-->-->
  • Đổi ngày âm sang ngày dương

  • Dương lịch là loại lịch tính theo chu kì trái đất quay xung quanh Mặt Trời. Theo Hán Việt, mặt trời là Thái Dương nên gọi là lịch dương. Trong phép tính dương lịch, cứ 4 năm dư ra khoảng một ngày, một thế kỉ dư ra khoảng 1 tháng. Để khớp được với chu kỳ năm Mặt Trời, dương lịch quy ước trung bình mỗi 4 năm sẽ có thêm một ngày tháng 2. Năm đó sẽ có 366 ngày, được gọi là năm nhuận và tháng 2 sẽ có 29 ngày.

Hỗ trợ trực tuyến