Xem tử vi các tuổi năm 2018

Giải đáp tư vấn

  • Tôi sinh ngày 27.6.1973. tức 27.5.1973 âm lịch. Mọi người nói năm 45 tuổi(năm 2017) thì làm nhà là đẹp nhất, nhưng tôi xem trên mạng thì nói đến năm 47 tuổi làm nhà đẹp hơn. Vậy đối với tuổi của tôi, năm nào thì làm nhà thì tốt hơn? Xin trân thành cảm ơn!


Hỗ trợ trực tuyến