Xem tử vi các tuổi năm 2018

Giải đáp tư vấn
  • Con sinh ngày 02/11/1975 dương lịch con muốn làm chuồng lơn trong tráng 8 am lịch con cần chọn ngày nào?Mong thầy giúp cho.

  • Con sinh năm 1975 ất mão mệnh đại khuê thủy thì chỏ có ngày 17 tháng 8 âm lịch hay 21 tháng 8 âm là làm được mà thôi

    Câu hỏi của bạn được tư vấn tại ứng dụng ⇒> http://huyenhoc.vn/xem-ngay-tot-dong-tho.html


Hỗ trợ trực tuyến