Xem tử vi các tuổi năm 2018

Giải đáp tư vấn

Đặt câu hỏi về nội dung này

  • Năm nay có nhiều máy máy đến bản bản thân . nhưng toàn khó khăn trong công việc học tập . bệnh đau , nhức mõi hoài . Và có quá nhiều suôi sẻo lớn không tưởng đến với bản thân . cho hỏi phải làm như thế nào ạ ?

  • trong năm này chuyện tình yêu có bị đổ vở không hay tình yêu tốt đẹp

  • Người yêu hiện tại tính cách như thế nào ?

  • Muốn thay đổi việc làm trong năm nay có được không

  • khi nào e mới tìm được nửa kia của mình

Hỗ trợ trực tuyến