xin trân trọng cảm ơn ạ. Xem trả lời
 • Nam tuổi Mẹo(1975),chết 0h 16/9/2016(16/8,bính Thân), liệm 14h cùng ngày,an táng 14h ngày 17/9/2016 tốt hay xấu? Xem trả lời
 • Mẹ em mất ngày 19 tháng 8 năm 2014 âl em định xây nhà nhà mồ cho mẹ em vào ngày 4 tháng 2 năm 2017 âlqs có được không Xem trả lời
 • cho tôi hỏi bác tôi mất 11h 15 ngày 12 tháng 1 âm lịch năm 2017 thọ99 tuổi chôn cất, khâm niệm giờ nào thì tốt Xem trả lời
 • Cho toi hoi ong noi toi sinh nam 1943 nam nay hưỡng tho 75 tuoi ngay mai chôn cất tóc ngay 7/2/2017 dương lịch tức ngay 11/1/2017 nam am lich nen chon gio nao de chon cắt la hợp ly toi xin cam ơn. Xem trả lời
 • bà tôi sinh năm 1927 mất ngày 23 tháng 5 dương lich nhằm ngày tháng 4 dưới. chôn ngáy 26 tháng 5. con trai sinh năm 1957 có kỵ không. ngày đó là tốt hay xấu. tôi chân thành cảm ơn Xem trả lời
 • Sáng nay bà nội tôi mất. Bà sinh 1935 . Hôm nay là thứ 4 ngày 1 tháng 2 năm 2017 dương lịch . Cho tôi hỏi nên an táng bà ngayg giờ nào tốt. Làm phước chỉ dẫn liên hệ 01225152705 Xem trả lời
 • Hôm nay bà nội tôi mất 5/1/2017 âm lịch bà sinh 1935 nên chôn cất ngày nào ạ Xem trả lời
 • Bà em sinh nam 1943 mất vao lúc 3h00 ngay 26 tháng 12 năm 2016 am lịch cho em hỏi ngay nao thì nhập quan va khi nàothi di quan được ạ.co bi trung tang ko ạ.em cảm ơn Xem trả lời
 • Thưa thầy bác gái gái Ở tại nhà con mất 17h20 ngày 21/12 Âm lịch muốn chôn cất ngày 23 tháng 12 âm lịch thì nhằm giờ nào cho không bị trùng tang. Cần phải làm những gì để hóa giải. Hay phải lùi lại ngày sau. số điện thoại của con 0963999323 Xem trả lời
 • Phiền bạn cho mình hỏi bác gái mình mất 17h 15 ngày 18 tháng 1 tức ngày 21 tháng 12 âm lịch muốn chôn cất ngày 20 tháng 1 tức ngày 23 tháng 12 âm lịch nên nhập quan và hạ huyệt giờ nào Xem trả lời
 • Bố em sinh năm 1937, đến 23/02/2012 ( âm lịch) ông bị tai nạn giao thông và mất vào lúc 17h cùng ngày. Em có ông anh trai trưởng sinh 1965 đã mất 2009, sau ông anh đó là đến tôi, tôi sinh năm 1968. Thầy cho hỏi năm nay có sang cát được k/ Xin cám ơn thầy. Xem trả lời
 • Em năm nay 33 tuổi. Giáp tý.em muốn xây mộ vào ngày 28 tháng 12-2016 âm lịch có được không. Xem thầy thì bảo ngày 26 đẹp nhưng em xem lịch vạn niên thấy ko đẹp.rất mong dc sự giúp đỡ ạ. Xem trả lời
 • tôi có bố sinh năm 1948 mất 3/3/2007 đã bốc hót nay muốn chuyển mộ dự kiên chuyển ngày 19/12/2016 âm đươc không nhờ Bác xem giúp Xem trả lời
 • bố vợ tôi sinh năm 1938 mắt năm 2016 đã hỏa thiêu này tôi muốn mang về xây mộ .thầy cho hỏi ngày giờ động thổ tốt và hướng tốt trong tháng này với trần trọng cảm ơn thầy Xem trả lời
 • Ông nội chồng con sinh năm 1895 mất năm 1978. Cháu đích tôn sinh năm 1979 . Xin thầy cho con hỏi : gia đình con chuyển mộ cho ông nội con vào ngày 13 tháng 01 năm 2017 dương lịch có tốt không ạ? Xem trả lời
 • Mẹ tôi sn1947 mất 3-5h00 ngay 21/11/2014,di quan luc 8h30,ha huyet luc 9-11h00 ngay 23/11/2014 amlich.Mộ nhin huong dongbac 30°,đầu huong tây nam 263°. Các anh chi cho e hỏi như vay có phạm vào hung gi khong ah,va cách hóa giải thế nào???.xin cảm ơn ah. Xem trả lời
 • Tôi có ông bác sinh năm 1940 mất năm 1962. Liệt sỹ. Vừa tìm thấy hài cốt, nhà nước đưa hài cốt về ngày 13/1/2017. Bắt buộc gia đình phải làm lễ chôn cất ngày 14/1/2017. Vậy xin hỏi giờ nào chôn cất tốt để giảm bớt vì ngày 14/1 là ngày xấu. Xem trả lời
 • Chào anh, em có người bác ruột sinh năm 1949, mất lúc 9h05 ngày 6/12/2016 âm lịch, nhập quan lúc 7h ngày 9/12/2106, an táng lúc 11h kém 15 phút cùng ngày. Vậy anh cho em hỏi là có bị trùng tang không. Em cảm ơn. Xem trả lời
 • Ông cháu sinh năm 1938 mất năm 2010 bố cháu sinh năm 1959 là con trưởng , tháng 12 âm lịch của năm 2016 bố cháu muốn sang cát cho ông cháu có dc ko ak , mong thầy chỉ bảo Xem trả lời
 • cha tôi sinh năm 1907, mất ngày 02/2/1976, mẹ tôi sinh năm 1909, mất ngày 28/5/2000. con trai trưởng sinh năm 1936,mất ngày 12/7/2012.toi là con gái út đứng ra bốc mộ cho cha mẹ vào tháng 3 dương lịch năm 2017 được không? Xin cảm ơn Xem trả lời
 • me tôi sinh năm 1933, mất ngày 11/12/2008(AL), bố tôi sinh năm 1935, anh trai sinh năm 1957, cháu đích tôi sinh năm 1999(Al) xin hỏi tuổi anh trai tôi sang cát cát cho bà trong tháng 12/2017 vào ngày nào là phù hợp Xem trả lời
 • Thầy ơi cho tôi hỏi chút ạ Bà tôi sinh năm 1936 mất năm 22/12/2012(Al) bố tôi sinh năm 1969 chú tôi sinh năm 1972 năm nay tính sang cát cho bà và chọn ngày 16/1/2017 tức 19/12/2016(Al). Xin hỏi thầy tuổi của bố tôi có sang cát được cho bà hay không. Và tuổi của chú tôi có làm được ko. Nhà còn anh trai tôi là cháu đích tôn sinh năm 1991. Ai hợp tuổi để làm được ạ. Xin chân thành cảm ơn Xem trả lời
 • Chào thầy. Mẹ con sinh năm 1957 đinh dậu mất lúc 0h45'ngày 24/12/2016 âm lịch. trưởng nam sn 1978,út nam sn 1981. Nhập niệm mẹ con lúc 9h00 ngày 24/12/2016. Chôn lúc 13h ngày 25/12/2016.thầy cho con hỏi như ngày,giờ vậy có tốt không.con cám ơn.... Xem trả lời
 • Bác toi sinh năm 1933 mất 14 h45 ngày 24/12/2016 đưa vào 15 h ngày 27/12/2016 có bị trùng tang không Xem trả lời
 • Mẹ Tôi Sinh năm 1955 mất ngày 14/8/2011 âm lịch, tôi là con trai trưởng sinh năm Nhâm Tuất 1982. Vậy sang năm 2017 tôi có thể bốc mộ cho mẹ tôi được không? Xem trả lời
 • Mẹ tôi mất lúc 8g ngày mùng 9tháng11 bính thân 2016,chôn lúc 8g39 ngày 11 tháng 11bính thân 2016 cho con hỏi có trùng tang và tam tang không?cảm ơn Xem trả lời
 • Ông ngoại tôi mới mất. Ngày 18/12/2016 nhầm ngày 20/11 năm bính thân ông tôi sẽ chôn cất nhưng tử vi nói ngày này ko tốt cho chôn cất và sẽ ảnh hưởng tới nữ , nhưng gia đình và họ hàng đã chọn rồi , nên tôi muốn hỏi cách hóa giải được ko Xem trả lời
 • Dạ thưa thầy cho xon hỏi. Bà nội tuổi canh ngọ.mất 3:30 ngày 16/11 âm lịch. Vậy ngày chôn là bao giờ ạ. Giờ ở quê con nước lụt chia cách hoàn toàn không chôn được. Hoặc có thể chôn ở nơi khác cao hơn ạ.Mong thầy giúp đỡ ạ. Số điện thoại con là 0907242638. Xem trả lời
 • Ngày 29/30-11 âm này có bôc mộ được k ạ Xem trả lời
 • Xin thầy cho con hỏi. Con trai con sinh 03/02/2010 (dương lịch). Mất 16/06/2011(dương lịch). Chồng con tuổi Mùi 1979. Con tuổi Hợi1983. Con tính bốc mộ cho cháu vào ngày 21/11/2016 âm lịch có được không ạ? Mong nhận được hồi âm sớm của thầy ạ. Xem trả lời
 • Thầy kính mến! Bố tôi sn 1938, mất 9h40 ngày 22/05/2002, an táng lúc 14h ngày 25/05/2002al, mộ tọa dần hướng thân; con trưởng nam sn 1964; nay muốn cải táng cho cụ? Dự định chọn tháng 2 dương 2017 hoac tháng 4 dương 2017(tiết Thanh Minh) hoặc 21/7/2017dương hoặc 3/11/2017 dương? Hướng mộ dự chọn: Tọa Hợi hướng Tỵ. Mong Thầy cho biết tốt xấu ngày giờ mất và cho gđ ngày giờ cải táng tốt nhất ạh. Trân trọng! Nam Xem trả lời
 • Ông nội cháu tuổi Ất Hợi (1935), bố cháu tuổi Kỷ Hợi (1959), chị cả đã mất. Cháu thấy bốc mộ ngày 15/11/2016 Al (ngày Kỷ Mão) đẹp nhưng nhà cháu đi xem thì thầy nói ngày này là ngày có sát tinh Địa tặc và Thụ tử nên không đồng ý. Rồi chọn cho ngày 18 hoặc 26/11 Al. Nhờ thầy tư vấn hộ cho cháu với ạ. Cháu là con của con trai trưởng tuổi Đinh Mão 87 ạ! Xem trả lời
 • xin mọi người xem giúp.Em cám ơn. Bố em sinh năm 1951 mất 21h15 phút ngày 15 tháng 7 năm 2010 (âm lịch)cuối năm nay định bốc mộ,xin mọi người ai biết bốc mộ ngày nào thì đẹp trong tháng này hoặc tháng sau.và tuổi anh trai đầu sinh năm 1977.em xin cám ơn Xem trả lời
 • bố em sinh năm 1957, mất 06/10/2013 âm lịch, a trai em sinh năm 1981. Thầy xem giúp em ngày giờ để bốc mộ ạ. e cảm ơn thầy. Xem trả lời
 • Bố em là trưởng sn 1958, muốn chuyển mộ cho cô con vào ngày 10/11 âm lịch này đc ko ạ?thầy xem giúp con giờ nào chuyển đc với ạ, con cảm ơn thầy Xem trả lời
 • Mẹ vợ tôi sinh ngày 27/3/1956 (Bính Thân), mất lúc 17h50 ngày 26/11/2016 (DL) tức 27/10/2016 (AL), ngày 29/10 AL đã hỏa thiêu, nay gia đình muốn an tang vào lúc 9h-11h sang ngày 08/11/2016 Al thfi có được ko? Xin cảm ơn. Xem trả lời
 • Xin loi toi nham.Bo toi mat nam 2006 dinh boc mo vao ngay 18/11/2016.am lich co duoc dep khong?. Xem trả lời
 • Nhà Cháu muốn bốc mộ cho bố cháu Sinh năm 5/10/1967(Đinh Mùi)- Mất 10h55p ngày 16/6/2009(AL) Con trai trưởng 06/05/1998(AL)Vào Tháng 11/2016(AL) ngày nào thì đẹp ạ Xem trả lời
 • Bác tôi sinh năm 1963 đã mất. gia đình co dự định bốc mộ vào ngày mùng 8/11 âm lịch ,tức ngày 6/12/2016 dương lịch, mà con trai sinh năm 1997 tuổi đinh sửu .xin hoi con trai bốc mộ có điều gì phải tránh ko , có kỵ gì ko mong a giúp đỡ cho . Xin cảm ơn Xem trả lời
 • Bố tôi snh năm 1928. Mất năm 2012. Gia đình định bốc mộ vào ngày 21/11/2016 ( âm lịch ) có được không? Xem trả lời
 • bố tôi sinh 1936 mất2010, con trai trưởng sinh 1961, cháu trai trưởng sinh 1995, tôi muốn bốc mộ cho bố vào tháng 11 âm năm 2016 thì nên chọn ngày nào. Xem trả lời
 • ông nội tôi sinh 1923 gia đình dự định bốc mộ cho cụ vào ngày 11th 11 năm 2016 âm lịch có lên không và vào giờ nào thì tốt Xem trả lời
 • Tôi có bà ngoại sinh năm 1927 .mất ngày 19.7 vào lúc 21h21p năm 2013 thì có thể sang cát vào thơì gian nào thì đẹp ạh. Xin xem giúp tôi với ạ. Xin cảm ơn Xem trả lời
 • Con xin hỏi Thầy! Con sn 1979 Mùi là con trai trưởng, bố con sn 1947 Hợi, con đang phân vân sang cát cho bố vào ngày 10/11/2016 hay 11/11/2016 âm lịch? Vì ngày 10/11/2016 thì có sợ ngày Tí ko tốt ko ạ? Con mong ý kiến của Thầy con. Xin cám ơn ! Xem trả lời
 • Xin cho con hỏi :con trai trưởng sinh năm 1992 muốn sang cát cho bố sinh năm 1964 mất năm 2003 ; vào ngày 10-12 (10-11 âm năm bính thân ) có được không ? Xem trả lời
 • Con sinh ngày 04/10/2013 mất ngày 09/10/2013 (âm lịch). Bố sinh ngày 01/12/1980, mẹ sinh ngày 15/07/1982, chị sinh ngày 24/04/2006, muốn xây mộ cho con thì xây vào giờ ngày tháng nào năm 2016 Xem trả lời
 • Trưởng Nam sinh 1951, bố để sinh 1924, mất ngày 24 tháng 4 năm đinh hợi (09/6/2007); bốc mộ ngày 12 tháng 11 âm năm 2010 (canh dần) có phạm vào điều gì không, nếu phạm nên làm thế nào/ nhờ thày chỉ giúp Xem trả lời
 • chồng tôi sinh năm 1961. Bố chồng tôi sinh năm 1934 và mất ngày 11/11/2013 (âm lịch). tôi muốn bốc mộ cho bố chồng tôi vào tháng 11 /2016(âm lịch) thì chọn ngày nào tốt? Xem trả lời
 • Anh tôi tuổi Dậu, sinh năm 1957 trưởng nam, ở nước ngoài. Tôi tuổi Tuất sinh năm 1958 ở Việt Nam. Bố tôi tuổi Mùi sinh năm 1931, mất năm 1990. Xin hỏi bốc mộ năm 2016 hay 2017 giờ, ngày, tháng bốc mộ, tuổi nào bốc mộ tốt. Xin cảm ơn. Số đt:01264881944 Xem trả lời
 • Bác tôi sinh năm 1963 đã mất. gia đình co dự định bốc mộ vào ngày mùng 8/11 âm lịch ,tức ngày 6/12/2016 dương lịch, mà con trai sinh năm 1997 tuổi đinh sửu .xin hoi con trai bốc mộ có điều gì phải tránh ko , có kỵ gì ko mong a giúp đỡ cho . Xin cảm ơn Xem trả lời
 • Bôc mộ vào ngày 6-11 thì gio nào họp voi tuoi mão Xem trả lời
 • Toi sinh 16 thang 5 1966( Am lich) bo toi sinh ngay 17 thang 3 nam 19389( duong lich). Nam 2016 co sang cat cho bo toi duoc khong; Xem trả lời
 • tôi sinh ngày 31/3/1985 mẹ tôi sn 1953 chet ngayf 15/7 âm lịch năm 2009 năm nay sang cát cho mẹ có được không? Xem trả lời
 • bố chồng con sinh năm 1949, mất ngày 25 tháng 08 năm 2011 âm lịch. trưởng nam Trần Ngọc Long . sinh ngay 08 tháng 10 năm 1979 dương lịch. nhà con muốn cải mộ cho bố chồng con vào ngày 23 và 24 tháng 10 năm 2016 âm lịch vì nhà con ở xa nên phải làm 2 ngày để di chuyển bố con từ yên bái về vĩnh yên. Con cảm ơn. số đt của con: 0963582269 Xem trả lời
 • Xin thầy cho con hỏi: Con gái thứ 2 của con cháu mất khi trong bụng mẹ khi được 7 tháng mất vào tháng 5 năm 2014, được an tang tại que nhà nay gia đình muốn đưa cháu vào khu lăng mộ của dòng họ trong tháng 11/2016. Kính mong thầy chỉ giúp. Con sinh năm 1976 vợ sinh năm 1977, con gái đầu sinh năm 2003 Xem trả lời
 • Xin thầy cho hỏi có nên bốc mộ sau ngày Đông chí không và vì sao ạ? Xem trả lời
 • Xem ngày sang cát 8 tháng 12 năm 2016 âm lịch Xem trả lời
 • có bị trùng tang không Xem trả lời
 • Thưa thầy Bà nội mất ngày 28/01/2010 (âm lịch. Tuổi Bính Dần 1926 Bố mất ngày 17/10/2017 (âm lịch). Tuổi Đinh Hợi) Bà nội có 2 con (Bố -đã mất và Cô - Nhâm Thìn) Cháu đích tôn và trưởng nam sinh năm 1981 Thầy xem giúp xem năm 2016 này bốc mộ ngày nào được. Bốc cả Bố và bà nội cùng 1 nagyf Cám ơn thầy nhiều! Xem trả lời
 • Ba e qua đời ngày 7/11/2016 lúc 8h41 theo giờ bên mỹ Sinh năm 02/11/1935.e muốn hỏi ngày nào hỏa táng là tốt nhất em xin cám ơn ah Xem trả lời
 • Anh ơi. bố em sinh năm 1964( mất 10/11 năm 2011) em là nam trưởng sinh năm 1992 ạ...vậy năm nay bọn em có thể bốc mộ bố vào ngày nào ạ. Tháng 11 âm có ngày nào đẹp ạ Xem trả lời
 • Thầy ơi cho em hỏi tí ạ. Anh trai em sinh ngày 3 tháng 9 năm 1985.mất ngày 23 tháng 8 âm lịch năm 2009. Bố em sinh năm 1963 ( Qúy Mão ) mất ngày 21 tháng 01 âm lịch năm 2013. Em đang tìm hiểu xem thầy để sang cát cho bố và anh em trong năm nay. Nhưng em chưa tìm được ngày. Anh có thể xem giúp em được không anh? 0989426775. đây là số đt của em. em rất.. rất cần sự trợ giúp từ anh ạ. Em xin chân thành cảm ơn Anh! Xem trả lời
 • Anh ơi giúp em với ạ. Bố mẹ em mất. Mẹ em mất 2006( bốc mộ 2011) . Bố em mất ngày 10/11 năm 2011. Vậy anh cho em hỏi năm nay em có thể bốc mộ bố em vào ngày nào ạ. Mong anh giúp em với. Em rất lo, rất hoang mang, sốt ruột lắm ạ. Mong anh giúp ạ. Em xin cảm ơn ạ Xem trả lời
 • Thưa thầy, bà ngoại con sinh năm 1907,mất 24/02/2011dương lịch. Nhà con muốn xem ngày bốc mộ trong tháng 10 này . tuổi bố con sinh năm 1947 Xem trả lời
 • Thưa thầy, nội con mất lúc 4h30 sáng ngày mùng 4/10 âm lịch. Được liệm lúc 9h sáng ngày mùng 4/10 ÂL và chôn lúc 8h sáng ngày mùng 5/10 ÂL. Thầy xem có tốt xấu, kị tuổi gì không ạ?? Con cám ơn thầy. Xem trả lời
 • Thưa thầy, Nội con tuổi nhâm thìn mất lúc 4h30 ngày 4/10 âm lịch. Được liệm lúc 9h ngày mùng 4/10 âm lịch và chôn lúc 8h ngày mùng 5/10 âm lịch liệu có tốt xấu gì không ạ??? Có kị tuổi gì không ạ?? Mong thầy trả lời. Con cam ơn thầy. Xem trả lời
 • Có nen bốc mộ ngày 17/9:2016 âm lịch k a? Xem trả lời
 • thua thầy ông con mat ngay 29/9am lich 2016.luc 19h10phut .gio lịm là 13h trua ngay hom sau .ông con tuoi ngọ 75 tuoi .thầy ben đay coi ngay 2/11 duong lich tuc ngay mùng 3/10 am lich .day co đuoc khong thầy . Xem trả lời
 • Ba tuổi tí 81t mất lúc 12h30 ngày 25/9 âm lịch, liệm vào 9h tối ngày 25/9 âm lịch và chôn 9h sáng ngày 26/9 al. Xin hỏi thầy có tốt hay k ạ, xin cám ơn Xem trả lời
 • Ba tôi sinh năm 1909 mat nam 1969. Dự tính bôc mộ vào ngay 20/12/2016 co duoc khg,thua Thầy Xem trả lời
 • Bố tôi sinh năm 1930 (tuổi mùi), mất ngày 11/5/2012(al), tôi là con trưởng, sinh 1958. Xin cho ngày tốt để sang cát cho bố tôi vào tháng 11 năm nay. Cảm ơn quý thầy. Xem trả lời
 • Anh trai của tôi 62 tuổi mất ngày 05_09-2016 âm lịch hỏa táng, xem cho tôi tháng 10 âm lịch thì chôn ngày nào đẹp và lành ,cảm ơn nhiều. Xem trả lời
 • Ông nội tôi sinh năm 1926 mất lúc 16h ngày 10/06/2012(âm lịch). Cuối năm nay 2016,gia đình chúng tôi muốn bốc mộ cho ông .Kính mong thầy cho ngày giờ đẹp để bốc mộ cho cụ ( giờ phạt nấm, giờ bật ván quan ,giờ hạ sang huyệt mới..) bố tôi là trưởng Nam sinh năm 1949(đã mất năm 2000) Cô tôi sinh năm 1954 là trưởng nữ.chú sâu bố tôi sinh năm 1961. Tôi là cháu trưởng sinh năm 1979.Kinhs mong thầy xem giúp thêm bốc mộ cho ông tôi cuối năm nay có đc không ,nếu đc thầy cho ngày giờ đẹp ạ ,cám ơn thầy nhiều. Xem trả lời
 • Bố tôi sinh năm 1934 tuổi Tuất, gia đình muốn bốc mộ cho bố vào tháng 11 năm 2016 này , nhờ thầy xem hộ. Cảm ơn thầy, kính mong Xem trả lời
 • Đinh Xuân Lý Kính thưa Thầy Bố đẻ của con sinh năm 1930 sức đã yếu, Con Là Đinh xuân Lý sinh 24/10/1953 âm lịch, con muốn về quê xây kim tỉnh (mộ trước) cho bố vào năm 2017 tới, con xin Thầy cho con giờ, ngày, tháng khởi công xây ạ. Kính trọng Xem trả lời
 • Kính thưa Thầy Bố đẻ của con sinh năm 1930 sức đã yếu, Con Là Đinh xuân Lý sinh 24/10/1953 âm lịch, con muốn về quê xây kim tỉnh (mộ trước) cho bố vào năm 2017 tới, con xin Thầy cho con giờ, ngày, tháng khởi công xây ạ. Kính trọng Xem trả lời
 • Ông nội tôi sinh năm 1929 mất tháng 12 âm lịch năm 2012. Hiện nay gia đình tôi muốn sang mộ cho ông tôi vào tháng 9 hoặc tháng 10 âm lịch năm nay 2016 có được hay không? Nếu được thì ngày nào?(bố tôi là con cả sinh 1949 kỷ sửu đang còn sống) Xem trả lời
 • Bố chồng sinh năm 1964, con trai trưởng sinh năm 1988. Tháng 10/2016(âm lịch) muốn sang cát cho bố. Mong tư vấn trong tháng 10/2016(âm lịch) ngày nào làm được ạ. Cảm ơn rất nhiều Xem trả lời
 • Mẹ tôi sinh năm 1949 mất tháng chạp năm 2011. Tôi sinh năm 1972, em trai sinh 1976, cháu đích tôn sinh 2009. Tôi dự định sang cát cho mẹ vào cuối tháng 9 hoặc tháng 10 âm lịch. Vậy những ngày nào là tốt trong tháng 9 và tháng 10 AL. Rất mong quý ngài trả lời giúp tôi qua Gmail sớm nhất. Tôi xin chân thành cảm ơn. Xem trả lời
 • Cậu tôi tuổi tý, 57 tuổi. Mất lúc 4h30p ngày 1/9/2016 âm lịch. Dự định chôn vào lúc 9h30p ngày 3/9/2016 âm lịch. V ngày đó tốt k Xem trả lời
 • tôi sinh năm 88 .bố tôi sinh năm 64.mất 2013.t muốn sag mộ cho bố t vào tháng 11 nhưng đi xem thì thầy bảo ba tháng cuối năm đều xấu không đc.mog tư vấn.. Xem trả lời
 • Tôi sinh năm 1977 là con trưởng,tôi muốn sang cát cho mẹ tôi sinh năm 1951 vào những ngày nào trong tháng 9 âm lịch là tốt nhât? Tôi xin cảm ơn Xem trả lời
 • Ông tôi tuổi Mẹo (1927)mất 17h ngày 17/9/2016 cho tôi hỏi ngày giờ tốt để chôn. Tôi cám ơn nhiều. Xem trả lời
 • Me toi sinh nam 1940 am lich, mat 16 gio ngay 10 thang 9 nam 2016 duong lich, nhap niem luc 8 gio sang ngay 11 thang 9 nam 2016, chon luc 7 gio 45 phut ngay 12 thang 9 duong lich, xin hoi ngay gio mat, nhap niem, chon nhu vay co pham dieu gi khong, XIN CAM ON! Xem trả lời
 • Tôi có cô e gái sinh 1972 mất tháng 3 năm bính thân đến tháng 8 tôi đặt mộ cho em tôi. Tôi xin hỏi ngày giờ nào thì đẹp để đặt được mộ cho em tôi. Tôi xin cảm ơn Xem trả lời
 • nen boc mo vao ngay 21/3/2017 hay ngày 23/3/2017 Xem trả lời
Hiển thị thêm 10 bài nữa

Hỗ trợ trực tuyến