Xem tử vi các tuổi năm 2018

Giải đáp tư vấn

  • toi sinh ngay 13 thang 10 nam 1992 Thì tháng 8 duong năm 2016 nay toi mua xe nen chon ngay gio nao

  • Tuổi nhâm thân 1992 mệnh kiếm phong kim mà muốn mua xe trong tháng 8 dương lịch thì chỉ có ngày 20/7 âm lịch là mua xe được , còn ngày 26/7 ngày này là ngày tốt mua xe nhưng do ngũ hành bản mệnh khắc ngũ hành ngày cho nên mua ngày này thì là thứ cát ,

    Câu trả lời của bạn có tại chuyên mục ⇒> Xem ngày mua xe


Hỗ trợ trực tuyến