-->-->

Xem tuổi con


Cha mẹ nào cũng mong con cái sinh gia đều mang mệnh tốt đồng thời tuổi của con cái cũng giúp rất nhiều cho hạnh phúc của gia đình. Bạn có thể xem tuổi sinh con hợp tuổi bố mẹ.

Xem năm sinh con hợp tuổi bố mẹ sẽ có mang lại những gì?

Xem năm sinh của con hợp tuổi với bố mẹ có thể mang lại sự hòa thuận hạnh phúc trong gia đình. có rất nhiều gia đình cha mẹ đang gặp hạn nhưng nếu sinh con hợp tuổi cũng có thể hóa giải được vận vạn của cha mẹ cũng như gia đình. Bố mẹ tuổi hợp nhau thì không có lý gì lại không chọn năm sinh cho con để hợp với bố mẹ.

Cách xem năm sinh con hợp tuổi bố mẹ

Bạn có thể truy cập công cụ xem tuổi sinh con và nhập thông tin là bạn có thể biết tuổi con mà bạn muốn sinh có mức độ hợp tuổi như thế nào.
Con cái là của trời cho, dù hợp hay không hợp thì chắc chắn bạn cũng sẽ yêu thương con mình là một điều tất nhiên.


Tuổi Cha Tuổi Mẹ Tuổi Con

6/6/1988

6/6/1988

6/6/2022

22/4/1988

22/4/1988

8/5/2022

Ngày Nhâm Thìn tháng Đinh Tỵ, năm Mậu Thìn

Ngày Nhâm Thìn tháng Đinh Tỵ, năm Mậu Thìn

Ngày Canh Dần tháng Bính Ngọ, năm Nhâm Dần

Đại lâm Mộc (Gỗ trong rừng)

Đại lâm Mộc (Gỗ trong rừng)

Bạch Kim (Bạch kim)


1. Ngũ hành sinh khắc

Là yếu tố đầu tiên và quan trọng hơn cả khi lựa chọn năm sinh con. Tốt nhất là Ngũ hành cha và mẹ tương sinh, bình hòa là không tương sinh và không tương khắc với con

Mệnh của cha là Mộc, mẹ là Mộc, con là Kim

Như vậy:

Ngũ hành của cha là Mộc Tương Khắc với Kim của con, Trung bình

Ngũ hành của mẹ là Mộc Tương Khắc với Kim của con, Trung bình

Đánh giá điểm ngũ hành: 2 /20 (tối đa 8/20)

2. Thiên can xung hợp

Thiên can được đánh số theo chu kỳ 10 năm. Trong Thiên can có 4 cặp tương xung (xấu) và 5 cặp tương hóa (tốt). Thiên can của cha mẹ tương hóa với con là tốt nhất, bình hòa là không tương hóa và không tương xung với con.

Thiên can của cha là Mậu, mẹ là Mậu, con là Nhâm

Như vậy:

Thiên can của cha là Mậu Bình Hòa với Nhâm của con, Tạm được

Thiên can của mẹ là Mậu Bình Hòa với Nhâm của con, Tạm được

Đánh giá điểm thiên can: 4/20 (tối đa 6/20)

3. Địa chi xung hợp

Địa chi được đánh số theo chu kỳ 12 năm, tương ứng 12 con Giáp cho các năm. Hợp xung của Địa chi bao gồm Tương hình (trong 12 Địa chi có 8 Địa chi nằm trong 3 loại chống đối nhau), Lục xung (6 cặp tương xung), Lục hại (6 cặp tương hại), Tứ hành xung, Lục hợp, Tam hợp. Địa chi của cha mẹ tương hợp với con là tốt nhất, bình hòa là không tương hợp và không tương xung với con.

Địa chi của cha là Thìn, mẹ là Thìn, con là Dần

Như vậy:

Địa chi của cha là Thìn Tứ Đức Hợp với Dần của con, Không tốt

Địa chi của mẹ là Thìn Tứ Đức Hợp với Dần của con, Không tốt

Đánh giá điểm địa chi: 0/20 (tối đa 6/20)

4. Tổng điểm 6 /20

Tổng điểm trên 16 là rất tốt để chọn tuổi sinh con năm 2022

Tổng điểm từ 13 đến 16 là khá tốt.

Tổng điểm từ 10 đến 12 là bình hòa.

Hỗ trợ trực tuyến