-->-->

Xem tuổi hợp làm ăn kinh doanh

Tại sao phải xem tuổi hợp làm ăn?

 

Xem tuổi làm ăn hay xem tuổi kết hợp buôn bán là việc cần thiết giúp quý bạn chọn được người cùng kinh doanh, buôn bán. Nếu chọn đúng tuổi để kết hợp cùng kinh doanh buôn bán thì công việc ắt được thuận lợi, tài lộc hành thông. Tuổi hợp tuổi làm ăn phải hợp cả về thiên can, địa chi, cung mệnh xung chiếu, nếu thiếu nhiều hơn 1 yếu tố thì cũng là không tốt. Với mục tiêu phục vụ đại chúng, ở đây chúng tôi chỉ tư vấn chọn tuổi hợp làm ăn theo năm sinh, đối với những bạn muốn xem thoe tứ trụ đòi hỏi yêu cầu cao hơn xin để lại yêu cầu để được tư vấn trực tuyến qua email.

 

Xem tuổi làm ăn dựa trên các yếu tố nào?

 

Yếu tố 1: (2 điểm) Xem tuổi kết hợp làm ăn năm 2018 theo ngũ hành bản mệnh

Chúng tôi sẽ đối chiếu ngũ hành bản mệnh của người xem tuổi hợp làm ăn với các tuổi khác (trong biên độ chênh lệch với tuổi xem là 15 tuổi) để đưa ra kết luận. Với phép xem tuổi làm ăn theo ngũ hành sinh khắc thì tuổi hợp làm ăn là tuổi có ngũ hành tương sinh hoặc tương hỗ với ngũ hành năm sinh của người xem.

Yếu tố 2: (2 điểm) Xem tuổi hợp làm ăn theo thiên can

Thiên can ở đây là đối chiếu mức độ khắc hợp của 10 can: " Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý ". Khi xem tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh theo thiên can thì tốt nhất là Hợp và xấu là Phá, Xung.

Yếu tố 3: (2 điểm) Xem bói tuổi làm ăn theo địa chi

Theo địa chi là xét về mức độ khắc hợp của 12 địa chi: " Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi ". Khi xem tuổi hợp nhau làm ăn năm 2018 theo địa chi thì tốt nhất là Sinh, Xấu là khắc, Bình hòa là hỗ.

Yếu tố 4: (4 điểm) Xem tuổi làm ăn theo Cung Phi

Đối với Cung Phi khi xem tuổi hợp làm ăn năm 2018 phải xét trên 2 mặt là thiên mệnh cung phi và ngũ hành cung phi. Theo đó, việc xem tuổi làm theo cung phi sẽ quy đổi cung phi ra ngũ hành sinh khắc để đánh giá mức độ hợp khắc.

 

BẢNG XEM TUỔI HỢP LĂM ĂN CHO CÁC TUỔI

 

NĂM XEM

CÁC TUỔI NÊN KẾT HỢP LÀM ĂN, KINH DOANH

   

Xem tuổi làm ăn hợp  tuổi 1970

  Tuổi 1970 nên kết hợp làm ăn với tuổi: 1967 (7 điểm), 1968 (9 điểm), 1976 (7 điểm), 1977 (7 điểm)

Xem tuổi làm ăn hợp  tuổi 1971

  Tuổi 1971 nên kết hợp làm ăn với tuổi: 1963 (8 điểm), 1974 (8 điểm), 1975 (7 điểm), 1982 (8 điểm), 1983 (9 điểm), 1991 (8 điểm), 1999 (8 điểm)

Xem tuổi làm ăn hợp  tuổi 1972

  Tuổi 1973 nên kết hợp làm ăn với tuổi: 1974 (7 điểm), 1995 (7 điểm), 1997 (8 điểm), 2004 (8 điểm),

Xem tuổi làm ăn hợp  tuổi 1973

 Tuổi 1973 nên kết hợp làm ăn với tuổi: 1979 (7 điểm), 1980 (7 điểm), 1994 (7 điểm), 1997 (8 điểm)

Xem tuổi làm ăn hợp  tuổi 1974

 Tuổi 1974 nên kết hợp làm ăn với tuổi: 1966 (8 điểm), 1973 (7 điểm), 1974 (8 điểm), 2000 (7 điểm),

Xem tuổi làm ăn hợp  tuổi 1975

 Tuổi 1975 nên kết hợp làm ăn với tuổi: 1963 (8 điểm), 1966 (8 điểm), 1975 (8 điểm), 1984 (7 điểm), 1987 (7 điểm)

Xem tuổi làm ăn hợp  tuổi 1976

 Tuổi 1976 nên kết hợp làm ăn với tuổi: 1969 (9 điểm), 1978 (8 điểm), 1981 (7 điểm), 1984 (8 điểm), 1992 (7 điểm), 1993 (9 điểm)

Xem tuổi làm ăn hợp  tuổi 1977

 Tuổi 1977 nên kết hợp làm ăn với tuổi: 1964 (8 điểm), 1965 (8 điểm), 1978 (8 điểm), 1991 (8 điểm), 1992 (8 điểm), 2000 (8 điểm)

Xem tuổi làm ăn hợp  tuổi 1978

 Tuổi 1978 nên kết hợp làm ăn với tuổi: 1968 (8 điểm), 1976 (8 điểm), 1977 (8 điểm), 1979 (7 điểm), 1980 (7 điểm), 1988 (8 điểm), 1989 (7 điểm), 1994 (7 điểm), 1998 (7 điểm)

Xem tuổi làm ăn hợp  tuổi 1979

 Tuổi 1979 nên kết hợp làm ăn với tuổi: 1961 (7 điểm), 1968 (9 điểm), 1976 (7 điểm), 1977 (8 điểm), 1980 (8 điểm), 1989 (7 điểm)

Xem tuổi làm ăn hợp  tuổi 1980

 Tuổi 1980 nên kết hợp làm ăn với tuổi: 1964 (7 điểm), 1965 (7 điểm), 1972 (8 điểm), 1973 (7 điểm), 1982 (9 điểm), 1983 (9 điểm), 1992 (7 điểm), 1996 (8 điểm)

Xem tuổi làm ăn hợp  tuổi 1981

 Tuổi 1981 nên kết hợp làm ăn với tuổi: 1979 (7 điểm), 1980 (7 điểm), 1983 (7 điểm), 1997 (8 điểm)

Xem tuổi làm ăn hợp  tuổi 1982

 Tuổi 1982 nên kết hợp làm ăn với tuổi: 1962 (8 điểm), 1970 (8 điểm), 1971 (7 điểm), 1980 (9 điểm), 1985 (7 điểm), 1988 (7 điểm), 1989 (7 điểm)

Xem tuổi làm ăn hợp  tuổi 1983

 Tuổi 1983 nên kết hợp làm ăn với tuổi: 1963 (8 điểm), 1973 (8 điểm), 1974 (8 điểm), 1975 (8 điểm), 1983 (7 điểm), 1984 (7 điểm), 1992 (7 điểm), 2000 (7 điểm)

Xem tuổi làm ăn hợp  tuổi 1984

 Tuổi 1984 nên kết hợp làm ăn với tuổi: 1969 (7 điểm), 1974 (8 điểm), 1975 (8 điểm), 1984 (8 điểm), 1996 (9 điểm), 1999 (8 điểm)

Xem tuổi hợp làm ăn với tuổi 1985

 Tuổi 1985 nên kết hợp làm ăn với tuổi: 1975 (8 điểm), 1984 (7 điểm), 1990 (7 điểm), 1993 (8 điểm), 1996 (9 điểm)

Xem tuổi hợp làm ăn với tuổi 1986

 Tuổi 1986 nên kết hợp làm ăn với tuổi: 1973 (7 điểm), 1978 (8 điểm), 1990 (8 điểm), 1991 (8 điểm), 1999 (8 điểm)

Xem tuổi hợp làm ăn với tuổi 1987

 Tuổi 1987 nên kết hợp làm ăn với tuổi: 1977 (9 điểm), 1989 (8 điểm), 1998 (8 điểm), 2003 (7 điểm)

Xem tuổi hợp làm ăn với tuổi 1988

 Tuổi 1988 nên kết hợp làm ăn với tuổi: 1980 (8 điểm), 1986 (8 điểm), 1995 (7 điểm), 2004 (8 điểm)

Xem tuổi hợp làm ăn với tuổi 1989

 Tuổi 1989 nên kết hợp làm ăn với tuổi: 1973 (8 điểm), 1974 (7 điểm), 1978 (7 điểm), 1982 (8 điểm), 1991 (8 điểm), 2000 (7 điểm), 2001 (7 điểm)

Xem tuổi hợp làm ăn với tuổi 1990

 Tuổi 1990 nên kết hợp làm ăn với tuổi: 1970 (9 điểm), 1971 (7 điểm), 1979 (9 điểm), 2006 (8 điểm)

Xem tuổi hợp làm ăn với tuổi 1991

 Tuổi 1991 nên kết hợp làm ăn với tuổi: 1970 (8 điểm), 1971 (8 điểm), 1979 (8 điểm), 1993 (7 điểm)

Xem tuổi hợp làm ăn với tuổi 1992

 Tuổi 1992 nên kết hợp làm ăn với tuổi: 1974 (8 điểm), 1982 (8 điểm), 1983 (8 điểm), 1984 (8 điểm), 1991 (7 điểm), 1992 (8 điểm), 1996 (7 điểm), 2005 (8 điểm)

Xem tuổi hợp làm ăn với tuổi 1993

 Tuổi 1993 nên kết hợp làm ăn với tuổi: 1975 (8 điểm), 1983 (8 điểm), 1984 (8 điểm), 1993 (7 điểm), 1996(8 điểm), 2005 (9 điểm)

Xem tuổi hợp làm ăn với tuổi 1994

 Tuổi 1994 nên kết hợp làm ăn với tuổi: 1981 (8 điểm), 1987 (8 điểm), 1990 (7 điểm), 1999 (8 điểm), 2002 (8 điểm)

Xem tuổi hợp làm ăn với tuổi 1995

 Tuổi 1995 nên kết hợp làm ăn với tuổi: 1987 (8 điểm), 1991 (7 điểm), 1999 (7 điểm)

Xem tuổi hợp làm ăn với tuổi 1996

 Tuổi 1996 nên kết hợp làm ăn với tuổi: 1985 (9 điểm), 1988 (8 điểm), 1993 (8 điểm)

Xem tuổi hợp làm ăn với tuổi 1997

 Tuổi 1997 nên kết hợp làm ăn với tuổi: 1985 (8 điểm), 1988 (7 điểm), 1989 (8 điểm), 2004 (7 điểm)

Xem tuổi hợp làm ăn với tuổi 1998

 Tuổi 1998 nên kết hợp làm ăn với tuổi: 1978 (8 điểm), 1990 (8 điểm), 1991 (7 điểm), 2000 (9 điểm), 2001 (9 điểm)

Xem tuổi hợp làm ăn với tuổi 1999

 Tuổi 1999 nên kết hợp làm ăn với tuổi: 1979 (8 điểm), 1998 (7 điểm), 2001 (7 điểm)

Xem tuổi hợp làm ăn với tuổi 2000

 Tuổi 2000 nên kết hợp làm ăn với tuổi: 1980 (7 điểm), 1997 (7 điểm), 1998 (8 điểm), 2005 (7 điểm), 2006 (7 điểm), 2007 (7 điểm)


Xem đường tiền tài, công danh sự nghiệp theo ngày tháng năm sinh

 

Hỗ trợ trực tuyến