Xem tử vi các tuổi năm 2018

ngày tốt xấu

Xem ngày tốt ký hợp đồng

Các hợp đồng kinh tế, hợp đồng mua bán hợp tác kinh doanh rất quan trọng trong giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp hay các các nhân với nhau. Những bản hợp đồng lớn có ý nghĩa là dấu ấn cam kết cho sự thành công và phát triển giữa các đối tác với nhau thông qua một buổi ký kết quan trọng đánh dấu tầm quan trọng của bản hợp đồng và sự hợp tác giữa hai bên. Xem ngày ký hợp đồng tức là lựa chọn ngày đợi lợi, đại cát mong cho cuộc đàm phán được thành công và sự hợp tác giữa hai bên được suôn sẻ, tốt đẹp.

Ngày 24/11/2017 là ngày Tốt cho việc ký hợp đồng

Thông tin chung

 • Thứ sáu ngày: 24/11/2017 (dương lịch) - 7/10/2017 (âm lịch) Ngày: Ất Mão, tháng Tân Hợi, năm Đinh Dậu
 • Ngày: Hắc đạo [nguyên vu hắc đạo]
 • Tuổi xung khắc ngày: Kỷ Dậu – Tân Dậu
 • Giờ tốt trong ngày: Tí (23:00-0:59) ; Dần (3:00-4:59) ; Mão (5:00-6:59) ; Ngọ (11:00-12:59) ; Mùi (13:00-14:59) ; Dậu (17:00-18:59)
 • Giờ xấu trong ngày: Sửu (1:00-2:59) ; Thìn (7:00-8:59) ; Tỵ (9:00-10:59) ; Thân (15:00-16:59) ; Tuất (19:00-20:59) ; Hợi (21:00-22:59)
 • Hướng tốt: tây bắc; đông nam
 • Hướng xấu: đông
 • ... Xem chi tiết ngày 24 tháng 11 năm 2017

Ngày tốt ký hợp đồng trong tháng 11 năm 2017

Thứ tư, ngày 1/11/2017

 • Ngày Nhâm Thìn tháng Canh Tuất năm Đinh Dậu

 • Tức ngày 13 tháng 9 năm 2017 (Âm lịch) - thanh long hoàng đạo

 • Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59), Hợi (21:00-22:59)

 • Xuất hành hướng Chính Nam để đón 'Hỷ Thần'. Xuất hành hướng Chính Tây để đón 'Tài Thần'.

Xem chi tiết ngày này  

Thứ bảy, ngày 4/11/2017

 • Ngày Ất Mùi tháng Canh Tuất năm Đinh Dậu

 • Tức ngày 16 tháng 9 năm 2017 (Âm lịch) - chu tước hắc đạo

 • Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

 • Xuất hành hướng Tây Bắc để đón 'Hỷ Thần'. Xuất hành hướng Đông Nam để đón 'Tài Thần'.

Xem chi tiết ngày này  

Thứ năm, ngày 9/11/2017

 • Ngày Canh Tý tháng Canh Tuất năm Đinh Dậu

 • Tức ngày 21 tháng 9 năm 2017 (Âm lịch) - thiên lao hắc đạo

 • Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59)

 • Xuất hành hướng Tây Bắc để đón 'Hỷ Thần'. Xuất hành hướng Tây Nam để đón 'Tài Thần'.

Xem chi tiết ngày này  

Chủ nhật, ngày 12/11/2017

 • Ngày Quý Mão tháng Canh Tuất năm Đinh Dậu

 • Tức ngày 24 tháng 9 năm 2017 (Âm lịch) - câu trần hắc đạo

 • Tí (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59)

 • Xuất hành hướng Đông Nam để đón 'Hỷ Thần'. Xuất hành hướng Chính Tây để đón 'Tài Thần'.

Xem chi tiết ngày này  

Thứ năm, ngày 16/11/2017

 • Ngày Đinh Mùi tháng Canh Tuất năm Đinh Dậu

 • Tức ngày 28 tháng 9 năm 2017 (Âm lịch) - chu tước hắc đạo

 • Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

 • Xuất hành hướng Chính Nam để đón 'Hỷ Thần'. Xuất hành hướng Chính Đông để đón 'Tài Thần'.

Xem chi tiết ngày này  

Thứ sáu, ngày 17/11/2017

 • Ngày Mậu Thân tháng Canh Tuất năm Đinh Dậu

 • Tức ngày 29 tháng 9 năm 2017 (Âm lịch) - kim quỹ hoàng đạo

 • Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59)

 • Xuất hành hướng Đông Nam để đón 'Hỷ Thần'. Xuất hành hướng Chính Nam để đón 'Tài Thần'.

Xem chi tiết ngày này  

Thứ năm, ngày 23/11/2017

 • Ngày Giáp Dần tháng Tân Hợi năm Đinh Dậu

 • Tức ngày 6 tháng 10 năm 2017 (Âm lịch) - thiên lao hắc đạo

 • Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59)

 • Xuất hành hướng Đông Bắc để đón 'Hỷ Thần'. Xuất hành hướng Đông Nam để đón 'Tài Thần'.

Xem chi tiết ngày này  

Thứ sáu, ngày 24/11/2017

 • Ngày Ất Mão tháng Tân Hợi năm Đinh Dậu

 • Tức ngày 7 tháng 10 năm 2017 (Âm lịch) - nguyên vu hắc đạo

 • Tí (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59)

 • Xuất hành hướng Tây Bắc để đón 'Hỷ Thần'. Xuất hành hướng Đông Nam để đón 'Tài Thần'.

Xem chi tiết ngày này  

Thứ ba, ngày 28/11/2017

 • Ngày Kỷ Mùi tháng Tân Hợi năm Đinh Dậu

 • Tức ngày 11 tháng 10 năm 2017 (Âm lịch) - minh đường hoàng đạo

 • Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

 • Xuất hành hướng Đông Bắc để đón 'Hỷ Thần'. Xuất hành hướng Chính Nam để đón 'Tài Thần'.

Xem chi tiết ngày này  

Ngày xấu ký hợp đồng trong tháng 11 năm 2017

Thứ sáu, ngày 3/11/2017

 • Ngày Giáp Ngọ tháng Canh Tuất năm Đinh Dậu

 • Tức ngày 15 tháng 9 năm 2017 (Âm lịch) - thiên hình hắc đạo

 • Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59)

 • Xuất hành hướng Đông Bắc để đón 'Hỷ Thần'. Xuất hành hướng Đông Nam để đón 'Tài Thần'.

Xem chi tiết ngày này  

Thứ ba, ngày 7/11/2017

 • Ngày Mậu Tuất tháng Canh Tuất năm Đinh Dậu

 • Tức ngày 19 tháng 9 năm 2017 (Âm lịch) - bạch hổ hắc đạo

 • Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59), Hợi (21:00-22:59)

 • Xuất hành hướng Đông Nam để đón 'Hỷ Thần'. Xuất hành hướng Chính Nam để đón 'Tài Thần'.

Xem chi tiết ngày này  

Thứ tư, ngày 8/11/2017

 • Ngày Kỷ Hợi tháng Canh Tuất năm Đinh Dậu

 • Tức ngày 20 tháng 9 năm 2017 (Âm lịch) - ngọc đường hoàng đạo

 • Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

 • Xuất hành hướng Đông Bắc để đón 'Hỷ Thần'. Xuất hành hướng Chính Nam để đón 'Tài Thần'.

Xem chi tiết ngày này  

Thứ sáu, ngày 10/11/2017

 • Ngày Tân Sửu tháng Canh Tuất năm Đinh Dậu

 • Tức ngày 22 tháng 9 năm 2017 (Âm lịch) - nguyên vu hắc đạo

 • Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

 • Xuất hành hướng Tây Nam để đón 'Hỷ Thần'. Xuất hành hướng Tây Nam để đón 'Tài Thần'.

Xem chi tiết ngày này  

Thứ bảy, ngày 11/11/2017

 • Ngày Nhâm Dần tháng Canh Tuất năm Đinh Dậu

 • Tức ngày 23 tháng 9 năm 2017 (Âm lịch) - tư mệnh hoàng đạo

 • Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59)

 • Xuất hành hướng Chính Nam để đón 'Hỷ Thần'. Xuất hành hướng Chính Tây để đón 'Tài Thần'.

Xem chi tiết ngày này  

Thứ hai, ngày 13/11/2017

 • Ngày Giáp Thìn tháng Canh Tuất năm Đinh Dậu

 • Tức ngày 25 tháng 9 năm 2017 (Âm lịch) - thanh long hoàng đạo

 • Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59), Hợi (21:00-22:59)

 • Xuất hành hướng Đông Bắc để đón 'Hỷ Thần'. Xuất hành hướng Đông Nam để đón 'Tài Thần'.

Xem chi tiết ngày này  

Thứ tư, ngày 15/11/2017

 • Ngày Bính Ngọ tháng Canh Tuất năm Đinh Dậu

 • Tức ngày 27 tháng 9 năm 2017 (Âm lịch) - thiên hình hắc đạo

 • Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59)

 • Xuất hành hướng Tây Nam để đón 'Hỷ Thần'. Xuất hành hướng Chính Đông để đón 'Tài Thần'.

Xem chi tiết ngày này  

Thứ bảy, ngày 18/11/2017

 • Ngày Kỷ Dậu tháng Tân Hợi năm Đinh Dậu

 • Tức ngày 1 tháng 10 năm 2017 (Âm lịch) - chu tước hắc đạo

 • Tí (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59)

 • Xuất hành hướng Đông Bắc để đón 'Hỷ Thần'. Xuất hành hướng Chính Nam để đón 'Tài Thần'.

Xem chi tiết ngày này  

Chủ nhật, ngày 19/11/2017

 • Ngày Canh Tuất tháng Tân Hợi năm Đinh Dậu

 • Tức ngày 2 tháng 10 năm 2017 (Âm lịch) - kim quỹ hoàng đạo

 • Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59), Hợi (21:00-22:59)

 • Xuất hành hướng Tây Bắc để đón 'Hỷ Thần'. Xuất hành hướng Tây Nam để đón 'Tài Thần'.

Xem chi tiết ngày này  

Thứ hai, ngày 20/11/2017

 • Ngày Tân Hợi tháng Tân Hợi năm Đinh Dậu

 • Tức ngày 3 tháng 10 năm 2017 (Âm lịch) - kim đường hoàng đạo

 • Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

 • Xuất hành hướng Tây Nam để đón 'Hỷ Thần'. Xuất hành hướng Tây Nam để đón 'Tài Thần'.

Xem chi tiết ngày này  

Thứ bảy, ngày 25/11/2017

 • Ngày Bính Thìn tháng Tân Hợi năm Đinh Dậu

 • Tức ngày 8 tháng 10 năm 2017 (Âm lịch) - tư mệnh hoàng đạo

 • Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59), Hợi (21:00-22:59)

 • Xuất hành hướng Tây Nam để đón 'Hỷ Thần'. Xuất hành hướng Chính Đông để đón 'Tài Thần'.

Xem chi tiết ngày này  

Thứ tư, ngày 29/11/2017

 • Ngày Canh Thân tháng Tân Hợi năm Đinh Dậu

 • Tức ngày 12 tháng 10 năm 2017 (Âm lịch) - thiên hình hắc đạo

 • Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59)

 • Xuất hành hướng Tây Bắc để đón 'Hỷ Thần'. Xuất hành hướng Tây Nam để đón 'Tài Thần'.

Xem chi tiết ngày này  

Ngày tốt cho việc ký hợp đồng trong tháng 11

 • STT
 • Thứ
 • ngày âm
 • ngày dương
 • 1
 • Thứ tư
 • 13/9/2017
 • 1/11/2017
 • 2
 • Thứ bảy
 • 16/9/2017
 • 4/11/2017
 • 3
 • Thứ năm
 • 21/9/2017
 • 9/11/2017
 • 4
 • Chủ nhật
 • 24/9/2017
 • 12/11/2017
 • 5
 • Thứ năm
 • 28/9/2017
 • 16/11/2017
 • 6
 • Thứ sáu
 • 29/9/2017
 • 17/11/2017
 • 7
 • Thứ năm
 • 6/10/2017
 • 23/11/2017
 • 8
 • Thứ sáu
 • 7/10/2017
 • 24/11/2017
 • 9
 • Thứ ba
 • 11/10/2017
 • 28/11/2017

Ngày đại kỵ cho việc ký hợp đồng trong tháng 11

 • STT
 • Thứ
 • ngày âm
 • ngày dương
 • 1
 • Thứ sáu
 • 15/9/2017
 • 3/11/2017
 • 2
 • Thứ ba
 • 19/9/2017
 • 7/11/2017
 • 3
 • Thứ tư
 • 20/9/2017
 • 8/11/2017
 • 4
 • Thứ sáu
 • 22/9/2017
 • 10/11/2017
 • 5
 • Thứ bảy
 • 23/9/2017
 • 11/11/2017
 • 6
 • Thứ hai
 • 25/9/2017
 • 13/11/2017
 • 7
 • Thứ tư
 • 27/9/2017
 • 15/11/2017
 • 8
 • Thứ bảy
 • 1/10/2017
 • 18/11/2017
 • 9
 • Chủ nhật
 • 2/10/2017
 • 19/11/2017
 • 10
 • Thứ hai
 • 3/10/2017
 • 20/11/2017
 • 11
 • Thứ bảy
 • 8/10/2017
 • 25/11/2017
 • 12
 • Thứ tư
 • 12/10/2017
 • 29/11/2017

Ngày tạm tốt cho việc ký hợp đồng trong tháng 11

 • STT
 • Thứ
 • ngày âm
 • ngày dương
 • 1
 • Thứ năm
 • 14/9/2017
 • 2/11/2017
 • 2
 • Chủ nhật
 • 17/9/2017
 • 5/11/2017
 • 3
 • Thứ hai
 • 18/9/2017
 • 6/11/2017
 • 4
 • Thứ ba
 • 26/9/2017
 • 14/11/2017
 • 5
 • Thứ ba
 • 4/10/2017
 • 21/11/2017
 • 6
 • Thứ tư
 • 5/10/2017
 • 22/11/2017
 • 7
 • Chủ nhật
 • 9/10/2017
 • 26/11/2017
 • 8
 • Thứ hai
 • 10/10/2017
 • 27/11/2017
 • 9
 • Thứ năm
 • 13/10/2017
 • 30/11/2017

Đặt câu hỏi về nội dung này

 • Tôi sinh 21h ngày 4/4/1981 hỏi trong thang 9/2017 ngày nào kí hợp đồng làm ăn là tốt nhất Xem trả lời
 • Tôi sinh 02/10/1989 dương lịch. ký hợp đồng mua đất dự kiến vào 20, 21, 22/9 dương lịch vậy trong 3 ngày đó ngày nào tốt hơn cả.cảm ơn Xem trả lời
 • Tôi sinh 02/10/1989 dương lịch ký hợp đồng mua đất vào ngày 20, 21, 22/9 dương lịch thì ngày nào tốt hơn trong 3 ngày ở trên. Cảm ơn Xem trả lời
 • Chồng tôi sinh ngày 06-10-1984 âm lịch. trong tháng 9/2017 muốn chuyển nhượng mở cửa hàng. xin hỏi ngày nào trong tháng 9/2017 dương lịch tốt cho việc này a? xin cảm ơn Xem trả lời
 • Tôi sinh ngày 23/09/1990( dương lich) Trong tháng 8, 9 này có ngày nào tốt để ki hợp đồng góp vốn kinh doanh. Xem trả lời
 • Tôi sinh ngày 26/9/1965( Âm lịch ). Trong tháng 9/2017, có ngày nào tốt để kí hợp đồng mua nhà hay Ko?? Xem trả lời
 • E sinh năm 1984 e muốn mua đất trong tháng 6này chủ đất sinh năn 1953 tìm giùm e ngày tốt để đặt tiền với ah,e cảm ơn. Xem trả lời
 • Tôi sinh tháng 5 năm 1962 (DL). Tháng 8 năm 2017 (DL) tôi muốn nộp tiền đặt cọc mua đất, xin cho biết ngày, giờ tốt để thực hiện. Xem trả lời
 • Tôi sinh tháng 12 năm 1980. Tháng 8 dương tôi ký HĐ Tôi chọn ngày 02/08/2017, ngày 12/08/2017 ngày nào đẹp, hay có ngày nào đẹp hơn? Trân thành cám ơn! Xem trả lời
 • Tháng 8 dương tôi ký HĐ Tôi chọn ngày 02/08/2017, ngày 12/08/2017 ngày nào đẹp, hay có ngày nào đẹp hơn? Trân thành cám ơn! Xem trả lời
 • Tôi muốn hỏi tôi sinh ngày 19 tháng 05 năm 1981 thì tôi ký hợp đồng thuê văn phòng vào ngày 22 tháng 09 năm 2017 có tốt không ạ? Xem trả lời
 • Tôi sinh ngày 8/10/1980, nam giới, tôi muốn ký cọc mua nhà thì từ 5/7/2017 đến 15/7/2017 có những ngày nào có thể ký kết được?. Xin cảm ơn. Xem trả lời
 • Toi sinh ngay 8/6/1978duong lich nữ muốn ký bảo hiểm nhân tho cho nguoi sinh 19/2/1980 nữ để mở hàng có đep không? Ngày, giờ nào mở hàng trong tháng 7/2017 thì đẹp. Tuổi nào mở hàng cho tôi thì đẹp nhất.xin cảm ơn nhiều ạ Xem trả lời
 • Toi la dấu thi thao sinh ngay 5/8/ 1982 am lịch. Tôi mua can ho chung cư trong tháng 6 am lịch ngày nào là tot Xem trả lời
 • tôi sinh từ 9h đến 10h đêm ngày 2 tháng chạp năm 1944 tôi muốn ký hợp đồng mua nhà vào ngày gần đây. Vậy ngày nào giờ nào tốt Xem trả lời
 • tôi sinh ngày mùng 2 tháng chạp năm giáp thân 1944. Tôi muốn ký hợp đồng mua nhà nên ký vào ngày nao? giờ nào? Xem trả lời
 • Tôi tên là vũ thịnnhung sinh ngày 12/11/1992 giờ sinh là khoảng 23h-00h.xin cho hỏi hôm nay tôi muốn kí hợp đồng thuê nhà để lm ăn có hợp k ạ. Xem trả lời
 • Chồng e sinh 1984 chúng e đinh mua lô đât và muốn đaẹt cọc ngày hôm nay dc không an, nếu hôm nay k dc thi ngày mai 1/6 âm dc k ạ , em cam on Xem trả lời
 • Em sinh ngày 18/05/1987 âm lịch, nữ mạng . Em muốn ký kết hợp đồng thuê nhà để kinh doanh trong tháng 6.2017, thì em nên ký vào ngày nào ạ . Xin tư vấn giúp em với ạ. Em cảm ơn Xem trả lời
 • Tôi sinh ngày 22/12/1973( tức ngày 28/11/1973) , nữ mạng, ngày nay tôi ký hợp đồng đặt cọc nhà có được không a? Xem trả lời
 • Tôi muốn hỏi ngày tốt trong tháng 6 này để ký hợp đồng chuyển nhượng mua lại căn hộ chung cư. Chồng tôi sinh ngày 15/4/1977 âm lịch( ngày 1/6/1977 dương lịch) Tôi sinh ngày 21/10/1980 ( ngày 28/11/1980 dương lịch) Xem trả lời
 • Tôi muốn hỏi ngày nào tốt trong tháng 6 này ký hợp đồng chuyển nhượng mua lại căn hộ chung cư. Chồng tôi sinh ngày 15/4/1977 âm lịch và ngày 1/6/1977 dương lịch, tôi sinh ngày 21/10/1980 âm lịch và ngày 28/11/1980 dương lịch Xem trả lời
 • Vợ chồng em sinh nam 85.em có cháu trai sinh ngày 1_10_2013 âm luch va 14_11duong lich.chau sinh vao 11h kém.em muốn đổi ten cho cháu để hợp với bản mệnh.chau họ Trần .em xin chân thành cảm ơn rất nhiều ah Xem trả lời
 • Em muốn hỏi chồng em sinh năm 1978 vợ sn 1981 em muốn ký hợp đồng mua đất ngày nào thì tốt.năm nay chồng có được tuổi làm nhà không, làm vào ngày tháng nào năm nay được không hay phải mượn tuổi khác.em xin cám ơn. Xem trả lời
 • Ong tôi sinh năm 1947 ký hợp đồng mua nhà với người sinh năm 1979 . Đang dự định ký hợp đồng mua nhà ngày 2/6 duong lich (8/5 âm lịch) thì có hợp không. Xin cám ớn Xem trả lời
 • dạ e muốn hỏi chồng e sinh năm 1987 mà đang định làm thủ tục mua nhà ngày 13/6/2017 DL thì có hợp không ạ Xem trả lời
 • tôi sinh vào lúc 11h ngày 11/6/1973 (dương lịch), tôi muốn ký hợp đồng kinh doanh khách sạn nên chọn giờ nào, ngày nào là tốt Xem trả lời
 • Tôi sinh 28/1/1969( ngày dương lich) đang đinh ky hợp đồng cho thuê mặt bằng với người SN: 28/1/1991 (ngày dương lịch) trong tháng 5/2017 thì ngay,giờ nào là tốt.Xỉn giải đáp sớm giùm.xin cám ưng Xem trả lời
 • Nam sinh 5/10/1970, cho tôi hỏi ngày nào có thể ký HDMB đất trong t5 được. Xin cán ơn Xem trả lời
 • Tôi sinh ngày 7/10/1981 (âm lịch)tôi muốn ký hợp đồng mua nhà thì ngày nào, giờ nào trong tháng 5 dương lịch là ngày tốt. Xem trả lời
 • Chào bạn cho mình hỏi chồng mình sinh năm 1975. Vợ chồng muốn mua 1 căn hộ chung cư nhưng đến tháng 05/2017 dương lịch với ký HĐMB bạn xem cho mình ngày đẹp và tốt trong tháng 05 dương này với nhé mình xin cảm ơn Xem trả lời
 • Chào ad, em muốn ký hợp đồng thuê nhà trong tháng 4 dương lịch nào thì nên chọn ngày và giờ nào tốt nhất cho tuổi Bính dần nữ mạng an? Xem trả lời
 • chào ad! Mình muốn hỏi, mình sn 1964 thì ngày nào tốt trong tháng 3 âm lịch này để thực hiện các giao dịch và ký hợp đồng ạ? Xem trả lời
 • Chào ad ! Em là Nam, sinh ngày 25/09/1989. Sinh lúc 17h-19h. Tháng này thì ngày nào tốt để e đi đặt cọc, giao dịch chuyển nhượng cửa hàng được ạ. Và cho em hỏi ngày nào trong tháng khai trương là đẹp ạ. Em cảm ơn ad rất nhiều. Xem trả lời
 • Tôi tuổi quí tỵ ngày 13thang 3 tức ngày 17 tháng 4 dương lịch có thể ký hợp đồng mua bán nhà được không ? Xem trả lời
 • E sinh thang 10 nam 1983 am lịch. Cho e hỏi từ giờ đến cuối tháng ngày nào ký kết mua nhà được ạ. Xem trả lời
 • Tôi sinh ngày 20/9/1972 dương lịch muốn hỏi giờ, ngày nào tốt để ký hợp đồng mua đất Xem trả lời
 • Toi tuoi dinh ty muon coi ngay dat tien mua vuon trong thang 3 duong lich Xem trả lời
 • Minh sinh năm 1983. Minh đang muốn xem trong thang 2 tu ngay 21/2/2017 tro đi. Có ngày nao tốt để đi giao dịch nho họ giup do. Bạn giup minh voi nhe Xem trả lời
 • Di tui sinh ngày 18thang2 nam 1970 trong thang nay ngay nao hop tuoi mua dat Xem trả lời
 • Tôi sinh ngày 15.5.1988 âm lịch, là tuổi Mậu Thìn. Cho tôi xin hỏi là trong tháng 2 năm 2017 dương lịch này tôi có thể ký Hợp đồng lao động tốt nhất là ngày nào ạ. Xin cảm ơn ad ạ Xem trả lời
 • tôi sinh 7/1/1986 âm lịch. Cho tôi hỏi ngày 16/2/2017 dương lịch đi kí hợp đồng mua nhà được không ah? Xem trả lời
 • chồng tôi sinh năm 1981, tôi sinh năm 1984 tháng 1 năm 2017 (âm lịch) vợ chồng tôi muốn ký hợp đồng mua chung cư thì ngày nào tốt ạ? theo tôi tìm hiểu thì năm 2017 Tân Dậu (1981) không thích hợp để giao dịch mua nhà, thì tôi 1984 đứng tên giao dịch có được không? Xin cảm ơn Xem trả lời
 • chồng tôi sinh năm 1974, tôi sinh năm 1978 tháng 1 năm 2017 này chúng tôi muốn kí hợp đồng mua chung cư thì ngày nào tốt nhất Xem trả lời
 • tôi muốn xem ngày tốt để ký kết hợp đồng mua bán với các nhà hàng khách sạn . tôi sinh ngày 21/11/1964 dương lịch . 18/10/1964 âm lịch Xem trả lời
 • Con mệnh Hải Trung Kim, tuổi Ất Sửu, sinh ngày 6/12/1985 AL. Con muốn ký Hd mua nhà chung cư trước ngày 14/2/2017 (18/1 AL) thì có ngày nào tốt ko ạ? Nhờ thầy tư vấn ngày đẹp giúp con. Con xin cám ơn Xem trả lời
 • Tôi sinh ngày 6/4/1978 dương lịch (Mậu ngọ). Hôm nay (3/2/2017) có ký kết hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán được không? Nếu không được, thì mong bạn tư vấn ngày nào đẹp. Chân thành cảm ơn! Xem trả lời
 • Tôi sinh ngày 20/9/1989 âm lịch, tháng 1 năm 2017 âm lịch này tôi muốn làm hợp đồng mua nhà chung cư thì có ngày nào đẹp???? Xem trả lời
 • Tôi sinh vào lúc 19h 15 phút tối ngày 24 thang 08 năm 1975 âm lịch (ngày giờ chính xác100%). Nay tôi muôn nhờ các bậc tiền bối xem cho tôi có trực tiếp kinh doanh mua bán đất đai được không? Có trực tiếp đàm phán, giao dịch và ký hợp đồng được không?. Năm 2017 có nhiều khó khăn cho tuổi của tôi không? Xem trả lời
 • Hỏi ngayki hop đồng bảo hiểm. Xem trả lời
 • Em là nam, sinh 1993, Quý Dậu, em muốn kí hợp đồng lao động trong tháng 2 dương lịch 2017 thì có ngày nào tốt ạ? em xin cám ơn Xem trả lời
 • Tôi nam sn 1979 tôi ký hợp đồng mua bán nhà tháng 1/2017 có tốt đẹp ko ạ? Nếu đẹp thì ngày nào? Tks! Xem trả lời
 • Tôi nữ sinh năm 1986 muốn ký hđ bảo hiểm nhân thọ hôm nay 13/1/2017 có tốt đẹp ko ạ. Thanks! Xem trả lời
 • Em sinh năm 1987 muôn kí hợp đồng thuê nhà buôn bán hải san .Em lên ký ngày lào .từ ngày 12tới ngày 16tháng 12 âm lịch Xem trả lời
 • tôi sinh ngày 4/5/1964 âm lịch ngày 28/12/2016 có nên thỏa thuận giao dịch mua bán được không Xem trả lời
 • chào ad! cho con hỏi là: con sinh 7/2/1989 dương lịch. kết hợp với người tuổi 5/8/1990 để làm ăn. tháng 12 này có ngày nào tốt để hai đứa con ký hợp đồng thuê nhà với người ta ko a? Xem trả lời
 • Ngay 14 va 15/12 toi muon ky hop dong mua chung cu co tot khong. Toi sinh ngay 13/5/1984 ( am lich) Xem trả lời
 • Xin chào. Em sinh 1/12/1988 dương lịch. E muốm hỏi ngày 5/12/2016 dương lịch em ký hợp đồng lao động có tốt k??? Xem trả lời
 • Toi sinh ngày 2/2/1984. Tôi định đặt cọc tiền mua nhà ngày 3/12 /2016 (dương lịch) có được không ? Xem trả lời
 • Tôi sinh ngảy 25/9/1977 dương lịch ( nữ mạng).Tôi tính chọn ngày 30/11/2016 dương lịch để ký kết mua đất và sang tên có tốt không? hoặc nên chọn ngày nào tốt trong tháng 11 hoặc tháng 12 dương lịch năm 2016 ? Xin quý vị tư vấn dùm. Xin cảm ơn. Xem trả lời
 • Tôi sinh ngày 08/11/1984 âm lịch, tôi định ký hợp đồng mua nhà vào ngày 4/12/2016 dương lịch có tốt không ạ? Nếu không xin tư vấn cho tôi vào ngày khác. Xin cảm ơn ! Xem trả lời
 • Tôi sinh ngày 24/12/1973 âm lịch (nữ mạng), tôi định ký hợp đồng mua nhà vào ngày 24/11/2016(25/10 AL) có tốt không? Nếu không xin tư vấn cho tôi ngày khác. Xin cam ơn! Xem trả lời
 • tôi sinh 8/1/1970 duong lịch, ngày 21/11/2016 tôi có thể ký hợp đồng mua xe o to dược không Xem trả lời
 • Xin chào! Chồng em sinh ngày 2.2.1989(26.12.1988 âm lịch) thì chọn ngày ký hợp đồng mua nhà là ngày 21.11.2016 dương lịch(22.10.2016 âm lịch) có tốt không ạ? Và ký vào giờ nào thì đẹp ạ. Em cảm ơn. Xem trả lời
 • Xin chào! E sinh 21/9/1988 âm lịch thì chọn ngày ký hợp đồng mua nhà là ngày 5/11/2016 âm lịch có được không. E xin cảm ơn! Xem trả lời
 • toi co thue nha huong Tay, truoc mat la nga ba nho (hem nhanh) sach se xe hoi dau nhieu 2 ben hẻm thang 11 sua chua nho san thuong quyet son... thang 11 don vp va nha. vui long tu van ngay gio nao la phu hop va hoang dao tran trong cam on Chi Nam Xem trả lời
 • Tôi sinh ngày 5.9.1982.vợ tôi sinh 29.12.1985 đều âm lịch.tôi muốn ký hợp đồng mua đất vào ngày 8.11.2016 dương lịch.xin hỏi có đc ko ạ Xem trả lời
 • Tôi sinh ngày 26/4/1991 muốn ký hợp đồng bảo hiểm nhân thọ do chính tôi làm tvv. Vậy xin hỏi ngày nào phù hợp để tôi có thể ký hợp đồng suôn sẻ ạ? Cảm ơn Xem trả lời
 • Em sinh ngày 26/06/1997. Em muốn xuất hành lên Hà Nội để nộp đơn ký hợp đồng làm việc thì nên đi hôm nào, giờ nào trong tháng này ạ? Xem trả lời
 • Em sinh năm 1990, chồng sn 1985 nhà e định thành lập cty,e lấy ngày 8/10/2016 để nộp hồ sơ đăng ký thành lập cty thì có phải là ngày đẹp và hợp vơis tuổi 2 vợ chồng ko ạ? Em cảm ơn! Xem trả lời
 • tôi là nữ sinh ngày 1/2/1987.tôi muốn kí hợp đồng mua đất trong tháng 10 ngày nào thì được. Xem trả lời
 • Tôi tuổi Bính Thìn, tôi có ký được hợp đồng mua nhà vào tháng 9 âm lịch Bính Thân được không và vào ngày nào trong tháng này. Tôi cảm ơn. Xem trả lời
 • Tôi sinh lúc 1h30 sáng ngày 07/11/1973 DL. Trong tháng tôi muốn ký kết hợp đồng để hợp tác làm ăn. Vậy xin quý vị tư vấn giúp. Tôi xin trân thành cảm ơn Xem trả lời
 • Tôi là lê quang thanh sinh năm 1977, ngày 6/10/2016 ký kết hợp đồng mua nhà ở có được không.xin cho lời khuyên Xem trả lời
 • Em sinh năm 1988 chủ nhà đất em muốn ký hợp đồng sinh năm 1981 Em muốn hỏi ngày 25/09/2016 em muốn ký hợp đồng đặt cọc mua đất có được không? Em cảm ơn Xem trả lời
 • tôi sinh ngày 02/11/1983 âm lịch là tư vấn viên bảo hiểm nhân thọ.khách hàng của tôi sinh 04/11/1964 am lịch ký hợp đồng ngày nào là tốt Xem trả lời
 • e sinh nam 24/12/1982 (duong lich) la tu van vien cua bao hiem nhan tho, khach hang cua e sinh nam 28/12/1974 (am lich) ky hop dong vao ngay gio nao thi tot Xem trả lời
 • Tôi sinh năm 1977 ký hợp đồng thuê nhà trong tháng 8 âm lịch ngày nào được .Cảm ơn Xem trả lời
 • Chồng tôi sinh ngày 15/10/1973 tức 20/9/1973 âm lịch giao dịch cho khách đặt cọc mua nhà vào ngày 14/9/2016 tức ngày 14/8/2016 âm lịch có được không ạ? Xem trả lời
 • Tuoi quy hoi sinh ngay 29.11.1983 ky hop dong lao dong ngay 15.9 co tot ko Xem trả lời
 • Tuổi giáp tuất ký hợp đồng kinh doanh vào ngày nào tháng 9/2016 la tốt Xem trả lời
 • Tôi là Nguyễn Tiến Đồng, sinh ngày 31/8/1977 muốn ký hợp đồng mua nhà trong tháng 8 hoặc tháng 9/2016 (âm lịch) thì chọn ngày tốt, giờ tốt nào để ký HĐ Xem trả lời
 • Tôi là Nam, sinh ngay 26/01/1976, ngày 08/09 tôi ký hợp đồng đặt co5cmua nhà được không. Cảm ơn. Xem trả lời
 • Xin hỏi Tôi sinh vào 13h15 ngày 13/6 năm Quý Dậu (1993), ngày mai 7/8 tôi ký hợp đồng lao động theo NĐ 68 có được không? Xem trả lời
 • tôi sinh ngày 09 tháng 03 năm 1974 hôm nay đi ký hợp đồng học cho con sinh ngày 18 tháng 2 năm 2002 âm lịch thì giờ nào tốt. Xem trả lời
 • toi sinh nam1977, nam nay lam nha, co phai muon tuoi dong tho khong? Xem trả lời
 • Nam mạng, sinh 13.6.1982 mua xe vào ngày 5.9 hay 6.9 thì tốt ag? Xem trả lời
 • Tôi tuổi Giáp Dần 1974 đứng tên ký hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ cho con trai tôi sinh năm 2008 Mậu Tí, xin tư vấn giúp ký ngày nào trong tháng 9 này là tốt ạ? Xin chân thành cảm ơn! Xem trả lời
 • xin hỏi lại là tôi sinh ngày 10/09/1959, đi xin việc cho con tôi sinh ngày 20/03/1996 thì đi ngày nào trong tháng 9 Dương lịch và xuất hành lúc mấy giờ thì mọi việc thuận lợi. Xin cám ơn ad rất nhiều Xem trả lời
 • E sinh ngày 29/8/1984 nhằm ngày 23/8 giáp tí,vào lúc 20h. Cho e hỏi ngày 26/8 tức ngày 24 âm lịch e có thể đi ra công chứng kí hợp đồng thuê xe oto dc không ạh?e thuê để chạy du lịch Xem trả lời
 • Tôi sinh 28/10/1975, ngày 05/09/2016 tôi giao dịch bán đất được không ạ? Xin Cám ơn! Xem trả lời
 • da cho hoi e dinh xin viec lai taxi vao ngay 18 duong lich nham ngay 16 am lich va co the ky hop dong vao ngay do duoc ko a.mong dc tu van giup do xin cam on. Xem trả lời
 • tôi sinh ngày 6/9/1980 âm lịch là nữ tôi muốn ký hợp đồng bảo hiểm nhân thọ với tư vấn viên sinh năm 1984 sinh ngày 13/5 dương lịch thì nên kỳ ngày nào thì tốt na,làm ơn giúp tối với ak Xem trả lời
 • Ngày 9/8/2016 tôi có nên ký hợp đồng lao động ko. Ví dụ như ký hợp đồng lái taxi có được không Xem trả lời
 • tôi sinh ngày 25/2/1981.nữ.chong toi sinh ngay 18/1/1977(duong lich) bao gio chung toi moi co the co an cu lap nghiep Xem trả lời
Hiển thị thêm 10 bài nữa

Hỗ trợ trực tuyến