Xem tử vi các tuổi năm 2018

Giải đáp tư vấn

Đặt câu hỏi về nội dung này

  • Thì đại học cảnh sát có đỗ không

  • tôi phạm khắc thu sn1986 2014 tôi động thổ làm móng sau đến 2017 tôi làm giằng móng xong vậy 2018 tôi đổ được mái nhà không

  • tôiSinh 1986làm bỏ móng năm 29 tuổi là năm 2014 đến 2017 tuổi đổ giằng móng đến 2018 tôi có đổ được mái nhà không

  • Năm nay có nhiều máy máy đến bản bản thân . nhưng toàn khó khăn trong công việc học tập . bệnh đau , nhức mõi hoài . Và có quá nhiều suôi sẻo lớn không tưởng đến với bản thân . cho hỏi phải làm như thế nào ạ ?

  • trong năm này chuyện tình yêu có bị đổ vở không hay tình yêu tốt đẹp

Hỗ trợ trực tuyến