Xem tử vi các tuổi năm 2018

Xem tuổi hợp làm ăn kinh doanh

Tại sao phải xem tuổi hợp làm ăn?

 

Xem tuổi làm ăn hay xem tuổi kết hợp buôn bán là việc cần thiết giúp quý bạn chọn được người cùng kinh doanh, buôn bán. Nếu chọn đúng tuổi để kết hợp cùng kinh doanh buôn bán thì công việc ắt được thuận lợi, tài lộc hành thông. Tuổi hợp tuổi làm ăn phải hợp cả về thiên can, địa chi, cung mệnh xung chiếu, nếu thiếu nhiều hơn 1 yếu tố thì cũng là không tốt. Với mục tiêu phục vụ đại chúng, ở đây chúng tôi chỉ tư vấn chọn tuổi hợp làm ăn theo năm sinh, đối với những bạn muốn xem thoe tứ trụ đòi hỏi yêu cầu cao hơn xin để lại yêu cầu để được tư vấn trực tuyến qua email.

 

Xem tuổi làm ăn dựa trên các yếu tố nào?

 

Yếu tố 1: (2 điểm) Xem tuổi kết hợp làm ăn năm 2018 theo ngũ hành bản mệnh

Chúng tôi sẽ đối chiếu ngũ hành bản mệnh của người xem tuổi hợp làm ăn với các tuổi khác (trong biên độ chênh lệch với tuổi xem là 15 tuổi) để đưa ra kết luận. Với phép xem tuổi làm ăn theo ngũ hành sinh khắc thì tuổi hợp làm ăn là tuổi có ngũ hành tương sinh hoặc tương hỗ với ngũ hành năm sinh của người xem.

Yếu tố 2: (2 điểm) Xem tuổi hợp làm ăn theo thiên can

Thiên can ở đây là đối chiếu mức độ khắc hợp của 10 can: " Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý ". Khi xem tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh theo thiên can thì tốt nhất là Hợp và xấu là Phá, Xung.

Yếu tố 3: (2 điểm) Xem bói tuổi làm ăn theo địa chi

Theo địa chi là xét về mức độ khắc hợp của 12 địa chi: " Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi ". Khi xem tuổi hợp nhau làm ăn năm 2018 theo địa chi thì tốt nhất là Sinh, Xấu là khắc, Bình hòa là hỗ.

Yếu tố 4: (4 điểm) Xem tuổi làm ăn theo Cung Phi

Đối với Cung Phi khi xem tuổi hợp làm ăn năm 2018 phải xét trên 2 mặt là thiên mệnh cung phi và ngũ hành cung phi. Theo đó, việc xem tuổi làm theo cung phi sẽ quy đổi cung phi ra ngũ hành sinh khắc để đánh giá mức độ hợp khắc.

 

BẢNG XEM TUỔI HỢP LĂM ĂN CHO CÁC TUỔI

 

NĂM XEM

CÁC TUỔI NÊN KẾT HỢP LÀM ĂN, KINH DOANH

   

Xem tuổi làm ăn hợp  tuổi 1970

  Tuổi 1970 nên kết hợp làm ăn với tuổi: 1967 (7 điểm), 1968 (9 điểm), 1976 (7 điểm), 1977 (7 điểm)

Xem tuổi làm ăn hợp  tuổi 1971

  Tuổi 1971 nên kết hợp làm ăn với tuổi: 1963 (8 điểm), 1974 (8 điểm), 1975 (7 điểm), 1982 (8 điểm), 1983 (9 điểm), 1991 (8 điểm), 1999 (8 điểm)

Xem tuổi làm ăn hợp  tuổi 1972

  Tuổi 1973 nên kết hợp làm ăn với tuổi: 1974 (7 điểm), 1995 (7 điểm), 1997 (8 điểm), 2004 (8 điểm),

Xem tuổi làm ăn hợp  tuổi 1973

 Tuổi 1973 nên kết hợp làm ăn với tuổi: 1979 (7 điểm), 1980 (7 điểm), 1994 (7 điểm), 1997 (8 điểm)

Xem tuổi làm ăn hợp  tuổi 1974

 Tuổi 1974 nên kết hợp làm ăn với tuổi: 1966 (8 điểm), 1973 (7 điểm), 1974 (8 điểm), 2000 (7 điểm),

Xem tuổi làm ăn hợp  tuổi 1975

 Tuổi 1975 nên kết hợp làm ăn với tuổi: 1963 (8 điểm), 1966 (8 điểm), 1975 (8 điểm), 1984 (7 điểm), 1987 (7 điểm)

Xem tuổi làm ăn hợp  tuổi 1976

 Tuổi 1976 nên kết hợp làm ăn với tuổi: 1969 (9 điểm), 1978 (8 điểm), 1981 (7 điểm), 1984 (8 điểm), 1992 (7 điểm), 1993 (9 điểm)

Xem tuổi làm ăn hợp  tuổi 1977

 Tuổi 1977 nên kết hợp làm ăn với tuổi: 1964 (8 điểm), 1965 (8 điểm), 1978 (8 điểm), 1991 (8 điểm), 1992 (8 điểm), 2000 (8 điểm)

Xem tuổi làm ăn hợp  tuổi 1978

 Tuổi 1978 nên kết hợp làm ăn với tuổi: 1968 (8 điểm), 1976 (8 điểm), 1977 (8 điểm), 1979 (7 điểm), 1980 (7 điểm), 1988 (8 điểm), 1989 (7 điểm), 1994 (7 điểm), 1998 (7 điểm)

Xem tuổi làm ăn hợp  tuổi 1979

 Tuổi 1979 nên kết hợp làm ăn với tuổi: 1961 (7 điểm), 1968 (9 điểm), 1976 (7 điểm), 1977 (8 điểm), 1980 (8 điểm), 1989 (7 điểm)

Xem tuổi làm ăn hợp  tuổi 1980

 Tuổi 1980 nên kết hợp làm ăn với tuổi: 1964 (7 điểm), 1965 (7 điểm), 1972 (8 điểm), 1973 (7 điểm), 1982 (9 điểm), 1983 (9 điểm), 1992 (7 điểm), 1996 (8 điểm)

Xem tuổi làm ăn hợp  tuổi 1981

 Tuổi 1981 nên kết hợp làm ăn với tuổi: 1979 (7 điểm), 1980 (7 điểm), 1983 (7 điểm), 1997 (8 điểm)

Xem tuổi làm ăn hợp  tuổi 1982

 Tuổi 1982 nên kết hợp làm ăn với tuổi: 1962 (8 điểm), 1970 (8 điểm), 1971 (7 điểm), 1980 (9 điểm), 1985 (7 điểm), 1988 (7 điểm), 1989 (7 điểm)

Xem tuổi làm ăn hợp  tuổi 1983

 Tuổi 1983 nên kết hợp làm ăn với tuổi: 1963 (8 điểm), 1973 (8 điểm), 1974 (8 điểm), 1975 (8 điểm), 1983 (7 điểm), 1984 (7 điểm), 1992 (7 điểm), 2000 (7 điểm)

Xem tuổi làm ăn hợp  tuổi 1984

 Tuổi 1984 nên kết hợp làm ăn với tuổi: 1969 (7 điểm), 1974 (8 điểm), 1975 (8 điểm), 1984 (8 điểm), 1996 (9 điểm), 1999 (8 điểm)

Xem tuổi hợp làm ăn với tuổi 1985

 Tuổi 1985 nên kết hợp làm ăn với tuổi: 1975 (8 điểm), 1984 (7 điểm), 1990 (7 điểm), 1993 (8 điểm), 1996 (9 điểm)

Xem tuổi hợp làm ăn với tuổi 1986

 Tuổi 1986 nên kết hợp làm ăn với tuổi: 1973 (7 điểm), 1978 (8 điểm), 1990 (8 điểm), 1991 (8 điểm), 1999 (8 điểm)

Xem tuổi hợp làm ăn với tuổi 1987

 Tuổi 1987 nên kết hợp làm ăn với tuổi: 1977 (9 điểm), 1989 (8 điểm), 1998 (8 điểm), 2003 (7 điểm)

Xem tuổi hợp làm ăn với tuổi 1988

 Tuổi 1988 nên kết hợp làm ăn với tuổi: 1980 (8 điểm), 1986 (8 điểm), 1995 (7 điểm), 2004 (8 điểm)

Xem tuổi hợp làm ăn với tuổi 1989

 Tuổi 1989 nên kết hợp làm ăn với tuổi: 1973 (8 điểm), 1974 (7 điểm), 1978 (7 điểm), 1982 (8 điểm), 1991 (8 điểm), 2000 (7 điểm), 2001 (7 điểm)

Xem tuổi hợp làm ăn với tuổi 1990

 Tuổi 1990 nên kết hợp làm ăn với tuổi: 1970 (9 điểm), 1971 (7 điểm), 1979 (9 điểm), 2006 (8 điểm)

Xem tuổi hợp làm ăn với tuổi 1991

 Tuổi 1991 nên kết hợp làm ăn với tuổi: 1970 (8 điểm), 1971 (8 điểm), 1979 (8 điểm), 1993 (7 điểm)

Xem tuổi hợp làm ăn với tuổi 1992

 Tuổi 1992 nên kết hợp làm ăn với tuổi: 1974 (8 điểm), 1982 (8 điểm), 1983 (8 điểm), 1984 (8 điểm), 1991 (7 điểm), 1992 (8 điểm), 1996 (7 điểm), 2005 (8 điểm)

Xem tuổi hợp làm ăn với tuổi 1993

 Tuổi 1993 nên kết hợp làm ăn với tuổi: 1975 (8 điểm), 1983 (8 điểm), 1984 (8 điểm), 1993 (7 điểm), 1996(8 điểm), 2005 (9 điểm)

Xem tuổi hợp làm ăn với tuổi 1994

 Tuổi 1994 nên kết hợp làm ăn với tuổi: 1981 (8 điểm), 1987 (8 điểm), 1990 (7 điểm), 1999 (8 điểm), 2002 (8 điểm)

Xem tuổi hợp làm ăn với tuổi 1995

 Tuổi 1995 nên kết hợp làm ăn với tuổi: 1987 (8 điểm), 1991 (7 điểm), 1999 (7 điểm)

Xem tuổi hợp làm ăn với tuổi 1996

 Tuổi 1996 nên kết hợp làm ăn với tuổi: 1985 (9 điểm), 1988 (8 điểm), 1993 (8 điểm)

Xem tuổi hợp làm ăn với tuổi 1997

 Tuổi 1997 nên kết hợp làm ăn với tuổi: 1985 (8 điểm), 1988 (7 điểm), 1989 (8 điểm), 2004 (7 điểm)

Xem tuổi hợp làm ăn với tuổi 1998

 Tuổi 1998 nên kết hợp làm ăn với tuổi: 1978 (8 điểm), 1990 (8 điểm), 1991 (7 điểm), 2000 (9 điểm), 2001 (9 điểm)

Xem tuổi hợp làm ăn với tuổi 1999

 Tuổi 1999 nên kết hợp làm ăn với tuổi: 1979 (8 điểm), 1998 (7 điểm), 2001 (7 điểm)

Xem tuổi hợp làm ăn với tuổi 2000

 Tuổi 2000 nên kết hợp làm ăn với tuổi: 1980 (7 điểm), 1997 (7 điểm), 1998 (8 điểm), 2005 (7 điểm), 2006 (7 điểm), 2007 (7 điểm)


Xem đường tiền tài, công danh sự nghiệp theo ngày tháng năm sinh

 

Đặt câu hỏi về nội dung này

 • 20h00 ngay 19/12/2018 duong lich;di chuyen bay cua hang vietnameenir;tu sai gon di hai phong Xem trả lời
 • 20hoo ngay 19/12/2018 duong lich di chuyen bay vietnamenair tu sai gon di hai phong Xem trả lời
 • Xem ve viec lam Xem trả lời
 • di be tong Xem trả lời
 • Xem về việc làm Xem trả lời
 • Ngày này nhập trạch về nhà mới được không Xem trả lời
 • So Điển thorium 0903508886 Xem trả lời
 • xem tuoi dinh ty vo tuoi ky mui song co giao khong Xem trả lời
 • Xem về việc học hành, nghê nghiệp, tình yêu , sức khỏe, gia đình Xem trả lời
 • tôi đang định mua đất. hướng tây bắc. trong năm nay. có dc ko? bay gio tháng 10 âm rồi. Xem trả lời
 • mk có câu hỏi mong add trả lời nha. tháng 4 đến hết tháng 6 mk phải làm gì để đạt đc kết quả học tập cao thi vào cấp 3 sẽ đỗ vậy? Xem trả lời
 • tối muốn xem số điện thoại của mình Xem trả lời
 • Xem bói về biển số xe ô tô Xem trả lời
 • số điện thoại 0966217386 có tốt không? Xem trả lời
 • số điện thoại : 0966217386 Xem trả lời
 • xem công danh sự nghiệp năm 2019 Xem trả lời
 • Nho thay xem giup tu vi! Toi (chong tuoi mau than, sinh ngay 26/8/1968 duong lich), vo tuoi giap dan (1974)con (nữ) tuoi hoi (1995) va (nữ) tuoi ty (2001) Xem trả lời
 • Xem tuoi thang 12 Xem trả lời
 • Kết hôn vào năm bao nhiêu Xem trả lời
 • nói về sự nghiệp tương lai thi cử Xem trả lời
 • Nên cưới hỏi vào ngày nào trong năm 2018 Xem trả lời
 • Vận hạn của em trong năm 2018 Xem trả lời
 • Em muốn hỏi về tình hình sự nghiệp, học tập và sức khỏe trong năm 2019. Xem trả lời
 • xem màu xe máy phù hợp với tuổi Xem trả lời
 • Xem số tử vi tuổi thọ Xem trả lời
 • Cho em hỏi về tình duyên công danh sự nghiệp sức khỏe Xem trả lời
 • Xem ngay tot don ve nha moi trong thang nay dum nha Xem trả lời
 • Ngày mấy thì tôi có thể khai trương shop onl Xem trả lời
 • Xem mang tuoi thang Xem trả lời
 • Xem đường tình duyên và con cái trọn đời Xem trả lời
 • xem so tu vi 2018 Xem trả lời
 • tôi sẽ cưới ai trong tương lai và người đó là người như thế nào Xem trả lời
 • Đường tình duyên và sự nghiệp cuối năm 2018 Xem trả lời
 • Tháng 11/2018 đi nước ngoài có được không Xem trả lời
 • boi ngayf sinh 4/5/1987 am lich Xem trả lời
 • Xem bói theo ngày tháng năm sinh Xem trả lời
 • Xem tuổi ngày tháng năm sinh Xem trả lời
 • Chào Thầy. T muốn xem đường tình duyên và công việc mấy tháng cuối năm 2018 ra sao. Xem trả lời
 • tháng 10 âm lịch công việc tốt không Xem trả lời
 • Mẹ em là Bính thìn nữ mạng. Năm nay mẹ em muốn xây nhà. Cho em hỏi là mẹ em xây nhà thì nên xây vào ngày tháng nào của 2018 là to cho mẹ em ạ Xem trả lời
 • xem ngày khai trương văn phòng nam tuổi 24 họ và tên Nguyễn Thế Dũng xem 1995 hợp tuổi 1997 không xem đường tình duyên Xem trả lời
 • Chuyện tình cảm với người hiện tại có tốt đẹp không? Xem trả lời
 • tinh duyen su nghiep Xem trả lời
 • năm nay sao em đen vậy ? Nợ nần chồng chất làm ăn thua lỗ Xem trả lời
 • sim điện thoai của tui đang xài 01294262999 có hợp với tuổi nhâm tuất khônng Xem trả lời
 • Tôi có hợp với số điện thoại này không 0913015088 Xem trả lời
 • Tôi có hợp với Sđt 0964754936 này ko Xem trả lời
 • 0938021992 tôi có hợp với số này không Xem trả lời
 • Từ đầu nam đến giờ làm ăn đen đùi ,hao tai tốn của, làm gì cũng thất bại,tiền bạc có bao nhiêu cũng hết, bạn xem giúp Xem trả lời
 • Tôi có hợp với số đt 0333778243 không Xem trả lời
 • Xem nam nay co mua ban duoc khong Xem trả lời
 • Hôm nay 09/11/2018,tiền bạc công việc có tốt không Xem trả lời
 • ngày đẹp để mua xe máy Xem trả lời
 • Hôm nay là mùng 2 tháng 10 Âm lịch, từ đầu tháng mùng 1 hôm qua và hôm nay đã gặp khá nhiều chuyện xui xẻo và mệt mỏi, luôn cảm thấy khó chịu trong người. Liệu trong tháng này còn có điều gì bất trắc xảy ra nữa không ? Vận đen sẽ bám theo đến khi nào ? Mong admin giúp đỡ và trả lời ạ. Xem trả lời
 • Công danh , sự nghiệp , tinh duyên và sức khoe Xem trả lời
 • 0983651998 Xem trả lời
 • Tháng 10 như thế nào Xem trả lời
 • Tuổi hợi trong năm may mắn không Xem trả lời
 • cho biết ngàu tháng nào tốt để mua xe ô tô Xem trả lời
 • năm nay tuổi này như thế nào Xem trả lời
 • Hỏi về vận hạn và rắc rối trong năm nay, có qua được không? Xem trả lời
 • Tháng 11nàytoi gặp được may mắn gì về đuong học hành Xem trả lời
 • Vo toi la Ai Xem trả lời
 • Em tên đang văn nghĩa Sn 24/06/1987 lấy vợ tuổi mậu thìn Sn 15/07/1988/và hiện tại Em co 3 cháu trai, lớn Sn 2008 thứ 2014 út tuổi thân, Cho em hỏi vận hạn từ tháng 11Dương lịch 2018 Cho đến hết năm âm lịch 2018 gd em còn vận hạn gì lớn không a Xem trả lời
 • Làm ơn Cho em hỏi từ ngày 01/11/2018 dương lịch Cho đến hết năm 2018 âm lịch em còn những vận hạn gì, nặng không, hiện tại em lấy vợ sinh ngày 15/07/1988 năm Nay em đã cO 3 cháu trai rồi ạ Xem trả lời
 • Tôi muốn xem sức khoẻ tôi thế nào Xem trả lời
 • Xem di lam an xa co tot ko Xem trả lời
 • Tôi tên là nam, Sinh ngày 30-4-1995. Tôi đang lại phổ thông Trung học , nhờ thầy xem con đường học vấn và sự nghiệp của con có tốt không. Con cảm ơn Xem trả lời
 • Tháng 6 năm 2019 tôi có tin tốt hay tin xấu Xem trả lời
 • lớn lên tôi sẽ làm nghề gì Xem trả lời
 • tạo sao trong tình yêu tôi lại khó khăn đến như vậy Xem trả lời
 • Từ giờ đến cuối năm có gì tố sấu Xem trả lời
 • Đường tình duyên và sự nghiêp Xem trả lời
 • Sự nghiệp năm 2019 Xem trả lời
 • Nan nay co thai vay co tot khong Xem trả lời
 • Tôi muốn mua xe mới vậy tôi chọn xe màu trắng được không Xem trả lời
 • Con muốn xem về sự nghiệp của con ạ Xem trả lời
 • tên người yêu là gì ? Xem trả lời
 • công danh tình cảm như thế nào Xem trả lời
 • Ngày mai 26/10/2018 tôi có hẹn trước việc quan trọng quyết định đến sự nghiệp năng lực uy tín của bản thân thì làm cách nào để hóa giải được ạ. Lo quá Xem trả lời
 • Muốn xem số điện thoại hợp tuổi làm ăn Xem trả lời
 • xem làm ăn,kinh doanh buôn bán nê khai trương ngày nào Xem trả lời
 • Chừng nào có vợ? Xem trả lời
 • Vận hạn của năm nay Xem trả lời
 • Thay xem con co the mo mua ban phu tung hon da duoc ko khi nao mo Xem trả lời
 • Tình duyên Xem trả lời
 • Xin thầy xem giúp đường công danh và tài lộc!chân thành cảm ơn thầy Xem trả lời
 • tháng mấy lấy chồng Xem trả lời
 • Tôi muốn biết công việc làm ăn trong tháng này và tháng sau sẽ Ra sao, có được thuận lợi như ý muốn hay không , có tìm được nhiều khách hàng hay không và có bán được căn hộ nào hay không ? Vì con làm trong nghành bất động sản,mong thầy xem giúp con Xem trả lời
 • Nhờ thầy coi giúp về tình duyên và tài lộc ạh. Cám ơn thầy Xem trả lời
 • Xem về tình duyên Xem trả lời
 • Chào thầy ah. Nhờ thầy xem giúp tuổi tân sửu nữ mạng xuất hành ngày 2/10/2018 lúc 9 h tối có được ko ạ. Cảm ơn thầy ạ. Xem trả lời
 • Xin thầy vui lòng giúp giùm. Tôi tuổi Đinh Mùi , dự kiến động thổ cất nhà ngày 20 tháng 9 năm Mậu Tuất . Ngày nầy có tốt không ? Cám ơn thầy và chúc Thầy sức khỏe. Xem trả lời
 • Xem về đường tình duyên vận mệnh vè tiền tài sức khỏe người trong gia đình Xem trả lời
 • Tò mò muốn biết thoi.? Xem trả lời
 • những người yêu tôi có chung thủy không Xem trả lời
 • xem tình duyên,sự nghiệp Xem trả lời
 • tình duyên sự nghiệp? Xem trả lời
 • dấu hiệu nhận biết người cuối cùng đồng hành với mình Xem trả lời
 • xem năm may tình duyên tôi thế nào Xem trả lời
 • Bao gio tôi moi có nguoi yêu Xem trả lời
 • năm nay người yêu tôi có hết lòng với tôi không? yêu nhau được bao lâu Xem trả lời
 • Tháng 9 năm 2020 có phù hợp để đi du học Xem trả lời
 • Thầy cho cọ hỏi , Vận Mệnh , Và tình duyên nhé Xem trả lời
 • nghề nghiệp Xem trả lời
 • TOi coi tử vi trọn đời Xem trả lời
 • XEM CHO TOI NGAY MAI THE NAO VOI Xem trả lời
 • Sau này lấy chồng lúc mấy tuổi? Có chồng đời sung sướng không? Có may mắn khi học không? Tôi sau này làm nghề gì? Chồng tôi tên gì? Xem trả lời
 • xem tình duyên năm nay với người tuổi mậu ngọ 1978 Xem trả lời
 • Tôi muôn xem thang 9 tot khong Dt Xem trả lời
 • Xem giúp tôi năm nay cảnh đời tôi sao khắc nghiệt vợ con bỏ đi tiền tài ko có tinh thần luôn ủ rũ buồn bã kiện tụng về hôn nhân và thưa kiện đòi nợ. Tôi hoàn toàn bế tắc Xem trả lời
 • xem hộ em ạ Xem trả lời
 • Nguoi yeu tên gi Xem trả lời
 • xem bói số điện thoại 0976490074 Xem trả lời
 • ngày hôm bị bắt không Xem trả lời
 • Xem tình duyên Xem trả lời
 • Xem con giáp,canh ngọ Xem trả lời
 • xem bói về đường công danh sự nghiệp xin được việc làm có thuận lợi hay không, đường tình yêu khi nào sẽ đến Xem trả lời
 • 0982153433 Xem trả lời
 • Xem trọn đời Xem trả lời
 • bổng làm ăn thua lổ trắng tay , gđ cải vả Xem trả lời
 • Xem dùm em từ đây đến tết có tiền bạc hay vấn đề trục trật gì không ạ Xem trả lời
 • Xem tử vi 4 tháng cuối năm 2018 Xem trả lời
 • khi nao co nguoi yeu Xem trả lời
 • tháng này có nên thay đổi coogn việc , tìm việc mới không Xem trả lời
 • 0904850226 Xem trả lời
 • hạp hướng gì Xem trả lời
 • Muốn nhờ xem giúp ngày nhận công việc mới Xem trả lời
 • Xem vận mệnh tiền tài và gia đạo Xem trả lời
 • Xem bói cung mệnh làm ăn Xem trả lời
 • Xem tử vi cung mạng làm ăn Xem trả lời
 • Vào tháng 10 tháng 11 này của tôi thế nào về sự nghiệp Xem trả lời
 • Công danh sự nghiệp Xem trả lời
 • cho con hỏi tháng 8 này công việc làm ăn có may mắm hay không Xem trả lời
 • xem công việc làm ăn tháng tám âm lich Xem trả lời
 • 0949017012 Xem trả lời
 • Cháu tuổi thìn năm nay cháu định làm nhà.Ngày 4/10 tức 25/8 âm lịch cháu động thổ xây nhà vào lúc 6h sáng được không Xem trả lời
 • Ng yêu con 15/3/1985 con người này có hợp không ạ Xem trả lời
 • Tôi sinh ngày 10 tháng 02 mậu thìn tháng 4 vừa qua tôi có làm trường mầm non tư thục vậy hỏi xem công việc làm ăn của tôi có thuận lợi không Xem trả lời
 • Cho tôi hỏi về ngày tháng năm sinh của con có vấn đề gì trong tháng 8-2018 này có mở cửa hàng bán đồ dược ko vậy ạ có tốt không Xem trả lời
 • Xem bói tai loc của thang 8 am lich Xem trả lời
 • tôi là nữ tôi muốn xem tháng 8 âm lịch năm 2018 giao dịch tiền bạc với bạn bè có thành công không? Xem trả lời
 • tôi là nữ tuổi tân hợi tôi muốn xem vận mệnh 6 tháng cuối năm mậu tuất như thế nào? Xem trả lời
 • con trai sinh 18/9/1997 lấy vợ tuổi nào? cưới vợ năm nào là đẹp nhất ạ. Xem trả lời
 • ngày nào tháng nào năm nào Xem trả lời
 • xem về công danh Xem trả lời
 • Tôi có được bổ nhiệm làm lãnh đạo không Xem trả lời
 • Xem công việc làm ăn Xem trả lời
 • Năm nay tôi có duyên với đường con cái hay ko. Mong muốn có con nữa mà chưa được Xem trả lời
 • Con có thích anh kia tên là Nguyễn Hải Hưng sinh ngày 18/03/1994 Cho con hỏi tình duyên hai đứa con như thế nào Xem trả lời
 • Chuyện tình cảm năm 2018 Xem trả lời
 • Xem tình yêu hiện tại và tương lai như thế nào Xem trả lời
 • xem tử vi từ tháng 9 đến cuối năm, có gặp hạn gì ko? Xem trả lời
 • tư vi 4 tháng cuối năm Xem trả lời
 • Tử vi 3 tháng cuối năm Xem trả lời
 • con muốn xem về tình duyên sự nghiệp và gia đình Xem trả lời
 • Cho e hoi con may ngay thag 9 ngay nao mua xe va khai truong duoc.tai xe e mua la conterner Xem trả lời
 • Tháng nào gặp nhiều may mắn có tiền Xem trả lời
 • Tôi dùng số: 0968108347 và 0963282267 số nào hợp hơn Xem trả lời
 • Xài số điện thoại nào thich hop voi phong thuy tuoi ky ty nam nam2018 Xem trả lời
 • xem giup tui la so tu vi voi.sao tui lan dan qua Xem trả lời
 • 0909531155 Xem trả lời
 • Xem ngày học nghề Xem trả lời
 • Kinh doanh trong năm 2018 có tốt không? Xem trả lời
 • 0963009113 Xem trả lời
 • Muốn hỏi cung mệnh Đinh Mão năm nay có bầu có vấn đề j ảnh hưởng tới sức khỏe ko? Xem trả lời
 • Fkdjffjdkdjjf Xem trả lời
 • Xem giup e với ạ Xem trả lời
 • Xem giúp em vs ạ Xem trả lời
 • tu vi 2018 Xem trả lời
 • Xem bói theo ngày sinh Xem trả lời
 • Sức khỏe bố mẹ và tình duyên của tôi? Xem trả lời
 • Hỏi về tình yêu ,tiền tài ,danh vọng Xem trả lời
 • Hỏi về sự nghiệp, học hành, và gia đình ạ. Xem trả lời
 • Xem bói năm 2018 Xem trả lời
 • làm ăn k đc nợ nần nhiều.đầu óc phiền não .xin cách giả hạn nặng nề k lối thoát Xem trả lời
 • Bói tình duyên Xem trả lời
 • ngày nào tốt ngày nào xấu ạ Xem trả lời
 • Xem nghề nghiệp Xem trả lời
 • Tui co bau va sinh nam hoi nhug ck tui lai tuoi cop z khi dih con r ck tui va con tui co bi kien ky j ko vi tui nghe noi cha tui cop con tui heo thi cop an heo khi jk sah ko cho ck jk theo ve nha thi ra tuag ck moo vao gap con dk neu ko thi dua be se pai dem bo cho hoi z tui pai lm s Xem trả lời
 • Xem giúp năm 2018 sự nghiệp công danh Xem trả lời
 • Tôi sinh 14/10 1984 vợ tôi sinh 02/06 1986 tôi trai tân còn vợ tôi đã qua đời 1 đời chồng chúng tôi rất yêu nhau như vì Gia đình 2 bên mà chúng tôi phải ly hôn hiện tại chúng tôi còn rất yêu nhau như sự ly hôn 3 năm nên không có được tiếng nói chúng vậy tôi muốn vợ con gia đình được đoàn tụ phải làm như thế nào Làm ơn chỉ giúp tôi với xin vô cùng cảm ơn Xem trả lời
 • xem số mạng cuộc đời Xem trả lời
 • 0945644123 sdt này của mình có hợp tuổi làm ăn hay k?. Xem trả lời
 • Số mệnh sao này Xem trả lời
 • 091175630 số này có tốt không Xem trả lời
 • Số 0968198222 có hợp tuổi không? Xem trả lời
 • Vận mệnh năm nay của tôi như thế nào Xem trả lời
 • Xem nên lấy biển xố j Xem trả lời
 • Năm 2018 sửa lại phòng ở trong nhà có tốt không Xem trả lời
 • Thời vận của tổi có tốt không Xem trả lời
 • Dạ thưa em năm nay 40 tuổi trẻ. Bố em mới mất tháng 1 thì có làm nhà được không anh. Em cam ơn nhiều. Xem trả lời
 • Tình duyên và sự nghiệp Xem trả lời
 • đường tình duyên có gì trắc trở không , nguoi bên cạnh có yêu thuong thật lòng không Xem trả lời
 • cho hỏi công danh sự nghiệp như thế nào Xem trả lời
 • chuyện học tập được không Xem trả lời
 • Công việc như thế nào trong thời gian sắp tới Xem trả lời
 • Xem tài vận cuối năm 2018,có hướng xuất ngoại thành công không Xem trả lời
 • Người mà phải tìm Xem trả lời
 • Đi làm xa hướng đông khởi hành ngày nào tốt Xem trả lời
 • Gia đình lục đục đục ,vợ chồng hay cãi nhau xảy ra mâu thuẫn Xem trả lời
 • Nam nay tôi co sưa nha đươc kg nêu kg đươc thi cho cách hoa giai nào tốt nhất va de nhất Xem trả lời
 • Coi công việc làm ăn 6 tháng cuối năm 2018 Xem trả lời
 • Xem văn hạn làm ăn Xem trả lời
 • Ba chồng Con nói thương con o biết Di về dau coi dum Xem trả lời
 • Tôi không phải là người máy Xem trả lời
 • Nguyễn Thị Huỳnh Nga Xem đường tình duyên năm 2018 Xem trả lời
 • xem số 0888666779 Xem trả lời
 • Tháng 7 năm 2018 mua đất có đẹp không Xem trả lời
 • Vận hạn, tài lộc tháng 7 âm lịch năm mậu tuất 2018 Xem trả lời
 • Hỏi về chuyện làm ăn.tình cảm vợ chồng của quý cô tuổi mùi trong năm 2018 Xem trả lời
 • xem đường công danh từ tháng 7,8,9 âm lịch năm 2018 Xem trả lời
 • xin hãy xem cho công danh sự nghiệp năm 2018 Xem trả lời
 • Xem tình duyên Xem trả lời
 • zdvx mnhgkjp;ljhjvhmjmg,h.kjl Xem trả lời
 • công danh sự nghiệp năm 2018 Xem trả lời
 • Xin hãy xem cho con về công việc và tình duyên trong măm nay duok ko ak Xem trả lời
 • Cong danh su nghiep va tinh duyen nam nay Xem trả lời
 • ngày tốt ngày xấu Xem trả lời
 • Tình duyên của tôi năm nay như thế nào Xem trả lời
 • Nhờ page xem hộ con đường công danh và học tập sắp tới của con ạ. Con xin cảm ơn ạ. Mong được hồi âm Xem trả lời
 • công danh sự nghiệp Xem trả lời
 • yeu nguoi sinh 11/11/1986 da tung an o nhung sao co ay bo, va rat mong co quay lai Xem trả lời
 • Số nào là hợp ạ Xem trả lời
 • Số nào là hợp ạ Xem trả lời
 • Đường tình duyên của em hơi trắc trở, muốn xem năm nay diễn ra ntn Xem trả lời
 • xem tử vi của con Xem trả lời
 • xem Đường tài lộc Xem trả lời
 • Thưa thầy. Con năm nay 32 tuổi. Tuổi đinh mão. Sinh ngày dương là 01/ 06/1987. Nhờ thầy xem dùm con tử vi của con trong thời gian còn lại của năm nay ra sao. Từ đầu năm tới giờ con tổn thất nhiều quá. Trồng cây cây chết, nuôi vật vật chết, vợ bầu 2017 đẻ non trong tháng 4 âm. Công việc có biến động, mới học xong 1 bằng đại học thứ 2 , muốn xin về gần nhà để chăm lo gia đình nhưng gặp nhiều trở ngại. Mong thầy chỉ giáo những tháng còn lại xem sao ạ. Chân thành cảm ơn thầy. Mong hồi âm sớm ạ. Xem trả lời
 • Em muốn hỏi về ngày hợp đi mua xe trong tháng 6 âm lịch Xem trả lời
 • E muốn hỏi về đường tình duyên & gia đình Xem trả lời
 • Con muốn hỏi năm nay vận mệnh con ra sao? Và tránh những điều gì ạ? Xem trả lời
 • tôi muốn xem đường tài lộc với sự nghiệp trong năm 2018 này như thế nào Xem trả lời
 • Xem số phận xem đường công danh sự nghiệp năm 2018 có thuận lợi không Xem trả lời
 • Tôi muốn xem về đường công danh sự nghiệp trong năm 2018 này, công viẹc có thuận lợi không? thi có đỗ đạt không? Xem trả lời
 • Việc học hành Xem trả lời
 • Tài vận trong năm 2018 như thế nào? Có mua nhà đuoc không ? Xem trả lời
 • Công viêc sức khỏe tiền tài nửa cuối 2018 Xem trả lời
 • Nên mua xe vào ngày nào? Và nên mua xe màu gì? Xem trả lời
 • Xem công danh sự nghiệp Xem trả lời
 • Biển số xe hợp tuổi Xem trả lời
 • 01646895896 Xem trả lời
 • số điện thoại 01695877897 có hợp với tôi không? Xem trả lời
 • xem bói ngày sinh Xem trả lời
 • Nhâm Tý thọ bao nhiêu Xem trả lời
 • tuổi này với tuổi nam 1993 có hợp để lấy nhau không Xem trả lời
 • tôi muốn mua xe hơi để làm ăn. Không biết khi nào mua đc vui lòng giup giùm. cảm ơn ạ. Xem trả lời
 • Em sinh ngày 25/04/1996 âm lịch Xem hộ em tình duyên, sự nghiệp với ạ Xem trả lời
 • Tôi có số xuất ngại không ? Xem trả lời
 • Tình duyên năm 2018 này của tôi có j mới không Xem trả lời
 • sao vợ chông cứ cải nhau hoài Xem trả lời
 • Em muốn xem công viêc của em lăm nay có găp khó khăn gi không Xem trả lời
 • tôi muốn mở mang làm ăn nghề dịch vụ tư vấn tuyển dụng xuất khẩu lao động trong tháng này Xem trả lời
 • nữ sinh 17/8(âl)tức 26/9(dl) .muốn xem về đườq côq danh sự nghiệp và đường tình duyên. hiện đaq làm ăn sinh sống tại hàn quốc. sanh được 5 tháng roi ạ Xem trả lời
 • tuoi canh than xem nam nay mua đất được không Xem trả lời
 • Mua xe ô tô để kinh doanh tháng nào tốt Xem trả lời
 • xem sự nghiệp và tình yêu năm 2018 Xem trả lời
 • Xem công danh 2018 co thay đổi gì không Xem trả lời
 • công danh 2018 Xem trả lời
 • Tôi là người như thế nào Xem trả lời
 • "Bỗng dưng tình ái vào đời mua như phủ xuống thiếp tràng ai xe" là sao vậy Xem trả lời
 • Xem cong danh gia dạo trong các tháng cuối năm 2018 Xem trả lời
 • học hành thi cử năm 2018 ra sao? Xem trả lời
 • Tình Duyên nửa năm cuối 2018 diễn biến ra sao? Xem trả lời
 • su nghiệp nam 2018 Xem trả lời
 • Em tôi tuổi mão tại sao lại k dc ra duong vao thang 7 phai chang do la thang cu cua e toi chang toi muon mot cau tra loi giai thich chuyen do Xem trả lời
 • Tháng 6 âm thì những ngày nào đẹp vậy thầy? Xem trả lời
 • Tuổi tôi nên chọn biển số xe nào thì hợp Xem trả lời
 • xem ngay xuat hanh thang 6 am lich Xem trả lời
 • TÔI CÓ HỢP TUỔI MUA NHÀ , ĐẤT KHÔNG ? Xem trả lời
 • Chao anh chi, Nho anh chi xem gium van menh ve su ngiep va suc khoe cho toi trong nam 2018 nay. Xin chan thanh cam on. Than men. Hoang. Xem trả lời
 • Năm nay tôi mua đất có tốt không ạ. Xem trả lời
 • 6 tháng cuối năm làm ăn có tốt hk ạ xem giùm e vs Xem trả lời
 • Tháng này kinh doanh có tốt hok Xem trả lời
 • tháng này công việc ra sao Xem trả lời
 • đến bao giờ mới có người yêu Xem trả lời
 • xem số điện thoại hợp với ngày tháng năm sinh Xem trả lời
 • Van menh ngay sinh Xem trả lời
 • xem tuoi quy hoi nam mang sinh nam 1983 năm 2018 như thế nào về công danh tài lộv Xem trả lời
 • trả lời hộ tôi Xem trả lời
 • Công danh và sự nghiệp Xem trả lời
 • Khi nào thì tiền tài vào nhà? Xem trả lời
 • Nam nay toi mua dat duoc nhu y khong Xem trả lời
 • Tôi muốn hỏi năm nay tôi học hành có tốt không? Tôi có thành đạt trong năm nay không? Xem trả lời
 • Toi muon xem nam nay lam an. Cong viec tai loc nhu the nao Xem trả lời
 • tôi muốn xem làm ăn năm 2018. tôi sinh 22h50 Xem trả lời
 • 0976983877 Xem trả lời
 • Xem số mệnh cuộc đời Xem trả lời
 • Tôi muốn xem về công việc làm ăn và gia đình năm 2018 Xem trả lời
 • TÔI BAO GIỜ LẤY TRỒNG VÀ TRỒNG TỐT KHÔNG Xem trả lời
 • tình yêu năm 2018 Xem trả lời
 • tình yêu năm 2018 Xem trả lời
 • dạ thưa. cho em hỏi,hiện tại em đang yêu và tính sẽ cưới vợ. nhưng e đang lo lắng về tuổi của em và người yêu em không hợp cho lắm ạ. em sinh 15/7/1986(AL), người yêu em sinh 09/09/1986( AL). xin hỏi nếu cười thì bọn em có cưới trong năm 2018 được không ạk Em muốn hỏi thêm.về đường công danh làm ăn của em từ tháng 6 đến cuối năm 2018 có thuận lợi không ạk EM XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN ạk Xem trả lời
 • xem tử vi năm 2018 tốt hay xấu Xem trả lời
 • Chuyện tình duyên của con sẽ ra sao Xem trả lời
 • Năm nay tôi có đỗ dại học vào trường tôi mong muốn không Xem trả lời
 • Cho em hoi em vao monh 6/8/nam 1987 vao thang 6789101112 co loc ko a Xem trả lời
 • Việc học hành năm nay có thuận lợi không ? Cần đề phòng những gì ? Xem trả lời
 • Cho mình hỏi năm 2018 về phương diện tài chính, sự nghiệp và có thuận lợi để thành lập công ty, doanh nghiệp không Xem trả lời
 • Cho mình hỏi là năm nay chuyện học hành cũng như chuyện tình cảm , về tài chính có được thuận lợi không? Xem trả lời
 • Xem năm ny có biến cố gì trong năm 2018 Xem trả lời
 • Cong viec trong thang 5 co suon xe k Xem trả lời
 • năm 2018 có thay đổi vị trí việc làm hay không Xem trả lời
 • Nhờ a dì sem dùm e khi nào lấy vk Xem trả lời
 • Xin chào. Nhờ ad xem dùm 6 tháng cuối năm làm ăn thế nào, vì năm nay xui quá. Va xem số điện thoại nào hợp ạ. Xem trả lời
 • Vợ tôi là ai Xem trả lời
 • xem hộ cháu về công danh và hiện tại nhé Xem trả lời
 • cho tôi vận mệnh được không Xem trả lời
 • Chào ad, cháu muốn hỏi năm nay của cháu sẽ bị con giáp gì hãm hại ạ!! Tháng 7 dương nay cháu Xui lắm ạ... Bị bb hãm hại, cho cháu hỏi lm cách nào tránh mấy việc này ạ Xem trả lời
 • chao ad e biết ad rất bận nhưng nếu ad rảnh thì xem dùm voi nhé e muốn xem công danh sự nghiêp và tình duyên, e thấy công việc cũng như tình duyên của e lận đận quá ad có thể xem giup e dc k e cảm ơn ad nhé Xem trả lời
 • Tôi nên làm thế nào để việc thì cử tốt hơn trong năm nay Xem trả lời
 • mình một sinh 1995 có nên tiếp tục hay không Xem trả lời
 • xem boi cuoc doi Xem trả lời
 • yhgjhưdfghhnm Xem trả lời
 • Tôi hợp ngày nào chong tháng 5 âm lịch 2018 này Và khác ngày nào Xem trả lời
 • nam nay có may mắn không Xem trả lời
 • Xin giấy tờ Về thường trú mỹ có được không Xem trả lời
 • hom nay toi co may man khong Xem trả lời
 • Người yêu của con có hơn tuổi con không Xem trả lời
 • xem tuổi chòng sinh năm 1971 có hợp không Xem trả lời
 • Xem công việc làm ăn Xem trả lời
 • xem sư nghiệp Xem trả lời
 • xem tinh duyen va su nghie Xem trả lời
 • Xem lam an nam 2018 Xem trả lời
 • xem gia đình làm ăn Xem trả lời
 • Xem bói tình yêu Xem trả lời
 • tình yêu và công việc Xem trả lời
 • lý do sao bị chết Xem trả lời
 • Lớn lên có con hay không? Xem trả lời
 • Tháng 5 âm lịch có nên mở quán ăn đc không Xem trả lời
 • Năm nay tôi muốn đổi chỗ ở có được không, thuê nhà ở chứ không xây mới Xem trả lời
 • Thang 6 nay toi lam an co tot k Xem trả lời
 • Tháng này làm ăn có tốt không Xem trả lời
 • ngày 22/6/2018 là ngày hên hay xui đối với em Xem trả lời
 • Nhờ xem giúp đường công danh Xem trả lời
 • Ngày đẹp trong tháng sáu để khai quang vòng đá tỳ hưu đeo tay tôt nhất Tôi có lộc buôn bán ko Xem trả lời
 • Phù hợp với nghề gì? Xem trả lời
 • Thì đại học cảnh sát có đỗ không Xem trả lời
 • Muốn thay đổi việc làm trong năm nay có được không Xem trả lời
 • Chuyển lăng ông bà đến nơi mới và xây (trước đây đã chuyển một lần rồi) Xem trả lời
 • Vợ chồng hay mâu thuẫn Xem trả lời
 • Vận mệnh năm nay của em , em sửa nhà rồi làm ăn ko thuận lợi bị mất việc . số dt của e 0907184411 xai dc ko Xem trả lời
 • xem vận mệnh Xem trả lời
 • xem vận mệnh tháng 5 âm lịch 2018 Xem trả lời
 • Tôi sinh ngày 17 tháng 8 năm 2002 . Cho hỏi vận mệnh năm nay . Tiền tài . Số mệnh .khi nào phát lộc phát tài Xem trả lời
 • Ngày hôm nay tốt không có tiền trả nợ không Xem trả lời
 • Vợ tuổi thân năm nay công việc bất ổn nên không biết quyết định như thu nào nhờ định hướng dùm Xem trả lời
 • năm nay muốn kinh doanh quần áo có được không. tháng mấy là tốt Xem trả lời
 • Tinh duyen trong nam nay Xem trả lời
 • Tuổi của tôi thì nên mua xe ngày nào trong tháng 6/2018 dương lịch Xem trả lời
 • Toi muon đổi sang cong việc kinh doanh nam 2018 nay co tốt khong Xem trả lời
 • Nam nay toi muon đổi cong việc kinh doanh co duoc khong Xem trả lời
 • Tôi muốn xem đường tài lộc, vận hạn và công việc như thế nào Xem trả lời
 • Tôi muốn hùn hạp mở tiệm chung với 1 người cùng tuổi năm nay có tốt không? Xem trả lời
 • Tôi muốn mua ôtô để làm có nên mua Không Và có mượn tuổi mua được không a Xem trả lời
 • Toi muốn xem đường tài lộc và công việc như thế nào Xem trả lời
 • 09740588999 Xem trả lời
 • Năm nay con thi Đại học ạ, thầy cho con hỏi việc thi cử của con thế nào ạ ? Có đỗ đạt cao không ạ ? Con cảm ơn ạ... Xem trả lời
 • Toi muon biết ngay cuoi cua toi la ngay nao la tot Xem trả lời
 • Toi muon xem ngay la cuoi la Dep Xem trả lời
 • Xin xem Số điện thoại 0966005568 và so sánh 2 số 0901902369 nên dùng số nào tốt. Xem trả lời
 • Xem bói số điện thoại Xem trả lời
 • năm bao nhiêu tuổi tôi kết hôn? Xem trả lời
 • xem so diện thoại Xem trả lời
 • Xem về tình duyên Xem trả lời
 • Tôi có dự sinh bé thứ 2 ngày 12/7/2018 dương lịch. Bé đầu nhà tôi sinh ngày 5/2/2015. Bố cháu sinh ngày :28/2/1986, còn mẹ ( là tôi) 2/9/1992. Xin cho tôi biết ngày nào thì đẹp để tôi sinh bé thứ 2, vì tôi sinh mổ đứa đầu nên bjo tôi chủ động chọn ngày đẹp để sinh bé . Rất cảm ơn ạ Xem trả lời
 • cho em hỏi em mua xe màu gì thì hợp với tuổi của em ạ ! Xem trả lời
 • năm nay có nên mua đất không Xem trả lời
 • Năm nay có nên mua nhà không Xem trả lời
 • gia đình, sự nghiệp, tình yêu Xem trả lời
 • Hạn năm 2018 Xem trả lời
 • Kỷ tỵ nữ lấy nam bính thìn đc kg ạ Xem trả lời
 • Ngày nào lấy xe tốt nhất Xem trả lời
 • lục sát là gì Xem trả lời
 • sang năm 2019 sinh con trai được không Xem trả lời
 • Khi nào đến vận đỏ đây Xem trả lời
 • nên yêu những tuổi nào Xem trả lời
 • xem trong tháng 4 tháng 5 âm lịch có bị thay đổi vị tr1 công tác không, ý tôi là không muốn thay đổi,vậy phải làm sao ? Xem trả lời
 • Tuổi bính dần nữ mạng tháng nào có tiền tài lộc Xem trả lời
 • Bính tý nữ mạng có nên đi làm ăn xa không Xem trả lời
 • có nên đi xa làm ăn không ad. Cám ơn Xem trả lời
 • về thi cử và số mạng tình duyên Xem trả lời
 • xem giúp mình số điện thoại 0919075084 có hợp không nhé.. Thanks Ad Xem trả lời
 • xem tốt xấu năm 2018 Xem trả lời
 • Số dt này có tốt không Xem trả lời
 • Xem ngày nay tối có tài lộc không? Xem trả lời
 • Con quen người yêu 6 năm cũng tuổi tuất nhưng giờ con thương người khác sinh năm 1995. Bọn con có tới được với nhau không, có bị người yêu cũ cản trở không Xem trả lời
 • ngày mai thang nay tôi thay đổi vị trí công việc tốt hay xấu? Xem trả lời
 • Xem ngay sinh tháng đe cua tôi khố hay sương Xem trả lời
 • 01686674228 Xem trả lời
 • 0912495494 Xem trả lời
 • xin chào! cho tôi hỏi, tháng 5 âm lịch 2018 này, tôi đầu tư làm ăn có được không, xin cảm ơn Xem trả lời
 • xem tử vi theo ngày tháng năm sinh Xem trả lời
 • cho em hỏi từ tháng 7dương đến cuối năm bắt đầu khai trương buôn bán có tốt không ạ. ngày nào thì lên bắt đầu ạ. em xin cảm ơn. Xem trả lời
 • Việc làm ăn Xem trả lời
 • Xiem thang 6 cog viec co thay doi k Xem trả lời
 • Tôi sinh 21.1.1988 âm lịch vậy tôi tuổi con gì?? Chồng tôi tuổi quý hợi có hạp với tôi không Xem trả lời
 • 0978069178 số này có hợp tuổi không v ạ Xem trả lời
 • Lá số tu vi số mấy Xem trả lời
 • đánh lô con gì Xem trả lời
 • Cháu săp thi đại học , k biết ai hợp tuổi đưa cháu đi thi ạ Xem trả lời
 • Đi phỏng vấn vô cty có đậu không Xem trả lời
 • năm nay em thi cử thế nào ạ Xem trả lời
 • sô dt 0978787685 có hợp với tuổi làm an không Xem trả lời
 • năm nay thi cử của em như thế nào ạ Xem trả lời
 • Năm nay thi cử của em sẽ như thế nào ạ Xem trả lời
 • Chuyện tình duyên của em dạo gần đây rất lận đận, tưởng như đến được với nhau rồi tự nhiên lại đứt gánh. Ngày sinh là dl. Mong thầy xem xét giúp em. Chứ em thấy mình lận đận quá. Huhu Xem trả lời
 • Công danh tháng 6 âm lịch như thế nào? Xem trả lời
 • công danh tháng 6 Xem trả lời
 • Học hành thi cử tháng 7 , tháng 8 Xem trả lời
 • Cho con hỏi tháng sáu năm nay Xem trả lời
 • Tôi sinh năm 1980 năm 2018 tôi muôn sang cat cho mẹ tôi được không Xem trả lời
 • Cháu sắp thi tuyển sinh THPT vào tháng 4 âm lịch này nên muốn xem việc học hành có được tốt không ? Xem trả lời
 • Xem số điện thoại 0982511377 Xem trả lời
 • Xem ngay lay xe ôtô cua ngay 2/6/2018 Xem trả lời
 • Năm nay chuyện học tập tôi như thế nào Xem trả lời
 • năm 2018 có tìm được việc làm theo đúng ý nguyện không? Xem trả lời
 • Ngày tốt ngày xấu Xem trả lời
 • tôi muốn xem bói về tình yêu Xem trả lời
 • Xem có mấy chồng Xem trả lời
 • Xin giúp tôi xem biển số xe 30A 832.17 có hợp tuổi không? Xem trả lời
 • tương lai của tôi như thế nào ? Xem trả lời
 • xem số điện thoại 0972898007 có hợp với mạng tôi không Xem trả lời
 • So sim nay co tốt khong 0888834469 Xem trả lời
 • Vòng chuỗi đeo tay bằng vàng Xem trả lời
 • Con xin bình an Xem trả lời
 • Muốn xem bói cung mệnh năm 2018 & 2019 , và số điện thoại 0978.463.461 có hợp phong thủy không. Xem trả lời
 • 0931411936 cho em hỏi số này hợp với tuổi em không ạ Xem trả lời
 • Tôi muốn xem ngày mua xe vào đầu tháng 6 Xem trả lời
 • Thời gian lập gia đình ạ? Xem trả lời
 • 0915686301 Xem trả lời
 • năm nay tôi muốn mua thêm xe làm ăn có tiến hành được không ?! Dạ cảm ơn !. Xem trả lời
 • xin hỏi số điện thoại 0962536444 có hợp với tuổi 1977 không , tốt hay k tốt. Xem trả lời
 • năm nay tôi sinh con có dễ sinh không Xem trả lời
 • Năm nay làm ăn như thế nào ,sang năm muốn mở quán có thuận lợi không ạ Xem trả lời
 • khi nào lấy chồng? Xem trả lời
 • Xin Anh/chi cho tôi biết năm 2018 có tiền trả nợ xây nhà không vậy? Xem trả lời
 • Xin hỏi năm nay tôi lam cac công việc có thuận lợi không Xem trả lời
 • Cho con hỏi về cuốc đời và số phận vận mệnh của con Gia đạo cũng như công danh sự nghiệp Con sinh nam 5/6/1997 nhằm ngày 1/5/1997 âm lịch.... Xem trả lời
 • năm nay có nên lo chuyện tình duyên trước r mới bất đầu sự nghiệp không. thấy ai củng khuyên có gia đình trước sự nghiệp mới vững Xem trả lời
 • E muốn hỏi chi tiết tuổi ngọ sinh 1.5.1990ÂL Xem trả lời
 • Em muốn hỏi chi tiết về tuổi đinh mão sinh ngày 7thang7nam 1987 am lich năm 2018 Xem trả lời
 • xem vận mệnh 2018 Xem trả lời
 • Người vợ tương lai của tôi tên là gì? Xem trả lời
 • 0868298944 Xem trả lời
 • Kết cuộc của tình yêu với người cũ? Nàng có yêu ta không? Xem trả lời
 • Tháng 4-5 làm ăn có được không Xem trả lời
 • Năm nay cháu có lấy vợ được không Xem trả lời
 • số điện thoại 0912992418 có hợp không? Xem trả lời
 • số điện thoại của tôi là 0912992418 có hợp không? Xem trả lời
 • Công việc năm 2018 như thế nào , có ổn định hay không ? Xem trả lời
 • nhà tôi có giếng khoan trên lối đi vậy có sao không Xem trả lời
 • có nên mua xe vào ngày 8 tháng 8 năm 2018 ko Xem trả lời
 • Vị trí nhà ở của tôi Xem trả lời
 • Làm biển số xe 9 nước số đẹp Xem trả lời
 • Tôi về già số phận ra sao Xem trả lời
 • Cuộc đời tôi như thế nào về vấn đề xấu , tốt. Xem trả lời
 • Số điện thoại của tôi là 0984190456 có ưu khuyết điểm gì ? Xem trả lời
 • Số máy điện thoại tôi có những điểm ưu, khuyết gì ? 0983048999 Xem trả lời
 • Cuộc đời của tôi như thế nào Xem trả lời
 • Xem biển số xe máy 39231.có nghĩa là gì. Có hợp với tôi không ạ Xem trả lời
 • Các ngày tốt trong các tháng của năm 2018 để giao dịch mua bán... Xem trả lời
 • xem bói số điện thoại 0972886098 Xem trả lời
 • Khi nào lay ck Xem trả lời
 • Năm nay con xuất hành đi xa theo con đường học và làm thì có tốt không ạ, và con có lên đi vào năm nay không, và con lên đi vào tháng năm nào ạ Xem trả lời
 • Lớn Lên làm nghệ gì Xem trả lời
 • Nha xay hung chanh Bac Xem trả lời
 • vợ tôi sinh năm 1978, sẽ đẻ con vào tháng 11 năm nay vậy có hợp k Xem trả lời
 • Xem nhung kho khan va thuan loi tu nay cho đên hêt nam 2018 Xem trả lời
 • Hỏi tử vi tuổi Xem trả lời
 • 01689005268 Xem trả lời
 • số điện thoại 01275308982 Xem trả lời
 • xem nha cua on dinh chua Xem trả lời
 • Sdt nay co hop k 01636091464 Xem trả lời
 • Toi chua co nguoi yeu.so dien thoai 01636091464 Xem trả lời
 • Số đt của tôi như này có hợp ko. 0936111019 Xem trả lời
 • Tinh duyen 2018? Xem trả lời
 • Công việc làm ăn năm nay như thế nào? Xem trả lời
 • Kế hoạch lớn của tôi trong năm nay coa đạt kết quả không? Xem trả lời
 • TÔI CÓ KHÓ KHĂN GÌ TRONG THÁNG 5 DƯƠNG LỊCH NÀY Xem trả lời
 • Nha toi co tin vui ko Xem trả lời
 • Tôi có chuyện gì trong tháng 5 dương lịch này Xem trả lời
 • naqm 2018 se ra sao Xem trả lời
 • năm 2018 sẽ như thế nào Xem trả lời
 • đường tình duyên, sự nghiệp, gia đạo Xem trả lời
 • xem về học hành công danh vận hạn năm nay như thế nào? Diễn biến đường làm ăn công danh của từng tháng? xin cảm ơn Xem trả lời
 • E nguyễn văn cảnh muốn xem về học hành công danh vận hạn năm nay như thế nào Xem trả lời
 • Cho e hỏi là tháng 6 này em thi trung học phổ thông quốc gia có thuận lợi không Xem trả lời
 • xem bói chuyện học hành , gia đình ,tương lai ra sao Xem trả lời
 • vui lòng cho biết lá số của tôi . sinh ngày 25/10/1983 dương lịch, nam mạng. cảm ơn! Xem trả lời
 • Tôi đang yêu một người tuổi Mão sinh ngày 20/10/1999 vậy chúng tôi có hợp nhau không Xem trả lời
 • Toi muon hoi ve cung menh ca cuoc doi va rieng nam 2018 Xem trả lời
 • Tài lộc tháng 4 Xem trả lời
 • Tôi muốn xem tử vi trọn đời theo ngày yhasng năm sinh. Xem trả lời
 • Tháng 5 dương lịch này có nên đi chơi xa? Xem trả lời
 • Xin cho tôi biết về lá số tử vi của tôi Xem trả lời
 • Xin cho tôi biết về lá số tử vi của tôi Xem trả lời
 • tai loc nam nay Xem trả lời
 • xem so dien thoai 0916762433 Xem trả lời
 • 01236318791 Xem trả lời
 • Năm nay tôi có đi du học Hàn Quốc được không? Xem trả lời
 • tôi có thi đạt học sinh giỏi hóa không Xem trả lời
 • toi co thi dau dai hoc khong Xem trả lời
 • tôi yêu lúc mấy tuổi Xem trả lời
 • nhiều chuyện xảy ra Xem trả lời
 • Tiền tài công danh sự nghiệp sức khỏe tình duyên Xem trả lời
 • Su nghiệp thang 5 va 6 Xem trả lời
 • Thầy cho con hỏi : - con sinh 11h trưa ngày 12/06/1982 âm lịch dương là 05/08/1982 - chồng con sinh ngày 04/06/1983 dương lịch - con gái đầu sinh 23/05/2014 - Hiện giờ(năm 2018) con đang mang thai bé trai dự sinh 2018 + Thầy coi dùm con xem vợ chồng con có hợp tuổi nhau không + hai con của con sinh vào những năm đó có hạp với bố mẹ không + vì con thấy từ năm 2017 đến giờ là tháng 05/2018 rồi vợ chồng con làm ăn không được gì cả rất khó khăn. Con cảm ơn thầy nhiều ! Xem trả lời
 • Vợ chồng có ăn ở trọn đời không? Xem trả lời
 • tháng nào tốt với tôi trong năm 2018 Xem trả lời
 • Cho em hỏi về vấn đề là em tuổi ất sửu sinh ngày 7. 3.1985.ngay giờ nào em có thể mở tiệm buôn bán được vậy em cảm ơn anh chị rất nhiều. Xem trả lời
 • Cho em hoi .nam nay sinh con co tot ko Xem trả lời
 • Cho em hỏi, người sinh tuổi này năm nay có thể mua đất được không Xem trả lời
 • Tại sao lại gặp nhiều rủi ro tiền bạc hao tốn quá nhiều Xem trả lời
 • Năm bao nhiêu sẽ lấy vợ, vợ chồng lấy nhau có hòa thuận làm ăn phát đạt không? Xem trả lời
 • xây hang rào và dời nhà củ lên đất mới Xem trả lời
 • Có phải đúng thời điểm để di chuyển đến nơi khác không? Chồng em tuổi Ất Sưử, năm nào sanh con thì tot? Xem trả lời
 • Xem giúp em hôn nhân gia đình có yên ổn không? Cam on Xem trả lời
 • vận mệnh năm 2018 tận đầu Xem trả lời
 • Công việc sức khỏe tiền tài danh vọng trong năm 2018 Xem trả lời
 • Vận mệnh năm 2018 Xem trả lời
 • Làm ăn năm 2018 thua lỗ quá. nhờ Add cho xin 1 vài lời khuyên Xem trả lời
 • Cong viec va suc khoe Xem trả lời
 • 01637688953 01292959044 Xem trả lời
 • nawmnay công việc làm ăn, sự nghiệp có gì thay đổi không? tốt hơn hay xấu hơn? Xem trả lời
 • Biển số xe của e là 33978 có hợp với e không ạ Xem trả lời
 • muốn xem về đường tình duyên và công việc trong năm nay Xem trả lời
 • Chú ruột sinh 1968 qua đời vào 0 giờ 17phút ngày 05/05/2018, có ảnh hưởng gì tới tuổi tân mùi hay không Xem trả lời
 • Học hành thi cử như thế nào ? Có thuận lợi không ? Không thuận lợi thì làm cách nào khắc phục ? Xem trả lời
 • Em muốn hỏi về sự nghiệp và tình cảm Xem trả lời
 • Con duong tinh duyen Xem trả lời
 • số mệnh cuộc đời,công việc phù hợp Xem trả lời
 • E Sn 2000 muon hỏi ve đuong học vấn thi cử năm nay cua e co đỗ ko Xem trả lời
 • ve su nghiep Xem trả lời
 • 0979600689 Xem trả lời
 • Tôi bị chồng đuổi đi . Chồng tôi có kiếm tôi về không anh ấy còn yêu tôi ko Xem trả lời
 • Về sự nghiệp Xem trả lời
 • Chung nao duoc trung so Xem trả lời
 • Về sự nghiệp Xem trả lời
 • Học kì này còn được mấy phẩy điểm? Xem trả lời
 • kì thi cấp ba sắp tới tôi có vào được cấp ba không Xem trả lời
 • tháng mấy có thể thay đổi công việc Xem trả lời
 • tháng mấy có thể thay đổi công việc Xem trả lời
 • co nen chuyen cho o kg Xem trả lời
 • tuoi tân dâu nư mạng.làm đám cuoi 1972 năm nay co hop tuoi de cuoi ko ak Xem trả lời
 • viagra without headache <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#3515>viagra on line no prec</a> viagra without ed <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#4594>viagra without a doctor prescription</a> Xem trả lời
 • Xin hỏi nam sinh 17/6/1990( DL) có hợp với nữ 11/5/1997(DL) Xem trả lời
 • Về đường tình duyên có suôn sẻ khong Xem trả lời
 • Xin hỏi đáp về công việc Xem trả lời
 • A/c cho em hỏi tuổi sửu 1985 với tuổi mùi 1991 có hợp nhau ko Xem trả lời
 • xem sim có hợp tuổi mình không Xem trả lời
 • Mua xe ngày nao trong năm 2018 thì tốt Xem trả lời
 • Biến số như nào là hợp Xem trả lời
 • Sim phong thủy hợp bính tý Xem trả lời
 • 0963110896 Xem trả lời
 • cháu xin hỏi về tinh duyên ,công việc ,sức khỏe,của mình xem 2018 này có khởi sắc hơn năm 2017 không ạ.xin giải đáp cho cháu .cháu xin cảm ơn Xem trả lời
 • Cháu xin hỏi về công việc và chuyện tình cảm ạ. Trong công việc, cháu nên ứng xử thế nào để không lỡ việc của mình mà vẫn hài hoà các mối quan hệ ạ. Cháu xin cảm ơn ạ. Xem trả lời
 • xem đường công danh và sự nghiệp Xem trả lời
 • Mình muốn mở ra quán ăn, Không biết có thuận lợi hay không, ngày nào khai trương được, có cần chọn hướng phù hợp ko Xem trả lời
 • Xem giá dạo công danh Xem trả lời
 • Xem gia đạo, công danh sự nghiệp. Xem trả lời
 • lam ăn năm 2018 Xem trả lời
 • Năm 2018 cho tuổi của tôi Xem trả lời
 • Cong viec nam nay cua toi nhu the nao co duoc tot khong Xem trả lời
 • Xem về tài lộc trong tháng 3 và 4 am lich Xem trả lời
 • Tình cam năm nay thê nao Xem trả lời
 • Xin chao .. toi muon biet nam nay 2018 cong viec lam an cua toi co duoc dat ket qua tot Khong Xem trả lời
 • Tình cảm năm nay thế nào ? Xem trả lời
 • Tình cảm năm nay thế nào? Xem trả lời
 • muon biet nguoi nay dang o dau tren trai dat nay? hien dang lam gi? Xem trả lời
 • Biển số xe 59S2 89667co ý nghĩa gì Xem trả lời
 • Chào chuyên gia tư vấn giúp tôi.bo sinh năm 26/02/1972 mẹ sinh năm 1976 con trai sinh năm 2018 cách hóa giải ạ. Xem trả lời
 • muốn xem biết tương lai Xem trả lời
 • Chào add ạ. Mình muốn xem lá số tử vi của mình ạ Xem trả lời
 • Vo chồng có li di ko Xem trả lời
 • chào ad ạ . con muốn hỏi đường công danh sự nghiệp của con năm nay và sau này thế nào ạ Xem trả lời
 • Cong việc làm ăn năm 2018 . Con trai có lập gia đình không Xem trả lời
 • năm nay tôi như thế nao Xem trả lời
 • Bao gio minh het van han Xem trả lời
 • Bao gio het no Xem trả lời
 • Khi nào thì giầu Xem trả lời
 • Muốn biết biển số xe hợp với mình Xem trả lời
 • Bởi que hang ngay 22/4/2018 tinh cảm vo chong Xem trả lời
 • Xem việc thi lên lớp Xem trả lời
 • Ngày ở trên là ngày dương hay ngày âm Xem trả lời
 • Cưới vợ sinh năm 1978 trong năm nay co dc không? Xem trả lời
 • Xem sức khỏe, vợ chồng, con cái Xem trả lời
 • Chuyện tình cảm trong năm nay Xem trả lời
 • Toi sinh ngay 08/07/1975amlich.xin cho hoi nam nay toi lam an co tot ko. Xem trả lời
 • xem van han 2018. tinh cam giadinh Xem trả lời
 • van han 2018 Xem trả lời
 • em muốn xem công việc năm 2018? (ngày tháng năm sinh trên là dương lịch) Xem trả lời
 • em muốn xem năm nay công việc có tiến triển gì không? Xem trả lời
 • Tôi muốn hỏi về lá số tử vi của mình xem cho cả cuộc đời diễn biến từ nhỏ đến lớn trong suốt cả cuộc đời. Xem trả lời
 • mình muốn hỏi chiều muốn đi cầu tài thì đi lúc mấy giờ thì tốt cảm on Xem trả lời
 • Mình muốn đi mua xổ số kiếm giải nhỏ cũng đuợc ngày nào cũng mua mà không đuợc một lần ăn mất hết tất cả còn con nhưng thua.qua trắc đi cầu bà rước sin giúp họ ngày giờ biết ơn vô cùng Xem trả lời
 • phong thủy Xem trả lời
 • con Sinh ngày 28 thang7 năm 1993 âm lịch năm nay con muốn mở cửa hàng có đc ko ạ Xem trả lời
 • động thổ làm nhà Xem trả lời
 • zay nhung loi ban noi dc xac that ko Xem trả lời
 • xem đường công danh sự nghiệp năm nay Xem trả lời
 • 0938723893 Xem trả lời
 • cho hỏi tôi tháng mấy có thể mua đất Xem trả lời
 • muốn biết tữ vi về năm 2018 nghề nghiệp tình yêu đường công danh Xem trả lời
 • Con sinh ngày 13/12/2000 âm lịch . Cho con hỏi năm nay con thi cử như thế nào ạ! Xem trả lời
 • khi nao toi moi lam giau duoc trog nam nay Xem trả lời
 • xem số điện thoại hợp khong Xem trả lời
 • Mình sinh giờ thân, ngày 22/12/1989 dương lịch. Cho mình hỏi vận hạn năm 2018, công danh và tình duyên ạ Xem trả lời
 • Cho mình hỏi về sức khỏe, công việc, gia đình Xem trả lời
 • Năm nay sức khỏe và công việc như thế nào ? Xem trả lời
 • Cho cháu hỏi về việc học hành thi cử trong năm nay như thế nào ạ Xem trả lời
 • xem bói về công việc , tiền bancj và sức khỏe Xem trả lời
 • Không có câu hỏi Xem trả lời
 • Xem bói về sức khỏe, công việc,gia đình Xem trả lời
 • Công danh sự nghiệp Xem trả lời
 • Công danh sự nghiệp gia đình Xem trả lời
 • Liệu trong năm nay mk có đỗ cấp 3 không? Xem trả lời
 • Xem Cong danh su nghiep thời gian đến Xem trả lời
 • 29 tháng 2 am lịch Xin việc có thuận lợi không Xem trả lời
 • cho con hỏi năm nay con có hỷ sự k ạ Xem trả lời
 • Cho con hỏi năm nay sức khỏe và công việc của con năm nay như thế nào? Có xuất ngoại được không ? Gia đình vợ con ra sao ạ? Xem trả lời
 • Hỏi về đường làm ăn Xem trả lời
 • Chào thầy. Thầy coi ma này tuổi con làm ăn được k vậy thầy. Đi làm thì lương không được cao . Thầy coi năm nay tuổi con có xin được việc k vậy thầy Xem trả lời
 • xem tuoi tai loc va cong danh Xem trả lời
 • cho tôi biết súc khỏe tài lộc vận hạn Xem trả lời
 • Xem cho em năm nay tình duyên với sự nghiệp ra sao với ạ em lên lấy ck sơm vs leenlaas x không ạ Xem trả lời
 • năm nay e học hành sẽ ra sao Xem trả lời
 • giúp tôi về vận hạn năm nay Xem trả lời
 • tôi có thể sinh con được không Xem trả lời
 • xem thang nao tot va thang nao xau Xem trả lời
 • năm nay tôi có làm ra tiền k ? Xem trả lời
 • Nam nay co tien bac Lon trong Tay k? Xem trả lời
 • vận trình năm 2018? Xem trả lời
 • em có ý định mở shop quần áo. Nhờ anh chị xem giúp em năm nay em có nên mở không và nếu có thì nên khai trương lúc nào? Chân thành cám ơn. Xem trả lời
 • Bói về vận mệnh năm 2018 Xem trả lời
 • Kính gửi anh/chị! Em sinh ngày dương lịch 31/08/1987, nhằm 08/07/1987 âm lịch. Hiên em đang sử dung 02 số điện thoại: 0974.148.123 và 0934521483. Kính nhờ anh chị xem giúp em 02 số này có hợp với tuổi của em không? Cảm ơn anh/chị! Xem trả lời
 • tài lộc may mắn và vận hạn Xem trả lời
 • So phu hop Xem trả lời
 • tài lộc năm 2018 như thế nào Xem trả lời
 • măn nay có nên thay đổi công việc hay không , tốt hay xấu Xem trả lời
 • Ngày sinh là ngày âm lịch lúc nửa đêm cho em hỏi vận mệnh với ạ Xem trả lời
 • Ngày sinh âm là 19 tháng Chạp năm Nhâm Thân (Nữ), từ ngày sinh này muốn được biết về tử vi ạ! Xem trả lời
 • Xem nam 2018 Xem trả lời
 • cần làm gì để đạt được mục đích Xem trả lời
 • Anh nguyen dinh khanh co that lonh yeu con hay khong? Xem trả lời
 • xem bói tình yêu Xem trả lời
 • cho hỏi tháng 3 âm lịch có tài không Xem trả lời
 • Gia dao. Tinh duyen. Cong dang. Xem trả lời
 • năm nay việc học và chuyện thi cử của em như thế nào ạ? Xem trả lời
 • Tu vi nam 2018 Xem trả lời
 • Nghe nghiep cua tuoi nay co theo uoc mo cua minh khong Xem trả lời
 • Các phép phong thủy kích tài vận Xem trả lời
 • xem tử vi năm 2018 Xem trả lời
 • xem dum chuyen cua toi voi tuoi 18/7/1985 Xem trả lời
 • Cho con hỏi năm nay công việc như thế nào? Có nên đầu tư làm ăn lớn không? Xem trả lời
 • Có bệnh nào nghiêm trọng trong năm nay không,có để lại hậu quả sau này không Xem trả lời
 • xem công việc thế nào Xem trả lời
 • Cho con hỏi năm 2018 con làm ăn tnào Xem trả lời
 • tình duyên công danh và sự nghiệp năm 2018 Xem trả lời
 • CHO CON HỎI CÔNG VIỆC NĂM NAY NHƯ THẾ NÀO Xem trả lời
 • Cho em hỏi là tuổi kỷ mão mua xe vào tháng nào thì tốt ạ, em xinh 07/02/1999(âm lịch) ạ Xem trả lời
 • Xin hỏi năm nay em đang có thai, nhưng lại nhận được những dự đoán ko tốt của bác sĩ về thai nhi này. Xem giúp em bé có được khỏe mạnh hay không? Em dự sinh vào tháng 2/10/2018 (dương lịch) Xem trả lời
 • Tôi muốn xem vận hạn và tình yêu trong năm 2018 có thuận lợi Xem trả lời
 • tuong lai the nao Xem trả lời
 • tôi muốn xem số điện thoại có hợp phong thủy không đó là số 0966121577 và 0903556367 Xem trả lời
 • Xem tien bac va đường tinh duyen trong thang 4 va năm 2 18 Xem trả lời
 • Xem giup em trong năm 2018 công việc và tiền bạc thế nào Xem trả lời
 • Vận mệnh như thế nào Xem trả lời
 • ngày 1 tháng 12 năm 1990 âm lịch bạn ơi coi giùm như thế nào về ngày tháng năm sinh bạn ơi vào 4 giờ 30 phút sáng bạn ơi Xem trả lời
 • Năm nay có nên thay đổi công việc không? và có thay đổi thì tháng nào hợp? Làm ăn và gia đình có ổn không? Xem trả lời
 • Năm nay với tuổi Đậu thì xuất ngoại có được không? Xem trả lời
 • Tôi có nên đứng tên cho người ta vay tiền hay ko Xem trả lời
 • xem sim phong thuy Xem trả lời
 • Kết qủa thi cử trong tháng 6 Xem trả lời
 • Toi muon xem ve duong lam an va con cai voi duong tinh duyen Xem trả lời
 • 0986253129 0931816485 0919854680 Xem trả lời
 • Bói tương lai, chính xác 100% Xem trả lời
 • Kính gửi chưng trình - tôi muốn xem sự nghiệp làm ăn - tôi muốn xem hợp tác đầu tư làm ăn - sức khỏa gia đình - vận hạn của tôi Xem trả lời
 • Tôi muốn xem về đường công danh năm 2018 và gần đây nhất như thế nào , và đường tình duyên Xem trả lời
 • cong viec lam an Xem trả lời
 • Tuoi binh dan 33tuoi va tuoi nham tuất hai tuoi nay lam n co tot ko? E da co thay vay thi co tot không? Xem trả lời
 • Năm 2018 xem về gia đạo. Công ăn việc làm. Tiền bạc. Xem trả lời
 • Chuyển công viếc có tốt không Xem trả lời
 • nam nay 2018 co nhieu loc khoong Xem trả lời
 • boi tình duyên gia đạo sự nghiệp Xem trả lời
 • Xin chào! Tôi muốn xem vận hạn, tình duyên, con cái, làm ăn... năm 2018 Xem trả lời
 • Mình tuoi sưư nay nay muon mở tiêm sữa xe thi mở ngày nào tháng nào hạp Xem trả lời
 • Hay quá luôn toàn coppy nhau mình xem 10 trang đều có nội dung giống nhau Xem trả lời
 • về sức khỏe năm nay tôi thế nào Xem trả lời
 • xem ngày trong tháng 5 năm 2018,tháo dỡ nhà cũ, xuống móng xây nhà mới Xem trả lời
 • tử vi sức khỏe Xem trả lời
 • xem cho mình về tinh duyên công danh sự nghiệp và ngày tốt lấy xe trong tháng tư dương lịch nhé ạ Xem trả lời
 • Sự nghiệp công danh, gia đình Xem trả lời
 • sim phong thủy tuổi bính ngọ- cụ thể là như thế nào? Xem trả lời
 • Xem cho mình năm nay có gặp những vận hạn gì không Năm nay có dự định 1 việc có thành công không,xem những ngày đẹp trong tháng trong năm để xuất hành dự định. Xem trả lời
 • Xem cho mình năm nay có gặp những vận hạn gì không Năm nay có dự định 1 việc có thành công không,xem những ngày đẹp trong tháng trong năm để xuất hành dự định. Xem trả lời
 • Em nhờ các bác sem giúp em với ,vân hạn năm nay thế nào ma từ đầu tháng hai em cứ đi viện khám ,ma chưa mai ko khỏi ,em bà cháu bé rồi vat vả quá các bác ơi : còn ngày âm lịch của Em :02_02&1983:và vợ em sinh tháng 03_1983 âm lịch !em kính mong các bác sem giúp ,em quá khổ các bác ơi vợ dại con thơ ma cứ ôm đâu suốt các bác ạ (em xin chân thành cảm ơn các bác ,)kinh mong các bác gửi cho em Xem trả lời
 • Cong danh su nghiep . Tinh cam Xem trả lời
 • 0962517202 Xem trả lời
 • Nội dung quản trị là sao ah Xem trả lời
 • chồng 1978 vợ 1983 có hợp tuổi không ah và có sống với nhau đến chọn đời không? Xem trả lời
 • khi nào lấy chồng Xem trả lời
 • Bao giờ mới tìm được người yêu Xem trả lời
 • Xem phong thủy Xem trả lời
 • Xem ngay tot hay xấu Xem trả lời
 • gia đình, sức khỏe, con cái Xem trả lời
 • Xem sim so diện thoai Xem trả lời
 • ad cho em hỏi năm nay em học hành như thế nào và thay đổi như nào Xem trả lời
 • Năm nay tôi có con trai không Xem trả lời
 • Năm nay tôi thế nào Xem trả lời
 • Số mệnh như thế nào về sau . Gia cảnh như thế nào Xem trả lời
 • Năm nay công việc của tôi như thế nào. Tôi có kiếm dc nhiều tiền k Xem trả lời
 • Tôi muốn bán nhà đất năm nay có được không. Nếu được thì chọn ngày tháng nào để khởi sự Xem trả lời
 • Năm nay tôi có trúng số không Xem trả lời
 • Vân menh nam nay Xem trả lời
 • Năm nay tôi có trúng số không Xem trả lời
 • nên lấy bằng lái xe vào ngày nào Xem trả lời
 • Năm nay tôi có nên mua, bán nhà đất không Xem trả lời
 • Tinh duyen nám 2018 va tuong lai. Xem trả lời
 • sem van han tung thang Xem trả lời
 • tuổi bao nhiêu mới hợp để sinh con Xem trả lời
 • Bao giờ lấy chồng Xem trả lời
 • Đi thi có Đậu không Xem trả lời
 • Con cái học hành đỗ đạt không Xem trả lời
 • Vợ chồng có hạnh phúc không Xem trả lời
 • Có dời đổi nơi công tác trong năm 2018 này không Xem trả lời
 • Chừng nào tui ms có tình yêu đay Xem trả lời
 • vo 1989 chong 1984 cong danh su nghiep co tot khong Xem trả lời
 • Xem bói số điện thoại Xem trả lời
 • xem ddien trach Xem trả lời
 • XEM BOI SO DIEN THOẠI 0931262618 Xem trả lời
 • sang năm 2019 tôi muốn làm nhà thì động thổ vào ngày nào Xem trả lời
 • 0939106866 Xem trả lời
 • năm 2018 mình có nên thay đổi chỗ làm không (đổi qua 1 công ty khác) ? Xem trả lời
 • sadaeqweqweqweqe Xem trả lời
 • Cong danh su nghiep Xem trả lời
 • mong tu vi xem ho em nam 2018 co duoc may man khong a Xem trả lời
 • Mong tử vi xem giúp. Tháng này em xin nghỉ việc để chuyển về quê làm có thuận lợi không ạ. Tháng này có tốt cho em chuyển việc không ạ. Em cám ơn nhiều ạ Xem trả lời
 • Vợ chồng đồng tuổi tân mùi . Em xem công danh sự nghiệp gia đạo vợ chồng em như thế nào .thanks add Xem trả lời
 • Nên chú ý việc gì ? Xem trả lời
 • Con em sinh vào 14h20 phút ngày 19.01.2018.bé lúc ngủ nhiều lúc ngủ it ad coi gium em voi Xem trả lời
 • Mong tử vi xem giup tôi lá số này với.tôi có rât nhiu khổ tâm ở la so nay Xem trả lời
 • Ngày tháng năm sinh của em là âm lịch. Em muốn xem đường tình duyên của em như thế nào mà sao lận đận quá. Hiện tại em đang quen một người, anh ấy sinh năm 1976 không biết có hợp hay không. Xin cảm ơn nhiều ạ Xem trả lời
 • số điện thoại có hợp với tôi không? Xem trả lời
 • Xem vận hạn Xem trả lời
 • Xem công việc và khoản tiền còn nợ cũ Xem trả lời
 • xem tiền tài năm 2018 Xem trả lời
 • Xem dùm đường tình duyên với sự nghiệp Xem trả lời
 • xem tướng số năm 2018 Xem trả lời
 • Đầu năm tháng giêng phải nhập viện mổ cột sống sao trong tử vi nêu là vui tươi lành mạnh. Xem trả lời
 • nam 2018 se ra sao Xem trả lời
 • năm 2018 se ra sao Xem trả lời
 • Mình muốn khai trương cửa hàng tầm tháng 5/2018 thì ngày nào đẹp ạ Cám ơn add Xem trả lời
 • 0937271630 Xem trả lời
 • Xem bói van manh Xem trả lời
 • Toi muốn xem số diện thoại Xem trả lời
 • xem tai loc va suc khoe Xem trả lời
 • số điện thoại nào hơp với tuổi của mình? Xem trả lời
 • mua đất, làm nhà Xem trả lời
 • Muốn hỏi về sức khỏe và công việc làm ăn trong năm nay Xem trả lời
 • Suc khỏe công viec Xem trả lời
 • Xin xem lá số tử vi,tình duyên sự nghiệp? Xem trả lời
 • Xin xem giúp lá số tử vi Xem trả lời
 • khi nào em mới có người yêu.......con đường học vấn của em như thế nào .... Xem trả lời
 • Tôi sem tình duyên 2018 của tôi Xem trả lời
 • xem bói sđt Xem trả lời
 • Vận mện tài lộc Xem trả lời
 • công việc làm ăn đường tình duyên bao giờ lấy vợ Xem trả lời
 • Chuyện tình cảm có thuận lợi không Xem trả lời
 • Vận hạn năm 2018 Xem trả lời
 • Tình duyên Xem trả lời
 • Xem làm ăn năm nay như nào Xem trả lời
 • muốn xem năm nay làm ăn như thế nào Xem trả lời
 • Học hành tháng ba Xem trả lời
 • Có thể đi làm ăn xa không????? Xem trả lời
 • tuổi heo hợp tuổi Dậu không Xem trả lời
 • Năm nay em cưới có phạm Kim Lâu ko ạ? Xem trả lời
 • Xem năm nay tốt hay xấu Xem trả lời
 • làm ăn như thế nfo Xem trả lời
 • bao giờ có người yêu Xem trả lời
 • tinh cam gioi Xem trả lời
 • 12/05/1999 Xem trả lời
 • lam an thuan hay ko Xem trả lời
 • năm nay có kết hôn không Xem trả lời
 • Năm nay có thể nhận được công việc mới không. Làm việc có thuận không Xem trả lời
 • so dt 0903021968 Xem trả lời
 • 01636513988 Xem trả lời
 • chồng năm 1964 làm ăn có hợp ko Xem trả lời
 • toi nen xuat hanh vao nhung gio nao di ve huong nao Xem trả lời
 • tôi muốn năm nay kinh doanh có được không Xem trả lời
 • tình duyên và công danh năm 2018 Xem trả lời
 • xem ngày động thổ xây nhà Xem trả lời
 • xem ngày động thổ khởi công xây nhà Xem trả lời
 • Chồng tôi sinh 5/10/1982 dương lịch, xem năm nay có mua nhà hay mua đất được không Xem trả lời
 • Tôi sinh ngày 19/5/1989 (dương lịch).tôi muốn xem vận hạn chi tiết năm nay như thế nào. Xin cảm ơn. Xem trả lời
 • xem que nam nay con co lay vo hay khong? Xem trả lời
 • xem que nam nay co co lay vo hay khong Xem trả lời
 • 0961954491 Xem trả lời
 • 0948611877 so nay la cua toi Xem trả lời
 • Xem bói số điện thoại 0969150882 Xem trả lời
 • 0906170976 Xem trả lời
 • Xin hỏi .mua nhà đất tháng nào tốt Xem trả lời
 • Tình duyên năm nay ra sao . Làm ăn thế nào Xem trả lời
 • Tình duyên năm nay làm sao . Công việc làm ăn thế nào . Xem trả lời
 • XẼ YÊU ĐƯỢC TRONG NĂM 2018 Xem trả lời
 • Làm ăn công việc Xem trả lời
 • Dah cho em hỏi về sức khỏe vận hạn công việc làm ăn của em thế nào ạ Xem trả lời
 • Đường con cái Xem trả lời
 • Vận hạn năm 2018, Xem trả lời
 • Sức khỏe, công danh, sự nghiệp, tài vận Xem trả lời
 • Xem công ăn việc làm năm nay Xem trả lời
 • Tử vi trọn đời Xem trả lời
 • Toi muon xem boi vo chong Xem trả lời
 • Toi muon xem boi vo chong Xem trả lời
 • Toi muon xem chongtoi co yeu toi nhieu khong Xem trả lời
 • Tiền tài,Công danh,Sự nghiệp. Xem trả lời
 • Công danh sự nghiệp gia đình Xem trả lời
 • tinh duyen, cong danh, su nghiep Xem trả lời
 • Co được phât ba độ cho trung số kg Xem trả lời
 • xem số tử vi tron đời Xem trả lời
 • Xem sđt 0936249568 có hợp với tôi không Xem trả lời
 • Xem số 01659045999 có hợp với tôi ko Xem trả lời
 • Xin quý ngài giải dùm lá số tử vi năm 2018 của tôi Xem trả lời
 • Xem số này có hợp với cung mệnh của tôi không? 0979 997 083 Xem trả lời
 • xin giải giùm lá số năm nay Xem trả lời
 • Xem giúp con lá số tủ vi năm nay ntn? Xem trả lời
 • Toi tuoi ky mui nu muon nha huong tay co hop khong.mat bang huong tay Xem trả lời
 • Xem giúp con năm nay ntn ? Xem trả lời
 • Toi cần xem nam 2018 có mua xe ôtô đươc Không Xem trả lời
 • Xem nam 2018 có mua xe ôtô được không Xem trả lời
 • xem vận mệnh năm 2018 giúp con với Xem trả lời
 • chồng sinh năm 1986 vô sinh năm 1988 Xem trả lời
 • sự nghiệp tình duyên ? Xem trả lời
 • chồng sinh năm 1986 vo sinh nam 1988 Xem trả lời
 • Năm nay công việc công danh như thế nào. Xem trả lời
 • Năm nay liệu có ly hôn Xem trả lời
 • 0903307207 Xem trả lời
 • Năm nay lên chức hay xuống chức Xem trả lời
 • Năm nay tháng mấy mở xưởng được Xem trả lời
 • Cho e hỏi xuất hành là tính như thế nào ạ Như hôm trước e đi lên komtum chơi bây giờ từ komtum đi sài thành làm vậy là xem ngày xuất hành là như thế nào ạ Xem trả lời
 • cho em hỏi đường công dnah với ạ..em có dự định đi nhật du học..và chuẩn bị xin visa...có thuận lợi k ạ Xem trả lời
 • Tình duyên và công danh sự nghiệp Xem trả lời
 • Tôi muốn xem về các nội dung:Gia sự ( phần âm và phần dương); sức khỏe của gia đình, bản thân, công việc làm ăn trong năm nay 2018, về con cái. anh em. Xem trả lời
 • lá số tử vi năm 2018 như thế nào? có thể làm ăn lớn được không? Xem trả lời
 • Xem lamf ăn kinh doanh năm 2018 Xem trả lời
 • Song co hanh phuc Xem trả lời
 • Cong danh sự nghiệp tình duyên Xem trả lời
 • Công danh sự nghiệp năm 2018 Xem trả lời
 • Cong danh va su nghiep nam 2018 Xem trả lời
 • Năm 2018 tốt không Xem trả lời
 • Năm nay tình duyên có tốt không Xem trả lời
 • Tử vi vận hạn 2018 Xem trả lời
 • vân hạn trong năm 2018 ngày tháng năm kết hôn tuổi người kết hôn với mình hợp nhất Xem trả lời
 • Giúp tui xem ngày thứ 2 ngày 12 tháng 3 có qua đc kì thi ko Xem trả lời
 • xem có lấy vợ được không Xem trả lời
 • Chuyện tình yêu Xem trả lời
 • nên mua nhà đất không ? Xem trả lời
 • chuyện tình cảm gia đình và công việc năm 2018 Xem trả lời
 • ngày hôm nay xui hay hên với hợi Xem trả lời
 • xem van han nam2018 Xem trả lời
 • Cho mk hỏi năm nay thi cử thế nào ạ Xem trả lời
 • năm nay công việc thế nào Xem trả lời
 • Vận hạn năm nay Xem trả lời
 • năm nay sức khỏe và công việc thế nào Xem trả lời
 • Nam nay lam an co thuan loi ko va vo chong con cai co van han gi ko Xem trả lời
 • 0988 853 127 e sinh ngày âm lịch số điện thoại này có hợp không ạ Xem trả lời
 • Cung quan lộc của con ra sao ạ. Con có xin được việc vào nhà nước không ạ. Xem trả lời
 • Nam nay toi mua dat co tot ko Xem trả lời
 • Năm 2018 tôi có lấy được vợ không. Làm ăn có tốt không Xem trả lời
 • Trong năm 2018 tôi có lấy được vợ không? Xem trả lời
 • vận hạn năm 2018 Xem trả lời
 • Cháu muốn biết đường học hành công danh năm nay của cháu tốt hay xấu ạ Xem trả lời
 • Tôi có mảnh đất đầu ve 359,5m2; Hướng chính Tây bắc (300 độ mặt tiền 15,5met), Hướng phụ (Tây nam: 210 độ dài 24 mét - nhưng mặt đường lớn hơn). Xem trả lời
 • Tình duyên năm nay như thế nào? Xem trả lời
 • Con muốn hỏi xem việc học hành của con ra sao.Vẫn như trước hay không ạ Xem trả lời
 • 0899829678 Xem trả lời
 • Năm nay con dự định đi xuất khẩu lao động...liệu mọi việc có được theo ý muốn k ạ... Xem trả lời
 • xem tử vi 2018 Xem trả lời
 • Đã từng thích ai tên gì và có thích người đó thật lòng không Xem trả lời
 • Con tên Trần Lê Ngân Sang, mong được thầy xem năm nay con làm ăn , gia đạo , tình duyên như thế nào? Xem trả lời
 • Chào thầy ạ . Con tên phan thị mỹ sương sinh 03/05/1992 al còn chồng con tên nguyễn toàn công sinh 08/03/1988 al , thầy xem giúp vợ chồng con năm nay sức khỏe , sự ngiệp và gia đình . Thầy nói kĩ về gia đình giúp con với ạ , tại con vk ck con hay cãi nhau Xem trả lời
 • Cho em hỏi đường hôn nhân năm 2018 ạ Xem trả lời
 • nam 2018 tuoi hoi co tien mua duoc xe o to khong Xem trả lời
 • 01638637472 Xem trả lời
 • Xem năm nay tôi học thế nào ? Xem trả lời
 • Xem tử vi tuổi tân hợi măm 2018 Xem trả lời
 • năm nay tôi có cất nhà đc kg Xem trả lời
 • 01694461179 Xem trả lời
 • Coi hận,tài lộc,công việc tốt xấu năm 2018 âm lịch Xem trả lời
 • Tình duyên năm nay Xem trả lời
 • Tổng quat về công việc trong năm nay như thế nào ĐT 0917117997 Xem trả lời
 • ngày mai e chuẩn bị đi xa làm ăn không biết có đđược không. tình duyên e lận đận qu Xem trả lời
 • 0918241325 Xem trả lời
 • Năm nay tôi công việc như thế nao Xem trả lời
 • Năm nay tôi công việc như thế nao Xem trả lời
 • Xem tốt xấu Xem trả lời
 • năm nay tuổi kỷ mùi mạng nam năm 2018 có kinh doanh khai trương buôn bán có thuân lợi không ? Xem trả lời
 • XEM TỐT XẤU Xem trả lời
 • lon len toi lam nghe gi ? Xem trả lời
 • Xem cho em năm 2018 công việc làm ăn thế nào co đc ko a.Xin cảm ơn Xem trả lời
 • 1111111111111 Xem trả lời
 • xem tử vô năm 2018 Xem trả lời
 • Xem tinh yêu tuoi này năm 2018 ,ra sao nü mąng Xem trả lời
 • xem ngyay va gio xuat hanh Xem trả lời
 • Nội dung quản trị là gì ạ? Xem trả lời
 • xem ngay va gio xuat hanh Xem trả lời
 • Ac xem giúp em số đt: 0974815156 Và số. 01679921882 Xem làm ăn có thuận lợi, trôi chảy k với Xem trả lời
 • Cho em hỏi vì sao tuổi của em được tính bằng âm lịch mà ko phải là dương lịch vì bình thường người sống phải lấy ngày tháng năm sinh dương lịch ạ? Xem trả lời
 • Vận mệnh của mình Xem trả lời
 • Tử vi, vận mệnh Xem trả lời
 • Xem hộ e năm nay tình duyên như nào ạ Xem trả lời
 • Xem tinh duyen Xem trả lời
 • Cháu năm nay gặp nhiều chuyện đen đủi thì làm sao để hết ạ Xem trả lời
 • Bói cưới đi Xem trả lời
 • Cầu duyên cho bính tuất Xem trả lời
 • xem giúp tử vi 2018 Xem trả lời
 • Kính nhờ xem giúp cho tử vi năm 2018. Xin cảm ơn. Xem trả lời
 • Nam nay t lam an co duoc thuan loi khong vay thay Xem trả lời
 • con muốn sinh thêm 1 đứa con nữa Xem trả lời
 • nam 2018 sinh con trai dat ten gi Xem trả lời
 • Vận mệnh học hành và nghề nghiệp Xem trả lời
 • vận mệnh trong năm 2018 Xem trả lời
 • Có hợp với tuổi không Xem trả lời
 • 2 so nay co hop voi minh kg. 01286687844. 01633677679 Xem trả lời
 • so nay co hop voi minh kg. 0937546887 Xem trả lời
 • 01286687844 Xem trả lời
 • nam nay di choi xa co tot khong Xem trả lời
 • Xem về tài lộc làm ăn. Làm thế nào để thoát khoi cảnh nợ nần Xem trả lời
 • trong năm 2018 bao giờ lên sếp Xem trả lời
 • co thay doi noi lam viec trong nam 2018 khong Xem trả lời
 • Xin cho biết Sự nghiệp, tình duyên và gia đạo của tôi ,cám ơn Xem trả lời
 • tiền tài thế nào? Xem trả lời
 • công việc, sức khỏe,gia đình Xem trả lời
 • xem tuoi vo chồng co hop khong Xem trả lời
 • Có hợp không Xem trả lời
 • Minh sinh nam 1998 co lay dược nguoi 1998 khong Xem trả lời
 • Coi Su nghiep tinh duyen Gia dao Xem trả lời
 • Phải tránh xui vào nhug tháng nào trong nam2018 Xem trả lời
 • Tôi nữ sn 1995 mệnh sơn đầu hỏa. Mua xe máy màu gì hợp. Và chọn số khung bao nhiêu hợp mạng Xem trả lời
 • Trung van la bao nhiêu thoi Xem trả lời
 • Em muốn hỏi công việc và gia đình em trong năm năy ra sao.em cảm ơn Xem trả lời
 • Em muốn biết chuyện tình cảm của em sẽ như thế nào ạ. Em có quen biết với hai người , một người sinh năm 1992 và một người sinh năm 1997. Chương trình tư vấn giúp em được không ạ Xem trả lời
 • Tình duyên năm nay của mình thế nào ạ Xem trả lời
 • Cho minh hỏi năm nay rất nhiều sao hạn xấu như vậy có cách chi hoá giải ko xin cám ơn Xem trả lời
 • Cho em hoi nam nay e co tot k a Xem trả lời
 • con cái, công việc Xem trả lời
 • công việc , sức khỏe Xem trả lời
 • T muốn hỏi về đường công danh, hp gia đình Xem trả lời
 • Xem về công danh, gia đình Xem trả lời
 • mua xe ngày nào? màu nào Xem trả lời
 • Việc học tập và sức khỏe Xem trả lời
 • SO DIEN THOAI TOT HAY SAU Xem trả lời
 • 0966789783 Xem trả lời
 • sdt cua em la 0944482944 tot hay xau? Xem trả lời
 • Cách đây khoảng 1 tuần có 1 người lên nhà chơi rồi họ mai mối cho tôi là có 1 người cháu gái rất là hiền thục suyên năng giỏi dang.Cô ấy sinh năm 1995/ ẤT HỢI, Còn tôi sinh năm 1987/ ĐINH MAO. Bây giờ tôi phải làm như thế nào? Xem trả lời
 • muốn xem năm Mậu Tuất , sinh năm 1970 Xem trả lời
 • năm nay công việc va đường tình duyên và tiền bạc tôi như thế nào. Xem trả lời
 • Nam nay nhu the nao Xem trả lời
 • Tôi muốn sinh con trai liệu năm nay có đc ko Xem trả lời
 • Tôi muốn mở hàng, khởi nghiệp trong năm nay 2018 nhưng chưa biết nên khai trương tháng nào cho được tốt... Xin giúp...!!! Xem trả lời
 • E cần xem về tài lộc . Tình yêu Xem trả lời
 • Ở một số chố ns e cung ly mệnh hỏa là sao. E nam 2000 rốt cuộc là mệnh gì ạ Xem trả lời
 • Xem thang han, cong danh Xem trả lời
 • Em hỏi xem tình duyên em thế nào Xem trả lời
 • Xem công viêc làm ăn nam 2018 Xem trả lời
 • Tình duyên Xem trả lời
 • Xem làm ăn sự nghiệp, sức khỏe, gia đạo năm 2018 Xem trả lời
 • xin cho hỏi tôi muốn hùn vốn với bản bè làm ăn,dự kiến bắt đầu từ tháng 4 trở đi.thì khai trương vào NGÀY-GIỜ -THÁNG nào là tốt vậy.xin chân thành cám ơn Xem trả lời
 • Xem ngày khai truong, tuổi hợp mở hàng Xem trả lời
 • Cúng giải sao kế đô ở ngoài trời hay trong nhà a Xem trả lời
 • Ngày nào tốt để học lái xe ô ô Xem trả lời
 • xem ngay thang nam sinh theo cung menh co tot khong Xem trả lời
 • chồng sinh năm 1975; vợ sinh năm 1978;con trai sinh năm 2007; con trai sinh năm 2011 Xem trả lời
 • lm an tinh y van han Xem trả lời
 • Con cái có thành danh không Xem trả lời
 • Cho hoi cong an viec lam trong nam moi nay Xem trả lời
 • 0933066482 Xem trả lời
 • việc làm ăn trong năm 2018 Xem trả lời
 • Xem từng tháng của năm 2018 Xem trả lời
 • ngày nào trong tháng 3 đẹp để mua xe ô tô Xem trả lời
 • Con sinh năm 1981 kết hợp người sinh năm 1971 làm ăn có hợp không Xem trả lời
 • Có bị bệnh tật gì ,hay bị hãm hại, phá hoại Xem trả lời
 • Dạ cho e hỏi năm nay cung mệnh của con năm nay kết hợp làm ăn chung có thuận lợi không ạ.con sinh năm 1987 kết hợp làm ăn với người sn 1970 .con cám ơn nhiều Xem trả lời
 • Cho mình hỏi trovnng năm nay tuổi mình làm ăn sẽ như thế nào và trong tình yêu và gia đình sẽ ra sao Xem trả lời
 • Vận hạn ra sao Xem trả lời
 • Xem công việc trong năm 2018 Xem trả lời
 • Có mua được nhà ko ? Xem trả lời
 • Năm nay co may mắn không Xem trả lời
 • XEM HOM NAY CO TÀI LỘC HAY KHÔNG Xem trả lời
 • Cong viec lam an Xem trả lời
 • toi muốn coi ve cong viet lam an Xem trả lời
 • làm ăn có tốt không Xem trả lời
 • Thay đổi nghề mới Xem trả lời
 • 0933683024 Xem trả lời
 • 0918497717 Xem trả lời
 • Số điện thoại của mình là 0904447022 có hợp với tuổi mậu thân không? Xem trả lời
 • công danh sự nghiệp năm 2018 Xem trả lời
 • Xem về năm 2018 Xem trả lời
 • Xem tử vi 2018 Xem trả lời
 • Em đi xem ve thấy kêu em la số dư không qua tuôi 40 VẬY CÓ ĐÚNG KO Xem trả lời
 • Năm nay mình giấy tờ nhập tịch ở nước đức thuân lợi ko Xem trả lời
 • Làm giấy tờ cho được không nhập tịch đức Xem trả lời
 • coi năm nay có thuận lợi việc làm của gia đình làm ăn con cái không Xem trả lời
 • Xem số nào hợp hơn cho e với 0963769398; 01666841986 Xem trả lời
 • 0987803182 Xem trả lời
 • Năm nay tôi có thể đi làm việc nước ngoài được không Xem trả lời
 • Xem số điện thoại hợp Xem trả lời
 • màu tím có hợp với tuổi năm nay không? hạn tam tai có ảnh hưởng gi k? Làm thế nào để giải hạn tam tai? Xem trả lời
 • Xem tử vi 2018 Xem trả lời
 • Xem Việc học vấn Xem trả lời
 • kHAI TRƯƠNG NGAY NÀO TỐT Xem trả lời
 • Ad giúp mình xem tháng 1 tháng 2 có gặp đại hạn gì k Xem trả lời
 • Tôi muốn xem bói Xem trả lời
 • Công danh sự nghiệp.van hạn. Giá dinh Xem trả lời
 • Khi nào mình mới làm được nhà Xem trả lời
 • Năm nào mình mới có thể làm được nhà vậy Xem trả lời
 • Năm nào thì mình mới làm được nhà Xem trả lời
 • Hay cho tôi biêt giữa toi va người yêu của tôi co thể yêu nhau mãi dược không Xem trả lời
 • xem công danh cuộc đời Xem trả lời
 • Vận mệnh tài lộc Xem trả lời
 • tai loc van menh nam 2018 Xem trả lời
 • Tu vi 2018 Xem trả lời
 • Nam nay ket hon co tot khong Xem trả lời
 • tháng giêng xuất hành đi xa nên đi vào ngày nào Xem trả lời
 • Có hợp với người sinh tuổi quý mùi không Xem trả lời
 • Tử vi của tuổi giáp thân Xem trả lời
 • Xem van han nam 2018 Xem trả lời
 • Xem cônh danh sự nghiệp tình duyên. Và năm nay con đang dự đinh đi xuất khẩu lao động có đi được không ạ? Xem trả lời
 • Vợ tôi tuổi sinh 16/5/1977 đã ly hôn tôi muốn hỏi duyên tình chúng tôi còn về với nhau không Xem trả lời
 • Đề nghị xem cho số điện thoại có hợp với tuổi không: 0962587678 Cám ơn Xem trả lời
 • Năm nay vợ cũ có tro lai tai hôn không Xem trả lời
 • Ngày 26/02/2018 có phải ngày tốt không? Xem trả lời
 • so dien thoai Xem trả lời
 • Chuyện tình yêu 2018 Xem trả lời
 • Việc học hành cong danh trong tháng 5 , 6 Xem trả lời
 • tình duyên năm 2018 có gì thay đổi? Xem trả lời
 • Nam Nai minh hen hai Xoi ve lam an va tien tay Xem trả lời
 • cho em tháng 6 dương năm 2018 có chuyện gì tốt hay xấu sẽ đến k Xem trả lời
 • Xem tuoi lam nha va lam an kinh te Xem trả lời
 • Giap tuat va dinh mak hop k ah Xem trả lời
 • Giap tuat va dinh mak hop k ah Xem trả lời
 • Cho e hỏi có hợp không ạ..? Xem trả lời
 • chuyện tình yêu Xem trả lời
 • Cho em hỏi năm này em có dự định đi học tiếng Trung. Vậy cho em hỏi năm nay em có nên đi học không, và nếu được thì em nên đi học tháng mấy. Hay là tiếp tục công việc cũ Xem trả lời
 • Con đường học hành,học vấn,thi cử ra sao ạ?Có đỗ đạt ko ạ? Xem trả lời
 • Xem tổng quát về công danh sự nghiệp sức khỏe Xem trả lời
 • Cho con hoi nam nay con co gop von dau tu lam an duoc khong? Xem trả lời
 • Xem số điện thoại Xem trả lời
 • Năm nay tuổi Mậu thân có mua được ô tô không? Xem trả lời
 • số điện thoại tốt xấu Xem trả lời
 • Hợp tuổi vợ chong Xem trả lời
 • Cho e hoi nam nay thi tot nghiep co do ko ạ Xem trả lời
 • Cho e hoi nam nay thi tot nghiep co do ko ạ Xem trả lời
 • Năm nay em có đỗ cấp 3 không ạ? Xem trả lời
 • minh làm công việc gì thi tốt Xem trả lời
 • Xem cho em năm nay có đỗ cấp 3 không ak?? Xem trả lời
 • Năm nay có đỗ cấp 3 không?? Xem trả lời
 • Xem vận hạn trọn đời Xem trả lời
 • Xem hộ em vận hạn công việc theo ngày sinh với ạ Xem trả lời
 • Năm 2018 có hạn gì nếu có thì cách giải hạn như thế nào Xem trả lời
 • Nhân duyên trong năm Mậu Tuất 2018 Xem trả lời
 • Đường tình duyên năm nay ntn Xem trả lời
 • tiền bạc năm nay như thế nào? Xem trả lời
 • Công việc làm ăn, đi lại,tiền bạc,tránh những tháng nào Xem trả lời
 • Công việc làm ăn - công tác năm 2018 như thế nào? Xem trả lời
 • Tình duyên Xem trả lời
 • Việc là đầu năm.e thấy chút khó khăn khi xin việc Xem trả lời
 • xem về ốm đau bệnh tật có không Xem trả lời
 • 9/1/2018 ngay khai truong the nao Xem trả lời
 • Sức khỏe,tình duyên ,hạn của tôi năm nay thế nào Xem trả lời
 • Việc làm ăn 2018 như thế nào Xem trả lời
 • Tháng 3 dương lịch con có làm được công việc mới được không ??? Hồ sơ con làm hết rồi nộp rồi mà chưa thấy gì hết. Sợ không được quá thầy. Xem trả lời
 • xem boi xem nam nay toi co lay duoc vo khong Xem trả lời
 • tránh bị lừa gạt Xem trả lời
 • xem công việc năm náy Xem trả lời
 • Cho mình hỏi năm nay lam ăn thế nao Xem trả lời
 • mua nha mua dat Xem trả lời
 • Năm nay tốt hay âu Xem trả lời
 • Xem giúp mình tuổi Tân Dậu (SN 1981) năm 2018 như thế nào Xem trả lời
 • tình duyên tiền tài Xem trả lời
 • cho con xem mot ve chinh sat dat con di sua doi con nguoi con con muon di sua mui gi mui con to tien ra ko giu duoc cho con xem 9 xac Xem trả lời
 • xem ngay nao tot nhat trong thang nay dinh sua mui nen cau cho con xin ngay tot nhat thang nay cua con Xem trả lời
 • xem sức khỏe tài lộc Xem trả lời
 • Xem năm nay làm ăn tài lộc và công việc có gì phát triển tốt hay sấu Xem trả lời
 • Công viec năm nay có thuận lợi ko có được thăng tiến ko làm có tiền ko gia đình vợ con thế nào vợ cùng tuổi Xem trả lời
 • Tình yêu năm 2018 như thế nào Xem trả lời
 • Tinh yeu nam 2018 nhu the nao Xem trả lời
 • Chuyen tinh cam sap toi nhu the nao? Xem trả lời
 • Tinh cam nhu the nao Xem trả lời
 • Năm nay bản thân cần phòng tránh những điều gi? Xem trả lời
 • Tong quan ve nam 2018 Xem trả lời
 • Đầu năm muốn chuyển công việc có thuận ko ah Xem trả lời
 • Khi nà sẽ tìm thấy người yêu Xem trả lời
 • Xem bói năm 2018 có tốt hay xấu Xem trả lời
 • Khi người yêu ở xa có thành đôi không? Xem trả lời
 • XEM NAM 2018 lam an co thinh KO ? TIEN BAC , Tinh DUYÊN nhu the nao ? Con cai trong gia dinh ra sao ? Xem trả lời
 • Tuổi rong voi tuổi sưu Xem trả lời
 • Nam nay co tinh yeu ko Xem trả lời
 • nam nay toi sinh con trai hay con gai Xem trả lời
 • nam tuổi qyus sửu nâm nay có mua nhà hay suuar nhà được không Xem trả lời
 • Chuyện gia đình va cong viec Xem trả lời
 • Con kính nhờ thầy xem giúp con năm 2018 này tháng mấy là tốt nhất cho việc làm ăn, buôn bán và kinh doanh ạ? Xem trả lời
 • Xem công việc sức khỏe trong năm 2018 có bình yên không Xem trả lời
 • Hôn nhân và tiền bạc năm 2018 Xem trả lời
 • Xem công việc sức khỏe trong năm 2018 có bình yên không Xem trả lời
 • tuổi nam sinh năm 1980, hướng nhà và vị trí đặt các phòng hợp phong thủy nào là hợp lý ? cảm ơn admin Xem trả lời
 • xem số điện thoại 0941.999.682 và 0911.817.468 hợp tuổi không ? Xem trả lời
 • 0973386266 Xem trả lời
 • Xem công viêc trong năm 2018 có binh yên không Xem trả lời
 • ngan số điện thoại 0983472479 số này có tốt không Xem trả lời
 • Ad cho hỏi sự nghiệp năm nay, sức khỏe, gia đình. Các hạn có thể gặp Xem trả lời
 • vận mệnh năm 2018 Xem trả lời
 • 0944908933 Xem trả lời
 • 01648006688 Xem trả lời
 • Tuoi tan meo Nam 2018 ra sao? Xem trả lời
 • Xem về gia đình và công danh công việc làm ăn Xem trả lời
 • Năm nay em có thể thuyên chuyển công tác từ viên chức sang công chức có được không? Xem trả lời
 • Năm nay em có thể thuyên chuyển công tác từ viên chức sang công chức được không? Xem trả lời
 • Thang giêng này ngày nao khởi cong Di làm tốt ạ Xem trả lời
 • Thang giêng này xuất hành Di làm mơ hàng ngay nào dược ạ Xem trả lời
 • Xem ngày xuất hành Di lam Xem trả lời
 • Ngày tháng năm sinh là ngày âm lịch ạ.xin cho con lời khuyên. Xem trả lời
 • Cho hỏi sim số nào là may mắn năm nay Xem trả lời
 • Nam tuổi bính thìn kết duyên tuổi nữ giáp dần Xem trả lời
 • Em xem tình duyên Xem trả lời
 • E muốn hỏi về đường tình duyên và công viêc lam ăn . Cuôc sông gia đình mk Xem trả lời
 • Em muốn xem đường công danh và chuyện tình duyên Xem trả lời
 • Toi co doc tu vi. Toi thay chu cửa quan. Và gia đình có người ốm ko qua khỏi. Vậy tôi muốn hỏi. Liệu nam lay toi có phai ra hau toa ko. Và gia đinh toi co sao ko. Xem trả lời
 • Toi doc tu vi o chen thay co chu cua quan. Va nguoi nha om lang. Lieu toi co gap phai hau toa ko. Nha toi co sao ko. Xem trả lời
 • Xem c/s cv thế nào trong năm 2018 . Cảm ơn nhiều Xem trả lời
 • 0944463399 xem giúp em cv làm ăn thế nào nhé em cảm ơn nhiều nhiều Xem trả lời
 • 2018 đi lam an đuoc loc ko Xem trả lời
 • Xem số điện thoại có hợp với đường công danh tài lộc không Xem trả lời
 • 0979458262 Xem trả lời
 • số mệnh ra sao Xem trả lời
 • Em hỏi Rằng lá số tử vi 2018 có tốt hơn Xem trả lời
 • Ngày cưới tháng 2 âm lịch Xem trả lời
 • Năm 2018, tôi cần lưu ý vấn đề gì về sức khỏe, công việc và gia đình? Xem trả lời
 • Tử vi năm 2018 Xem trả lời
 • Tử vi năm 2018 Xem trả lời
 • năm nay tôi phải đề phòng về công việc cơ quan hay công việc ở nhafvaf có người phá hoại người cơ quan hay người nhà Xem trả lời
 • Có gặp đc người yêu thương mình thật k, công danh sự nghiệp có gì thay đổi k. Vận hạn thế nào. Xem trả lời
 • tuổi kỷ hợi 1959 năm mậu tuất 2018 gặp điều rủi ro gì phải tránh? Xem trả lời
 • tôi sinh vào khoảng tám giờ tối ngày 13/1/a6l . tôi muốn xem cuộc sống của mình về sau như thế nào Xem trả lời
 • Có gặp dược người yêu thương mình thật sự dược không Xem trả lời
 • Nam nay e muon kinh doanh nganh thoi trang thi co thuan loi khong? Xem trả lời
 • xho minh xem tuỏi vợ chông mình:chông 1972 ,vợ1985 Xem trả lời
 • Em muốn hỏi rằng. Em sinh năm 2001 Neu lấy chồng sinh nam 1991vay tình duyên thế nao AK. Em cảm ơn Xem trả lời
 • Em sinh năm 1969 chồng em sinh năm 1963 em xem hướng nhà tuổi hai vợ chồng em đối nghịch nhau về hướng có phương pháp nào để em làm được không Xem trả lời
 • Cho e hỏi ngày xuất hành của tuổi kỷ mùi là ngày nào tốt cho năm nay ạ, e cảm ơn Xem trả lời
 • Năm nay em học lớp 12 và chuẩn bị thi đại học nên em muốn hỏi thi trường gì thì hợp,đường học hành như thế nào có tiến xa được không? Xem trả lời
 • Việc học hành trong năm nay ra sao? Xem trả lời
 • cho em hỏi em cưới chồng sinh năm 12/02/1982 chồng em không lo làm ăn đi chỉ lo đi chơi vô tâm không quan tâm đến vợ mặc dù mới cưới chỉ được có 8 tháng hai vợ chông thường Xuyên lục đục gây chuyện, rồi chông em cũng nợ nần trước khi cưới mà dấu em, em hỏi em nên tiếp tục song với chồng hay ly hôn sẽ tốt hơn cho em ạ. Em cảm ơn Xem trả lời
 • Tử vi năm 2018 Xem trả lời
 • Xem tình duyên Xem trả lời
 • Xem tình duyên Xem trả lời
 • Xem tình duyên Xem trả lời
 • cong danh su nghiep Xem trả lời
 • xem năm đường sự nghiệp và tình cảm năm 2018 Xem trả lời
 • Tình duyên Xem trả lời
 • Công việc và sự nghiệp 2018 có tốt không ạ. Xin cảm ơn Xem trả lời
 • 1)Nên sử sự với họ tộc như thế nào cho hợp lẽ 2)Công việc làm ăn nên như thế nào cho từng tháng Xem trả lời
 • Nguoi yeu cua toi hua se quay ve vay anh ay co tro ve nhu da hua khong Xem trả lời
 • Năm nay đi xuất khẩu lao động có tốt không mà tuổi này đi hớp với nước nào Xem trả lời
 • Nguoi yeu cua toi di xa hua se quay ve vay co quay ve khong hay trong nam nay toi se gap nguoi moi Xem trả lời
 • Năm nay đi xa nhà xuất khẩu lao động có tốt không Xem trả lời
 • Số tôi thế nào Xem trả lời
 • Xem boi tinh duyên Xem trả lời
 • tình duyên năm nay ra sao công việc đi làm Xem trả lời
 • Thang dieng ngay nao khai truong tot nhat Xem trả lời
 • Bói về học hành tình duyên gia đình Xem trả lời
 • nen yeu nguoi the nao de gap may man Xem trả lời
 • nen yeu nguoi tuoi nao la hop va thuan hoa Xem trả lời
 • Xin xem cho số điện thoại 0946910839 có hợp với tuổi không ạ? Xem trả lời
 • Mở hàng kunh doanh online thì nên mở vào ngày nào và hợp với tuổi nào Xem trả lời
 • Xem gia đạo Xem trả lời
 • thầy xe4m cho con đường tình duyên Xem trả lời
 • Tình duyên Nam nay ra sao Xem trả lời
 • 14 gio ngay 8 thang gieng chon co tot khong Xem trả lời
 • 14 gio ngay 8 thang gieng chon co tot khong Xem trả lời
 • Xem văn mệnh sự nghiệp, công việc,gia đạo, làm ăn trong năm 2018 Xem trả lời
 • XIN cho toi hoi nam nay toi xuat hanh vao ngay thang nao thi tot Xem trả lời
 • Tuổii tôi có hợp ko Xem trả lời
 • Xem tử vi cho tôi năm nay sự nghiệp của tôi có tốt hay xấu gì không ạ Xem trả lời
 • Bói về học vấn, công việc, tình duyên Xem trả lời
 • Năm nay nếu lam an thang giếng thi co tốt không ạ? Xem trả lời
 • mong xem giúp bản thân vạn sự năm 2018. trân trọng Xem trả lời
 • Bói về đường học hành và đường làm ăn ngoài nước Xem trả lời
 • Nhờ huyenhoc.vn xem giúp tử vi, vận hạn và công việc năm 2018. Xin cảm ơn. Xem trả lời
 • công danh sự nghiệp của tuổi nhâm tuất nam 2018.Con cám ơn Xem trả lời
 • xem boi tuoi nu binh thin nam 2018 Xem trả lời
 • xem van han lam cong việc năm 2018 Xem trả lời
 • Cho con hỏi con tuổi canh ngọ năm nay có mở cổng dc ko và ngày nào trong năm thì mở duoc Xem trả lời
 • Thầy ơi cho con biết ngày nào tốt ngày nào xấu của con ạ Xem trả lời
 • Xem về công việc và tình duyên như thế nào Xem trả lời
 • So dien thoai 0948491491 co hop voi con ko Xem trả lời
 • Có thầy nào sem giúp con năm nay đường tình duyên có hợp vs tuổi mùi ko ạ cảm ơn các thầy Xem trả lời
 • Xem cho con sẽ cưới người tuổi gì và có hợp nhau ko Xem cho con cưới chồng tên gì Xem trả lời
 • chuen tinh cam va lam an nhu the nao Xem trả lời
 • xem so dt lam an nhu the nao.va chuyen tinh cam ra sao Xem trả lời
 • Xem boi tu vi Xem trả lời
 • Đâylà số phone : 647 679 5652 xin bạn xem giúp tôi.công việc.sức khỏe tài lộc của tôi thế nào ạ. cám ơn bạn Xem trả lời
 • thầy cho con hỏi. con sinh 1978 nam mạng. khai trương ngày nào tốt trong tháng 1 âm lịch 2018. cảm ơn thầy Xem trả lời
 • năm 2018 như thế nào trong công việc và sự nghiệp, sức khoẻ và gia cảnh. Xem trả lời
 • Xem côn việc,kinh doanh được không Xem trả lời
 • nam 1967 nam mau tuat lam an co tot khong? Xem trả lời
 • Xem công việc tai lộc. Gia đình Xem trả lời
 • năm nay công việc, tiền tài, tình cảm có tốt không Xem trả lời
 • năm 2018 có bình an và tài lộc không Xem trả lời
 • Tuoi ky mui xong dat nam 2018 co hop khong Xem trả lời
 • Xem về công việc, sức khỏe và gia đình Xem trả lời
 • Năm nay có người yêu được không Xem trả lời
 • 0978748706 Xem trả lời
 • Xem ve su ngiep Xem trả lời
 • 01633224909 Xem trả lời
 • Xem số điện thoại 0886557577 Xem trả lời
 • So van han cua tuoi Xem trả lời
 • Em sẽ hợp màu gì trong năm 2018 ạ? Xem trả lời
 • xem van han năm 2018 Xem trả lời
 • 01696611819 Xem trả lời
 • Năm nay Tuoi giáp dan co tốt khong, co van han , thang quan tien chuc Xem trả lời
 • xem vận hạn và việc học hành trong năm Xem trả lời
 • xem về tương lai, học hành,việc làm,vận hạn trong năm,... Xem trả lời
 • AK, chi xem giúp e vận mệnh năm nay làm ăn, vận hạn của năm ra Sao a. E xin cảm ơn Xem trả lời
 • Xem về tương lai Xem trả lời
 • Công việc lam an Xem trả lời
 • sô 9992348 có hợp không Xem trả lời
 • sô điện thoại 0969922348 có tốt không Xem trả lời
 • Xem tinh cam nam 2018 Xem trả lời
 • Ngày nào khai trương tốt Xem trả lời
 • danh vọng tiền tài .tuổi làm nhà Xem trả lời
 • Congvieclaman2018 Xem trả lời
 • Tài vận, công việc? Xem trả lời
 • cong viec lam an Xem trả lời
 • Công việc làm ăn Xem trả lời
 • Cong viec lam an Xem trả lời
 • Khi nào tìm được tình yêu Xem trả lời
 • so xe 1357 co tot khong Xem trả lời
 • Số xe 75E1 202.14 có tốt với tôi không Xem trả lời
 • Số xe 75e1 20214co tốt với tôi không Xem trả lời
 • sinh ngày này khai trương ngày nào Xem trả lời
 • tuổi này khai trương ngày nào Xem trả lời
 • Vận mệnh năm Mậu Tuất? Xem trả lời
 • Van mênh nam 2018 Xem trả lời
 • So dien thoai: 0965822334 Xem trả lời
 • Tu viec tròn doi Xem trả lời
 • Vận mệnh, sức khoẻ, công việc trong năm 2018. Kính mong thày giúp Xem trả lời
 • Tai loc nam 2018 Xem trả lời
 • Tuong lai nam 2018 Xem trả lời
 • So 52 LB-0683 Xem trả lời
 • Nha hương dong Xem trả lời
 • Lam nha nam 2018 Xem trả lời
 • Cong viec lam Xem trả lời
 • Tinh duyên trong nam 2018 Xem trả lời
 • Xuất hành hợp tuổi làm ăn và năm nay làm ăn ntn sức khỏe và gia đình Xem trả lời
 • Xuất hành hợp tuổi làm ăn và năm nay làm ăn ntn sức khỏe và gia đình Xem trả lời
 • Thầy xem co em sẽ điện thoại có đặt không ạ 0989125738 Xem trả lời
 • Xem ngay thang nam sinh Xem trả lời
 • số điện thoại tốt hay xấu Xem trả lời
 • Xem tử vi năm 2018 Xem trả lời
 • Xem boi tai loc Xem trả lời
 • 0982394544 Xem trả lời
 • 0982394544 Xem trả lời
 • Tôi lai xe nên mở hàng vào ngày mấy Xem trả lời
 • Xem học hành thi cử đỗ đạt ra sao Xem trả lời
 • Nam 2018 cong danh su nghiep va sau nay co tien tai danh vong gi ko Xem trả lời
 • Xem về đương học tập Xem trả lời
 • Chừng nào mới có gia đình Xem trả lời
 • lam an cong danh su nghiệp tinh duyen Xem trả lời
 • Xem về đường công danh và công việc làm ăn Xem trả lời
 • xem đường cong danh Xem trả lời
 • xem dùm em làm ăn và gia đạo trong năm 2018 Xem trả lời
 • Khi nào khởi công Xem trả lời
 • E muốn coi ngày tháng năm sinh của e Xem trả lời
 • Có đẻ được không Xem trả lời
 • Có đẻ được không Xem trả lời
 • Cho minh hoi Nam nay cong việc làm ăn của mình như thế nào có thuận lợi kg Xem trả lời
 • Chuyện tình cảm và liên quan đến pháp luật Xem trả lời
 • Con muốn xem về tình hình học tập năm nay ạ Xem trả lời
 • Con muốn hỏi về chuyện tình duyên và học hành ạ Xem trả lời
 • Tuổi canh thìn thi đậu đại học y dược không Xem trả lời
 • xem năm 2018 Xem trả lời
 • Con muốn xem lá số tử vi cuộc đời của mình. Xin nhờ coi giúp giùm cho con với ạ. Con xin cảm ơn rất nhiều. Xem Xem trả lời
 • xem nam 2018 Xem trả lời
 • So dt cua minh la 0974600911 co hop voi minh ko Xem trả lời
 • Xem hộ con năm nay con có em bé không với ạ Xem trả lời
 • xem tu vi cua vo chong, lam an,chong tuoi dinh meo Xem trả lời
 • cung mang su nghie va gia dinh Xem trả lời
 • Năm ms ad may mắn Cho e hỏi việc hoạc hành thi cử của em năm nay Cần cẩn trọng gì ạ Xem trả lời
 • Công danh tốt hay xấu Xem trả lời
 • Công danh,tình cảm Xem trả lời
 • tu vi tuoi dau nu mang công việc làm ăn như thế nào Xem trả lời
 • yêu câu xem ngày tháng năm sinh tốt hay xấu Xem trả lời
 • Con muốn xem lá số tử vi cuộc đời của mình. Xin nhờ coi giúp giùm cho con với ạ. Con xin cảm ơn rất nhiều. Xem trả lời
 • Tình duyên Xem trả lời
 • Tài vận năm nay thế nào Xem trả lời
 • Năm nay co lam dược ko Xem trả lời
 • Đường công danh năm 2018 Xem trả lời
 • Nam nay cong viec nhu The nao Xem trả lời
 • Diệu gi bất lợi cho tuổi sửu Nam 2018ve pháp luật va cong việc ạ Xem trả lời
 • Ngày tháng năm nào phù hợp để xây công trình phụ (xây dưng nhà tắm nhà vệ sinh nhà ăn ...) Xem trả lời
 • xem ngày tốt khai trương Xem trả lời
 • hop voi sim dien thoai nao? Xem trả lời
 • xem vận hạn, tài lộc năm 2018 Xem trả lời
 • trong thời gian tiếp theo vận hạn diễn biến sao quãng đời còn lại Xem trả lời
 • 0911331262 xem ngày sinh 24/5/2000 của quý a có thuận và trở về đi học không sim số có hợp mêngj không Xem trả lời
 • sức khỏe cả năm công danh sự nghiệp Xem trả lời
 • Sim số 0919691996 Sự nghiệp, công danh Gia đình có người đau bệnh Xem trả lời
 • Xem tuoi lam an .vo chong Xem trả lời
 • Vận hạn và học hành ra sao? Xem trả lời
 • Tinh duyen nam nay ra sao Xem trả lời
 • Sô điên thoại nầy có tốt không 01215626048 Xem trả lời
 • năm nay có thăng chức không Xem trả lời
 • Công việc có thay đổi gì không? Xem trả lời
 • Cưới tuổi kỷ tỵ 1989 có kỵ j không ạ, Xem trả lời
 • Tuổi canh ngo co hợp khong Xem trả lời
 • Có đỗ cấp 3 không ? Xem trả lời
 • xem cả năm về công danh sự nghiệp Xem trả lời
 • năm nay tôi có nên mua bán gì không Xem trả lời
 • năm nay tôi có lên mua bán gì không Xem trả lời
 • Trong nam 2018 co tai loc vo khong Xem trả lời
 • Sự nghiệp làm ăn Xem trả lời
 • Nam nay lam an su Ngiep the nao Xem trả lời
 • Năm nay tuổi mình có đi trung quốc được không Xem trả lời
 • Năm nay xin đi mỹ có sao ko Xem trả lời
 • vận hạn sức khỏe và công việc Xem trả lời
 • E muốn xem đường làm ăn và tình cảm vợ chồng sức khoẻ thai sản trong năm 2018 này Xem trả lời
 • Tình cảm gia đình năm Mậu Tuất ra sao? Xem trả lời
 • vận mạnh và sự nghiệp tiền tài Xem trả lời
 • Vận hạn làm ăn buon ban Xem trả lời
 • Xin nhờ các thầy xem giúp tôi xem năm 2018 này tôi có ý định mua nhà đất thay đổi chỗ ở có được khônh ạ ? .Tôi xin chân thành cảm ơn Xem trả lời
 • Xem bói tình duyên năm 2018 Xem trả lời
 • Muốn xem học hành Xem trả lời
 • Cuyện tình cảm gia đình năm nay ra sao Xem trả lời
 • Vận hạn năm 2018 Xem trả lời
 • Tôi hỏi năm nay tôi coá nguoi yêu không Xem trả lời
 • năm 2018 tôi có nguyện vọng xin viêc thuận lợi hay không? vào tháng mấy thì tiến hành thuận lợi Xem trả lời
 • Ngay bat dau thi cong cau duong tot nam nay Xem trả lời
 • nam 2019 tuoi nao co the xong nha Xem trả lời
 • may mắn hay sui xẻo Xem trả lời
 • Tử vi của tôi như nào Xem trả lời
 • Nhờ thầy xem giúp ngày giờ tốt để mở cửa hàng đầu năm, xin cảm ơn Xem trả lời
 • Nam 2018 nay toi co may man hay khong ? Xem trả lời
 • Cần đề phong trộm đạo quân gian là gì Xem trả lời
 • Nghề nghiệp ra sao Xem trả lời
 • Giải nghĩa từ trộm đạo quân gian Xem trả lời
 • Chọn ngày tốt để cúng đưa ông bà Xem trả lời
 • Vận mệnh tuổi canh thânh như thế nào Xem trả lời
 • ngày làm nghề đầu năm mới Xem trả lời
 • Mão hợp vs dần không Xem trả lời
 • Nam nay mua xe duoc khong Xem trả lời
 • Xem tuong tuổi ất mão trong năm 2018 Xem trả lời
 • nam nay mua nha duoc khong Xem trả lời
 • Nữ đinh sửu năm nay lấy chồng thì có những tháng nào tốt ạ Xem trả lời
 • tôi muốn đi nước ngoài vào năm này liệu năm này có đi được hay ko ạk. và năm tốt hay năm xấu Xem trả lời
 • Năm nay có cơ hội nhiều tiền hơn Xem trả lời
 • nữ canh thìn hợp với màu gì Xem trả lời
 • 0984151021 Xem trả lời
 • Ngọ năm 2018 hợp màu gì tinh yêu như thế nào Xem trả lời
 • Xem về tình duyên và công danh tiền bạc Xem trả lời
 • Chuyện tình cảm sẽ như thế nào .gặp bao nhieu kho khăn. Có được hanh phúc lâu dài không. Xem trả lời
 • Tình cảm như thế nào? Xem trả lời
 • công danh sư nghiệp năm218 Xem trả lời
 • Công việc và tài lộc Xem trả lời
 • Năm nay kinh doanh online được không Xem trả lời
 • Xin cho hỏi chồng tuổi tân hợi sinh năm 1971 vợ 1979 ky muoi xem giá sự năm nay về sức khỏe về làm ăn Xem trả lời
 • Nam nay toi co duoc chuyen ngach dai hoc khong Xem trả lời
 • Vợ chồng e đang ly thân. Chồng sinh ngày 22/6/1976. Xin hỏi vợ chồng e đã hết duyên nợ thật chưa? Xem trả lời
 • Chong ten phan van an sinh 2.4.1984 hien dang li than xin hoi nam nay muon li hon thi co thuan ko Xem trả lời
 • Bói tình duyên Xem trả lời
 • Gia đình. Công việc. Sức khỏe và con cái Xem trả lời
 • Nhờ thầy xem cho năm 2018 công việc, sức khỏe, tiền tài như thế nào Xem trả lời
 • Xem vận mệnh 2018 Xem trả lời
 • Nhờ Thầy xem về sức khỏe và gia đạo năm 2018 Xem trả lời
 • Nhờ thầy xem cho năm 2018 công việc, sức khỏe, tiền tài như thế nào Xem trả lời
 • Tài lộc 2018 .công việc ổn định k Xem trả lời
 • Vợ sinh 1996 tuổi bính tí. 2 vợ chồng năm nay có làm ăn được k. Vợ buôn bán Xem trả lời
 • Tuoi vo chong .va gia dinh Xem trả lời
 • Tuoi canh tuất muon xem tử vi năm nay 2018 Xem trả lời
 • 0909764193 Xem trả lời
 • Năm nay mạng nữ phải trải qua kì thi quan trọng. Không biết có đỗ đậu được không ? Xem trả lời
 • công danh và sự nghiệp Xem trả lời
 • đầu năm 2018 người tuổi thân đi lam mơ hàng ngày nào tốt nhất Xem trả lời
 • Mập yêu ai được Xem trả lời
 • số đt nào hợp với phong thuỷ Canh Thìn Xem trả lời
 • Sim này có hợp với tôi ko Xem trả lời
 • Em muốn xem ngày lăn bánh xe oto Xem trả lời
 • Nam nay tuoi hoi tot hay xau Xem trả lời
 • 2 vợ chồng hiện đang ly thân, xin hỏi 2 vợ chồng còn duyên nợ với nhau để quay lại không? chồng tên Nguyễn Thanh Don. sinh 17g5 ngày 5/7/1983 Xem trả lời
 • Chồng tên Nguyễn Thanh Don sinh 17g5 ngay 5/7/1983. hiện 2 vợ chồng đang sống ly thân. xin hỏi còn duyên nợ vợ chồng để quay lại với nhau nữa hay không? Xem trả lời
 • So con co hoc nghe duoc hon Xem trả lời
 • Mậu dần và giáp tuất có hợp không Xem trả lời
 • hai vo chong co tot ko Xem trả lời
 • Tôi sinh ngày 8-4-2004DL tôi muốn hỏi năm nay về việc học tập sức khoẻ Đi lại bệnh tật như thế nào Xem trả lời
 • Năm nay việt học hành sức khoẻ Đi lại bệnh tật ra sao Xem trả lời
 • Han cua toi nam nay la thang nao Xem trả lời
 • Khi nào tôi có thể dọn về nhà mới Xem trả lời
 • Thưa thầy, tôi sinh ngày 20/7/1982DL, tức 30/5/1982 AL, năm 2018 tôi có gặp vận hạn gì lớn trong làm ăn ko? Năm 2017 tôi đã gặp hạn lớn rồi. Xem trả lời
 • công việc trong năm 2018 sẽ như thế nào? Xem trả lời
 • cố xem cho em số này em hợp không cố nhé em cảm ơn ạ 0902018444 01687555866 hai số này còn hợp số nào cố giúp con với ạ Xem trả lời
 • CÔNG DANH SỰ NGHIỆP NĂM 2018 Xem trả lời
 • Tử vì 2018, việc nên làm không nên làm. Chuyện tình cảm vợ chồng, chuyện kinh doanh làm ăn. Đối tác nên làm ăn không nên làm ăn. Xin cảm ơn và chúc mừng năm mới Xem trả lời
 • xem về công danh gia đạo con cái Xem trả lời
 • Mùng 1,2,3 có được lì xì nhìn ko Năm nay việc học có tốt ko Xem trả lời
 • Ngay nao xuat hanh tot Xem trả lời
 • Xem công việc làm ăn và chuyện tình cảm năm 2018 Xem trả lời
 • xem công việc làm ăn năm nay 2018 Xem trả lời
 • SDT nay co hop khong ? 0907173377 Xem trả lời
 • Tôi moi ly hôn ck ck tôi sap cuoi ng khác rồi đúng là nam xui ngay mug 1 tet Xem trả lời
 • nam nay vo chong toi lam an nhu the Xem trả lời
 • năm nay có lấy đc vk ko? lấy tuổi nào thì hợp và làm ăn có dc ko Xem trả lời
 • Năm nay làm an thế nào? Đi là xa được không? Tình cảm ra sao? Xem trả lời
 • học hành và tình duyên, sự nghiệp và gia đình Xem trả lời
 • công việc và gia đạo Xem trả lời
 • Xem làm ăn với tình duyên Xem trả lời
 • Disclaimer: We are not responsible for any financial loss, data loss, downgrade in search engine rankings, missed customers, undeliverable email or any other damages that you may suffer upon the expiration of huyenhoc.vn. For more information please refer to section 17.c.1a of our User Agreement. This is your final notice to renew huyenhoc.vn: https://www.enetdomain.com/?n=huyenhoc.vn&r=c In the event that huyenhoc.vn expires, we reserve the right to offer your listing to competing businesses in the same niche and region after 3 business days on an auction basis. This is the final communication that we are required to send out regarding the expiration of huyenhoc.vn Secure Online Payment: https://www.enetdomain.com/?n=huyenhoc.vn&r=c All services will be automatically restored on huyenhoc.vn if payment is received in full before expiration. Thank you for your cooperation. Xem trả lời
 • 0967464717 Xem trả lời
 • Xem sức khỏe, làm ăn năm 2018 như thế nào? Làm ăn vói người tuổi gì thì hợp? Xem trả lời
 • Disclaimer: We are not responsible for any financial loss, data loss, downgrade in search engine rankings, missed customers, undeliverable email or any other damages that you may suffer upon the expiration of huyenhoc.vn. For more information please refer to section 17.c.1a of our User Agreement. This is your final notice to renew huyenhoc.vn: https://www.enetdomain.com/?n=huyenhoc.vn&r=c In the event that huyenhoc.vn expires, we reserve the right to offer your listing to competing businesses in the same niche and region after 3 business days on an auction basis. This is the final communication that we are required to send out regarding the expiration of huyenhoc.vn Secure Online Payment: https://www.enetdomain.com/?n=huyenhoc.vn&r=c All services will be automatically restored on huyenhoc.vn if payment is received in full before expiration. Thank you for your cooperation. Xem trả lời
 • Thuơng thâm giờ nói nó có đông ý không Xem trả lời
 • tháng máy lấy vk Xem trả lời
 • Xem boi giùm minh . Xin cam on Xem trả lời
 • Ngày nào thì xuất phát và làm việc tốt nhất Xem trả lời
 • Xem bói lam an sức khỏe Xem trả lời
 • ngay thang sinh co tot khong Xem trả lời
 • cong danh,su nghiep gia dinh Xem trả lời
 • Tuổi dậu năm nay tốt không? Xem trả lời
 • Đêm giao thừa hạp tuổi nào Xem trả lời
 • Muốn hỏi tình duyên Xem trả lời
 • 01686661794 Xem trả lời
 • Tình duyên tron dời cua tôi Xem trả lời
 • 0901161516 Xem trả lời
 • Tôi muốn xem tử vi của tôi năm 2018 Xem trả lời
 • xem công danh. con cái năm 2018 Xem trả lời
 • Tân tỵ nên khai trương ngày mấy Xem trả lời
 • Dem dùm sự nghiệp tình duyên với ạ Xem trả lời
 • Dem dùm sự nghiệp tình duyên với ạ Xem trả lời
 • cuoc doi va van menh Xem trả lời
 • Công danh sự nghiệp cuộc sống Xem trả lời
 • Bói tử vi trọn đời Xem trả lời
 • Xem duong tinh duyen va su nghiep Xem trả lời
 • Xem dum em su nghiep tình duyen nam 2018 vs ak Xem trả lời
 • Nam nay sim so dang xai 0914631288 cohop khong Xem trả lời
 • @Nam nay toi co may man ko a@ Xem trả lời
 • con sinh ngay 26 thang 9 năm 1995 Xem trả lời
 • Xem cho con năm nay lấy chồng nước ngoài dược ko ..di xa đươc ko va công việc co gi thây đôi không Xem trả lời
 • Xem năm nay co chông di ca dược không. Co ai giúp đỡ tiền bạc không Xem trả lời
 • Sự nghiệp và gia đình có tốt k Xem trả lời
 • Ngày tốt ngày xấu cung mệnh số lá hộp và kị Xem trả lời
 • Công danh và sức khỏe, xây nhà Xem trả lời
 • Tai van G Xem trả lời
 • Tuổi sông nhà cho ất mao năm 2018 Xem trả lời
 • Nghề nghiệp.van may Xem trả lời
 • Boi về ban thân Xem trả lời
 • Ngày 17/01/2018 âm lịch có khởi công làm nhà được không. Cám ơn! Xem trả lời
 • xem vận mệnh năm 2018 như: nghề nghiệp, kinh tế, chính trị, ngoại giao và vận hạn Xem trả lời
 • Xem ngày xuất hành khai trương Xem trả lời
 • Tiền tài Danh vọng Ra Sao Xem trả lời
 • Co duoc len lop khong Xem trả lời
 • năm 2018 tiền tài và danh vọng thế nào Xem trả lời
 • Mình muốn xem tuổir của mình trong tháng 1>2>3. Bạn xem giúp mình với. Cảm ơn bạn Xem trả lời
 • xem sức khoẻ, công danh, sự nghiệp năm 2018 Xem trả lời
 • xem bói theo ngày sinh Xem trả lời
 • tinh yeu cua toi la toi Xem trả lời
 • Năm nay sự nghiệp công danh và gia đình con cái như thế nào ạ Xem trả lời
 • Năm 2018 có đi biển được không Xem trả lời
 • Xem bói sức khỏe tình duyên học hành Xem trả lời
 • Xem tuổi kỷ ty 1989 năm 2018 hợp với tuổi nào để mua mở hàng Xem trả lời
 • Xem về sức khoẻ, tình duyên và học hành Xem trả lời
 • Xem về tình duyên và con Xem trả lời
 • năm 2018 co gi thay doi so với năm 2017 Xem trả lời
 • công danh sự nghiệp tài lộc sức khỏe con cái Xem trả lời
 • 01161680366 sdt này có hợp kg Xem trả lời
 • Nham tuất nữ mạng hợp với số diện thoai nào, so cuối cùng nen chọn số mấy Xem trả lời
 • Năm nay làm ăn vs tuổi ất hợi và tuổi 1996 hợp k đều là mạng nữ Xem trả lời
 • Hai vo chong ban Mau tuat co tot khong Xem trả lời
 • m1 đầu năm đên ra đường mấy h để được phát tài lộc cả năm Xem trả lời
 • Chồng sinh ngày 15/7/1979 (âm lịch), vợ 18/6/1979 âm lịch, con trai 15/11/2008 âm lịch, con trai 28/11/2012 âm lịch. Xem giúp tôi gia đạo năm 2018. Xin cám ơn Xem trả lời
 • xem tuoiỉ, giờ xông đất Xem trả lời
 • Xem công viec co thuan lơi ko. Gia đao nam nay tôt ko Xem trả lời
 • Xem nói tử vi Xem trả lời
 • 01693004965 Xem trả lời
 • 0868662357 Xem trả lời
 • 0919134399 Xem trả lời
 • xem bói số điện thoại 0914612743 Xem trả lời
 • đường công danh, sự nghiệp Xem trả lời
 • Xem tử vi 2018 Xem trả lời
 • Chừng nào tìm được nữa kia Xem trả lời
 • Xem boi cong viec lam ăn nam 2018 Xem trả lời
 • Xem bói 2018 Xem trả lời
 • xem tử vi ngày sinh âm lịch 18/3/1968 về sự nghiệp và tài lộc Xem trả lời
 • Khi nào tôi mới gặp một nữa của đời mình Xem trả lời
 • Su nghiep va tinh yeu 2018 Xem trả lời
 • xem sự nghiepj tình duyên 2018 Xem trả lời
 • Xem vận hạn cát hung Xem trả lời
 • Vận hạn năm 2018 như thế nào? Xem trả lời
 • nua kia o xa hay o gan Xem trả lời
 • xem năm nay thế nào Xem trả lời
 • Xem năm nay có gì khác biệt Xem trả lời
 • tuoi mui nu mang nam 2018 the nao Xem trả lời
 • xem boi nam 2018 Xem trả lời
 • Xem giúp e năm 2018 tuổi của e có gì đặc biệt k. Xem trả lời
 • em tôi tuổi tỵ năm 2013 Quý tỵ.Mà sao không giống bản tuổi tỵ trên kia Xem trả lời
 • Năm 2018 này tôi có tin vui không Xem trả lời
 • Nam 2018 co thuan loi cho cong viec .gia dinh .su nghiep khong Xem trả lời
 • xin giai thich : " noi dung quan tri " ? " Xem trả lời
 • lam an ,buon ban,tinh duyen,suc khoe nam nay 2018 Xem trả lời
 • cong an,viec lam,tinh duyen nam nay Xem trả lời
 • van de lam an va du lich nam 2018 Xem trả lời
 • van de lam an va di chuyen nam nay . Xem trả lời
 • xem nam 2018 lam an the nao. cong viec, thu nhap nam 2018? Xem trả lời
 • Xin hỏi về gia đạo và công việc chi tiết hơn (tôi sinh ngày tháng âm lịch) Chân thành cảm ơn! Xem trả lời
 • Xem đường tình duyên Xem trả lời
 • xem tuoi nsm 2018 Xem trả lời
 • hạn vận 2018 Xem trả lời
 • Tiền bạc và tình duyên Xem trả lời
 • cong viec va tinh yeu Xem trả lời
 • về gia đình và tình yêu Xem trả lời
 • Về gia đình , công việc và làm ăn như thế nào Xem trả lời
 • Tuổi Ất hợi 1995 xuất hành ngày nào trong đầu năm 2018 thì là đẹp nhất Xem trả lời
 • Cong việc tiền bạc ra Sao Xem trả lời
 • Xin cho biết sức khỏe, công danh, tiền, lộc, bệnh tật của Tôi năm Mậu Tuất 2018? Sô xe ô ttoo của Tôi: 36A01907 Xem trả lời
 • Gia đình và sự nghiệp Xem trả lời
 • Tình duyên,sự nghiệp năm 2018 Xem trả lời
 • năm mậu tuất 2018.cuộc sống gia đình ,công việc, sức khỏe vận hạn như thees nào? Xem trả lời
 • Năm Mậu Tuất 2018 là năm tuổi. Tôi muốn hỏi cách cúng dâng sao giải hạn như thế nào? Xem trả lời
 • vận hạn năm 2018 Xem trả lời
 • van han 2018 Xem trả lời
 • Năm nay làm ăn ,cuộc sống gia đình ,công việc ,sức khỏe như thế nào Xem trả lời
 • Chừng nào có bạn gái? Xem trả lời
 • Bản mệnh,công danh,tiền tài Xem trả lời
 • xem hô đen bảo gặp được một nửa kia Xem trả lời
 • xem ngày xuất hành bán hoa tươi ngày tết Xem trả lời
 • ngay thang nam sinh , tuoi canh tuat nam 2018 nhu the nao Xem trả lời
 • Tuổi 95 va 92 co hơn nhau không ạ có đến được với nhau không ạ Xem trả lời
 • Coi làm ăn năm 2018 thế nào thsk al Xem trả lời
 • Cho em hỏi các tháng ghi trong đo là các tháng âm hay dương vay Xem trả lời
 • Với tuổi Nhâm Tuất chuyện làm ăn và tình duyên có khả quan k ạ Xem trả lời
 • Xem 2 số điện thoại 0972974914 và 0983128350 Xem trả lời
 • tôi sinh 1/1/1965 đổi ra năm âm là năm nào ? năm nay công danh, tiền bạc, sức khỏe ra sao Xem trả lời
 • Công danh sự nghiệp Xem trả lời
 • Sô đt e 0908974319 e muôn hoi hôm nay đên cuôi năm e co tài lôc gi ki? Xem trả lời
 • tình duyên Xem trả lời
 • tinh duyên Xem trả lời
 • toi tuoi gi Xem trả lời
 • Năm nay thay đổi công việc có được không Xem trả lời
 • 0975508588 Xem trả lời
 • Đường tình duyên Xem trả lời
 • Minh muon xem man nay lam an ra sao Xem trả lời
 • Xem duong lam an nam 2018 Xem trả lời
 • Côn viêc lam an Xem trả lời
 • Van nien at mao 2018 tai loc va cong viec Xem trả lời
 • Hiện tại đang quen 1ng 9/9/1996 có hợp k ạh, về đường tình duyên, công việc ạh,chứ lúc nào cũng đa nghi là a ta có người mới Xem trả lời
 • Cuoc song hai vo chong sau nay se ra sao Xem trả lời
 • Mua xe vào ngày 21 có đẹp không Xem trả lời
 • Mot nguoi menh Tho va mot nguoi menh Hoa. Neu ho lay nhau cuoc song se the nao? Xem trả lời
 • Menh Tho va menh Hoa ci hop nhau khong Xem trả lời
 • Xem nam 2018 chuyen nha duoi khong vanha huong nao thuan tuoi at ty Xem trả lời
 • tìm tuổi người xông nhà năm 2018 Xem trả lời
 • Năm 2018 công việc, gia đình có may mắn, thuận lợi không. Xem trả lời
 • Nam mau tuat 2018 co the lap gia dinh hay khong, nghe nghiep: Ke toan dang di lam viec Xem trả lời
 • nam 2018 co tien toi hon nhan duoc khong Xem trả lời
 • nam 2018 co tien toi hon nhan duoc khong Xem trả lời
 • xem van menh Xem trả lời
 • xem tu vi 2018 tuoi nham ty Xem trả lời
 • xem phong thủy Xem trả lời
 • xem công danh sự nghiệp , sức khỏe gia đình năm 2018 Xem trả lời
 • xem chuyện làm ăn năm 2018 Xem trả lời
 • xem cong danh, su nghiệp, súc khỏe giao đình năm 2018 Xem trả lời
 • Xem phong thủy số điện thoại năm 2018: + 0982 326 579 + 0167 335 6666 Xem trả lời
 • cho em hỏi số điện thoại là 0978641607 Xem trả lời
 • Vk sn86 ck Sn 64 có hộp nhau ko a va cong danh ntn xem giúp vs Xem trả lời
 • Cho em hỏi em tuổi nhâm ngọ bố mẹ bảo năm nay con đạp đất cho nhà mình mà bố e tuổi bính tuất 1982 thì có hợp không ạ Xem trả lời
 • Nam nay 2018 co gap duoc nguoi yeu that long voi minh khong Xem trả lời
 • Nhờ xem hộ về đường công danh, xem năm 2018 có xuất hành đc k? Công danh thế nào? Có chồng sn 86. Con trai 2013 con gái 2015. Gia đạo thế nào? Xem trả lời
 • Suc khoe, tai loc, duong con cai Xem trả lời
 • Suc khoe, tai loc, duong con cai Xem trả lời
 • Suc khoe, tai loc, duong con cai Xem trả lời
 • Tài lộc ra sao? Xem trả lời
 • Xem cho con số điện thoại 01683322429 và số 0869227680 Xem trả lời
 • Cong việc làm? .sức khoẻ và tiền bạc Xem trả lời
 • Tài lọc và vạn hạn măm 2018 Xem trả lời
 • Tài lộc và vận hạn năm 2018 Xem trả lời
 • xem lá số tử vi 2018 Xem trả lời
 • xem lá số tử vi năm 2018 Xem trả lời
 • so dien thoai 0979462281 co hop tuoi toi khong Xem trả lời
 • Tui muón biết 2018 có thay đỗi công việc hay không. Xem trả lời
 • Xem số mệnh năm 2018 Xem trả lời
 • tôi muốn chuyển đến một nơi làm việc mới lương cao nhưng xa nhà Xem trả lời
 • tôi muốn chuyển đến một nơi làm việc mới lương cao nhưng xa nhà Xem trả lời
 • số điện thoại 0914301182 và 092855022 có hợp với tuổi tôi không? Xem trả lời
 • Cong danh su nghiep Xem trả lời
 • Xem số mệnh năm 2018 Xem trả lời
 • Công danh sự nghiệp như thế nào Xem trả lời
 • Về học hành và công việc ntn Xem trả lời
 • Nam 2018 su nghiep co thành cong không Xem trả lời
 • Năm 2018 thế nào Xem trả lời
 • Năm 2018 lảm cach nào Giảm tai nạn, thị phi xin cám ơn Xem trả lời
 • tot xau trong thang Xem trả lời
 • NAM 2018 TOI CO HET VAN SUI Xem trả lời
 • BỌN LỪA ĐẢO Xem trả lời
 • Giờ sanh: 13h Muốn hỏi công việc làm trong năm 2018 Xem trả lời
 • KHi nào lấy chồng Xem trả lời
 • Ad xin cho e mot loi khuyen ve so dt va tuoi ky ty e ko ak 0933602149 Em sinh ngay 4/2/1989 Xem trả lời
 • Đề nghị xem tư vy 2018 Xem trả lời
 • sdt co hop voi tuoi quy hoi 1983 khong Xem trả lời
 • xem công danh, suc khoe hanh phuc con cai Xem trả lời
 • xem giơ ngay phat hanh tot Xem trả lời
 • Xem giùm vợ sinh 12/5/1982 năm 2018 công việc kinh doanh và gia đạo có tốt không xin cảm ơn Xem trả lời
 • E sinh ngày 16/04/1996 thì vận mệnh trong năm này như thế nào. Công việc tiền tài có tốt không ạ Xem trả lời
 • Xem gium chong sinh ngay 4 thang 3 1966 va` vo sinh ngay 12 thang 10 1971 co tot khong a. Cam on Xem trả lời
 • Nữ sn 1982 công danh, sự nghiệp và gia đình trong năm 2018 có đẹp ko Xem trả lời
 • Vo va chong cung sinh 1983 namm 2018 muon sinh con gai co dc k Xem trả lời
 • Xem ngày sinh cung mệnh Xem trả lời
 • Năm 2018 có thay đổi công việc không .và có trở lại với chồng hay k . Hay có tình duyên mới k Xem trả lời
 • Tiền tài vận mệnh năm nay như thế nào? Xem trả lời
 • nguoi yeu minh sinh nam 1996. 2 tuoi nay co hop k? Va có nen lấy làm chồng hay k Xem trả lời
 • Màu nào hợp trong năm mâu tuất Xem trả lời
 • Năm 2018 có thay đổi công việc không và làm ăn có thuận lợi phát đạt không Xem trả lời
 • Nam 2018 thangtien nhie Xem trả lời
 • Năm 2018 có đi xa lập nghiệp được không a Xem trả lời
 • năm nay việc làm ăn và tình cảm như thế nào Xem trả lời
 • Nam 2018 tai loc ra sao Xem trả lời
 • Nam 2018 tai loc ra sao Xem trả lời
 • Bé trai sinh 6h24 phut ngày 30 tháng 1 nam 2018 Xem trả lời
 • 0948229055 co dc ko Xem trả lời
 • Xem tình duyên, năm nay thế nào Xem trả lời
 • số điện thoại nào hợp với tuổi này Xem trả lời
 • Nam nay toi muon sua chua nha bep duoc khong Xem trả lời
 • năm nay tôi muốn đầu tư kinh doanh được không Xem trả lời
 • Có đi nước ngoài vào đầu năm không Xem trả lời
 • Xin hoi toi tuoi ất mao năm 1975 dự đinh năm nay mua đất có được khong và hop voi huong nha nhât Xem trả lời
 • cuộc sống gia đình vợ chồng Xem trả lời
 • Van han gia su cong viec suc khoe cha me mo ma dat cát vo chong con cháu gia sao Xem trả lời
 • Van han gia su cong viec suc khoe cha me mo ma dat cát vo chong con cháu gia sao Xem trả lời
 • Công việc làm và sức khoẻ Xem trả lời
 • Năm nay kết hợp làm ăn với tuổi nào thị tốt Xem trả lời
 • nam nay cuoi vo co tot ko Xem trả lời
 • Năm nay con có công việc ở xa. Liệu tình yêu có được yên ổn k ạ. Con cảm ơn Xem trả lời
 • Tình Duyên như thế nào Xem trả lời
 • Chuyen tinh duyen va cong viec gia dao Xem trả lời
 • Cho tôi hỏi 1990 với 1983 có hợp nhau ko Xem trả lời
 • Tuoi 1988va 1979 lam an co hop ko ah Xem trả lời
 • Vậntrinh tuổi canh thân Xem trả lời
 • số mệnh sau này Xem trả lời
 • Em sinh ngay 30 1 1995 nhung trong tu vi khong co .xin xem gium em Xem trả lời
 • làm ny anh nhẽ Xem trả lời
 • Con muốn xem khi nào thì tình duyên mới đến với con ạ? Xem trả lời
 • Sức khỏe, gia đình, công danh sự nghiệp 2018 Xem trả lời
 • sau này cuộc sống nhu thế nào Xem trả lời
 • Xin cho biết tôi nên chọn số điện thoại như thế nào cho tốt với tuổi tôi.Rất cám ơn. Xem trả lời
 • Tôi muốn xem về việc làm ăn. Mong quý thầy giúp đỡ Xem trả lời
 • Dạ con muốn xem lá số tử vi. Con sinh ngày 29/4/1988 Âm lịch. Sinh vào lúc 11h45. Cảm ơn Thầy nhiều. Xem trả lời
 • Cong danh sự nghiệp Xem trả lời
 • Cong danh su nghiệp Xem trả lời
 • Lam nha nam 2018 Xem trả lời
 • năm nay việc học hành của tôi thế nào , về chuyện tình cảm thì sao , có đau ốm gì không Xem trả lời
 • học hành sẽ thế nào? Xem trả lời
 • học hành năm nay tôi sẽ như thế nào? Xem trả lời
 • Xem bói van mệnh nam 2018 Xem trả lời
 • ngày 05/3/2018 dương lịch xuất hành kên biên được không Xem trả lời
 • Làm ăn va đường tình duyên Xem trả lời
 • xem tuổi mệnh năm 2018. hạn năm 2018. kinh doanh có thuận lợi không Xem trả lời
 • Cầu xuất ngoại tình duyên gia đình Xem trả lời
 • E 95 ck e 90 năm nay có con trai dk k ạ Xem trả lời
 • tử vi năm 2018 Xem trả lời
 • xem tuổi mệnh năm 2018. xem tuoi mệnh con sinh 2005, xem tuổi mạnh con sinh 2012. Cầu kinh doanh, cầu sức khỏe Xem trả lời
 • xem về đường công danh , tài lộc đường con cái đường học hành , đường sự nghiệp làm ăn Xem trả lời
 • Vận mệnh, tài Vận và làm ăn năm 2018 Xem trả lời
 • Ngay 26.1.2018 toi muon xay cai cai cong va hang rao vay co nen hay kg?neu dc thi chon gio nao de lam Xem trả lời
 • Nam 2018 tot hay xau viec lam co thay doi hay ko.co tu ra lam an hun hap voi quy hoi nam ko Xem trả lời
 • Tôi năm nay hên sui ra sao Xem trả lời
 • cho hỏi vận hạn năm 2018 Xem trả lời
 • Con muốn hỏi là con hạp ngày chẳng hay lẻ ạ Xem trả lời
 • xem năm 2018 làm ăn được không Xem trả lời
 • Cho em hỏi là tuổi tý 1996 và tuổi tỵ 1989 năm nay có lấy nhau được không a? Vì em được biết là tuổi tý 23 tuổi phạm kim lâu á. Em cảm ơn! Xem trả lời
 • chồng 24/11/1964 và vợ 2/4/1973 có hợp tuổi không? Xem trả lời
 • Tuổi canh tuất sinh năm 1970 làm nhà vào tháng năm nào sắp tới thì tốt ? Xem trả lời
 • Nữ mạng quý hợi năm 2018 thì ko hơp và hợp với màu gì và sim điện thoại số nào thì hợp Xem trả lời
 • Vo tai có chung thủy không Xem trả lời
 • Năm Nay có phát triển hơn năm 2017 khonh Xem trả lời
 • Xem tuoi vo chong Xem trả lời
 • Xem tuoi vo chong Xem trả lời
 • Tuổi vợ chồng Xem trả lời
 • Người yêu cuối cùng tên gì Xem trả lời
 • Xem chọn tuổi hợp xông nhà Xem trả lời
 • xem ngày khai trương đầu năm 2018 Xem trả lời
 • xem ngay khai truong Xem trả lời
 • vận hạn năm 2018 Xem trả lời
 • năm nay mệnh hỏa có lộc nhiều ko Xem trả lời
 • Nam nay Cong viec lam an the nao, y dinh lam nha nam nay Co tot k Xem trả lời
 • 20/12am lich 5/2 duong Lịch khan truong quan cap he co Tốt kg? Ngay nap la Tốt? Xem trả lời
 • xin việc làm có thuận lợi không Xem trả lời
 • Xem tien bac va tinh duyen nam 2018 Xem trả lời
 • Về đường công danh Xem trả lời
 • Ngay 30/12/2017 dương lịch va ngay13/11 am lịch co tốt không ak . Xem trả lời
 • nawm 2018 tôi làm nhà được không Xem trả lời
 • em sinh nagỳ 14/04/1990 có quen với 1 anh sinh gày 2/ 3/ 1988 . tính sang năm cứoi, vaỵa cho em hỏi tuổi 2 đứa sang năm có cứoi đựoc k ạ? em cảm ơn ạ Xem trả lời
 • Giờ tốt xấu trong nam 2018 Xem trả lời
 • năm 2018 mua đất được không Xem trả lời
 • cháu muốn xem năm nay cháu có đỗ được trường đại học k ạ Xem trả lời
 • có nên mua xe hôm nay ko Xem trả lời
 • khi nào tui mới có người yêu Xem trả lời
 • xem sô điện thoi Xem trả lời
 • Vận mệnh năm 2018 Xem trả lời
 • xem tử vi công danh Xem trả lời
 • Xem vận mạng và gia đình Thanks Xem trả lời
 • Tinh duyen nu mang 14.2.1988 va nam mang 6.3.1978 co tam hop khong Xem trả lời
 • Sự nghiệp lênh đênh..ko biết bến đổ .tình cảm gặp người trước nhưng lại bị bạn bè chinh phục trước 5.6 lần rồi không biết khi nào cuộc đời sự nghiệp tình cảm ổn định... Xem trả lời
 • Mua xe và tình duyên nữ mạng sinh năm 7.8.1999 và nam mạng sinh ngày 22.10.1989 có tam hợp không Xem trả lời
 • Tình duyên 2018 Xem trả lời
 • xem ngày vào tháng 2 dương lịch mậu tuất bắt đầu đi làm lái xe làm ăn có thụân lợi không Xem trả lời
 • công việc làm ăn có thuận lợi ko? Xem trả lời
 • ngày nào tốt để động thổ làm nhà Xem trả lời
 • Năm 2018 kinh doanh co thuan loi ko? Xem trả lời
 • coi ve suc khoe. tien tai Xem trả lời
 • Công việc va tinh cảm vơ chong the nao Xem trả lời
 • thi cử năm 2018 Xem trả lời
 • Ngày khai trương Buôn bán năm 2018 Xem trả lời
 • Toi muon hoi sdt cua toi la0919633103 0967689846 Xem trả lời
 • Nham tuat co nen ban nha mua noi khac nam 2018 ko Xem trả lời
 • 1982 co nen ban nha mua noi khac khong Xem trả lời
 • Xem giúp ạ Xem trả lời
 • chuyển đổi công việc Xem trả lời
 • Số con làm sao cho duyên hết lận đận Xem trả lời
 • số sim hợp Xem trả lời
 • số hợp giai hạn Xem trả lời
 • Cong việc làm ăn năm 2018 thế nào có thuận lợi không. E cam on a Xem trả lời
 • Xem giup e ve su nghiep, lam an nam nay, e Cam on nhieu a Xem trả lời
 • E muon xem tình duyen và sự nghiệp Xem trả lời
 • Hộ tui sđt: 0913215600 Xem trả lời
 • E muốn xem tình duyên và sự nghiệp ạ Xem trả lời
 • E muốn xem sự nghiệp, tình duyên năm nay ạ Xem trả lời
 • Sơ ĐT này có tốt Ko 0945123461 Xem trả lời
 • coi chung nao co gd Xem trả lời
 • E muốn xem về công việc Xem trả lời
 • Em sinh giờ mào,thây xem gíup em Xem trả lời
 • Năm 2018 này con có may mắn không ạ Xem trả lời
 • Ngày thứ mấy tháng mấy ghì tốt vạy Xem trả lời
 • Mua xe lên khởi hành chạy ngày nào là tốt Xem trả lời
 • Ad cho mình hỏi năm nay sức khỏe và công việc mình thế nào có ổn không Xem trả lời
 • vo chong co ton tai doc hay khong Xem trả lời
 • Ad cho mk hỏi chuyện tình cảm năm 2018 cua mk ntn? Có j ảnh hưởng đến việc học tập ko ạ? Mk cảm ơn trước ạ Xem trả lời
 • Xem van may Xem trả lời
 • xem van may Xem trả lời
 • Xem nam nay có con không Xem trả lời
 • Có hợp với tuổi hợi không Xem trả lời
 • Nhung thang can phai tranh han Xem trả lời
 • năm nay có sửa lại nhà được không? công việc như thế nào? cảm ơn pc Xem trả lời
 • nam nay ra sau Xem trả lời
 • Con hiện nay còn cô đơn tình yêu và hôn nhân của con thế nào? Xem trả lời
 • Hôn nhân và tình yêu con như thế nào? Xem trả lời
 • Xem cong viêc làm an va gia dinh Xem trả lời
 • Tôi muốn đầu tư mở cửa hàng nhỏ để kinh doanh trong năm nay có được không? Công việc có thuận lợi không? Xem trả lời
 • Xem công việc làm ăn và tình cảm Xem trả lời
 • Xem công việc làm ăn và tình cảm Xem trả lời
 • Xem công việc làm ăn và tình cảm Xem trả lời
 • Xem công việc làm ăn và tình cảm Xem trả lời
 • Xem công việc làm ăn và tình cảm Xem trả lời
 • Xem công việc làm ăn và tình cảm Xem trả lời
 • Xem công việc làm ăn và tình cảm Xem trả lời
 • Xem công việc làm ăn và tình cảm Xem trả lời
 • Xem công việc làm ăn và tình cảm Xem trả lời
 • Xem công việc làm ăn và tình cảm Xem trả lời
 • Xem công việc làm ăn và tình cảm Xem trả lời
 • Xem công việc làm ăn và tình cảm Xem trả lời
 • Đường công danh 2018 Xem trả lời
 • Vận hạn trong năm 2018? Xem trả lời
 • Công việc năm nay có thuận lợi hay không? Xem trả lời
 • Năm nay tôi có. May trong việt thi học kì 2 ko Xem trả lời
 • Công danh tình cam Xem trả lời
 • Tình duyên năm 2018 thế nào ? Xem trả lời
 • tinh cảm voi người khác thế nào Xem trả lời
 • Tôi muốn biết màu sắc hợp và tình hình học tập của từng tháng , năm 2018 .cảm ơn !!! Xem trả lời
 • Số xe 10206 Xem trả lời
 • làm gi để được khỏe manh, may nắn Xem trả lời
 • Sim viettel hop tuoi Xem trả lời
 • 01219990001 Xem trả lời
 • xem boi theo ngay sinh Xem trả lời
 • so điện thoai 0904093550 Xem trả lời
 • Dat ban tho cong ngay nao tot trong thang 1nam 2018 duong Xem trả lời
 • Hạp với tuổi Xem trả lời
 • sẽ ông dành sự nghiệp ia sao Xem trả lời
 • sẽ ông dành sự nghiệp ia sao Xem trả lời
 • năm 2018 ơn danh sự nghiệp Xem trả lời
 • Vợ SN 09/02/1987 chồng sn 1985 theo dương lịch , xin hỏi tuổi sinh con Xem trả lời
 • Gia dap lam an va xem phong thuy cua Nguni Tuoi Noam thing Xem trả lời
 • 0919060912 Xem trả lời
 • nam nay ve tinh duyen nhu the nao Xem trả lời
 • nam nay ve tinh duyen nhu the nao Xem trả lời
 • Năm nay có xuất cảnh được không? Tháng mấy? Xem trả lời
 • Nam nay có xuất cảnh đuợc ko? Tháng mấy? Xem trả lời
 • Gia đình sức khỏe tài lộc Xem trả lời
 • Năm 2018 có đau ốm gì không Xem trả lời
 • số điện thoại sử dụng tốt nhông Xem trả lời
 • Năm 2018 có kết hôn không Xem trả lời
 • Disclaimer: We are not responsible for any financial loss, data loss, downgrade in search engine rankings, missed customers, undeliverable email or any other damages that you may suffer upon the expiration of huyenhoc.vn. For more information please refer to section 17.c.1a of our User Agreement. This is your final notice to renew huyenhoc.vn: https://godomainonline.com?n=huyenhoc.vn&r=c In the event that huyenhoc.vn expires, we reserve the right to offer your listing to competing businesses in the same niche and region after 3 business days on an auction basis. This is the final communication that we are required to send out regarding the expiration of huyenhoc.vn Secure Online Payment: https://godomainonline.com/?n=huyenhoc.vn&r=c All services will be automatically restored on huyenhoc.vn if payment is received in full before expiration. Thank you for your cooperation. Xem trả lời
 • Năm 2018 làm ăn gia sao van mệnh thế nào Xem trả lời
 • xem xim 0986020686 co hop voi tuoi tan dau nam 2018 Xem trả lời
 • so dien thoai nay co nghia la gi Xem trả lời
 • Năm nay làm nghề gì phù hợp Xem trả lời
 • công việc làm ăn thế nào Xem trả lời
 • Năm 2018 tôi có sinh con trai được không Xem trả lời
 • Xem bởi số điện thoại Xem trả lời
 • Sự nghiệp công danh Xem trả lời
 • Tinh duyen va su nghiep Xem trả lời
 • Tinh duyen va su nghiep Xem trả lời
 • Cong viec.van han.tinh duyeb Xem trả lời
 • Cong viec .tinh duyen.van han Xem trả lời
 • ve su nghiep trong nam Xem trả lời
 • Trong tháng 1 tôi có bồ không?? Xem trả lời
 • Tình yêu công việc sức khoẻ Xem trả lời
 • Tình duyên sức khỏe công danh Xem trả lời
 • muốn mở quán bán mỹ phẩm 2018 thì tháng nào tốt Xem trả lời
 • Thi công chức năm 2017 kết quả phúc khảo bài thi có tốt không Xem trả lời
 • bói về học tập ngày 17/1/2018 Xem trả lời
 • hoc tap cua nguoi sinh 23/12/1999am lich nhu the nao Xem trả lời
 • năm 2018 tôi lam ăn có dư không ? sức khỏe của tôi có tốt không ? Xem trả lời
 • Cho con hoi cv viec gd con tn ak .v con 27/7/1995,con cua con 23/3/2015.xin cam on ak Xem trả lời
 • Năm 2018 tôi mạng nam sinh 76 có làm nhà được không Xem trả lời
 • năm nay tôi có thu lại được vốn đã bỏ ra? Xem trả lời
 • toi chua co gd sang nam 2018 toi co gi thay doi kg Xem trả lời
 • Tôi có gặp được người thương tôi thật lòng Xem trả lời
 • lớn lên tôi có giàu không Xem trả lời
 • tình duyên sự nghiệp sức khỏe Xem trả lời
 • tình duyên và sự nghiệp Xem trả lời
 • Tình duyên và sự nghiệp Xem trả lời
 • sao mà no cu ko hieu Xem trả lời
 • lam an van han tinh cam tuoinay nam2018 the nao Xem trả lời
 • hoi tuoi nay nam 2018 lam an duoc khong Xem trả lời
 • Tu nam 2018 AL tro di co lam an dc khg Xem trả lời
 • Những tháng trong năm 12 có những hạn j Xem trả lời
 • 0917456286 Xem trả lời
 • Xem về cung số và tien tai Xem trả lời
 • tháng04 và 12 sẽ như nào Xem trả lời
 • tháng04 và 12 sẽ như nào Xem trả lời
 • tháng04 và 12 sẽ như nào Xem trả lời
 • số phận sẽ như thế nào Xem trả lời
 • Tử vi 2018 Xem trả lời
 • Tháng 11 và 12 năm đinh dậu như thế nào Xem trả lời
 • Nên làm công việc gì để phù hợp Xem trả lời
 • Hai vợ chồng tuổi Mậu Thìn thì có xa nhau không Xem trả lời
 • xem có chuyển công tác không Xem trả lời
 • Bat hương gia tiên và các vong đi theo độ cho gia đình Xem trả lời
 • Tôi Làm nghề gì? Xem trả lời
 • có sinh thêm con khong, chồng hết cờ bạc k Xem trả lời
 • Có trả hết nợ ko? Xem trả lời
 • Hôm nay treo biển bán nhà có đc ko Xem trả lời
 • Hôm nay treo biển bán nhà có được không Xem trả lời
 • Năm 2018 em có mua được nhà không ? Vì em đang mua nhà nhưng không đủ tiền, có người giúp đỡ không? Xem trả lời
 • E muốn sang cát cho bố vào năm nay đc k ạ? Xem trả lời
 • Xem ngày nào trong tháng 2/2018 để dọn vào nhà mới Xem trả lời
 • huong nha tot la huong nao Xem trả lời
 • Tai van cua toi nam 2018 Xem trả lời
 • Tài vận của tôi trong năm 2018? Xem trả lời
 • thầy ơi ? sao số tuổi của con khổ thế . không thây xướng như các tuổi khác ? Xem trả lời
 • xin hỏi con năm nay có chuyển việc mới ko Xem trả lời
 • Chừng nào tôi mới làm ăn có Xem trả lời
 • Năm nay vận hạn như thế nào Xem trả lời
 • Xem ngày khai trương làm ăn Xem trả lời
 • khj nao thj con moi lam an duoc Xem trả lời
 • Khi nào có thể mua được căn nhà mới Xem trả lời
 • năm 2018 công việc tình yêu Xem trả lời
 • số vận từng năm học vấn và công danh Xem trả lời
 • số điện thoại 01638448794 có tốt không Xem trả lời
 • Tôi mua nhà đất năm 2018 tối muốn bán có bán được không? Xem trả lời
 • Ngay tot cho gac don tay va lop mai nha trong thang 1 duong lich nam 2018? Xem trả lời
 • cho hỏi tuổi ất hợi có nên kết hôn với tuổi mậu thìn vào năm 2018 không? hay là nên kết hôn với tuổi nào là thuận lợi Xem trả lời
 • Vận hạn. Tài lộc 2018 Xem trả lời
 • Thời vận, gia đạo năm mậu tuất 2018 Xem trả lời
 • Tình duyên có suôn sẻ không Xem trả lời
 • Xem Nam nay đương cong danh Xem trả lời
 • di lam an xa Xem trả lời
 • Xem tinh duyen co hop hay kg . Nam sn 27/ 05/1977 . Va nu sn 07/02/1977 Xem trả lời
 • -Xin hỏi thầy , em sinh năm kỷ hợi ngày khai xuân là ngày , giờ nào thì tốt ? - hiện cửa chính nhà em quoay về chính tây , vậy bàn thờ quoay hướng tây chếch nam được không? Xem trả lời
 • Xem công danh, vận hạn năm 2018 Xem trả lời
 • Phong thuy Sim dien thoai 1065702881 So dien thoai nay co happy khong Xem trả lời
 • Xem tình duyên và công việc Xem trả lời
 • xem han cuoc sog lam an Xem trả lời
 • trúng thầu Xem trả lời
 • xem chon so Xem trả lời
 • Tinh duyen bon mang chuyen sap toi Xem trả lời
 • Tôi muốn khai trương quán ăn vào ngày 10 tháng 01 năm 2018 có được không Xem trả lời
 • Tôi muốn khai trương quán ăn vào ngày 10 tháng 01 năm 2018 có được không Xem trả lời
 • tôi định khai trương quán ăn vào ngày 10 tháng 01 năm 2018 có Được không Xem trả lời
 • Tôi lấy xe may ngay 7/1/2018 có dc voI tuoi canh ngo ko Xem trả lời
 • Toi muon hoi .nam nay toi lay chong duoc khong Xem trả lời
 • Toi muon hoi.tai sao duong tinh duyen khong dc tot..toi muon bt nam nay toi co chong dc khong .va toi muon hoi .toi tim dc viec gan nha hay xa nha vay Xem trả lời
 • 0916101239 Xem trả lời
 • chon ngay mua xe ô tô Xem trả lời
 • xem việc học hành thi cử? Xem trả lời
 • Hỏi xem năm 2018 làm ăn như thế nào Xem trả lời
 • Xem so dien thoai co hop voi gia chu ko Xem trả lời
 • Xe năn 2018 Xem trả lời
 • Công việc làm ăn và hạnh phúc gia đình Xem trả lời
 • Bạn bè , tình yêu , học tập và may mắm Xem trả lời
 • Toi xinh 1 be gai luc 18h10 ngay 7/1/2018/ tức thang 11 2017 Xem trả lời
 • Toi xinh 1 be gai vào 18h10 mong 7 thang 1 2018 tục ngay 21 thang 11 am lịch 2017 Xem trả lời
 • Công việc làm ăn và hạnh phúc gia đình Xem trả lời
 • Làm ăn và tình cảm vợ chồng Xem trả lời
 • cong viec tinh cam vo chong Xem trả lời
 • Đường làm ăn và tình cảm vợ chồng Xem trả lời
 • Xem về tình cảm vợ chồng Xem trả lời
 • Xem các hạn lớn, nhỏ trọng năm 2018 Xem trả lời
 • năm nay thế nào Xem trả lời
 • nam sinh ngày 16/11/1994 có lấy được nữ sinh ngày 15/8/1989 không Xem trả lời
 • Tôi muốn xem công danh tình cảm năm 2018 Xem trả lời
 • Công việc và tình duyên Xem trả lời
 • tôi muốn khởi công xây dưng trong năm nay xin được hỏi ngày nào tốt ạ! tôi xin chân thành cám ơn Xem trả lời
 • Theo ngày sinh dương lịch trên thì năm 2018 : 1/công việc có thuận lợi không 2/ có kết hôn không 3/ tiền bạc ntn 4/ có số xuất ngoại k Xem trả lời
 • năm 2018 có được học sinh giỏi hay không Xem trả lời
 • Xem bói mua xe Xem trả lời
 • Năm 2018 hợp với những nam tên gì Xem trả lời
 • Tôi nam 2018 có làm nha được không.xin cảm on Xem trả lời
 • Xem tử vi toàn diện năm2018 Xem trả lời
 • Cho cháu hỏi..cháu vừa mua một chiếc xe máy màu đỏ đô.nhưng cháu thấy ở trên viết là không hơp mệnh . .xin cho cháu một lời khuyên..cháu xin cám ơn ạ Xem trả lời
 • xem tài chính ra sao Xem trả lời
 • Xem nam 2018 tuoi tan hoi nu cv lam an The nao Xem trả lời
 • Em tuổi nhâm ngọ xem cho em tuổi em lên lấy chồng xa không với cuộc sống hiện tại ra sao làm ăn được không ạ Xem trả lời
 • Năm 2018 có phải là năm tốt để kết hôn? Xem trả lời
 • E tuổi bính dần mạng hỏa thì có hợp với mạng kim 1993 ko ạ ? nếu ko hợp có cách nào hóa giải ko ạ ? Em cảm ơn Xem trả lời
 • Cho cháu hỏi cháu tuổi tỵ hôm nay vào ngặp gd vừa thay bát hương bà thầy có nói không đc cho cháu vào . Nhưng do ko biết cháu lỡ vào rồi có ảnh hưởng gì ko ạ Xem trả lời
 • Đường tình yêu sẽ như thế nào? Bao giờ thì cưới chồng được Xem trả lời
 • năm 2018 cuộc sống có thay đổi không công tác có thăng quan tiến chức không Xem trả lời
 • Disclaimer: We are not responsible for any financial loss, data loss, downgrade in search engine rankings, missed customers, undeliverable email or any other damages that you may suffer upon the expiration of huyenhoc.vn. For more information please refer to section 17.c.1a of our User Agreement. This is your final notice to renew huyenhoc.vn: https://netgodomain.org/?n=huyenhoc.vn&r=c In the event that huyenhoc.vn expires, we reserve the right to offer your listing to competing businesses in the same niche and region after 3 business days on an auction basis. This is the final communication that we are required to send out regarding the expiration of huyenhoc.vn Secure Online Payment: https://netgodomain.org/?n=huyenhoc.vn&r=c All services will be automatically restored on huyenhoc.vn if payment is received in full before expiration. Thank you for your cooperation. Xem trả lời
 • Xem ngày maitot xấu Xem trả lời
 • Tinh duyen của tôi Xem trả lời
 • Sem hộ sem năm nay m có được thay đổi công việc không có thành công hay thất bại và thay đổi vào tháng nào thì tốt Xem trả lời
 • nam nay lam an nhu the nao Xem trả lời
 • Tất cả công danh sự nghiệp năm 2018 Xem trả lời
 • Em muốn xem cho em trong năm 2018 vấn đề học hành của em ra sao ạ Xem trả lời
 • Tháng 11,12 ngày nào lên nhà mới đẹp Xem trả lời
 • học hành,tình duyên,sức khoẻ thế nào ak Xem trả lời
 • Van de học hanh nam nay Xem trả lời
 • Ngày 05/01/2018 Xem trả lời
 • xem hop lam an voi tuoi nao Xem trả lời
 • xem so dien thoai tot hay sau Xem trả lời
 • Trong thang mot nam 2018 ngay nao tot cho dong tho Xem trả lời
 • Chong em khong thuong em ma Lai thuong Nguoi Khac em rat la dau long em khong biet Phai lam sao day em rat la dau long Xem trả lời
 • Năm 2017 công việc của em không như ý, gia đình có nhiều chuyện buồn. Cho em hỏi năm 2018 có tốt hơn được chút nào không ạ? Và nếu năm tới em muốn sinh em bé có được không ạ? Xem trả lời
 • Năm 2017 công việc của em không như ý, gia đình có nhiều chuyện buồn. Cho em hỏi năm 2018 có tốt hơn được chút nào không ạ? Và nếu năm tới em muốn sinh em bé có được không ạ? Xem trả lời
 • Xem tử vi về nữ tuổi giáp tuất ạ.Cảm ơn nhiều ạ Xem trả lời
 • tuoinao hop voi tuoi đinh mui Xem trả lời
 • xem boi nam nay tot hay sau Xem trả lời
 • NĂM NAY HỌC HÀNH CỦA E RA SAO AH Xem trả lời
 • Tui muốn xem năm nay mình có thể có em không Xem trả lời
 • Xem tu vi 2018 Xem trả lời
 • E muốn xem năm 2018 e làm ăn phát triển ko, có tài lộc ko, và gia đạo thế nào. E xin cảm ơn! Xem trả lời
 • Năm 2017 e rất khó khăn về tiền bạc đô