Xem tử vi các tuổi năm 2018

Giải đáp tư vấn

  • tôi sinh ngày 23 tháng 11 năm 1979, tháng 11 dương lịch năm 2016 tôi muốn chọn ngày giờ cất nóc nhà, cho tôi hỏi quý vị là trong tháng đó có những ngày nào tốt để tôi cất nóc nhà theo tuổi của tôi?

  • Gia chủ sinh năm 1979 kỷ mùi mệnh thiên thượng hỏa mà muốn cất nóc tháng 11 dương lịch thì không có ngày nào cất nóc tốt cả

Hỗ trợ trực tuyến