Xem bói

Xem bói tuổi vợ chồngLuận tuổi vợ chồng của bạn !

Tuổi chồng Tuổi vợ

Năm: Đinh Dậu

Mệnh: Sơn hạ Hoả

Cung: Khảm

Niên mệnh năm sinh: Thuỷ

Năm: Đinh Dậu

Mệnh: Sơn hạ Hoả

Cung: Cấn

Niên mệnh năm sinh: Thổ

Về Mệnh

Mệnh chồng : Dương Hoả - Mệnh vợ : Dương Hoả => Bình Hòa (1 Điểm)

Về Thiên can

Thiên can chồng : Đinh - Thiên can vợ : Đinh => Bình Hòa (1 Điểm)

Về Địa chi

Địa chi chồng : Dậu - Địa chi vợ : Dậu => Tự Hình (0 Điểm)

Về Cung

Cung chồng : Khảm - Cung vợ : Cấn => Ngũ Quỷ (0 Điểm)

Về Thiên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh chồng : Thủy - Thiên mệnh năm sinh vợ : Thổ => Tương Khắc (0 Điểm)

Tổng điểm

2 Điểm - Điểm này xấu, các bạn không hợp nhau lắm !

Hỗ trợ trực tuyến