Xem tử vi các tuổi năm 2018

Giải đáp tư vấn

  • Mình sn 84 và chồng mình cũng vậy (riêng chồng mình tuổi dương 85. Mình mang con lần đầu nhưng đến ngày dự sinh vẫn chưa thấy cháu ra. Có khả năng sẽ phải kích đẻ. Mình đang dự định sẽ làm vào ngày 12/8 dl này (tức ngày 10/7 âm lịch). Xin thầy cho biết ngày này có tốt ko ạ?

  • Nếu chọn ngày tốt mà dính giờ xấu thì cả cuộc đời vẫn xấu , còn ngày mùng 10/7 âm lịch ngày này là ngày bính dần xung với năm tuổi và tháng tuổi thì không nên chọn ngày này còn không dời sang được ngày khác thì chỉ còn cách chọn giờ tốt nhất mà thôi

    Câu hỏi của bạn được giải đáp tại chuyên mục ⇒> Xem ngày tốt


Hỗ trợ trực tuyến