Xem tử vi các tuổi năm 2018

Giải đáp tư vấn

Đặt câu hỏi về nội dung này

  • Người yêu em tên là Vũ Minh Châu sinh ngày 27/09/1999 dương lịch còn em là 02/06/1999 dương lịch . Bọn e có ý định sang năm cưới thì cho e hỏi là tuổi này có kị nhau lắm không ạ và có cách nào hoá giải những điềm kị không ạ

  • đường tình duyên năm nay thế nào

  • Các ngày tốt trong các tháng của năm 2018 để giao dịch mua bán...

  • xem bói số điện thoại 0972886098

  • hôm nay tôi nên làm gì

Hỗ trợ trực tuyến