Xem tử vi các tuổi năm 2018

ngày tốt xấu

Xem ngày tốt nhận chức

Trong một đời người từ khi đi học cho tới khi đi làm ai cung mong muốn được làm một chức vụ cao trong một tập thể để cống hiến và phấn đấu. Đến khi được thăng quan tiến chức việc xem ngày tốt nhân chức cũng rất quan trọng với mong muốn công danh sự nghiệp của bản thân được may mắn, mọi điều xiêu xẻo sẽ được giảm bớt.

Ngày 24/11/2017 là ngày Không xấu nhưng cũng chưa tốt cho việc nhận chức

Thông tin chung

 • Thứ sáu ngày: 24/11/2017 (dương lịch) - 7/10/2017 (âm lịch) Ngày: Ất Mão, tháng Tân Hợi, năm Đinh Dậu
 • Ngày: Hắc đạo [nguyên vu hắc đạo]
 • Tuổi xung khắc ngày: Kỷ Dậu – Tân Dậu
 • Giờ tốt trong ngày: Tí (23:00-0:59) ; Dần (3:00-4:59) ; Mão (5:00-6:59) ; Ngọ (11:00-12:59) ; Mùi (13:00-14:59) ; Dậu (17:00-18:59)
 • Giờ xấu trong ngày: Sửu (1:00-2:59) ; Thìn (7:00-8:59) ; Tỵ (9:00-10:59) ; Thân (15:00-16:59) ; Tuất (19:00-20:59) ; Hợi (21:00-22:59)
 • Hướng tốt: tây bắc; đông nam
 • Hướng xấu: đông
 • ... Xem chi tiết ngày 24 tháng 11 năm 2017

Ngày tốt nhận chức trong tháng 11 năm 2017

Thứ năm, ngày 2/11/2017

 • Ngày Quý Tỵ tháng Canh Tuất năm Đinh Dậu

 • Tức ngày 14 tháng 9 năm 2017 (Âm lịch) - minh đường hoàng đạo

 • Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

 • Xuất hành hướng Đông Nam để đón 'Hỷ Thần'. Xuất hành hướng Chính Tây để đón 'Tài Thần'.

Xem chi tiết ngày này  

Thứ năm, ngày 9/11/2017

 • Ngày Canh Tý tháng Canh Tuất năm Đinh Dậu

 • Tức ngày 21 tháng 9 năm 2017 (Âm lịch) - thiên lao hắc đạo

 • Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59)

 • Xuất hành hướng Tây Bắc để đón 'Hỷ Thần'. Xuất hành hướng Tây Nam để đón 'Tài Thần'.

Xem chi tiết ngày này  

Thứ sáu, ngày 17/11/2017

 • Ngày Mậu Thân tháng Canh Tuất năm Đinh Dậu

 • Tức ngày 29 tháng 9 năm 2017 (Âm lịch) - kim quỹ hoàng đạo

 • Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59)

 • Xuất hành hướng Đông Nam để đón 'Hỷ Thần'. Xuất hành hướng Chính Nam để đón 'Tài Thần'.

Xem chi tiết ngày này  

Thứ tư, ngày 22/11/2017

 • Ngày Quý Sửu tháng Tân Hợi năm Đinh Dậu

 • Tức ngày 5 tháng 10 năm 2017 (Âm lịch) - ngọc đường hoàng đạo

 • Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

 • Xuất hành hướng Đông Nam để đón 'Hỷ Thần'. Xuất hành hướng Chính Tây để đón 'Tài Thần'.

Xem chi tiết ngày này  

Ngày xấu nhận chức trong tháng 11 năm 2017

Thứ sáu, ngày 3/11/2017

 • Ngày Giáp Ngọ tháng Canh Tuất năm Đinh Dậu

 • Tức ngày 15 tháng 9 năm 2017 (Âm lịch) - thiên hình hắc đạo

 • Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59)

 • Xuất hành hướng Đông Bắc để đón 'Hỷ Thần'. Xuất hành hướng Đông Nam để đón 'Tài Thần'.

Xem chi tiết ngày này  

Thứ ba, ngày 7/11/2017

 • Ngày Mậu Tuất tháng Canh Tuất năm Đinh Dậu

 • Tức ngày 19 tháng 9 năm 2017 (Âm lịch) - bạch hổ hắc đạo

 • Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59), Hợi (21:00-22:59)

 • Xuất hành hướng Đông Nam để đón 'Hỷ Thần'. Xuất hành hướng Chính Nam để đón 'Tài Thần'.

Xem chi tiết ngày này  

Thứ sáu, ngày 10/11/2017

 • Ngày Tân Sửu tháng Canh Tuất năm Đinh Dậu

 • Tức ngày 22 tháng 9 năm 2017 (Âm lịch) - nguyên vu hắc đạo

 • Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

 • Xuất hành hướng Tây Nam để đón 'Hỷ Thần'. Xuất hành hướng Tây Nam để đón 'Tài Thần'.

Xem chi tiết ngày này  

Thứ hai, ngày 13/11/2017

 • Ngày Giáp Thìn tháng Canh Tuất năm Đinh Dậu

 • Tức ngày 25 tháng 9 năm 2017 (Âm lịch) - thanh long hoàng đạo

 • Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59), Hợi (21:00-22:59)

 • Xuất hành hướng Đông Bắc để đón 'Hỷ Thần'. Xuất hành hướng Đông Nam để đón 'Tài Thần'.

Xem chi tiết ngày này  

Thứ bảy, ngày 18/11/2017

 • Ngày Kỷ Dậu tháng Tân Hợi năm Đinh Dậu

 • Tức ngày 1 tháng 10 năm 2017 (Âm lịch) - chu tước hắc đạo

 • Tí (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59)

 • Xuất hành hướng Đông Bắc để đón 'Hỷ Thần'. Xuất hành hướng Chính Nam để đón 'Tài Thần'.

Xem chi tiết ngày này  

Thứ bảy, ngày 25/11/2017

 • Ngày Bính Thìn tháng Tân Hợi năm Đinh Dậu

 • Tức ngày 8 tháng 10 năm 2017 (Âm lịch) - tư mệnh hoàng đạo

 • Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59), Hợi (21:00-22:59)

 • Xuất hành hướng Tây Nam để đón 'Hỷ Thần'. Xuất hành hướng Chính Đông để đón 'Tài Thần'.

Xem chi tiết ngày này  

Ngày tốt cho việc nhận chức trong tháng 11

 • STT
 • Thứ
 • ngày âm
 • ngày dương
 • 1
 • Thứ năm
 • 14/9/2017
 • 2/11/2017
 • 2
 • Thứ năm
 • 21/9/2017
 • 9/11/2017
 • 3
 • Thứ sáu
 • 29/9/2017
 • 17/11/2017
 • 4
 • Thứ tư
 • 5/10/2017
 • 22/11/2017

Ngày đại kỵ cho việc nhận chức trong tháng 11

 • STT
 • Thứ
 • ngày âm
 • ngày dương
 • 1
 • Thứ sáu
 • 15/9/2017
 • 3/11/2017
 • 2
 • Thứ ba
 • 19/9/2017
 • 7/11/2017
 • 3
 • Thứ sáu
 • 22/9/2017
 • 10/11/2017
 • 4
 • Thứ hai
 • 25/9/2017
 • 13/11/2017
 • 5
 • Thứ bảy
 • 1/10/2017
 • 18/11/2017
 • 6
 • Thứ bảy
 • 8/10/2017
 • 25/11/2017

Ngày tạm tốt cho việc nhận chức trong tháng 11

 • STT
 • Thứ
 • ngày âm
 • ngày dương
 • 1
 • Thứ tư
 • 13/9/2017
 • 1/11/2017
 • 2
 • Thứ bảy
 • 16/9/2017
 • 4/11/2017
 • 3
 • Chủ nhật
 • 17/9/2017
 • 5/11/2017
 • 4
 • Thứ hai
 • 18/9/2017
 • 6/11/2017
 • 5
 • Thứ tư
 • 20/9/2017
 • 8/11/2017
 • 6
 • Thứ bảy
 • 23/9/2017
 • 11/11/2017
 • 7
 • Chủ nhật
 • 24/9/2017
 • 12/11/2017
 • 8
 • Thứ ba
 • 26/9/2017
 • 14/11/2017
 • 9
 • Thứ tư
 • 27/9/2017
 • 15/11/2017
 • 10
 • Thứ năm
 • 28/9/2017
 • 16/11/2017
 • 11
 • Chủ nhật
 • 2/10/2017
 • 19/11/2017
 • 12
 • Thứ hai
 • 3/10/2017
 • 20/11/2017
 • 13
 • Thứ ba
 • 4/10/2017
 • 21/11/2017
 • 14
 • Thứ năm
 • 6/10/2017
 • 23/11/2017
 • 15
 • Thứ sáu
 • 7/10/2017
 • 24/11/2017
 • 16
 • Chủ nhật
 • 9/10/2017
 • 26/11/2017
 • 17
 • Thứ hai
 • 10/10/2017
 • 27/11/2017
 • 18
 • Thứ ba
 • 11/10/2017
 • 28/11/2017
 • 19
 • Thứ tư
 • 12/10/2017
 • 29/11/2017
 • 20
 • Thứ năm
 • 13/10/2017
 • 30/11/2017

Đặt câu hỏi về nội dung này

 • năm nay công việc có thuận không Xem trả lời
 • Nu mang tan mui, muốn hỏi tháng 11 và 12 chuyển đổi công việc,và đầu tư làm ăn với Nam mang tân hợi, có đc ko, ngày nào, tháng nào thì tốt Xem trả lời
 • Ngày tốt nhận chức Xem trả lời
 • Tôi sinh ngày 06/4/1979 (Dương lịch) nhận chức danh mới theo quyết định ngày 21/9/2017 (Dương lịch) có phải ngày đẹp có hợp tuổi cảu mình không. Xem trả lời
 • Em sinh ngày 13/01/1991 dương lịch, em có công việc mới đầu tháng 10 thì nên chọn ngày nào bắt đầu ạ? Em cảm ơn ạ! Xem trả lời
 • Tôi sinh ngày 26/12/1983. Tôi nhận chức ngày nào thì đẹp trong tháng 9. Nếu không có thì tháng 10. Xin cảm ơn! Xem trả lời
 • Tôi sinh ngày 21/01/1969( tức 4/12/mậu thân) Tôi nhận chức vào ngày nào thì đẹp trong tháng 10. Xin cám ơn ạ! Xem trả lời
 • Em sinh ngày 09/09/1994 chuyển công việc vào ngày trong tháng 10 là đẹp nhất? xin cảm ơn Xem trả lời
 • Cho tôi hỏi: Tôi sinh ngày 26/5/1982 (ĐL) thì nên ký QUyết định nhận chức vào ngày nào trong tháng 9/2017 là đẹp. Xin cảm ơn! Xem trả lời
 • Tôi sinh ngày 23-9-1990 (âl) thì nhận chức ngày nào đẹp trong tháng 9 (DL) 2017 ạ? Xem trả lời
 • Tôi sinh ngày 26/6/1973, là nữ, thì nhận chức TGĐ trong tháng 7 âm lịch ngày nào đẹp? Nếu không có ngày đẹp hoac kiêng tháng 7 âm lịch nhận chức thì nên nhận ngày nào trong tháng 8 âm lịch. Cũng có ý kiến cho rằng có thể ký bổ sung bổ nhiệm vào ngày 17/6 âm lịch tức 8/8 dương lịch dù đang đứng ở tháng 7 âm lịch? Như vậy có dc o? Xem trả lời
 • em tên Linh sinh ngày 24/08/1987 dương lịch! cho e hỏi vào tháng 10 và 11 dương lịch thì có ngày nào hợp với e để nhận công việc mới bên công ty khác ạ? em cảm ơn nhiều ạ Xem trả lời
 • Tôi sinh ngày 09/3/1970. Tôi xin hỏi ngày chuyển công tác trong tháng 9 dương lịch thì ngày nào là ngày tốt. Xin cảm ơn Xem trả lời
 • tôi sanh năm 1964 xem ngày để chuyển nhà trong tháng 8 dương lịch Xem trả lời
 • Tôi sinh tháng 9-1980 hỏi xem ngày nào chuyển công tác mới thì tốt Xem trả lời
 • tôi sinh ngày 03/11/1994( dương lịch). Theo thông bên công ty tôi bắt đầu tiếp nhận công việc ngày 14/08/2017. theo tôi tìm hiểu ngày đó không tốt, xin add cho tôi hướng đi và giờ tốt ạ. chân thành cám ơn! Xem trả lời
 • Tôi sinh ngày 09/6/1970 (dương lịch). Cho tôi hỏi cuối tháng 8 và tháng 9 ngày nào là ngày tốt nhất để nhậm chức ở cơ quan khác. Tôi xin chân thành cảm ơn./. Xem trả lời
 • Tôi sinh 20/9/73. Cho tôi hỏi trong cuối tháng 7 hoặc tháng 8 ngày nào là tốt để tôi có thể nhận công việc ở công ty mới. Tôi xin chân thành cảm ơn!!! Xem trả lời
 • Sinh ngày 16/11/1986 xem ngày để chuyển chỗ làm trong 2 ngày 19.07 và 20.07 xin cho ngày giờ tốt gấp. Và hướng ngồi tốt. Cám ơn Xem trả lời
 • em sinh ngày 30/7/1987 DL, em có thể chọn ngày nào trong tháng 8 Dương để nhận công việc mới được ạ Xem trả lời
 • Tôi sinh ngày 1/5/1984, từ hôm nay 15/06 đến 20/6 có ngày nào tốt để nhậm chức. Xin cảm ơn Xem trả lời
 • Mình sinh ngày 6/12/1985, thì trong tháng 6/2017 có ngày tốt để sang nhận công việc ở nơi mới không bạn. Thank bạn Xem trả lời
 • Minh sinh 30/7/1972, cho m hoi ngay nao trong tháng 6/2017 thi nham chức là tót nhất Xem trả lời
 • Mình sinh ngày 13/12/1990, mình muốn ngày 9/6/2017 là ngày 15 âm mình chuyển công tác có hợp và tốt cho mình không ban ơi, nhờ bạn xem dúp m với Xem trả lời
 • Thầy cho em hỏi trong tháng 6 dương lịch này, ngày nào nhận chức thì phù hợp. Em sinh 13/6/1979 âm lịch ( còn dương lịch là 05/8/1979). Cảm ơn thầy! Xem trả lời
 • tôi sinh ngày 20/11/1978 dl, xem giúp tôi chuyển phòng làm việc mới ngày nào thì tốt Xem trả lời
 • tôi sinh ngày 09/01/1972 dl, ngày 21/06/2017 dl tôi đi nhận việc mới xem giúp tôi ngày này có tốt không. Cam ơn Xem trả lời
 • tôi sinh ngay 09/01/1972 dl,toi đi nhận việc ngày 21/06/2017 dl. Xem giup tôi ngày nay co tốt không ? Cam ơn Xem trả lời
 • tôi chuẩn bị chuyển sang làm việc cho cty khác trong tháng 06 năm 2017 này, xin cho tôi hỏi tuổi của tôi nhận việc ngày nào là tốt nhất. xin trân trọng cảm ơn! Xem trả lời
 • Tôi sinh ngày 2/9/1975 muốn xem ngày nào tốt để nhận chức ở đơn vị mới trong tháng 5 dương lịch xin được tư vấn. Trân trọng cảm ơn! Xem trả lời
 • Mình Sinh ngày 30/10/1990, cho hỏi mình chuyển vị trí bàn làm việc trong tuần này có ngày tốt không vậy? Xem trả lời
 • Mình SN 09/02/1989, cho mình hỏi mình chuyển chỗ làm và ngày đầu tiên đi làm là 04/05/2017 có tốt không? Xem trả lời
 • cho mình hỏi chút: Mình sinh ngày 20/12/1992 (âm lịch) đợt tới chuyển chỗ làm và ngày đầu tiên đúng ngày 7/4/2017 ( thấy bảo không tốt). Cho mình hỏi ngày đấy vs mênh của mình nhận việc mới có tốt không? Có cách nào giảm bớt cái ko tốt? Xem trả lời
 • Em sinh năm 1979 là nữ. Năm 2017 này chuyển công tác có được không? Xem trả lời
 • tuổi nhâm dần ngày nhận chức 25/4/2017 được không a Xem trả lời
 • Chông tôi sinh ngày 17/2/1969 đi nhận chức ngày 19/4/2017 có dc ko Xem trả lời
 • Nữ sinh nam 1989 thì chọn ngày nào trong tháng tư để tiếp nhận công tác mới là tốt nhất Xem trả lời
 • Tôi nam sinh 5/2/1987, tháng 4/2017 dương lich tôi chuyển công tác mới, xin hỏi ngày nào tốt để tôi đến nhận việc ở công ty mới cho thuận lợi. Cảm ơn Xem trả lời
 • Tôi là nữ sinh 11/1/1977 tôi chuyển đơn vị mới nhận chức vụ mới xin hỏi ngày nào tốt trong tháng 4 năm 2017. Xin cảm ơn Xem trả lời
 • Tôi là nữ sinh 28/11/1984. Tôi săp tới chuyển công ty và nhận chức vụ mới. Xin cho hỏi ngày nào trong tháng 4 là ngày tốt nhất cho sự kiện này. Xin cảm ơn! Xem trả lời
 • Tôi là nam sinh16/8/1979. Tôi nhận chức ngày nào tốt trong tháng 4 dương lịch Xem trả lời
 • Toi sinh là nữ sinh năm 1977. Ngày nhận chức, ngày đầu tiên nhận việc tại công ty mới là ngày nào trong khoảng từ 15/4 đến 15/5/2017 dương lịch là đẹp nhất. Trân trọng cảm ơn! Xem trả lời
 • Xin hỏi tôi sinh ngày 01/6/1972 nhận chức ngày nào thì tốt? Xin trân trọng cảm ơn! Xem trả lời
 • Toi Sinh ngày 19/08/1990 thì trong tháng 3/2017 tôi nhận chức ngày giờ nào là tốt .Chân thành cảm ơn Xem trả lời
 • Tôi sinh năm 1972, muốn hỏi ngày tốt để nhận bàn giao nhà trong tháng 3/2017. Chân thành cảm ơn. Xem trả lời
 • Tôi sinh vào ngày 28/5/1988 thì nên bắt đầu đi làm công việc mới vào ngày nào, giờ nào trong tháng 3/2017 thì tốt Xem trả lời
 • Tôi sinh ngày 20/11/1958 thì nhận việc vào ngày nào trong tháng 2 năm 2017 là tốt? Xem trả lời
 • tôi sinh năm 1977 nhậm chức ngày nào trong tháng 3 năm 2017 là tốt Xem trả lời
 • Tôi sinh năm 1983 thì có nên nhận việc ngày 20/03/2017 (DL) không? Xem trả lời
 • Tôi là nam sinh 1972 thì nên bắt đầu công việc mới vào ngày nào trong tháng 2 âm lịch năm 2017 là tốt ạ? Xem trả lời
 • Tôi sinh năm 1974 xin hỏi trong tháng 2 năm 2017 có ngày nòa tốt để nhậm chức không? xin chân thành cảm ơn Xem trả lời
 • Em tuổi kỷ mùi 1979 nam mang thi chọn ngày nào tốt của tháng 5 để xuất hành được a ,la ngày âm lịch,xin mai cho em ,xin cám ơn Xem trả lời
 • Em sinh ngày 27/02/1990 ( 03/02/1990 Âm Lịch , khoảng 7h tối ). Trong tháng 2 dương lịch thì nên chọn ngày nào đẹp để làm ăn ( hoặc nhận công việc mới ) ạ . Làm ơn mail cho em với ạ . Em cảm ơn rất nhiều Xem trả lời
 • Toi sinh vào khoảng 8h30 đến 9h sáng ngay 20/10/1982 âm lịch. Tôi đi làm ở đơn vị mới vào ngày 17/1/2017âm lịch ngày 13/2/2017 dương lịch là xấu, vậy phải không ạ, vậy tôi nên chuyển vào ngày nào cho tốt nhất ạ. Làm ơn mail cho tôi với nhé. Trân Trọng! Xem trả lời
 • tôi tuổi Nhâm dần sinh vào mùa thu trong tháng giêng âm lịch ngày nào tốt đễ nhận việc mới Xem trả lời
 • Toi sinh ngay 18/12/1981. Toi di lam o cty moi ngay 20/2/2017. Day la ngay xau. Vay phai lam gi de giam Xem trả lời
 • Bố tôi sinh năm bính ngọ vậy cho hỏi trong tháng này từ mùng 1 đến mùng 10 âm lịch thì nên chọn ngày nào đep để có thể làm việc lớn(mua máy làm ăn) xin cảm ơn Xem trả lời
 • mình sinh ngày 12/1/1972 dương linhjcho mình hỏi ngày nào dẹp để chuyển phòng làm việc lên chức. Xin cám ơn ạ Xem trả lời
 • Toi sinh ngay 8/12/1978 cho toi hoi trong thang 1 năm 2017 dương lịch thi toi den Nhân cong tách tai co quan moi ngay nao cho tot Xem trả lời
 • Tôi sinh ngày 06/08/1991 dương lịch, xin cho tôi hỏi nhận việc ngày nào tốt tháng 02/2017 dương lịch vậy a. Xin cám ơn Xem trả lời
 • Xin cho hỏi e nên nhận việc vào ngày nào tốt tháng 01/2017.xin cám ơn Xem trả lời
 • Tôi sinh ngày 15/01/1987 âm lịch. Tôi có quyết định điều động chuyển công tác. Xin hỏi trong tháng 12 âm lịch này ngày nào tốt có thể chuyển công tác được ạ. Xin cảm ơn! Xem trả lời
 • Tôi sinh ngày 10/7/1990. Tôi đã có quyết định chuyển công tác. Trong tháng 12 âm lịch thì chuyển vào ngày nào tốt? Xem trả lời
 • Tôi sinh ngày 16 tháng 3 năm 1973, có quyết định bổ nhiệm lãnh đạo ngày 16 tháng 12 năm 2016, thì chuyển phòng vào ngày nào thì tốt Xem trả lời
 • Chào thầy.tôi sinh ngày 21/10/1984 cho hỏi trong tháng 12 âm lịch có ngày nào tốt để nhận công tác mới không a. Tôi xin cảm ơn thầy. Xem trả lời
 • em tên Nguyên văn Dũng sinh ngày 19/01/1989 âm lịch! cho e hỏi vào tháng 12 âm lịch thì có ngày nào hợp với e để nhận công việc mới bên công ty khác ạ? em cảm ơn nhiều ạ Xem trả lời
 • tôi muốn xem ngày giờ tốt đẽ xoay chuyễn ghế làm việc và bàn làm việc Xem trả lời
 • Tôi sinh năm 1960, nhậm chức ngày 19 tháng 12 năm 2016 ( dương lịch) có tốt không? Xem trả lời
 • Mong thầy kiểm tra giúp em ngày nào thành lập công ty thuận lợi nhất ạ, em cảm ơn! Xem trả lời
 • Chào thầy! Tôi sinh ngày 12/7/1986 âm lịch. Xin thầy xem giúp tuần này tôi nên nhận công tác tại cơ quan mới vào ngày nào thì tốt nhất ạ? Xem trả lời
 • Tôi sinh ngày 20/3/1967 chọn ngày giờ tốt nào để vào phòng làm việc mới? Xem trả lời
 • Em sinh ngày 14/09/1975(dương lịch) mình chuyển sang cơ quan mơi trong khoảng thời gian từ ngày 12/12 đến ngày 19/12 ngày nào thì đẹp ah. Em cảm ơn Xem trả lời
 • Em sinh ngày 04/6/1985 (dương lịch), cho em hỏi trong tháng 12/2016 này thì em chuyển đến cơ quan mới nhận việc vào thời gian nào là tốt nhất ạ? Quyết định là ngày 01/12/2016, nhưng có thể du di trong ngày 10/12/2016 trở lại ạ. Xem trả lời
 • Em sinh ngày 19 tháng 07 năm 1990 em nhận chức ngày nào trong tháng 11 dương lịch năm 2016 là tốt nhất ạ chủ top Xem trả lời
 • Tôi sn 1986, mệnh Hoả. Đã có quyết định lên Trưởng phòng. Muốn hỏi ngày nào tốt trong tháng này để đến lv a? Xem trả lời
 • Tôi là nữ, sinh ngày 15/04/1984, cuoi tháng 11 này tôi chuyển công tác thì ngày nào, giờ nào là đẹp nhất ạ Xem trả lời
 • Em sinh ngày 04/10/1994, em sắp sửa chuyển công ty thì ngày nào hợp ạ. Em cảm ơn! Xem trả lời
 • tôi sinh ngày 04-08-1982 ngày tốt để nhận chức là ngày nào Xem trả lời
 • toi sinh ngay 26-6-1972 toi nhan chuc ngay nao trong thang 10 am lich thi tot a Xem trả lời
 • Tôi sinh ngày 01 tháng 12 năm 1987 dương lị h, tuổi Đinh mão, cho tôi hỏi ? Trong tháng 11năm 2016 tôi đến nhận việc ở cơ quan mới ngày nào là tốt nhất ? Xem trả lời
 • Em sinh tháng chạp năm 1992, em được nhận công tác vào ngày 31-10-2016. Ngày này có hợp với em không ạ? Xem trả lời
 • Em sinh ngay04.03.1990 âm lich.em chuan bi nhan cng tac.thoi gian la ngay 26.10 den 31.10.2016 .thi trong thoi gian nay ngay nao hop voi tuoi cua em a.e xin cam on Xem trả lời
 • Chồng em sinh 15/9/1974 Muốn chuyển phòng trong tháng 10 dương lịch cho em hỏi xem ngày nào tốt ạ . Xin cảm ơn! Xem trả lời
 • ngày nào tôi chuyển đến cơ quan tốt nhất Xem trả lời
 • Tôi sinh năm 1987, khi xem ngày tốt đi làm thì thấy ngày mùng 2 là ngày tốt để nhận chức, nhưng sao khi xem lại thấy không lên nộp đơn xin việc vào làm hành chính, lên quan lĩnh chức. Sao có sự mâu đó Xem trả lời
 • Tôi sinh 12/12/1969 nữ ngày nhận chức nào tốt trong tháng 11 dl là ngày nào Xin cảm ơn Xem trả lời
 • Tôi sinh tháng 12/1987 thì nhận chức ngày nào trong tuần từ 4/10 đến 9/10/2016 là tốt nhất và vào giờ nào? Cảm ơn Xem trả lời
 • nhan chuc ngay nao tot trong than 10/2016 Xem trả lời
 • ngày tốt Chuyển văn phòng làm việc và nhận chức trong tháng 9 Xem trả lời
 • Tôi sinh ngày 30 tháng 03 năm 1978 dương lị h, tuổi mậu ngọ, cho tôi hỏi ? Trong tháng 09 năm 2016 tôi đến nhận việc ở cơ quan mới ngày nào là tốt nhất ? Xem trả lời
 • Em sinh ngày 13/06/1993 em muốn hỏi là ngày nào trong tháng 9 này e đi nhận công việc thì hợp ạ. Em cảm ơn. Xem trả lời
 • Tôi sinh năm 1992 đã nhận chức nheng chưa biêt ngày nào tốt hợp để nhận việc nên cho hỏi ngày 21/9/2016 có hợp không Xem trả lời
 • Em tuổi kỷ mùi(Sinh năm 1979) xuất hành đi và tiến nhận chức tốt nhất là ngày nào trong tháng 9( từ ngày 25/09/ 2016 đến 30/9/2016). (Biết rằng từ nơi xuất đến nơi nhận chức khoảng 8-9h) Xin cảm ơn Xem trả lời
 • Tôi sinh ngày 23/04/1977 âm lịch, tôi có thể chọn ngày chuyển sang công việc mới ngày nào tốt trong khoản thời gian từ ngày 22/09/2016 đến ngày 30/09/2016 dương lịch ? Cám ơn Xem trả lời
 • Tôi sinh ngày 19/5/1972 dương lịch. Nhâm ty. Mệnh môc gỗ cáy dâu. Tôi xin chuyển công ty mới. Vậy ngày nào là ngày tốt trong tháng 8 âm để tới công ty mới nhận việc ạ. Xem trả lời
 • Tôi sinh ngày 28/4/1975 dương lịch thì nên nhận chức vào ngày nào tháng 9/2016 la đẹp nhất? Xem trả lời
 • Em vừa thi đỗ và được gọi đi làm. Em sinh ngày 21-2-1994 âm lịch thi nhận việc vào ngày nào trong tháng 9 dương tốt ạ. Em xin chân thành cảm ơn Xem trả lời
 • tôi sinh tháng 5 năm 1979 thì nhận chức ngày nào tốt nhất trong tháng 8 năm 2016 Xem trả lời
 • Tôi sắp thăng chức. Vậy ngày nào đẹp trong tháng 8 hoac thang 9 này ạ. Tôi sinh ngày 31-3-1986 âm lịch Xem trả lời
 • Tôi sinh ngày 30/9/1966 (Bính Ngọ) ngày nào là ngaỳ tốt nhất để tôi nhậm chức và chuyển đến nơi làm việc mới trong tháng 7 âm lịc này. Xin trân trọng cảm ơn Xem trả lời
 • Tôi sinh ngày 11/12/1966 (Bính Ngọ) ngày nào là ngaỳ tốt nhất để tôi chuyển đến nơi làm việc mới Xem trả lời
 • Em sinh ngay 24/12/1992 ngày nào tốt để chuyển sang hành chính văn phòng ạ Xem trả lời
 • em sinh ngay 28/04/1993 ngày nào là ngày tốt để nhận việc Xem trả lời
 • Tôi sinh ngày 02/01/1972 (DL) nhận chức ngày trong tháng 8/2016 (DL) là tốt Xem trả lời
 • cho tôi hỏi: tôi sinh vào 20 tháng 10 năm giáp dần (1974) nhận chức vào ngày 10 tháng 7 âm lịch năm 2016 được không? Xem trả lời
 • E sinh ngày 13/02/1982 nhận chức vào ngày nào t8 hoặc t9 thì hợp ạ? Xem trả lời
 • E sinh ngày 14/7/1989 nhận chức vào ngày nào t8 thì hợp ạ? Xem trả lời
 • Cho hỏi Tôi sinh ngày 02/01/1972 (DL) thì trong tháng 8/2016 (DL) nhận chức ngày giờ nào là tốt nhất . Xem trả lời
 • Cho tôi hỏi, tôi sinh ngày 18/07/1978 (DL) thì trong tháng 8/2016 (DL) nhận chức ngày giờ nào là tốt nhất. Cảm ơn nhiều. Xem trả lời
 • Cho tôi hỏi, tôi sinh ngày 26.10.1971, ngày nào tốt cho nhận chức trong tháng 7.2016. Cám ơn! Xem trả lời
 • Tôi sinh 15/9/1989 thì chuyển phòng mới sau khi nhận chức vụ ngày nào trong tháng 7 tốt Xem trả lời
 • Cho hỏi Tôi sinh ngày 26/08/1973 (DL) thì trong tháng 7/2016 (DL) nhận chức ngày giờ nào là tốt nhất . Xem trả lời
Hiển thị thêm 10 bài nữa

Hỗ trợ trực tuyến