Xem tử vi các tuổi năm 2018

Giải đáp tư vấn

Đặt câu hỏi về nội dung này

  • Chuyện tình cảm

  • 0987016756

  • vận mệnh, gia đình, công việc

  • Xem dùm tôi ngày tôt để khai trương

  • Cho mình hỏi, mình rất muốn kết hôn nhưng không biết người bạn đời của mình như thế nào là hợp. Người ấy lớn hơn mình 2t (1988).thì chúng mình có thể tiến tới được không, mình có nên đi thẳng vào vấn đề với cô ấy được không

Hỗ trợ trực tuyến