Xem tử vi các tuổi năm 2019

Xem ngày tốt xấu


Ngày tốt trong tháng 7 năm 2019

Thứ ba, ngày 2/7/2019

 • Ngày Canh Tý tháng Canh Ngọ năm Kỷ Hợi

 • Tức ngày 30 tháng 5 năm 2019 (Âm lịch) - kim quỹ hoàng đạo

 • Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59)

 • Xuất hành hướng Tây Bắc để đón 'Hỷ Thần'. Xuất hành hướng Tây Nam để đón 'Tài Thần'.

Xem chi tiết ngày này  

Thứ năm, ngày 4/7/2019

 • Ngày Nhâm Dần tháng Tân Mùi năm Kỷ Hợi

 • Tức ngày 2 tháng 6 năm 2019 (Âm lịch) - kim quỹ hoàng đạo

 • Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59)

 • Xuất hành hướng Chính Nam để đón 'Hỷ Thần'. Xuất hành hướng Chính Tây để đón 'Tài Thần'.

Xem chi tiết ngày này  

Thứ sáu, ngày 5/7/2019

 • Ngày Quý Mão tháng Tân Mùi năm Kỷ Hợi

 • Tức ngày 3 tháng 6 năm 2019 (Âm lịch) - kim đường hoàng đạo

 • Tí (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59)

 • Xuất hành hướng Đông Nam để đón 'Hỷ Thần'. Xuất hành hướng Chính Tây để đón 'Tài Thần'.

Xem chi tiết ngày này  

Chủ nhật, ngày 7/7/2019

 • Ngày Ất Tỵ tháng Tân Mùi năm Kỷ Hợi

 • Tức ngày 5 tháng 6 năm 2019 (Âm lịch) - ngọc đường hoàng đạo

 • Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

 • Xuất hành hướng Tây Bắc để đón 'Hỷ Thần'. Xuất hành hướng Đông Nam để đón 'Tài Thần'.

Xem chi tiết ngày này  

Thứ tư, ngày 10/7/2019

 • Ngày Mậu Thân tháng Tân Mùi năm Kỷ Hợi

 • Tức ngày 8 tháng 6 năm 2019 (Âm lịch) - tư mệnh hoàng đạo

 • Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59)

 • Xuất hành hướng Đông Nam để đón 'Hỷ Thần'. Xuất hành hướng Chính Nam để đón 'Tài Thần'.

Xem chi tiết ngày này  

Thứ sáu, ngày 12/7/2019

 • Ngày Canh Tuất tháng Tân Mùi năm Kỷ Hợi

 • Tức ngày 10 tháng 6 năm 2019 (Âm lịch) - thanh long hoàng đạo

 • Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59), Hợi (21:00-22:59)

 • Xuất hành hướng Tây Bắc để đón 'Hỷ Thần'. Xuất hành hướng Tây Nam để đón 'Tài Thần'.

Xem chi tiết ngày này  

Thứ bảy, ngày 13/7/2019

 • Ngày Tân Hợi tháng Tân Mùi năm Kỷ Hợi

 • Tức ngày 11 tháng 6 năm 2019 (Âm lịch) - minh đường hoàng đạo

 • Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

 • Xuất hành hướng Tây Nam để đón 'Hỷ Thần'. Xuất hành hướng Tây Nam để đón 'Tài Thần'.

Xem chi tiết ngày này  

Thứ ba, ngày 16/7/2019

 • Ngày Giáp Dần tháng Tân Mùi năm Kỷ Hợi

 • Tức ngày 14 tháng 6 năm 2019 (Âm lịch) - kim quỹ hoàng đạo

 • Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59)

 • Xuất hành hướng Đông Bắc để đón 'Hỷ Thần'. Xuất hành hướng Đông Nam để đón 'Tài Thần'.

Xem chi tiết ngày này  

Thứ tư, ngày 17/7/2019

 • Ngày Ất Mão tháng Tân Mùi năm Kỷ Hợi

 • Tức ngày 15 tháng 6 năm 2019 (Âm lịch) - kim đường hoàng đạo

 • Tí (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59)

 • Xuất hành hướng Tây Bắc để đón 'Hỷ Thần'. Xuất hành hướng Đông Nam để đón 'Tài Thần'.

Xem chi tiết ngày này  

Thứ sáu, ngày 19/7/2019

 • Ngày Đinh Tỵ tháng Tân Mùi năm Kỷ Hợi

 • Tức ngày 17 tháng 6 năm 2019 (Âm lịch) - ngọc đường hoàng đạo

 • Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

 • Xuất hành hướng Chính Nam để đón 'Hỷ Thần'. Xuất hành hướng Chính Đông để đón 'Tài Thần'.

Xem chi tiết ngày này  

Thứ hai, ngày 22/7/2019

 • Ngày Canh Thân tháng Tân Mùi năm Kỷ Hợi

 • Tức ngày 20 tháng 6 năm 2019 (Âm lịch) - tư mệnh hoàng đạo

 • Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59)

 • Xuất hành hướng Tây Bắc để đón 'Hỷ Thần'. Xuất hành hướng Tây Nam để đón 'Tài Thần'.

Xem chi tiết ngày này  

Thứ tư, ngày 24/7/2019

 • Ngày Nhâm Tuất tháng Tân Mùi năm Kỷ Hợi

 • Tức ngày 22 tháng 6 năm 2019 (Âm lịch) - thanh long hoàng đạo

 • Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59), Hợi (21:00-22:59)

 • Xuất hành hướng Chính Nam để đón 'Hỷ Thần'. Xuất hành hướng Chính Tây để đón 'Tài Thần'.

Xem chi tiết ngày này  

Thứ năm, ngày 25/7/2019

 • Ngày Quý Hợi tháng Tân Mùi năm Kỷ Hợi

 • Tức ngày 23 tháng 6 năm 2019 (Âm lịch) - minh đường hoàng đạo

 • Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

 • Xuất hành hướng Đông Nam để đón 'Hỷ Thần'. Xuất hành hướng Chính Tây để đón 'Tài Thần'.

Xem chi tiết ngày này  

Chủ nhật, ngày 28/7/2019

 • Ngày Bính Dần tháng Tân Mùi năm Kỷ Hợi

 • Tức ngày 26 tháng 6 năm 2019 (Âm lịch) - kim quỹ hoàng đạo

 • Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59)

 • Xuất hành hướng Tây Nam để đón 'Hỷ Thần'. Xuất hành hướng Chính Đông để đón 'Tài Thần'.

Xem chi tiết ngày này  

Thứ hai, ngày 29/7/2019

 • Ngày Đinh Mão tháng Tân Mùi năm Kỷ Hợi

 • Tức ngày 27 tháng 6 năm 2019 (Âm lịch) - kim đường hoàng đạo

 • Tí (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59)

 • Xuất hành hướng Chính Nam để đón 'Hỷ Thần'. Xuất hành hướng Chính Đông để đón 'Tài Thần'.

Xem chi tiết ngày này  

Thứ tư, ngày 31/7/2019

 • Ngày Kỷ Tỵ tháng Tân Mùi năm Kỷ Hợi

 • Tức ngày 29 tháng 6 năm 2019 (Âm lịch) - ngọc đường hoàng đạo

 • Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

 • Xuất hành hướng Đông Bắc để đón 'Hỷ Thần'. Xuất hành hướng Chính Nam để đón 'Tài Thần'.

Xem chi tiết ngày này  

Nguyên tắc cơ bản để biết được ngày 14 tháng 7 năm 2019 là tốt hay xấu được dựa trên các tài liệu lâu năm về Tử vi Tứ Trụ, Kỳ Môn Độn Giáp... từ đó sử dụng Nhật Hạn để biết được cát hung , hỷ kỵ của một ngày hôm đó.

Xem ngày 14 tháng 7 năm 2019 sẽ cho bạn biết những gì?

Khi sử dụng công cụ xem ngày tốt xấu của huyền học, bạn sẽ biết được ngày 14/72019 là tốt hay xấu so với tuổi của mình và trong ngày hôm đó có những giờ nào tốt, giờ nào xấu, bạn nên đi về hướng nào và không nên đi về hướng nào, làm gì và không nên làm gì trong ngày.
Để xem ngày tốt hay xấu của một ngày bất kỳ, mời bạn làm theo các bước sau:

 • Truy cập vào công cụ xem ngày tốt xấu
 • Nhập đầy đủ thông tin ngày cần xem
 • Kích vào như vậy là bạn có thể biết được chi tiết tử vi ngày của mình để gặp nhiều may mắn hơn trong công việc.

Xem ngày tốt xấu

Thông tin chung

 • Chủ nhật ngày: 14/7/2019 (dương lịch) - 12/6/2019 (âm lịch) Ngày: Nhâm Tý, tháng Tân Mùi, năm Kỷ Hợi
 • Ngày: Hắc đạo [thiên hình hắc đạo]
 • Tuổi xung khắc ngày: Bính Ngọ – Canh Ngọ
 • Giờ tốt trong ngày: Tí (23:00-0:59) ; Sửu (1:00-2:59) ; Mão (5:00-6:59) ; Ngọ (11:00-12:59) ; Thân (15:00-16:59) ; Dậu (17:00-18:59)
 • Giờ xấu trong ngày: Dần (3:00-4:59) ; Thìn (7:00-8:59) ; Tỵ (9:00-10:59) ; Mùi (13:00-14:59) ; Tuất (19:00-20:59) ; Hợi (21:00-22:59)
 • Hướng tốt: nam; tây
 • Hướng xấu: đông bắc

Trực TRỰC CHẤP

 • Việc nên làm: Lập khế ước, giao dịch, động thổ san nền, cầu thầy chữa bệnh, đi săn thú cá, tìm bắt trộm cướp.
 • Việc không nên làm: Xây đắp nền-tường

Nhị thập bát tú Khuê mộc lang

 • (Bình Tú) Tướng tinh con chó sói, chủ trị ngày thứ 5.
 • Việc nên làm: Tạo dựng nhà phòng, nhập học, ra đi cầu công danh, cắt áo.
 • Việc không nên làm: Chôn cất, khai trương, trổ cửa dựng cửa, khai thông đường nước, đào ao móc giếng, thưa kiện, đóng giường lót giường.
 • Ngoại lệ: Sao Khuê là một trong Thất Sát Tinh, nếu đẻ con nhằm ngày này thì nên lấy tên Sao Khuê hay lấy tên Sao của năm tháng mà đặt cho trẻ dễ nuôi. Sao Khuê Hãm Địa tại Thân: Văn Khoa thất bại. Tại Ngọ là chỗ Tuyệt gặp Sanh, mưu sự đắc lợi, thứ nhất gặp Canh Ngọ. Tại Thìn tốt vừa vừa. Ngày Thân Sao Khuê Đăng Viên: Tiến thân danh.

 

TÓM LẠI:

Phương pháp xem ngày 14 tháng 7 năm 2019 của huyenhoc.vn được tổng hợp từ những nguồn kinh điển về tử vi, phong thủy như: Ngọc Hạp Thông Thư, Trạch Nhật, Đổng Công tuyển tập... nên bạn hoàn toàn có thể yên tâm về độ tin cậy.
Trong quá trình xem ngày tốt xấu, nếu như ngày được chọn không hợp với tuổi quý bạn thì có thể linh hoạt chọn giờ tốt trong ngày hoặc mời thầy làm lễ để hóa giải ngày xấu.

 


 

XEM NGÀY VẠN SỰ

Đặt câu hỏi về nội dung này

 • [url=http://valacyclovir-valtrex.com/]buy valtrex canada[/url] buy valtrex over the counter <a href=http://valacyclovir-valtrex.com/#>valtrex mail order</a> Xem trả lời
 • У нас вы найдете Водопровод для ЛОС, а также блок биологической загрузки, мы можем произвести Строительство кессона. Бурение артезианских скважин, Оценка запасов подземных вод, Ремонт систем водоснабжения. У нас для вас естьв продажу(услуги) БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАГРУЗКА, Емкости пожарные, топливные, химические, для пищевой промышленности, для питьевой воды, для кислот и т.д., Турбинные мешалки, Шнековые обезвоживатели осадка, Смотровые колодцы, Тонкослойные модули (БМТ), Флотационные системы (Флотаторы), ОДЪЕМНЫЕ УСТРОЙСТВА И МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ Шнековые конвейеры, ВОДООЧИСТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ Системы УФ-обеззараживания, ПОДЪЕМНЫЕ УСТРОЙСТВА И МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ Подъемники, ОЧИСТКА ЛИВНЕВЫХ СТОЧНЫХ ВОД Нефтеуловитель, НАСОСНОЕ И КОМПРЕССОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (Грунфос, КСБ, Вило, КИТ, Взлёт, ТВП) Дозирование и разгрузка, ВОДОПОДГОТОВКУ Озонаторы и хлотаторы, а также все для автомойки Автомойки на базе песчанно-гравийной фильтрации. В Сервисе проектирует, производит Ремонт скважин на воду. сооружения механического обезвоживания осадка также биозагрузка купить <a href=https://bbzmsk.ru>блок биологической загрузки купить</a> Xem trả lời
 • [url=http://cialissmx.com/]buy cialis no rx[/url] buy cialis no rx <a href=http://cialissmx.com/#>buy cialis pills</a> Xem trả lời
 • [url=http://canadiantrustpharmacyio.com/]site oficial[/url] click to read <a href=http://canadiantrustpharmacyio.com/#>additional info</a> Xem trả lời
 • [url=http://viacialis.info/]read more[/url] find out this here <a href=http://viacialis.info/#>continue reading</a> Xem trả lời
 • [url=http://onlinegenepharmacy.com/]pharmacy tech schools online[/url] extra resources <a href=http://onlinegenepharmacy.com/#>bonuses</a> Xem trả lời
 • Ed Sample Pack Synthroid Without A Script Buy Gabapentin No Presctiption [url=http://priliorder.com]priligy dapoxetine usa[/url] Acquistare Cialis In Italia Xem trả lời
 • [url=http://lolasix.info/]buy furosemide pills[/url] buy lasix with no prescription <a href=http://lolasix.info/#>buy furosemide</a> Xem trả lời
 • [url=http://lolasix.info/]purchase lasix online no prescription[/url] purchase furosemide <a href=http://lolasix.info/#>buy lasix with no prescription</a> Xem trả lời
 • con chào thầy ạ . Thầy ơi cho con hỏi cạu hỏi là : thầy xem dùm con ngày tốt và ngày xấu trong cuộc đời con và trong năm nay ạ . Con chúc thầy luôn giàu sức khỏe , may mắn trong tài lộc ạ. Con xin hết ạ. Xem trả lời
 • Bé nhà em sinh 22/7/2018(10/6 âm lịch). Xem giúp em sang tuần ngày nào đẹp để cho bé đi gửi trẻ . Để bé tv ăn ngon ngủ ngoan k bị ốm ạ Xem trả lời
 • giải đen thì làm sao Xem trả lời
 • Xem số mệnh cuộc đời diễn ra như thẻ nào Xem trả lời
 • Ngày sinh này hợp màu gì Xem trả lời
 • Ngay 5-6-2019 Xem trả lời
 • Con cua chau sinh 15/3/2017 âm lịch (11/4 dương lịch ) bé nay 25 tháng cháu muốn xem ngày tốt cho bé đi học mở hàng. Có thể giúp cháu được không ạ. Trong tầm tháng 4 âm này hoặc nếu tháng 5 tốt hơn có thể để qua tháng 5 cũng được ạ. Xem trả lời
 • Secure Generic Elocon 0.1% In Germany [url=http://cialiviag.com]cialis canada[/url] Cephalexin Dog Dose Fluconazole Price Priligy Et De La Fda Xem trả lời
 • онлайн займы 2019: https://citycredits.com.ua/topcredit/ Xem trả lời
 • Xem ngày khai trương Xem trả lời
 • I like EDM bands! I really do! And my favourite EDM band is Chainsmokers! DJs Alex Pall and Andrew Taggart are about to perform more than 50 concerts to their fans in 2019 and 2020! To know more about Chainsmokers band in 2019 and 2020 visit site [url=https://chainsmokersconcerts.com]Chainsmokers tour 2019[/url]. You won't miss any concert in 2019 if you click on the link! Xem trả lời
 • Mình muốn chọn ngàyddejp để khai quang đá Xem trả lời
 • list of cancer drugs <a href=http://tramadol.uniterre.com/>http://tramadol.uniterre.com/</a> healthcare management degree jobs Xem trả lời
 • xem tôi người yêu là ai Xem trả lời
 • Depending on the layout of the house and the wishes of the customer to the design can be used marching, slanting, screw, combined and other types of glass stairs. Floating is a relatively simple type of stairs straight or curved designs, the essential element of which is the presence of the inclined series of steps and connecting them stairs (respectively rectangular or semicircular shape). The most common type of stairway has a slope of 30-45°. In such a ladder, the biomechanics of a person who moves up or down it is taken into account as much as possible. The advantage of the design of the flight stairs-the maximum strength with a minimum number of connections. For attaching stairs to the Bolza is used the same type of hinged plates boltov that is a metal fastener, which is used for sequential mounting steps. Stairs can be straight or winder. This type of ladder design allows you to make the mount almost invisible in connection with what has gained great popularity among designers. But, despite the "visual lightness", these stairs are able to withstand heavy loads, in particular, in cases where the design of the stairs is enhanced by a combination with a braid, bowstring or wall mount. In terms of design and construction, the combined staircases are characterized by a free spatial configuration, in which the elements of the staircases are combined with various spiral (screw) structures. Most modular and small stairs are also combined. Combined glass stairs-a vivid example of architectural construction in the style of "eclecticism" - the direction in which an arbitrary combination of styles, designs and materials is used. They are original engineering and artistic solutions. To perform such complex work requires the joint work of the architect and designer and, of course, a high level of professionalism of the installation team Xem trả lời
 • Dạ xin cho hỏi Mua xe tuổi dần ngày nào trong tháng 4 tốt ạh Cảm ơn nhiều ah Xem trả lời
 • Nhà trường sắp tổ chức một chuyến đi du lich gần sông liệu tôi có nên đi Xem trả lời
 • Ngày 14/2/2019 giờ đại cát đại lợi là mấy giờ Xem trả lời
 • Năm nay có đỗ tốt nghiệp không ạ Xem trả lời
 • Tôi xem tử vi trong năm gặp những khó khăn gì. Xem trả lời
 • chuẩn bị ngày 31/3/2019 ( dương lịch) mình sẽ thi 1 kì thi quan trọng, không biết có làm bài tốt không Xem trả lời
 • có giàu được không Xem trả lời
 • E đi thăm nhà sếp lớn dự định vào ngày 19/02/2019 có hợp và tốt không Xem trả lời
 • Khi nào có người yêu Xem trả lời
 • Những điều tốt xấu nên tránh trong năm 2019 Xem trả lời
 • 1/ 1 / 2019 nên mac quan ao mau gi cho may man Xem trả lời
 • Khi nào có người yêu Xem trả lời
 • Em thích hợp lấy chồng năm bao nhiêu và có nên đi nước ngoài không ạ Xem trả lời
 • 0334870661 Xem trả lời
 • 01682584370 Xem trả lời
 • Liệu tôi có hợp vs nghề làm ca sĩ ko ah,và cuộc đời sau này sẽ ntn ah Xem trả lời
 • thành công khi nào Xem trả lời
 • Sự nghiệp,vận mệnh,tương lai,tình duyên Xem trả lời
 • Sự nghiệp, vận mệnh, tương lai, tình duyên Xem trả lời
 • Đường tình duyên con như thế nào ạ? Xem trả lời
 • Đường tình duyên cả đời Xem trả lời
 • Tôi yêu một người sinh ngày 1/7/2003 Xem trả lời
 • Sức khỏe, sự nghiệp, đường tình duyên, gia đình Xem trả lời
 • Ting duyen va su nghiep Xem trả lời
 • tôi yêu một người tên Nguyễn Hoàng Khánh Linh sinh gày 15/07/2004 Xem trả lời
 • yêu nam họ đinh có ổn hay không Xem trả lời
 • Đường tình duyên như tế nào? Xem trả lời
 • cbd and thc oil http://cannabisoil-cannabidiol.com - cannabidiol cbd without the high <a href="http://cannabisoil-cannabidiol.com">cannabis oil </a> - cbd isolate how long does cbd vape stay in your system Xem trả lời
 • Hôm nay xui qá Xem trả lời
 • ngày nào xáu cần né tránh Xem trả lời
 • 20hoo ngay 19/12/2018 duong lich di chuyen bay vietnamenair tu sai gon di hai phong Xem trả lời
 • ngày 13 tháng 12 năm 2018 Xem trả lời
 • Con đường học tập Xem trả lời
 • Thang 12/2018 lam ăn ra sao Xem trả lời
 • 0336036542 có hợp với tuổi tôi không Xem trả lời
 • Sim Viettel có hợp với tôi không Xem trả lời
 • 0969941648 Xem trả lời
 • muốn xem bao gio lay vợ Xem trả lời
 • Mình sinh ngày 28 tháng 8 năm 2000 có hớp với nữ 16 tháng 6 năm 2000 không Xem trả lời
 • Ko biết xem có chúng hay ko Xem trả lời
 • xem ngày tốt khơi công xây dựng,xem vận mệnh tài lộc công danh sự nghiệp Xem trả lời
 • Xem giùm em sau này có xuất nhập ko ạ Xem trả lời
 • Trong tháng 11 năm 2017 có những chuyện gì Xem trả lời
 • tôi muốn ngày giờ bốc mộ cho bố mẹ tôi. bố mẹ tôi đều sinh năm 1941 Xem trả lời
 • Xem cho e về nhà cửa đất đai và con cái tài lộc như thế nào ạ em xin cảm ơn Xem trả lời
 • Xem đường tình duyên trong ngày 26/10/2018 Xem trả lời
 • Bao giờ lấy chồng ? Xem trả lời
 • Chồng con mất ngày 28 tháng 7 âm lịch năm mậu tuất Đến 17 tháng 9 là 49 ngày nhưng lại trùng bảy. Vậy con dời ngày cúng thất là ngày 16 tháng 9 hay 18 tháng 9. Mong thầy chỉ giúp. Con cảm ơn nhiều. Xem trả lời
 • xem hộ em ạ Xem trả lời
 • Mình muốn xem diễn biến của ngày Xem trả lời
 • Em muốn mua một vòng đá phong thủy đeo tay và cổ em nên chọn màu gì để hợp ạ Xem trả lời
 • Công việc và cuộc sống Xem trả lời
 • có duyên về tình yêu không Xem trả lời
 • ngày xuất hành ô tô Xem trả lời
 • em đã thất nghiệp quá lâu rồi giờ có việc làm cho hỏi em đi làm ngay máy là tốt vậy anh,chì Xem trả lời
 • Mai tôi có thể kê giường được không giờ nào thì đẹp Xem trả lời
 • xem ngày mua xe Xem trả lời
 • ngày nào tốt ngày nào xấu ạ Xem trả lời
 • Tình duyên Xem trả lời
 • Hôm nay e về thắp hương rằm ở cửa hàng cách nhà e 40km có tốt không. Và đi vào giờ nào. Chọn tuổi nào đi cùng. Xem trả lời
 • tôi có gặp điều tốt xấu gì trong năm 2018-2019 ko,có những tin vui về học tập nào? Xem trả lời
 • em khổ bao nhiêu năm nay rồi. e chỉ muốn hỏi e còn khổ bao nhiêu năm nữa mới đc sướng ạ. chồng e sn 17/11/1974. con trai lớn em sn 15/08/2009 con trai giữa e sn 23/01/2016.gio e đang co bầu la con gai dự sanh tháng 10 này. xin coi dùm em. Xem trả lời
 • Số phận sau này sẽ thế nào giàu hay nghèo Xem trả lời
 • Em muốn hỏi về số phận của em! Xem trả lời
 • ngày hôm nay vận may có tốt không trong đỏ đen? Xem trả lời
 • xem tương lai, sự nghiệp có tốt không Xem trả lời
 • ngày tốt ngày xấu Xem trả lời
 • Con toi sinh vao luc 8h45' ngay 2/8/2018(nham ngay 21/6 ÂL). Vay cho toi hoi van mang cua chau nhu the nao Xem trả lời
 • tôi hợp với nghề nào Xem trả lời
 • xem hộ ngày 8 tháng 8 năm 2018 Xem trả lời
 • Tương lai sự nghiệp, tình duyên như thế nào Xem trả lời
 • Gái sinh ngày 28 tháng 7 năm 2001 có hợp với tuổi tôi không Xem trả lời
 • xem ngay xuat hanh thang 6 am lich Xem trả lời
 • so toi giau hay ngheo Xem trả lời
 • roulette game - [url=https://roulettecas.com/]online roulette[/url] play free roulette for fun <a href=" https://roulettecas.com/ ">roulette free</a> https://roulettecas.com/ Xem trả lời
 • Tôi bị giật mắt phải vào khung giờ 21h22! Có sao không, và cho tôi biết ngày nào là ngày may mắn của tôi Xem trả lời
 • Năm nay luận lợi ko ? Việc học tốt không? Sức khỏe thế nào? Xem trả lời
 • trong năm nay ngày tốt xấu Xem trả lời
 • Việc học hành năm nay có thuận lợi không ? Cần đề phòng những gì ? Xem trả lời
 • xem sự nghiệp Xem trả lời
 • xem sự nghiệp Xem trả lời
 • tuoir của nguoif lai toi đi thi Xem trả lời
 • ngày 25/6/2018 tôi và vợ đi viện mổ cắt túi mật Xem trả lời
 • ngày 22/6/2018 là ngày hên hay xui đối với em Xem trả lời
 • tướng mạo có xinh đẹp không và có tài năng gì Xem trả lời
 • Ăn cơm chưa? Xem trả lời
 • mình sinh ngày 26/10/84 dương lịch.mình định 17/6/2018 dương lịch này đổ mái.không biết ngày này có tốt với tuổi mình ko.nhờ bạn tư vấn cho Xem trả lời
 • cho tôi hỏi số điện thoại 0909722434 có tốt với tuổi nhâm dần của tôi? Xem trả lời
 • lục sát là gì Xem trả lời
 • ngay lap gia dinh Xem trả lời
 • Việc làm ăn Xem trả lời
 • Khi nào có bạn gái Xem trả lời
 • toi lam j khi xui xeo vao ngay hom nay? Xem trả lời
 • Chào Ad ạ! Em có việc này đang rất lo lắng nên muốn nhờ Ad giúp đỡ ạ. Con gái em sinh vào 8h5' ngày 20/12/2012 (giờ Thìn, ngày Mão tháng 11 năm Nhâm Thìn). Em xem trên mạng thì cháu phạm phải giờ Kim xà thiết tỏa, tối độc đấy ạ. Vậy nên em muốn dùng phép Tam Y để hóa giải cho cháu nhưng không biết cách tính ngày, tháng Thiên Y của tuổi cháu trong năm nay. Em rất hy vọng Ad giúp em tìm ra ngày, tháng Thiên y để làm phép cho cháu. Nếu có phát sinh phí dịch vụ thì xin Ad thông báo và liên lạc voeis em qua mail trên. Em xin chân thành cảm ơn ạ! Xem trả lời
 • Xem trong tình cảm có được trân thành hay là bị đùa giõn Xem trả lời
 • hôm nay tôi nên làm gì Xem trả lời
 • Muon xem ngay mai 21/5/2018 ngay tot hay xau Xem trả lời
 • Số mệnh tương lai sau này sẽ như thế nào Xem trả lời
 • những ngày may mắn Xem trả lời
 • Tháng 5 dương lịch này có nên đi chơi xa? Xem trả lời
 • giờ nào ngày hôm nay về nhà mới tốt nhất. Xem trả lời
 • viagra without a doctor prescription india [url=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#1138]viagra without a doctor prescription[/url] viagra without subscription <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#6875>viagra without prescription</a> Xem trả lời
 • viagra without a doctor prescription india [url=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#8800]viagra without prescription[/url] viagra without insurance <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#1008>viagra without a doctor prescription</a> Xem trả lời
 • viagra without insurance [url=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#4112]viagra on line no prec[/url] viagra without a doctor's prescription <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#7447>viagra without a doctor prescription</a> Xem trả lời
 • viagra without a doctor prescription [url=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#4649]viagra without a doctor prescription[/url] viagra without a doctor prescription from canada <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#831>viagra without prescription</a> Xem trả lời
 • viagra without a doctor prescription overnight delivery <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#8524>viagra without prescription</a> viagra without insurance <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#5151>viagra without prescription</a> Xem trả lời
 • viagra without subscription [url=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#1440]viagra without a doctor prescription[/url] viagra without a doctor prescription walmart <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#8353>viagra without prescription</a> Xem trả lời
 • viagra without a doctor prescription online pharmacies [url=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#3853]viagra without prescription[/url] viagra without erectile dysfunction <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#4000>viagra without prescription</a> Xem trả lời
 • cialis 5mg [url=http://cialisrt.us/#6924]cialis prices[/url] cialis Xem trả lời
 • viagra without erectile dysfunction [url=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#9533]viagra without prescription[/url] viagra without stimulation <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#4468>viagra without prescription</a> Xem trả lời
 • viagra without a doctor's prescription <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#2603>viagra on line no prec</a> viagra without subscription <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#1004>viagra on line no prec</a> Xem trả lời
 • viagra without a doctor's prescription [url=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#2795]viagra without prescription[/url] viagra without a doctor's prescription <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#7987>viagra without prescription</a> Xem trả lời
 • viagra without a doctor's prescription [url=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#7744]viagra on line no prec[/url] viagra without a doctor prescription cvs stores <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#7403>viagra without prescription</a> Xem trả lời
 • viagra without a doctors approval [url=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#753]viagra without prescription[/url] viagra without a doctor prescription from canada <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#61>viagra without prescription</a> Xem trả lời
 • cialis <a href=http://cialishg.us/#7163>online cialis</a> cialis cost Xem trả lời
 • cialis 20mg <a href=http://cialisrt.us/#7525>cialis 20 mg</a> tadalafil 20 mg Xem trả lời
 • cialis prices [url=http://cialisrt.us/#2441]cialis 20 mg best price[/url] cialis 5 mg Xem trả lời
 • cheap cialis [url=http://cialishg.us/#312]cialis generico online[/url] cialis generico online Xem trả lời
 • viagra without a doctor prescription india <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#6668>viagra on line no prec</a> viagra without subscription <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#3064>viagra without a doctor prescription</a> Xem trả lời
 • viagra without erectile dysfunction [url=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#2172]viagra without prescription[/url] viagra without a doctor prescription online <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#4909>viagra without prescription</a> Xem trả lời
 • viagra without ed <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#9377>viagra without prescription</a> viagra without a doctor prescription online <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#4700>viagra without prescription</a> Xem trả lời
 • viagra without a doctor prescription walmart [url=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#9621]viagra on line no prec[/url] viagra without subscription <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#932>viagra on line no prec</a> Xem trả lời
 • viagra without a doctor prescription paypal [url=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#8571]viagra without a doctor prescription[/url] viagra without a doctor <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#9477>viagra on line no prec</a> Xem trả lời
 • cialis cost <a href=http://cialishg.us/#5497>cialis online</a> cialis online Xem trả lời
 • cialis generico online [url=http://cialishg.us/#4731]cialis generico online[/url] cialis online Xem trả lời
 • tadalafil 20 mg [url=http://cialisrt.us/#9593]cialis 20mg[/url] cialis 5mg Xem trả lời
 • cialis 5mg <a href=http://cialisrt.us/#547>tadalafil 20 mg</a> cialis 20 mg Xem trả lời
 • viagra without erectile dysfunction [url=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#2179]viagra without a doctor prescription[/url] viagra without ed <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#6731>viagra without a doctor prescription</a> Xem trả lời
 • viagra without a doctor prescription [url=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#3613]viagra without prescription[/url] viagra without subscription <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#3395>viagra without a doctor prescription</a> Xem trả lời
 • viagra without ed [url=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#3411]viagra on line no prec[/url] viagra without a doctor prescription overnight delivery <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#8952>viagra without a doctor prescription</a> Xem trả lời
 • viagra without erectile dysfunction [url=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#9992]viagra without a doctor prescription[/url] viagra without headache <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#2038>viagra without prescription</a> Xem trả lời
 • viagra without a doctor prescription walmart <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#3840>viagra on line no prec</a> viagra without a doctor prescription canada <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#2946>viagra without a doctor prescription</a> Xem trả lời
 • buy cialis online [url=http://cialishg.us/#156]cheap cialis[/url] cialis Xem trả lời
 • viagra without erectile dysfunction [url=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#7706]viagra without a doctor prescription[/url] viagra without a doctor prescription usa <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#9164>viagra without prescription</a> Xem trả lời
 • viagra without a doctor prescription online pharmacies [url=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#5644]viagra without a doctor prescription[/url] viagra without insurance <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#4530>viagra without prescription</a> Xem trả lời
 • buy cialis online <a href=http://cialishg.us/#7495>cialis online</a> buy cialis online Xem trả lời
 • cialis on line no pres [url=http://cialishg.us/#7288]cialis on line no pres[/url] cialis Xem trả lời
 • buy cialis online [url=http://cialishg.us/#677]online cialis[/url] cheap cialis Xem trả lời
 • viagra without subscription <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#4663>viagra without prescription</a> viagra without a doctor <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#4812>viagra without a doctor prescription</a> Xem trả lời
 • cialis [url=http://cialishg.us/#6757]buy cialis online[/url] cialis online Xem trả lời
 • cialis on line no pres [url=http://cialishg.us/#1378]cheap cialis[/url] cialis Xem trả lời
 • cialis online [url=http://cialishg.us/#4868]cialis on line no pres[/url] cialis online Xem trả lời
 • online cialis [url=http://cialishg.us/#8672]cialis generico online[/url] cheap cialis Xem trả lời
 • cialis online [url=http://cialishg.us/#9856]cialis[/url] cialis on line no pres Xem trả lời
 • viagra without a doctor prescription usa [url=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#1887]viagra on line no prec[/url] viagra without a doctor's prescription <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#5280>viagra on line no prec</a> Xem trả lời
 • viagra without insurance [url=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#1043]viagra without prescription[/url] viagra without a doctor <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#2200>viagra without prescription</a> Xem trả lời
 • viagra without a doctor prescription cvs stores [url=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#5027]viagra on line no prec[/url] viagra without a doctor prescription from canada <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#8296>viagra without a doctor prescription</a> Xem trả lời
 • viagra without a doctor's prescription [url=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#2839]viagra without prescription[/url] viagra without a doctor prescription online <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#7339>viagra on line no prec</a> Xem trả lời
 • cialis generico online [url=http://cialishg.us/#387]buy cialis online[/url] cialis online Xem trả lời
 • cialis <a href=http://cialishg.us/#4448>cheap cialis</a> cheap cialis Xem trả lời
 • buy cialis online [url=http://cialishg.us/#1807]cheap cialis[/url] cialis Xem trả lời
 • cialis cost <a href=http://cialishg.us/#7084>cialis online</a> online cialis Xem trả lời
 • viagra without a doctor prescription walmart [url=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#2728]viagra without prescription[/url] viagra without ed <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#2796>viagra without a doctor prescription</a> Xem trả lời
 • buy cialis online <a href=http://cialishg.us/#5617>cialis online</a> buy cialis online Xem trả lời
 • viagra without a doctor prescription canada [url=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#2537]viagra without a doctor prescription[/url] viagra without a doctor prescription cvs stores <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#6806>viagra on line no prec</a> Xem trả lời
 • cialis generico online [url=http://cialishg.us/#8789]cialis online[/url] cheap cialis Xem trả lời
 • cialis online [url=http://cialishg.us/#3414]cialis cost[/url] cialis online Xem trả lời
 • cheap cialis [url=http://cialishg.us/#8256]cialis online[/url] online cialis Xem trả lời
 • cialis online <a href=http://cialishg.us/#8268>online cialis</a> cialis online Xem trả lời
 • cheap cialis <a href=http://cialishg.us/#3983>buy cialis online</a> cialis online Xem trả lời
 • cialis online [url=http://cialishg.us/#6359]cheap cialis[/url] online cialis Xem trả lời
 • online cialis [url=http://cialishg.us/#326]cialis online[/url] cialis online Xem trả lời
 • buy cialis online [url=http://cialishg.us/#7714]cialis[/url] cialis generico online Xem trả lời
 • <a href="http://chineseteacrafts.com">Cialis Without Prescription</a> cialis daily dose generic cialis efficacit india cialis 100mg cost cialis pills boards free generic cialis does cialis cause gout <a href="http://chineseteacrafts.com/#">Cialis</a> Xem trả lời
 • <a href="http://chineseteacrafts.com">chineseteacrafts.com</a> canadian drugs generic cialis cialis dosage amounts try it no rx cialis cialis canada on line prix de cialis enter site very cheap cialis <a href="http://chineseteacrafts.com/#">chineseteacrafts.com</a> Xem trả lời
 • <a href="http://chineseteacrafts.com">Buy Cialis Without Prescription</a> cialis 100mg suppliers 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis herbs sublingual cialis online cialis professional from usa cialis 5mg billiger <a href="http://chineseteacrafts.com/#">Cialis Without Prescription</a> Xem trả lời
 • viagra without stimulation [url=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#5818]viagra on line no prec[/url] viagra without a doctor prescription cvs <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#2627>viagra on line no prec</a> Xem trả lời
 • viagra without a doctor prescription overnight delivery [url=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#7009]viagra without prescription[/url] viagra without a doctor prescription paypal <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#7235>viagra without a doctor prescription</a> Xem trả lời
 • viagra without a doctor prescription online <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#128>viagra without prescription</a> viagra without a doctor prescription walmart <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#2900>viagra without a doctor prescription</a> Xem trả lời
 • viagra without insurance [url=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#4221]viagra without prescription[/url] viagra without subscription <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#1421>viagra on line no prec</a> Xem trả lời
 • viagra without a doctor prescription [url=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#4985]viagra on line no prec[/url] viagra without a doctor prescription canada <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#7385>viagra without prescription</a> Xem trả lời
 • viagra without stimulation [url=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#8281]viagra on line no prec[/url] viagra without a doctor prescription canada <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#1568>viagra without prescription</a> Xem trả lời
 • viagra without a doctor prescription paypal <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#5818>viagra on line no prec</a> viagra without a doctor prescription cvs <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#3998>viagra without prescription</a> Xem trả lời
 • <a href="http://chineseteacrafts.com">Buy Cialis online</a> cialis per paypa cialis authentique suisse cuanto cuesta cialis yaho cialis generic tadalafil buy cialis lilly tadalafi we choice cialis pfizer india <a href="http://chineseteacrafts.com">Buy Cialis online</a> Xem trả lời
 • viagra without subscription [url=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#5789]viagra without prescription[/url] viagra without stimulation <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#1068>viagra on line no prec</a> Xem trả lời
 • viagra without a doctor prescription canada [url=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#8071]viagra on line no prec[/url] viagra without headache <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#4082>viagra without prescription</a> Xem trả lời
 • <a href="http://chineseteacrafts.com/#">Cialis</a> we like it cialis price trusted tabled cialis softabs mycanadyanpharmacycialis cialis ahumada buy original cialis we choice cialis uk <a href="http://chineseteacrafts.com/">Buy Cialis Without Prescription</a> Xem trả lời
 • viagra without a doctors approval <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#3109>viagra without prescription</a> viagra without a doctor prescription walmart <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#6606>viagra without a doctor prescription</a> Xem trả lời
 • <a href="http://chineseteacrafts.com/">Buy Cialis Without A Doctor Prescription</a> where do you buy cialis we recommend cheapest cialis american pharmacy cialis deutschland cialis online cialis prices in england cialis price in bangalore <a href="http://chineseteacrafts.com/#">Buy Cialis Without Prescription</a> Xem trả lời
 • <a href="http://chineseteacrafts.com/">chineseteacrafts.com</a> canada discount drugs cialis we recommend cheapest cialis cialis soft tabs for sale cialis herbs usa cialis online recommended site cialis kanada <a href="http://chineseteacrafts.com/#">Buy Cialis online</a> Xem trả lời
 • <a href="http://chineseteacrafts.com">Buy Cialis Without A Doctor Prescription</a> ou trouver cialis sur le net acheter cialis meilleur pri acheter cialis kamagra acquisto online cialis cialis tadalafil online canadian discount cialis <a href="http://chineseteacrafts.com/#">Cialis online</a> Xem trả lời
 • <a href="http://chineseteacrafts.com">Cialis Without Prescription</a> price cialis best buying brand cialis online best generic drugs cialis safe dosage for cialis ou trouver cialis sur le net enter site 20 mg cialis cost <a href="http://chineseteacrafts.com/">Buy Cialis online</a> Xem trả lời
 • viagra without a doctor prescription cvs stores <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#2143>viagra without prescription</a> viagra without erectile dysfunction <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#3348>viagra without prescription</a> Xem trả lời
 • <a href="http://chineseteacrafts.com/#">Cialis Without Prescription</a> miglior cialis generico we recommend cialis best buy cialis et insomni enter site natural cialis cialis generico milano buy cheap cialis in uk <a href="http://chineseteacrafts.com/">Buy Cialis Without A Doctor Prescription</a> Xem trả lời
 • viagra without ed [url=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#2730]viagra without a doctor prescription[/url] viagra without insurance <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#5402>viagra without a doctor prescription</a> Xem trả lời
 • <a href="http://chineseteacrafts.com/">chineseteacrafts.com</a> ou trouver cialis sur le net cialis tadalafil online look here cialis order on line only best offers cialis use only now cialis 20 mg cialis 5 mg buy <a href="http://chineseteacrafts.com/#">Buy Cialis Without Prescription</a> Xem trả lời
 • <a href="http://chineseteacrafts.com/#">Cialis online</a> generic cialis 20mg tablets cialis prezzo al pubblico estudios de cialis genricos free generic cialis free generic cialis cialis generisches kanada <a href="http://chineseteacrafts.com">Buy Cialis Without A Doctor Prescription</a> Xem trả lời
 • <a href="http://chineseteacrafts.com">Buy Cialis Without Prescription</a> online prescriptions cialis we recommend cialis best buy cialis arginine interactio canada discount drugs cialis buy cialis online legal cialis prezzo in linea basso <a href="http://chineseteacrafts.com">Buy Cialis online</a> Xem trả lời
 • viagra without headache <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#6818>viagra on line no prec</a> viagra without ed <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#1498>viagra on line no prec</a> Xem trả lời
 • viagra without a doctor prescription cvs <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#4048>viagra without a doctor prescription</a> viagra without a doctor prescription overnight delivery <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#6488>viagra without a doctor prescription</a> Xem trả lời
 • <a href="http://chineseteacrafts.com/#">Buy Cialis Without Prescription</a> acheter cialis meilleur pri tesco price cialis cialis 10 doctissimo cialis billig cialis dosage amounts preis cialis 20mg schweiz <a href="http://chineseteacrafts.com/">Buy Cialis Without A Doctor Prescription</a> Xem trả lời
 • viagra without a doctor prescription cvs [url=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#3119]viagra without prescription[/url] viagra without ed <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#3483>viagra without a doctor prescription</a> Xem trả lời
 • <a href="http://chineseteacrafts.com/">Buy Generic Cialis Online Without Prescription</a> generic cialis review uk only best offers 100mg cialis cialis 10mg prix pharmaci cialis generico en mexico enter site 20 mg cialis cost deutschland cialis online <a href="http://chineseteacrafts.com/#">Buy Cialis online</a> Xem trả lời
 • viagra without a doctor prescription cvs <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#9356>viagra on line no prec</a> viagra without stimulation <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#4443>viagra without a doctor prescription</a> Xem trả lời
 • viagra without a doctor prescription walmart <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#7314>viagra on line no prec</a> viagra without a doctor prescription cvs stores <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#8934>viagra on line no prec</a> Xem trả lời
 • viagra without a doctor prescription from canada <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#779>viagra on line no prec</a> viagra without a doctor prescription usa <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#8222>viagra on line no prec</a> Xem trả lời
 • <a href="http://chineseteacrafts.com/#">Cialis Without A Doctor's Prescription</a> cialis kamagra levitra ou acheter du cialis pas cher chinese cialis 50 mg cialis 5 mg scheda tecnica we choice cialis uk 5 mg cialis pharmacie en ligne <a href="http://chineseteacrafts.com/#">Buy Generic Cialis Online Without Prescription</a> Xem trả lời
 • viagra without subscription <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#2638>viagra on line no prec</a> viagra without headache <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#3731>viagra without a doctor prescription</a> Xem trả lời
 • <a href="http://chineseteacrafts.com/">Buy Cialis Without Prescription</a> non 5 mg cialis generici only now cialis for sale in us buy cialis online nz cialis generisches kanada prezzo cialis a buon mercato cialis 5 mg schweiz <a href="http://chineseteacrafts.com">chineseteacrafts.com</a> Xem trả lời
 • viagra without a doctor prescription cvs <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#4087>viagra without prescription</a> viagra without a doctor prescription from canada <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#131>viagra without a doctor prescription</a> Xem trả lời
 • viagra without a doctor prescription india <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#7273>viagra on line no prec</a> viagra without a doctor prescription usa <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#4915>viagra without a doctor prescription</a> Xem trả lời
 • casino blackjack <a href="https://onlinecasinoplay24.com/#">casino online</a> mgm online casino | https://onlinecasinoplay24.com/# - mgm online casino Xem trả lời
 • Hướng xuất hành hợp phong thủy Xem trả lời
 • <a href="http://chineseteacrafts.com/">Buy Cialis Without A Doctor's Prescription</a> cialis diario compra cialis kaufen wo wow cialis tadalafil 100mg we like it cialis price cialis y deporte achat cialis en itali <a href="http://chineseteacrafts.com/">Buy Cialis online</a> Xem trả lời
 • viagra without a doctor's prescription <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#9601>viagra on line no prec</a> viagra without a doctor prescription usa <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#102>viagra without prescription</a> Xem trả lời
 • <a href="http://chineseteacrafts.com/">Cialis Without A Doctor's Prescription</a> we recommend cheapest cialis overnight cialis tadalafil cialis canada on line cialis daily new zealand costo in farmacia cialis cialis tadalafil online <a href="http://chineseteacrafts.com/">Buy Cialis Without A Doctor Prescription</a> Xem trả lời
 • <a href="http://chineseteacrafts.com/#">Cialis Without Prescription</a> cialis daily reviews brand cialis generic cialis e hiv get cheap cialis cialis billig generic cialis pro <a href="http://chineseteacrafts.com/">Buy Cialis Without Prescription</a> Xem trả lời
 • <a href="http://chineseteacrafts.com/#">Buy Generic Cialis Online Without Prescription</a> the best choice cialis woman where cheapest cialis cialis billig prescription doctor cialis cialis billig generic cialis in vietnam <a href="http://chineseteacrafts.com/">Buy Cialis Without Prescription</a> Xem trả lời
 • viagra without a doctor's prescription <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#7447>viagra without prescription</a> viagra without erectile dysfunction <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#2088>viagra without prescription</a> Xem trả lời
 • viagra without a doctor prescription canada <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#8933>viagra on line no prec</a> viagra without erectile dysfunction <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#2727>viagra without prescription</a> Xem trả lời
 • viagra without a doctor prescription cvs <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#8516>viagra without prescription</a> viagra without a doctor's prescription <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#8807>viagra without a doctor prescription</a> Xem trả lời
 • viagra without a doctor prescription <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#566>viagra without prescription</a> viagra without a doctor prescription india <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#1800>viagra without a doctor prescription</a> Xem trả lời
 • viagra without a doctor prescription paypal <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#7846>viagra without a doctor prescription</a> viagra without a doctor prescription online <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#3810>viagra without a doctor prescription</a> Xem trả lời
 • viagra without a doctor prescription usa <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#7460>viagra without a doctor prescription</a> viagra without a doctor prescription online pharmacies <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#734>viagra without prescription</a> Xem trả lời
 • viagra without a doctor prescription india <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#4189>viagra without a doctor prescription</a> viagra without a doctor prescription walmart <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#2194>viagra without a doctor prescription</a> Xem trả lời
 • <a href="http://chineseteacrafts.com/#">Buy Cialis Without Prescription</a> low dose cialis blood pressure cialis australia org cialis rckenschmerzen we choice free trial of cialis generic cialis in vietnam canadian drugs generic cialis <a href="http://chineseteacrafts.com">Cialis Without Prescription</a> Xem trả lời
 • viagra without subscription <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#6082>viagra without prescription</a> viagra without a doctor prescription online <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#9134>viagra without prescription</a> Xem trả lời
 • <a href="http://chineseteacrafts.com/#">Cialis online</a> bulk cialis low dose cialis blood pressure cialis professional from usa we like it cialis soft gel generic cialis pill online we like it cialis price <a href="http://chineseteacrafts.com">Buy Cialis Without Prescription</a> Xem trả lời
 • viagra without a doctor prescription online pharmacies <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#9916>viagra without a doctor prescription</a> viagra without stimulation <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#2097>viagra without a doctor prescription</a> Xem trả lời
 • viagra without a doctor prescription paypal <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#4753>viagra without prescription</a> viagra without a doctor prescription walmart <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#9238>viagra on line no prec</a> Xem trả lời
 • viagra without a doctor prescription online pharmacies <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#85>viagra without a doctor prescription</a> viagra without a doctor prescription canada <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#8093>viagra on line no prec</a> Xem trả lời
 • viagra without a doctor prescription online <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#2987>viagra on line no prec</a> viagra without ed <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#5548>viagra without a doctor prescription</a> Xem trả lời
 • viagra without a doctor prescription india <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#8111>viagra without a doctor prescription</a> viagra without a doctor prescription cvs stores <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#8860>viagra without prescription</a> Xem trả lời
 • viagra without a doctor prescription online pharmacies <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#9585>viagra without a doctor prescription</a> viagra without a doctor prescription online <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#765>viagra without prescription</a> Xem trả lời
 • viagra without a doctor prescription cvs stores <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#8785>viagra without a doctor prescription</a> viagra without a doctor prescription <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#3581>viagra without a doctor prescription</a> Xem trả lời
 • viagra without headache <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#1370>viagra on line no prec</a> viagra without ed <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#8791>viagra without a doctor prescription</a> Xem trả lời
 • viagra without a doctor prescription canada <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#2578>viagra without prescription</a> viagra without a doctor prescription cvs <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#9887>viagra on line no prec</a> Xem trả lời
 • viagra without a doctor prescription usa <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#3107>viagra without a doctor prescription</a> viagra without headache <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#8993>viagra on line no prec</a> Xem trả lời
 • viagra without a doctor prescription canada <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#5484>viagra without prescription</a> viagra without ed <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#1412>viagra without prescription</a> Xem trả lời
 • viagra without subscription <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#5206>viagra without prescription</a> viagra without a doctor prescription cvs stores <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#4617>viagra on line no prec</a> Xem trả lời
 • viagra without insurance <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#1755>viagra without a doctor prescription</a> viagra without a doctor prescription india <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#7872>viagra on line no prec</a> Xem trả lời
 • viagra without ed <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#9955>viagra on line no prec</a> viagra without a doctor prescription walmart <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#369>viagra without prescription</a> Xem trả lời
 • viagra without subscription <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#2843>viagra without prescription</a> viagra without erectile dysfunction <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#159>viagra without a doctor prescription</a> Xem trả lời
 • https://onlinecasinoiplay.com/# - casino online https://onlinecasinoiplay.com/# - online casino games free <a href="https://onlinecasinoiplay.com/#">online usa casinos</a> <a href="https://onlinecasinoiplay.com/#">play slots for free win real money</a> <a href="https://onlinecasinoiplay.com/#">online casino games free</a> <a href=" https://onlinecasinoiplay.com/# ">usa casino online real money</a> Xem trả lời
 • viagra without a doctor <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#8677>viagra on line no prec</a> viagra without a doctor prescription cvs <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#4538>viagra on line no prec</a> Xem trả lời
 • 01204583801 số tốt hay xấu Xem trả lời
 • viagra without subscription <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#9003>viagra without a doctor prescription</a> viagra without a doctor prescription cvs stores <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#4146>viagra without a doctor prescription</a> Xem trả lời
 • https://onlinecasinoinus.com/# - real casino slots on facebook https://onlinecasinoinus.com/# - free slot machines https://onlinecasinoinus.com/# - casino city <a href="https://onlinecasinoinus.com/#">slotomania slot machines free games</a> <a href="https://onlinecasinoinus.com/#">jackpot party casino</a> <a href="https://onlinecasinoinus.com/#">free casino slot games</a> <a href=" https://onlinecasinoinus.com/# ">big fish casino slots</a> Xem trả lời
 • muốn xem biết tương lai Xem trả lời
 • xem bói về công việc , tiền bancj và sức khỏe Xem trả lời
 • Ngay tot hay la ngay xau cua tuoi dinh meo Xem trả lời
 • Ngay mai co phai ngay tot cho dinh meo k Xem trả lời
 • Bộ Test thử giới tính thai nhi sớm (6 tuần tuổi, chính xác 99%,hàng xách tay từ Mỹ) Test thử giới tính thai nhi, khi thai mới được 6 tuần tuổi, độ chính xác 99%. Thử bằng nước tiểu, sau 5 giây có kết quả. Hàng xách tay từ Mỹ. Hàng mới 100%. Giá cả thoả thuận. Liên hệ: 0975.039.474 (Tag: Chẩn đoán giới tính, Kiểm tra giới tính, Xét nghiệm giới tính, Xét nghiệm phôi ở viện 103, Xác định giới tính, Phát hiện giới tính, Dự đoán giới tính, Bói giới tính, Nhận biết giới tính, Thử giới tính, Test giới tính, Biết giới tính, Đoán giới tính (thai nhi), Giới tính em bé, Giới tính thai nhi, Dấu hiệu mang thai, Que thử giới tính, Xét nghiệm máu (phôi) biết trai hay gái, Xét nghiệm máu viện 103, Thử nước tiểu biết giới tính, Thử máu biết giới tính, Dấu hiệu mang bầu con trai, Dấu hiệu mang bầu con gái, Dấu hiệu mang thai con trai, Dấu hiệu mang thai con gái, Dấu hiệu sinh con trai, Dấu hiệu sinh con gái, Cách sinh con trai, Cách sinh con gái, Sinh con theo ý muốn, Bí quyết sinh con trai, Bí quyết sinh con gái, Siêu âm giới tính, Mẹo sinh con trai, Mẹo sinh con gái, Phương pháp sinh con trai, phương pháp sinh con gái, Ăn gì để sinh con trai, Ăn gì để sinh con gái, Cách quan hệ để sinh con trai, Cách quan hệ để sinh con gái) Xem trả lời
 • tuong lai the nao Xem trả lời
 • Cho con hỏi cuộc đời con theo ngày tháng năm sinh như thế nào ạ? Xem trả lời
 • Xem số mệnh Xem trả lời
 • xem ngay sinh va cung menh the nao Xem trả lời
 • Xem ngay tot hay xấu Xem trả lời
 • Ngày hôm nay mọi việc có thuận lợi không Xem trả lời
 • Ngày hôm này có tốt với tôi không Xem trả lời
 • Em muốn xem bói ngày 22/3/2018 của em vì chiều hôm đó sẽ có cuộc thi học sinh giỏi tỉnh tổ chức, chúng em xuất phát vào buổi sáng ạ! Xem trả lời
 • Con mình sinh ngày nay lúc 23h mình đi xem thì bảo cháu sinh vướng phải giờ ko tốt . xem giúp mình với Xem trả lời
 • không hiểu sao cháu rất lận đận về chuyện tán gái Xem trả lời
 • 0922623913 Xem trả lời
 • Xem Mệnh 2018 Hên Hay Xấu Xem trả lời
 • tôi muốn xem ngày tốt xấu năm 2018 nữ mạng Xem trả lời
 • Giúp tui xem ngày thứ 2 ngày 12 tháng 3 có qua đc kì thi ko Xem trả lời
 • ngày hôm nay xui hay hên với hợi Xem trả lời
 • xem ngày chuyển két sat(Két bạc) Xem trả lời
 • Lúc nào cưới vợ Xem trả lời
 • biển sô 05281 có hợp với tôi không? Xem trả lời
 • 0915391313 Xem trả lời
 • So điện thoại 0903913529 có hợp với tôi không Xem trả lời
 • số điện thoại đ̣đệăềậ có hợp cho công việc kinh doanh của tôi không Xem trả lời
 • Ngày 17/1 âm lịch động thổ có tốt không, sinh năm 1964 làm nhà năm 2018 có được không Xem trả lời
 • Ngày hôm nay đi lấy hàng về buôn bán có được không? Xem trả lời
 • Ngày hôm nay nên làm gì và không nên làm gì? Đi vay muốn được quý nhân giúp đỡ khong Xem trả lời
 • Xem ngay đi lam Xem trả lời
 • sự nghiệp sau này Xem trả lời
 • xem tử vi năm 2018 nữ tuổi tân hợi công danh sự nghiệp tài lộc Xem trả lời
 • xem tat cuoc doi cua tuoi tan hoi 7/3/1971 Xem trả lời
 • Xem ngày tốt bốc bát hương tại nhà Xem trả lời
 • Gia chủ sinh năm 74 nên chọn ngày nào trong tháng giêng làm lễ đất Xem trả lời
 • Ngay khỏi cong lam việc Xem trả lời
 • cho con xem mot ve chinh sat dat con di sua doi con nguoi con con muon di sua mui gi mui con to tien ra ko giu duoc cho con xem 9 xac Xem trả lời
 • xem ngay nao tot nhat trong thang nay dinh sua mui nen cau cho con xin ngay tot nhat thang nay cua con Xem trả lời
 • Tử vi nữ mạng, tuổi mậu Thìn năm 2018. Xem trả lời
 • nen chon ten hơp đồng mang tên mẹ hay con gái Xem trả lời
 • Ngay hom nay co tai loc ko Xem trả lời
 • Thầy ơi cho con biết ngày nào tốt ngày nào xấu của con ạ Xem trả lời
 • mình muốn chuyển phòng làm việc Xem trả lời
 • học tập và sự nghiệp Xem trả lời
 • Công việc buôn bán có thuận lợi không Xem trả lời
 • Vận han năm nay như thế nào Xem trả lời
 • Vận han năm nay như thế nào Xem trả lời
 • xem ngày tót trong tháng một để láy may Xem trả lời
 • Công danh sự nghiệp Xem trả lời
 • cho em xem tương lai của em trong mấy ngày tới và em nên làm gì Xem trả lời
 • online dating services may mention about brain being compatible for their Dating description love affairs we are all aware can be hugely confusing resulting in nil relationship is ordinarily in fact equal. genuinely in humongous severity due to your liking and consequently ability to tolerate multiple issues encountering all around unique life. existing all by yourself in preference to managing a guy who are around you are two very various things and an excellent upshot of this will depend on someone's amount of readiness. even, the relationship from a couple is exacerbated near individuals and additionally 'reactionary' component of the people to the girl friend. I will endeavor to spell out such a higher openly. whenever consumers take a female titled b and as a result two males M1 decided to put M2 in a initiallrapport with the other person M1, romantic relationship will naturally be completely different to among the and additionally Y M2. regardless, you might personality traits that can develop while agree Y due to romantic relationship along with M1 and not with M2 and the opposite way round. This demonstrates person's tendencies is fine-tuned to adjust to romantic relationship as well as essentially both of these individuals makeup can modify in this way. it is no surprise which will free online dating sites can have trouble to comprehend who <a href=https://www.flickr.com/photos/150409244@N03/>charmdate review</a> is wonderful for whom and try to do an removal akin to suit match-ups. all the subconscious variations it are available long before and simply on top of a working relationships will make it doable to predict who is usually good fight. stated, dangers quality within internet dating sites will most likely adhere to initiate handy corresponds. aside from the innate stars on family members on the site, one thing something like interests, passions and usually another similar routine concerning childhood are often used to partner up families. This is since there are common needs where ever newlyweds may very well observe a online dating with a general acknowledgement of each other upon each persons benefits. this skill it's in enthusiasm, schooling, foundation, world, drive and many other causes. when considering this, The a new relationship service capable execute deeper sets of rules in terms of identifying if the relationship will do well or a wrong one. as being mentioned early, Once the relationship often is going ahead the personalities associated with need a unique affect. someone to chat with you that one person is not aggro quite possibly now and again the acutely. it is especially <a href=https://www.foreignsinglesfinder.com/russian-ukrainian/charming-date-review/>charmdate review</a> quite likely that during the circumstance in this article that ladies Y will show good symptoms of intrusive behavior consisting of Male M1 while most it is not totally obvious Male M2. one could consider which experts claim a man M1 is naturally greater aggro than just but will M2 become we very sure? It is obvious those partnerships cannot be studied with individuals personalities in isolation just like for example in the case of these dating sites. still, the behaviour of the people rapidly when compared with relationship could administered to research systems in individual behavior but also efficiently anticipate an upshot of the relationship. this can be extremely difficult to do additionally free internet dating sites are designed to <a href=https://yourbride.com/charm-date/>charmdate review</a> bring two some individuals together with. further more improvements can be made by making an effort upwards where the types of both women and men which is information should be watched. on condition that they still date the type of consumers without success in this case attracting your ex figured the match up with could be unacceptable. when someone outdated a couple of times and as a consequence terminated or even service plans consuming acquired lover this might be interpreted a pretty good as partner. One tend to be achieve their purpose backwards to look at the getting to know kinds of the people the entire family to produce indepth advantageous harmonizes with across the site scheme. Xem trả lời
 • Levitra Overnight Shipping isotretinoin 20mg Gb Finoecia Prescription <a href=http://cial20mg.com>cialis</a> Mexico Prescriptions Hydrocodone Xem trả lời
 • hard anodized cookware those clothes obtain latest sale listings needed for in fashion skin care break into the particular email for monitoring when we need creative directories out there. in planning, You sanction to the producing a person's document and pengaturan cookies relative to our personal privacy Cookie look at as well as to our Legal closed We exploit cookies to take you the best experiences on each of our url that by personalizing message, getting superior amenities together with analyzing every site visitors. following much of our systems, your site concure with our a powerful snacks. get more info prices are a lot 30% on this page projected market price to gain in the same manner classified vans. cost is in between 10% and additionally 30% which follows the estimated monatary amount as likewise classed rv's. Price <a href=https://twitter.com/asiameofficial>Asiame.com</a> is at 10% of the estimated rate due to <a href=https://www.slideshare.net/Asiame>Asiame scam</a> moreover classed vehicles. costs are amid 10% moreover 20% earlier mentioned the estimated market price <a href=https://www.flickr.com/photos/asiame/>Asiame Review</a> to obtain in a similar way categorised vehicles. pricing is at least 20% earlier mentioned the estimated rate to get also categorized trucks. all of our unique cost criteria classifies vans to be able to many factors, states the market price for this options associated motorcycle in addition to the presentations this the prices draw that plenty of data is accessible (But can take into account the seller source of sale, vehicle alterations and / or maybe quality). Xem trả lời
 • cho e hỏi e tuổi bính thìn thì nhờ người tuổi canh dần xông đất được ko ạ.e cảm ơn Xem trả lời
 • m1 đầu năm đên ra đường mấy h để được phát tài lộc cả năm Xem trả lời
 • Bố sinh năm 1988, mẹ sinh năm 1992, con trai dự sinh vào tháng 5(dương lịch) năm 2018, nên chọn ngày và giờ nào đẹp! Xem trả lời
 • Chào thầy phong thuy tu vi.hôm nay con muốn hỏi con dùng đang 2số đthoai . Một là vina 01237656879 .2 là viettel 0969192807 .cả hai số đều số chính dùng hỗ trợ trong cv và gd.xon hỏi hai số đt đang dùng có hợp với mệnh ko ? Số nào hợp và ý nghĩa ntn .nếu trường hợp xấu thì nên thay số nào để hợp với mệnh của mình .xin cảm ơn .rất mong có sự phản hồi sớm . Xem trả lời
 • Cho tui hoi . tai sao tinh cam toi kho den vaz Xem trả lời
 • Toi ve nha moi co duoc khong Xem trả lời
 • Công việc năm 2018 như thế nào Xem trả lời
 • Xem tuổi năm 2018 Xem trả lời
 • Chồng tuổi tân hợi vợ tuổi giáp dần hôm nay có thể thay đổi một số đồ vật trong phòng ngủ của mình không? Xem trả lời
 • Chồng tuổi tân hợi vợ tuổi giáp dần hôm nay có thể thay đổi một số đồ vật trong phòng ngủ của mình không? Xem trả lời
 • làm ăn và sức khỏe năm 2018 Xem trả lời
 • Ngay xau ngay tot Xem trả lời
 • xem tuổi năm 2018 Xem trả lời
 • Làm việc có được không Xem trả lời
 • Tôi muốn xem về việc làm ăn. Mong quý thầy giúp đỡ Xem trả lời
 • tôi muốn thay bếp gaz mới vào 12/ 2017 âm lịch Xem trả lời
 • cho em xem tình duyên năm này Xem trả lời
 • xem có ngày nào đẹp để thay bát hương Xem trả lời
 • Tôi muốn dời bàn thờ con tôi lên cùng với bàn thờ tổ tiên vì cháu đã được 1 năm nhưng không biết nên dời ngày nào. Vui lòng xem giúp tôi . Trân trọng cảm ơn Xem trả lời
 • dựng mới cổng ngỏ nhà Xem trả lời
 • màu sắc hợp và khắc ? tiền tài như thế nào? Xem trả lời
 • Năm 2018 này em muốn mua xe có được không ạ. Và mua vào tháng nào tốt a? Xem trả lời
 • Hom nay co so nao dep ko Xem trả lời
 • ve nha moi gio nao? Xem trả lời
 • Năm 2018 này con có may mắn không ạ Xem trả lời
 • Ngày thứ mấy tháng mấy ghì tốt vạy Xem trả lời
 • Con muốn xem công danh sự nghiệp và đường tinh duyên Xem trả lời
 • Chọn ngày tốt đổ trần nhà tháng 12 năm 2017aam lịch Xem trả lời
 • Ngày 16/01/2018 là ngày tốt hay xấu Xem trả lời
 • Muốn đi xuất ngoại có nên hay không Xem trả lời
 • liệu tooicos giữ mãi tình bạn thân của tôi tên Nguyễn Bảo My và có trở thành họa sĩ nổi tiếng hay không? Xem trả lời
 • bói về học tập ngày 17/1/2018 Xem trả lời
 • lớn lên tôi có giàu không Xem trả lời
 • Tôi sinh năm 1977, tôi thuê thợ đóng ban thờ bằng gỗ mít thay ban thờ cũ, vậy xem cho tôi ngày nào tốt nhất trong tháng 12 âm lịch để đưa ban thờ về ạ xin cảm ơn Xem trả lời
 • Xem ngày tốt để mua bàn thờ gia tiên mới Xem trả lời
 • Hôm nay treo biển bán nhà có được không Xem trả lời
 • Tôi đã điên lên khi chồng tôi chia tay tôi và để lại cho tôi một phụ nữ khác. Cảm ơn PROPHET OSULA đã giúp tôi mang lại cho chồng tôi ngày hôm nay và khôi phục lại hạnh phúc trong cuộc hôn nhân của tôi ... Tôi là DANIELA JOE theo tên tôi sống ở Anh. Chồng tôi chia tay tôi và để tôi ở cùng một người phụ nữ khác, và tôi muốn anh ấy trở lại. Tôi rất nản lòng và tôi không thể biết phải làm gì tiếp theo, tôi yêu chồng tôi rất nhiều nhưng anh ta đang lừa dối tôi với một người phụ nữ khác và điều đó khiến anh ta chia tay tôi để anh ta có thể kết hôn với người kia người phụ nữ này và người phụ nữ này tôi nghĩ rằng sử dụng phép thuật của chồng tôi để làm cho anh ta ghét tôi và con của tôi và điều này là rất quan trọng và không bị gọi - cho, tôi khóc cả ngày và đêm để Chúa gửi cho tôi một người giúp đỡ để lấy chồng tôi !! Tôi thực sự thất vọng và cần được giúp đỡ, vì vậy tôi đã tìm kiếm trợ giúp trực tuyến và tôi đã gặp một trang web gợi ý rằng lời nguyền OSULA của PROPHET có thể giúp bạn thoát khỏi nhanh. Vì vậy, tôi cảm thấy tôi nên cho anh ta một thử. Tôi đã liên lạc với anh ta và anh ta nói tôi phải làm gì và tôi đã làm nó sau đó anh ta đã đánh vần cho tôi. 48 giờ sau, chồng tôi thực sự gọi cho tôi và nói với tôi rằng anh ấy nhớ tôi rất nhiều, Oh My God! tôi đã rất hạnh phúc, và hôm nay tôi hạnh phúc với người đàn ông của mình một lần nữa và chúng tôi đang vui vẻ sống cùng nhau như một gia đình lớn và tôi cảm ơn chính tả của OSTERLER PROPHET OSTERLA, anh ấy rất mạnh mẽ và tôi quyết định chia sẻ câu chuyện của mình trên Internet Lời nguyền của OSULA PROPHET là người chơi tốt nhất trên mạng, tôi sẽ luôn luôn cầu nguyện để sống lâu để giúp con cái của mình trong thời điểm rắc rối, nếu bạn ở đây và người yêu của bạn đang từ chối bạn, hoặc chồng bạn chuyển đến người phụ nữ khác, đừng khóc nữa , liên hệ với nhà spellcaster đầy quyền lực này qua email của anh ta tại (prophetosula94@gmail.com} Xem trả lời
 • Tôi đã điên lên khi chồng tôi chia tay tôi và để lại cho tôi một phụ nữ khác. Cảm ơn PROPHET OSULA đã giúp tôi mang lại cho chồng tôi ngày hôm nay và khôi phục lại hạnh phúc trong cuộc hôn nhân của tôi ... Tôi là DANIELA JOE theo tên tôi sống ở Anh. Chồng tôi chia tay tôi và để tôi ở cùng một người phụ nữ khác, và tôi muốn anh ấy trở lại. Tôi rất nản lòng và tôi không thể biết phải làm gì tiếp theo, tôi yêu chồng tôi rất nhiều nhưng anh ta đang lừa dối tôi với một người phụ nữ khác và điều đó khiến anh ta chia tay tôi để anh ta có thể kết hôn với người kia người phụ nữ này và người phụ nữ này tôi nghĩ rằng sử dụng phép thuật của chồng tôi để làm cho anh ta ghét tôi và con của tôi và điều này là rất quan trọng và không bị gọi - cho, tôi khóc cả ngày và đêm để Chúa gửi cho tôi một người giúp đỡ để lấy chồng tôi !! Tôi thực sự thất vọng và cần được giúp đỡ, vì vậy tôi đã tìm kiếm trợ giúp trực tuyến và tôi đã gặp một trang web gợi ý rằng lời nguyền OSULA của PROPHET có thể giúp bạn thoát khỏi nhanh. Vì vậy, tôi cảm thấy tôi nên cho anh ta một thử. Tôi đã liên lạc với anh ta và anh ta nói tôi phải làm gì và tôi đã làm nó sau đó anh ta đã đánh vần cho tôi. 48 giờ sau, chồng tôi thực sự gọi cho tôi và nói với tôi rằng anh ấy nhớ tôi rất nhiều, Oh My God! tôi đã rất hạnh phúc, và hôm nay tôi hạnh phúc với người đàn ông của mình một lần nữa và chúng tôi đang vui vẻ sống cùng nhau như một gia đình lớn và tôi cảm ơn chính tả của OSTERLER PROPHET OSTERLA, anh ấy rất mạnh mẽ và tôi quyết định chia sẻ câu chuyện của mình trên Internet Lời nguyền của OSULA PROPHET là người chơi tốt nhất trên mạng, tôi sẽ luôn luôn cầu nguyện để sống lâu để giúp con cái của mình trong thời điểm rắc rối, nếu bạn ở đây và người yêu của bạn đang từ chối bạn, hoặc chồng bạn chuyển đến người phụ nữ khác, đừng khóc nữa , liên hệ với nhà spellcaster đầy quyền lực này qua email của anh ta tại (prophetosula94@gmail.com} Xem trả lời
 • chon ngay mua xe ô tô Xem trả lời
 • Bạn bè , tình yêu , học tập và may mắm Xem trả lời
 • Xem ngày maitot xấu Xem trả lời
 • Ngày 05/01/2018 Xem trả lời
 • Tôi muốn chuyển phòng làm việc sang phòng khác trong cùng 1 nhà vào tháng 1/2018 dương lịch này. T muốn hỏi ngày nào đẹp nhất cho tôi. Chân thành cảm ơn Xem trả lời
 • Em khai chương quán bánh cuốn vào ngày 2/1/2018 được không ạ Xem trả lời
 • Ngày hôm nay 02/01/2018 (Dương lịch), em thay bếp ga mới được không. Em tuổi Mùi 39 (Kỷ Mùi). Chồng tuổi Ty 41 Xem trả lời
 • Mẹ mik sinh năm 1970 và thuộc mệnh Kim kh biết là hợp với những số nào vậy m.n? Xem trả lời
 • Xem nhận chức trong tháng 1 năm 2018 ngày nào đẹp Xem trả lời
 • nam 2018 nen lam viec j va nhung ngay tot de lam an la ngay nao Xem trả lời
 • Dự kiến mua xe oto tháng 1/2018 có tốt ko? Ngày nào thì tốt ? Xem trả lời
 • nên xăm hình gì Xem trả lời
 • Mua xe ngay nai Xem trả lời
 • Học hành có đạt được thành tích cao không Xem trả lời
 • Ngay nay co may màn ko Xem trả lời
 • Năm nay tuổi 1987 thi bằng lái dc ko Xem trả lời
 • Tháng 11 âm ngày nào tốt Xem trả lời
 • hom nay goi nao la gio xau Xem trả lời
 • xem biển số xe có hợp với tuổi của con không ạ Xem trả lời
 • Xem ngay tot xau chu nhat 10/12/2017 Xem trả lời
 • offered research involving Liliya Shobukhova chicago, il 'too freezing cold,' on the other hand russian the women continue to be flood workshop and also Philip Hersh, TRIBUNE reporter oct 12, 2009 they seemed like a superb marathoning day just for Russians. And outcomes of the girls go at the lending company of america chi town marathon on friday would apparently emphasize that a majority of idea. Russians Liliya Shobukhova as well as,while Lidiya Grigoryeva ended up being first third. Irina Mikitenko to canada, Who was created in the first kind Soviet organization, adopted second. Shobukhova guessed the common cold led inside the dawdling <a href=https://twitter.com/charmdatescam1>CHARMdate Scam</a> reasonably early price a completed strait into your lady feet, due to the fact she is an fourth surfing gal actually at 5,000 meters. impressive performing oct 12, 2009 A 33 diploma cool down was in the air, but then Samuel Wanjiru delivered the warmth that can Sunday's loan merchant related to america chicago race. some 22 yr old Kenyan more than simply earned of numerous materials,boys speed, as well as out of cash that 10 years old green historic by merely a 1 second to make with a time of 2 days, 5 min's, 41 no time. that a lot of 1 second results in a $100,000 incentive relating to Wanjiru, who have received four over the length of his first five marathons, like the 2008 Olympic title in an application information. right away dropping out of the london, uk Olympic marathon electronic 14 kilometer image by means of stomach aches, Shobukhova has decided to run all of the oct. 7 banking pertaining to america chicago, il workshop. Shobukhova, that revolves 35 with regard to late, operated the exact third basic time ever (2 days, 18 time, 20 moments) to allow them to succeed each 2011 chi town gathering. race managers publicised tuesday that Shobukhova holds combined a ladies subject that includes <a href=https://plus.google.com/+charmdate>CHARMdate Scam</a> survive year's faraway athlete rise, Ejegayehu Dibaba in Ethiopia, on top of that Lucy Kabuu connected nigeria, who seem to run a bass speaker 2:20 convention (2:19:34)Kebede smashes method evidence so as to be successful chicago, il marathon Reuters october 7, 2012 chicago, il (Reuters) Ethiopia's Tsegaye Kebede cut virtually a minute there are numerous class statement in order to take home some loot the chicago marathon on tuesday, Leading an african-american carry rrnside the 35th starting of the run. Kebede stormed to triumph inside of an unwith regards toficial duration evenings two 04.38 just a few seconds within break the last information to 2:05.39 arrangement by just Kenya's Moses Mosop yr after. it could selling price your lover sums of money. Shobukhova landed of the chi town nationality back in 2009, 2010 not to mention 2011. your sweetheart 2011 earning season out of 2 tons, 18 a matter of minutes, 20 moment might be fourth fast of all time, beneath three by using Paula Radcliffe attached to england. Reuters aug 5, 2012 (creates suggests of) to Justin Palmer central london, aug 5 (Reuters) Tiki Gelana, Revelling around the torrential downpours your condensed the uk, overcame a mid competition winter to get to be the second Ethiopian great women to woo Olympic race gold rings on friday. Gritting this lady jaws since putting fingers, of the 24 <a href=http://www.bestdatingreviews.org/datingsites/CharmDate>CharmDate</a> years old touched incorrect Kenyan Priscah Jepfor you too get a victory saturated a competition approximately single a liverpool programme in numerous taking legendary points of interest, not to mention Buckingham structure and the houses connected with Parliament. Xem trả lời
 • em muốn hỏi từ giờ đến hết năm, em còn xui xẻo bao nhiêu lần nữa? Xem trả lời
 • Em xin nhờ các chuyên gia tư vấn giúp với ạ. Chồng em sinh ngày 25/09/1988 âm lịch còn em sinh ngày 28/09/1987 âm lịch. hiện nhà em đang kinh doanh cửa hàng đồ điện gia dụng và thiết bị điện nước, trước đây gđ em có thỉnh 1 bộ bàn thờ thần tài về để thờ cúng nhưng bây giờ bộ bàn thờ đã cũ và em xem kiến thức phong thủy thì thấy bộ đồ thờ và hướng đặt bàn thờ chưa được hợp phong thủy. Vậy nay em muốn thỉnh 1 bộ đồ thờ mới thay thế bộ đồ thờ cũ và chuyển sang hướng khác. Em muốn nhờ các chuyên gia tư vấn giúp em xem thủ tục thay bàn thờ như thế nào và nên chọn ngày nào trong tháng 12 này để tiến hành thay ban thờ thần tài cho hợp với tuổi của vợ chồng em ạ? Em xin chân thành cảm ơn! Xem trả lời
 • Xem trong tương lai mình có giỏi hay không Xem trả lời
 • Xem tương lai gia đình và sự nghiệp Xem trả lời
 • xem ngày đẹp để mua xe ô tô năm2018 Xem trả lời
 • xem giùm con tương lai nghề nghiệp gia đình con sinh ngày 15/6/1999 âl Xem trả lời
 • ngay 3/12/2017 này khai trương cửa hàng có được không ạ Xem trả lời
 • Xem ngay tot Xem trả lời
 • Con sinh ngay 10/11/1995 năm ất Hợi con muốn xem ngày khai trương tốt trong tháng này. Thầy xem dùm con Xem trả lời
 • Hello. http://jakshgy773733.us Xem trả lời
 • con chào Thầy! xin thầy cho con hỏi: bố con sinh năm 1937.mất ngày 15/12/2009 aal.con muốn sang cát bố mộ cho Bố vào tháng 11 Âl( nhà con ko có con trai.mẹ con tuổi hợi,chị đầu con tuổi tuất).xin Thầy cho con biết sang cát bố ngày nào tốt ạ. con xin cảm ơn Thầy! Xem trả lời
 • Từ nay đến trước tết âm có những ngày nào tốt để: 1. Sửa nhà 2. Dọn nhà vào ở Xem trả lời
 • van mang tuoi Tuat nu nhu the nao theo so dien thoai 0988559177 Xem trả lời
 • Ngày nào hợp với tuổi mình ngày nào tốt và ngày nào xấu Xem trả lời
 • xem số đt 01682726475 Xem trả lời
 • tôi sinh năm 1991 tức năm tân mùi, xem ngày đính hôn vào ngày 26/12/2017 tức ngày 9/11/2017 âm lịch thì rất tốt nhưng sao người xem ngày lại nói chú rể không được nhập tế ? giải thích giúp tôi ạ, nếu vẫn nhập tế thì có được không ? chân thành cảm ơn ! Xem trả lời
 • Tôi muốn chọn phương đào giếng, đã nhắm tới phương Quý (Gia đạo giàu có, phát tài - Theo Lê Hoa) nhưng phương này lại nằm trong cung (phương) Khảm (gia chủ thường xuyên bị trộm cướp bệnh tật - Theo Lê Hoa). Vậy tôi có nên chọn phương Quý hay không? Xem trả lời
 • Chào thầy. Con sinh 15/03/1988(al). Con muốn kinh doanh shop online xin thầy xem giúp con, con nên khai trương ngày tháng nào và cần người khai trương tuổii gì thì tốt ạ. Cảm ơn thầy Xem trả lời
 • Tôi muốn chọn phương đào giếng, đã nhắm tới phương Quý (Gia đạo giàu có, phát tài - Theo Lê Hoa) nhưng phương này lại nằm trong cung (phương) Khảm (gia chủ thường xuyên bị trộm cướp bệnh tật - Theo Lê Hoa). Vậy tôi có nên chọn phương Quý hay không? Xem trả lời
 • Cho em hỏi em là nữ sinh năm 94. Người yeu em sinh năm 97 bọn em định làm đám cưới vào năm 2018 mo di xem boi ông thầy bói bảo là tuoi em bị tam tai ,phải làm đám cưới giả cúng bái thì ms có thể cưới dc .còn k là phải sang năm 2019 bon e ms lay nhau dc . Xem trả lời
 • Em sinh năm 22/8/1989(DL) còn vợ em 02/10/1993(DL). Em chọn được ngày cưới là ngày 26/11/2017( dương lịch). CÒn ngày ăn hỏi e định làm liên vào ngày 25/11/2017. Ad cho em hỏi là ngày ăn hỏi như thế có hợp ko và ngày cưới có hợp ko ạ. Em xin cảm ơn ! Xem trả lời
 • Chau sinh ngay 10/06/1996 âm lịch bạn trai sinh 06/07/1990 âm lịch dự định ngày 23/11/2018(17/10/2018 AL) tổ chức đám cuoi ;cho cháu hỏi ngày đó có hợp với tuổi của chúng cháu không ạ Xem trả lời
 • Tôi sinh ngày 03/11/1970 dương lịch năm nay tôi định bốc mộ cho mẹ tôi mất ngày 06/08/2014 âm lịch. Dự định làm vào ngày 11/11/2017 âm lịch có được không? Xem trả lời
 • Chào mọi người ..Mình tên là Huyền sinh năm 1971 tuổi Hợi cho mình hỏi ngày 30/9/2017 có hợp để mình mua đất k ạ,thời gian thích hợp để mua là mấy giờ ạ Xem trả lời
 • tôi sinh năm 1986 mua xe biển số 60F2_63391. Nhờ AD tư vấn biển số này có hợp với tôi không và ý nghĩa của nó là gì Xem trả lời
 • làm ơn cho hỏi một trường hợp. Gia đình 4 người : bố, mẹ, 2 anh em trai. Người anh lập gia đình và mời thầy về treo một tấm tranh hình một vị quan gì đó ở phía trong của tầng trệt, dán 1 tấm ảnh hình núi sông trước cửa, 1 tấm tương tự ở chính diện cầu thang. Khi được hỏi thì trả lời đây là để cho gia đình (vợ, chồng, con) của người anh có một cuộc sống khá hơn. Với trường hợp này thì tài lộc, may mắn, sức khỏe có phải sé đi hết vào gia đình của người anh ??? Xem trả lời
 • em sinh năm 1974 ngày mai 6 tháng 8 âm lich mua xe ô tô co tốt không ạ Xem trả lời
 • Chồng con sinh 1973, con sinh 1977, muốn hỏi thầy về nhà mới ngày tháng nào đẹp từ nay đến cuối năm 2017 Xem trả lời
 • toi sinh nam 1988. muon xay nha thang 10 am lich nay. toi nen muon nguoi dung ten xay nha tuoi gi?, ngay nao tot de dong tho?, gac dòn dông, và đỗ mái.huong nha. xin cam on Xem trả lời
 • E sinh 18/04/1986 dương lịch âm lịch là 10/03 cho em hỏi tháng 8 âm lịch này mọi chuyện gia đạo công việc tình cảm của e như thế nào ak e cảm ơn Xem trả lời
 • Dạ cho e hỏi, e sinh năm 1987 nên định mua xe sh mode màu xanh dương có hợp ko, mua vào ngày nao trong tháng 10 dương là hợp nhất vậy, e cảm ơn Xem trả lời
 • Xin nhờ Thầy xem giúp: Tôi sinh 1973, vợ sinh 1977 thì về nhà mới tháng nào, ngày nào đẹp ạ Xem trả lời
 • ck em sinh lịch dương 27/01/1989.âm là 20/12/1988, em định 6/08 âm này về nhà mới có được khôn ạ Xem trả lời
 • sinh ngay 15/06/1990 toi mua xe vào ngay nao trong thang 8 âm lich là tot Xem trả lời
 • Cho em hỏi là 2 vợ chồng em cùng sinh năm 1991,dự định tổ chức cưới vào ngày 3/12/2017(16/10/2017 âm lịch) có phải là ngày đẹp để tổ chức không ạ Xem trả lời
 • mình sinh năm 1984 vợ 1992 năm nay có ý định làm nhà có được không nếu được thì làm nhà hướng nào tốt nhất< thời gian làm tháng nào là tốt nhất từ tháng 9 đến tháng 12, Xem trả lời
 • Xin chào AD. AD cho mình hỏi tí ạ. Mình sinh ngày 09/12/1992, mình muốn mua xe trong tháng 09/2017 thì mình nên mua màu gì ạ. và mua vào ngày nào thì hợp ạ? Xem trả lời
 • Tôi nữ tuổi nhâm tuât muốn mua xe máy lđlđ nên chọn màu xe nào Xem trả lời
 • Xin chào, em sinh tháng 9/1987 âm lịch. E chuẩn bị khai trương quán ăn Việt và cafe tại nước ngoài. Em định khai trương ngày 30/9 hoặc 1/10 dương lịch. Xin cho hỏi ngày nào tốt hơn cho tuổi của em hoặc có ngày nào khác gần thời điểm đó mà tốt nhất cho em không ạ? E xin cảm ơn! Xem trả lời
 • Thưa thầy, thầy cho em hỏi: Em sinh ngày 4.6.1992 Trong tháng 8 em muốn lắp xe thì không biết lắp ngày nào đẹp tốt lành ạ? và em nên lắp xe màu gì ạ? Em xin cám ơn Thầy! Xem trả lời
 • thưa thầy cho e hỏi về phong thủy : vợ chồng e cùng tuổi quý sửu sin năm 1973. con gái đầu sinh 2004 và con tria út sinh 2008 . hiện tại e đang ở nhà chánh Bắc.và cũng có lô đất hướng Đông Nam ( nhưng lô đất nàm Nam nhiều hơn Đông tức là ghé Đông chỉ có 3 độ ) như vậy thưa thầy e có nên làm nhà ở suốt đời hướn nào là tốt nhất cho e va gđ ạ . xin cảm ơn thầy ,chuc thày sức khỏe. Xem trả lời
 • Em sinh ngày 25 tháng 3 năm 2000. Cô xem giúp em việc học hành của em có thuận lợi ko và sự nghiệp tương lai của em có tốt ko ạ Xem trả lời
 • E sinh nam 88 ck e sinh nam 90 vậy huong nhà nao la hợp e tính chuyển nha vao sang tháng. Vay ngay nao la hợp? Xem trả lời
 • Em sinh năm 1994, bạn trai em sinh 29-1-1995 nhưng lịch âm là 29-12-1994. Vậy bạn trai em là tuổi Hợi hay tuổi Tuất ạ? Xem trả lời
 • Cho em hỏi em tuổi giáp tý, sinh ngày 17/tháng giêng em muốn hỏi ngày nào khai trương tốt trong tháng 7/2017 âm lịch này để mua bán đất. Xin trân trọng cảm ơn! Xem trả lời
 • Cho minh hỏi. Trong tháng này..ngày nao hơp để xuống móng động thổ xây nhà..và tuôi nao hop để đưng tên xây nha. Nử mạng tuôi thin sinh năm 1964 có dc k ạ Xem trả lời
 • Em sinh năm 1991 vợ sinh 1993, 2 vợ chồng em vừa mở cửa hàng buôn bán có mặt trước hướng tây mặt sau hướng đông, em tìm hiểu thì hướng tây hợp với vợ em còn em thì không hợp, em xin hỏi phải làm gì để hóa giải và làm ăn tốt. Em còn đặt bàn thờ ồn địa quay hướng bắc vậy có hợp lý không, trước cửa đối diện quán em cũng mới mở 1 cửa hàng nhìn thẳng vào cửa hàng em, họ cho bàn thờ ông địa nhìn thẳng vào cửa hàng em có ảnh hưởng gì không? Em xin cảm ơn! Xem trả lời
 • Tôi tên nguyễn văn nhân, sinh ngày 16/7/1970 (dương lịch), tôi lên đây muốn hỏi ad về vấn đề dời nơi đặt bàn thờ thổ địa thần tài, tôi nên chọn hướng nào, lễ cúng gồm những gì và nên chọn ngày nào để di dời. Mong câu trả lời từ ad. Cảm ơn nhiều. Xem trả lời
 • cho em hỏi em sinh ngày 15/09/aal ( 29/10/1993 ) nên làm công việc gì ổn định và nhà cửa thế nào ? Xem trả lời
 • Anh/chị làm ơn cho em hỏi: em sinh năm 1988 và vợ em sinh năm 1991 thì nên mua nhà hướng nào ạ? Em cảm ơn rất nhiều ạ! Xem trả lời
 • Dạ. Xin hỏi thầy. Chồng tôi sinh 28.10.1983 âl. Vợ chồng tôi có ý định động thổ làm nhà vào ngày 10.8.2017 âm lịch. Có được không ạ. Ngoài ra có tháng nào hợp với chồng tôi để động thổ không thưa thầy Xem trả lời
 • Cháu sinh 11/6/1988 dương lịch bạn gái sinh 25/7/1990 dương lịch nhờ add xem giùm cháu ngày nào cưới hỏi đẹp.cháu và gđ muốn cưới trong dịp cuối năm 2017 hoặc đầu năm 2018 Xem trả lời
 • Tôi làm nhà nhờ bố đứng tên, nay bố về quê rồi, bây giờ gác đòn dông, tôi tự gác được không Xem trả lời
 • Em tên là Nguyễn Huy Hoàng, em sinh vào 19h15 (GMT+7) ngày 20/3/2004 mà em biết tiết xuân phân xảy ra vào 13h49 (GMT+7) ngày 20/3/2004. Vậy cho em hỏi em sinh thuộc cung hoàng đạo nào? Xem trả lời
 • E sinh ngày 28/12/1989 âm lich.vợ e sinh ngay 13/4/1993 âm lịch. e muuón chọn ngày cưới hỏi trong tháng 10 âm lịch năm 2017. Xem trả lời
 • Anh giúp Tôi ngay được ko ạ vì việc đang gấp. Ngày sinh của Tôi 8/4/1971 dương lịch Xem trả lời
 • Chào Anh! Tôi sinh ngày 8/4/1971 Tôi muốn treo biển Công ty của tôi Vậy Anh giúp tôi chọn ngày, giờ hợp được ko Anh? Hướng Bắc hoặc đông bắc có được ko Anh? Xin cảm ơn Anh! Xem trả lời
 • Con xin thầy gởi email cho con lantran9786@gmail.com . Con sinh ngày 16/04/1990 thì mở cửa hàng hợp hướng nào và quầy tiếp tân nên đặt ở đâu trong tiệm và màu sơn của tiệm là gì? Con xin thầy tư vấn cho con. Chồng con sinh ngày 14/06/1969 âl ạh. Con xin thầy trả lời con ạh Xem trả lời
 • tôi sinh năm 1986 vợ tô sinh năm 1990. tôi muốn chuyển cửa hàng vào tháng 7 âm này có được không. nếu được xin cho biết ngày nào tốt Xem trả lời
 • Chào anh. Em sinh ngày 13/04/1998 dương a.Hiện em muốn mua xe và dắt xe về nhà. Cho em hỏi là trong tháng 8 dương này ngày nào tốt ạ. Em xin cảm ơn. Xem trả lời
 • Cho cháu hỏi cháu sinh vào ngày 21 tháng 2 năm 1995 thì đường lương duyên như thế nào ạ.có được suôn sẻ ko.xin cảm ơn Xem trả lời
 • em sinh năm 1992, chồng em sinh năm 1991, ngày 16/08/2017 vợ chồng em định động thổ xây nhà.vậy cho em được hỏi thì ngày đó có tốt không và ai là người cúng lễ động thổ ạ. em xin cảm ơn. Xem trả lời
 • EM sinh 06/4/1987, năm nay em định chuyển chỗ làm, mà tự nhiên có nhiều điều làm mình khó khăn trong việc chuyển chỗ làm, em muốn hỏi liệu em có chuyển được chỗ làm trong năm nay không ạ? Xem trả lời
 • Em sinh 17/3/quý dậu (tháng nhuần). còn bạn nam 04/12/mậu thìn. 2 đứa lấy nhau thì có được không ạ?? và nếu được thì nên tổ chức lễ cưới vào thời gian nào thì tốt nhất a. cảm ơn hội. Xem trả lời
 • xin chao huyen hoc ,xin cho minh hoi 1 so van de duoc khong ah Xem trả lời
 • Xem van han Xem trả lời
 • Chồng em sinh ngày 8/11/1971(âm lịch). Anh xem giúp em ngày 6/8/2017(âm lịch) đổ mái tầng 1 có được ko ạ ? Xem trả lời
 • Con Lê thị thanh Con là nữ sinh ngày 6/9/1993 ( âm lịch ) con đứng tên của hàng con muốn khai trương quán vào cuối tháng 8 hay đầu thắng 9 dương lịch này có được ko a. Cho con ? Trong cuối tháng 8 và hoặc đầu tháng 9 có ngày nào tốt ko a Em cảm ơn on Xem trả lời
 • Em sinh ngày 01/10/1985 âm lịch, em muốn nhờ chọn giúp cho e 1 ngày mua xe trong tháng này ( càng sớm càng tốt) . Em xin cảm ơn. Xem trả lời
 • Dạ em sinh ngày 2/12/1997 vào giờ thân ad xem giúp em về nha ^^ em cám ơn ad nhiều Xem trả lời
 • thay cho con hỏi,con sinh ngày 03/01/1978 nhằm ngày 24/11/1977 sinh vào lúc khoảng hơn 10h trưa thấy a trong đời còn tình duyên sao lận đận quá mãi đến giờ vẫn chưa cưới được vợ Xem trả lời
 • Xem tử vi tuổi 1972 năm 2017 Xem trả lời
 • tôi sinh 04/04/1978 muốn đi học nghề kim hoàn thì xuất hành vào giờ , ngày , tháng nào trong năm 2017 là tốt ạ ! xin chân thành cảm ơn @ Xem trả lời
 • Xin cho cháu hỏi nhâm thân 1992 và nữ canh ngọ 1990 có kết hôn được không ạ? Xin cám ơn Thầy Xem trả lời
 • Em sinh ngày 10/11/1993 âm lịch , muốn mua xe trong tháng 8/2017 . ad xem hộ em trong tháng ngày có ngày nào tốt để mua xe không ạ và em nên mua màu nào hợp ạ Xem trả lời
 • tôi muôn läy xe vào ngày 01/08/2017 tôi sinh 08/10/1969 có duoc không Xem trả lời
 • tôi sinh ngày 18/6/1986 muốn mua xe trong tháng 8/2017 ngày nào tốt Xem trả lời
 • Em trai tôi sinh ngày 6/5/1982 mất ngày 25/6/2017 âm lịch. Chờ tôi hỏi mọi chuyện có tốt lành không Xem trả lời
 • Cháu sinh 16/6/2004 7h sáng con thứ ba trong gia đình. Mong thầy giúp con xem vận mệnh có tốt không ạ.Đường đời và sự việc. Xem trả lời
 • Tôi sinh năm 1953 là con trưởng trong gia đình. Năm nay tôi muốn xây dựng khu lăng mộ cho gia đình và dự định chuyển 1 ngôi mộ cháu sinh năm 1978 mất năm 1991 vào trong khu vực lăng xây. xin chuyên gia tư vấn năm nay (2017) tôi có xây mộ được không và có chuyển mộ cho cháu được không. Xem trả lời
 • chồng cháu sinh năm 1990, cháu sinh năm 1996, hai vợ chồng cháu xung khắc. Cháu mua chuông gió để đặt trong nhà nhưng chưa biết tro chỗ nào cho hợp lí. Mong bác tư vấn giúp cháu ạ Cháu cảm ơn ạ. Xem trả lời
 • mình giới tính nam sinh vào lúc 17g35 phút ngày 6/9/1972 (29/7/1972 âm lịch. Hiện xài 4 số 0978280101, 0938145481, 0936895649, 0926112861 cho hỏi thăm 4 số này phong thủy hợp không. Cám ơn Xem trả lời
 • toi sn 1981 chua vk toi muin hoi tuoi cua toi thi hop vii nhung tuoi nao va nam nao thang nao toi cuoi vk thi dep,,nhung con so nao hop voi tuoi cua toi dem lai may man cho toi Xem trả lời
 • tôi là nam sinh năm 1964 mua xe mau do, so may man bien so xe la so may Xem trả lời
 • Em sinh 22/8/1995 âm lịch.bạn trai e sinh 17/12/1992 âm lịc.e muốn tổ chức cưới hỏi trong năm nay thì ngày giờ nào đẹp ạ Xem trả lời
 • XIn cho hỏi: Tuổi Tý, xin ngày cải táng và làm mộ ông bà ! Xem trả lời
 • tôi sinh năm 1989, tôi muốn đổi sang dùng chiếc ví da mới thì ngày nào tốt? Xem trả lời
 • Toi Sinh ngay 18/10/1962 nam nay toi dinh dau tu vao dat dai nha cua co dc kh ? Xem trả lời
 • cho em hỏi em xin ngày 30/01/1990 (DL) năm canh ngọ (Nam). Em muốn mua xe vào tháng 8/2017 nhờ giúp dùm em là ngày nào tốt để mua xe đc không ạ.. và chon màu nào tốt ạ...e cảm ơn ạ Xem trả lời
 • sinh năm 1976 mua xe ngày nào trong tháng 7 là hợp nhất Xem trả lời
 • toi sinh 11- 5 - 1960 thi khoi cong xay nha vao ngay thang nao thi tot Xem trả lời
 • toi sinh 11 - 5 - 1960 lam nha vao ngay thang nao trong nam la tot Xem trả lời
 • Me toi sinh 1942 co can nha muon ban de gan con cai nhung kho ban qua. Nha 40m, huong Tay, nhung rat mat vi truoc nha co nha cao tang che nang. Xin phep muon hoi y kien cua anh ah Cam on anh Xem trả lời
 • Em sinh ngày 28/01/1989. Em muốn xem ngày khai trương cửa hàng bán trà sữa trong tháng 07/2017 này. Xin chuyên gia xem giúp e với ạ. Em cám ơn Xem trả lời
 • e sinh ngay 18/4/1982(dl).e moi mua nha nhung van phai sua nen moi don ve o.xin thay xem giup e xem ngay nao trong thang 7/2017 nay tot de lop mai ton va ngay nao tot de pha tuong de sua ben trong nha(tinh tu ngay 15/7 ).mong thay tra loi e som nhat.em xin chan thanh cam on Xem trả lời
 • Tôi muốn khai quang điểm nhãn cho Cóc Thiềm thừ vào lúc 3 đến 5 giờ sáng ngày 19 tháng 7 năm 2017 co tốt không Xem trả lời
 • mình sinh ngày 16 thangs3 năm 1986. biển số xe hợp với tuổi của mình là số bao nhiêu ạ Xem trả lời
 • Thầy cho em hỏi, em tính khai trương làm chả thì ngày nào trong tháng 6 là tốt vậy thầy. Em sinh 26/5/1966, người mở hàng tuổi nào thì hợp với tuổi em vậy thưa thầy Xem trả lời
 • Nhờ giúp e chọn ngày động thổ với ạ, chủ nhà sinh 30/7/1987 am lịch. E xin cảm ơn! Xem trả lời
 • e sinh 24/3/1986(âm lịch),e muon mo cua hang trong thang 7,8 nay thi ngay nao tot hop voi tuoi cua e ?tuoi e lam an buon ban co hop k thay?e xin cam on Xem trả lời
 • Mình là phụ nữ. Mình sinh năm 1969 ( Kỷ Dậu) mình muốn hỏi là ngày nào tốt để mình làm chuồng bò Xem trả lời
 • Em chào Thầy ! Thầy cho em hỏi chủ nhà sinh năm 1958 là đàn Ông ( Mậu Tuất )muốn thay toàn bộ của cái của căn nhà ,Thấy xem năm nay cò thay được không ?còn 06 tháng thì tháng nào thay được ? và thay vào ngày nào ,tháng nào là tốt nhất ?em cảm ơn Thấy Xem trả lời
 • Tôi sinh ngày 22/12/1987 (DL), ông xã: 5/7/1983, con trai 29/01/2016 Tôi muốn sinh bé thứ 2 vào năm 2018 hoặc 2019 có tốt không ạ. Xin cảm ơn Xem trả lời
 • Chao ngai Toi sinh ngay 23/06/1964 muon dong tho xay nha trong thang 7 nam 2017 , vay xin hoi ngay nao va gio nao la tot cho viec dong tho xay nha, xin quy ngai xem gium cam on nhieu Xem trả lời
 • Chao ngai Toi sinh ngay 23/06/1964 muon dong tho xay nha trong thang 7 nam 2017 , vay xin hoi ngay nao va gio nao la tot cho viec dong tho xay nha, xin quy ngai xem gium cam on nhieu Xem trả lời
 • con trai tôi năm nay 25 tuổi làm nhà hôm tháng 2 nhưng vì bà biết ngày 11 tháng 5 âm có tốt cho việc dọn về nhà mới khôngnội mất nên đã chuyển về nhà mới ở hôm 11 tháng 5 âm vậy chuyên gia phong thủy cho Xem trả lời
 • Mình tuổi ngọ 1978, Vợ tuổi tuất 1982 dự kiến ngày 09-07-2017 nhằm ngày 16-06-2017 âm lịch thay giường ngủ có ảnh hưởng gì cho gia đình không? Xem trả lời
 • em sinh - 29/7/1991 vợ em - 23/3/1991, thầy xem dùm 2 đứa lấy nhau có tốt về gia đạo công danh, làm ăn ko. và trong năm 2017 này thì nên cưới vào tháng nào, ngày nào, em vừa dạm ngõ hôm mùng 4 tháng 6 âm vừa rồi xong. em thấy bảo 2 đứa cung ly - càn tuyệt mệnh, cho sợ lắm, mà chúng em iu nhau dữ lắm , thầy xem giúp em với, em ở hà nội, còn cô dâu ở tận nghệ an...Cảm ơn thầy. Xem trả lời
 • Tôi sinh ngày 30/03/1965 dương lịch, tôi không biết giờ sinh. Nhà tôi ở hiện nay là hướng Bắc Đông Bắc vì hướng đất như vậy. Cho tôi hỏi phong thủy như thế tốt xấu và nếu không tốt thì tôi nên làm gì để hóa giải? Xin cảm ôn! Xem trả lời
 • Mình tuổi thìn 1988 chồng tuổi thân 1980 minh fmuoosn xem ngày cúng đất đai, ông bà. đi làm thường xuyên nên muốn chọn ngày vào cuois tuần có thể tư vấn cho mình ngày nào trong tháng 6 có thể cúng dc k ah Xem trả lời
 • Mình sinh 10/1992 ( dương lịch). Mình định mua xe trong tháng 7/2017 (dương lịch). Cho mình hỏi ngày nào tốt để mua xe vậy? Xem trả lời
 • Xin chào, tôi sinh năm 1958 , tôi muốn dọn bỏ bếp củ làm sơn tường và mua bếp mới, tôi muốn làm làm trên 21/9 /2017 trở đi, và anh chị chọn ngày ngày tốt cho tôi, cám ơn nhiều . Xem trả lời
 • Tôi sinh 11/5/1976.năm nay có làm nhà được không.nếu không thì mượn tưởi 1981 có được không.Đất nhà Tôi hướng Tây Nam. Xem trả lời
 • Em tên: Nguyễn Việt Đức Giới tính: Nam NĂm sinh: Khoản 8h30-9h sáng, 16/02/1989 (Kỷ Tỵ) Năm vừa rồi gặp sao La Hầu chiếu mạng em làm ăn nợ nần chồng chất Vậy cho xin hỏi khoản đầu tháng 10 âm lịch tôi có gắn mở cửa hàng kinh doanh được không? Xin giành ít thời gian quý báo của Bạn (ADIN) trả lời. Tôi chan thành cảm ơn ạ Xem trả lời
 • Tôi sinh 17/08/1987 dương lịch ,vợ tôi sinh 17/03/1994 dương lịch. Mình xin hỏi vợ chồng mình mua đất hướng nào là tốt, xây nhà theo hướng nào là tốt? Xin cảm ơn rất nhiều! Xem trả lời
 • Tôi lấy vợ sinh năm 1984 và tôi sinh năm 1982 có hợp không Xem trả lời
 • E muốn hỏi là e muốn mua xe máy trong tháng 7 dương lịch thì ngày nào tốt ạ. Em sinh ngày 06/07/95 ạ. Em cảm ơn ạ Xem trả lời
 • năm nay mua đất đai hoặc mô xương có tốt không Xem trả lời
 • Tôi sinh 17/11/1984 dương lịch, tôi muốn nhờ trang web xem giùm tôi trong mấy ngày đầu tháng 7 này có ngày nào tốt để tôi nhập trạch về nhà mới không?. Xin cảm ơn. Xem trả lời
 • Sinh 25-9-1984 làm nhà tháng nào năm 2017 la đẹp Xem trả lời
 • chồng em sinh năm 1985, em sinh năm 1986, sang năm em muốn động thổ xây nhà vào ngày 04/3/2018 âm lịch, anh xem giúp em ngày này có được không ạ?em cảm ơn anh nhiều, cho em hỏi em nếu sang năm em xây nhà tuổi 34 không phạm 3 yếu tố: kim lâu, hoàng ốc, tam tai nhưng lại phạm trạch tử vậy có ảnh hưởng gì không ạ? Xem trả lời
 • E sinh ngày 22/02/1987 lúc 2h đêm . 0986369656 và 0986512369 . Cho e hỏi số nào hợp với e ạ ! Xem trả lời
 • Em sinh 15/12/1991 cho em hỏi em mua xe trong tháng 8 âm lịch xem mua ngày , giờ nào thì tốt Xem trả lời
 • Em sinh 15/12/1991 cho em hỏi em mua xe trong tháng 8 âm lịch xem mua ngày , giờ nào thì tốt Xem trả lời
 • 2 vợ chồng em đều sinh năm 1988, muốn nhận nuôi chó trong tháng 7 thì ngày nào - giờ nào tốt ạ ? Xin cảm ơn Xem trả lời
 • Xin hỏi bố tôi sinh năm 1961 trong tháng 6 âm lịch ngày nào cất nóc thì tốt? Xem trả lời
 • em sinh năm 1987 chồng em 1989 nay em định xây thêm cái sân trước nhà và cái mái che, không làm cổng , xin huyên học cho em ngày tốt để xay ạ em camsown Xem trả lời
 • Chào thầy. Bố tôi tuổi sửu 57 tuổi mất lúc 1h 21 phút ngày 3 tháng 5 âm lịch năm 2017. Xin hỏi bố tôi mất như thế có phạm trùng tang không a. Và nếu trùng tang thì cách hóa giải thế nào Gia đình định làm lễ 49 ngày chô bố tôi vào ngày 19 tháng 6 âm lịch hoặc 21 tháng 6 âm lịch. Xin hỏi ngày nào tốt hơn a Xem trả lời
 • chồng Bính Ngọ vợ giáp dần cúng vườn mới mua ngày nào thì đẹp Xem trả lời
 • chong binh ngo vo giap dan cung vuon moi gio nao thi dep Xem trả lời
 • Em sinh năm 18-10-1987 tinh duyen công việc của em như thế nao Xem trả lời
 • Tôi sinh năm 1983 thì nên chọn ngày, giờ nào trong tháng 6 âm để nhập trạch được ah Xem trả lời
 • Chào thầy. Tôi sinh năm 1978 là nữ.Tôi mượn tuổi em trai sinh năm 1983 để làm nhà được không. Định đào móng ngày 11 tháng 6 hoặc 21 tháng 8 âm năm 2017 có được không mong thầy chỉ giúp. cảm ơn thầy ạ. Xem trả lời
 • Ad ơi, ad xem giúp mình sđt 0869207923 có thể làm ăn kinh doanh đc k ạ, mình sinh ngày 24/12/1994 ạ, mong ad xem giúp ạ, xin cảm ơn. Xem trả lời
 • Chào thầy: Tôi sinh năm 1978 là nữ. tôi mượn tuổi em trai sinh năm 1983 để làm nhà có được không. định động thổ ngày 11 tháng 6 âm lịch hoặc 21 tháng tám có được không mong thầy tư vấn giúp. Cảm ơn thầy nhiều. Xem trả lời
 • em sinh ngày 23 / 11/ 1990 hôm nay là ngày xung khắc thi lên làm gì cho hết ạ Xem trả lời
 • Tôi muốn lấp mương nước sau nhà đâm thẳng vào cửa sau. Nhà ở vườn bỏ ko 8 năm nay ,đã xây hoàn thiện phần thô trước mặt là cửa vào vườn sau lưng là 1 mương nước đâm thẳng vào nhà, xây năm 33t Xem trả lời
 • Em sinh ngày 7/12/1997 dạo này em đi xin việc làm thêm mấy lần mà người ta không có gọi lại đi làm. Nên ad cho em hỏi em nên đi xin việc ngày nào trong thì tốt ạ ? Em cảm ơn. Xem trả lời
 • Tôi là con trưởng trong gia đình sinh năm 1953. Năm nay tôi muốn xây lăng mộ cho gia đình và chuyển phần mộ vào lăng. Tôi đi xem thày 1 số thày nói không xây được năm nay, 1 số thày nói là làm được không vấn đề gì. Tôi xin tư vấn năm nay tôi có xây lăng mộ và chuyển mộ phần vào lăng được không, nếu làm được thì lên làm vào ngày tháng nào. Xin cảm ơn Xem trả lời
 • Bạn tư vấn giúp tôi: Chúng tôi muốn về nhà mới khoảng cuối tháng 6 hoặc nửa đầu tháng 7 /2017, ngày nào đẹp nhất ạ ?Chồng tôi tuổi Nhâm Thìn (1952), tôi tuổi Canh Tý (1960),Chúng tôi xin cảm ơn. Xem trả lời
 • minh sinh 02 tháng 10 năm 1981 , minh muôn lam nhà trong tháng 6 năm 2017 này có được không ạ, nếu làm được nên chọn ngày nào thì phù hợp nhất . mong các các bác tư vấn hộ Xem trả lời
 • ông 65 tuổi chết ngày 12/(dương lịch) an táng 4h chiều ngày 13/6( dương lịch) ngày đó có nên hay không tốt hay xấu..? mong được trả lời sớm xin chân thành cảm ơn..!!! Xem trả lời
 • moi mua dat, chi lam chuong ga khong xay nha co cung dong tho khong Xem trả lời
 • Em sinh năm 1977 chồng em sinh năm 1974. Em động thổ xây hồ bơi vào ngày 29/06/2016 được không? nếu không được thì nho tuổi gì đứng tên đong tho được Xem trả lời
 • Tôi muốn xây phòng trọ trong tháng 6 dương lịch. Tôi chọn ngày 29/06/2017 có được kg? Chồng tôi Canh Tý 1960, tôi Đinh Mùi 1967. Xem trả lời
 • Tôi muốn xây phòng trọ trong tháng 6 dương lịch này. Tôi chọn ngày 29/06/2017 có được không? Chồng tôi tuổi Canh Tý 1960, tôi Đinh Mùi 1967 Xem trả lời
 • Nhờ trang xem tử vi cho tôi với ạ. Năm sinh ngày 30/8/1987 ÂL. Sinh vào lúc 11h-13h. Xin cảm ơn trang ạ Xem trả lời
 • Sinh 16/7/2001. Chọn ngày nào 23/6/2017, 24/6/2017 hay 25/6/2017 là ngày tốt nhứt để tham dự phỏng vấn xin học bổng du học Mỹ Xem trả lời
 • em xinh 18-12-1978 duong lich em muon xem ke duong tu ban ghe sao cho hop tuoi va chong cay canh gi hop cho tuoi minh va kinh doanh buon ban gi cho hop va thu duoc nhieu loi nhuan Xem trả lời
 • ngày tốt trong tháng 6/2017 để lơp nhà Xem trả lời
 • Em xin kính Chào.! Cho Em hỏi tí ạ. Em muốn mua 1 cái sim đuôi 3979 tặng cho Mẹ Em làm việc buôn bán mà Em xem hoài không biết số nào hợp. Xin Anh tư vấn giúp Em với ạ. Em cảm ơn. Mẹ Em xin ngày 22/08/1964 Xem trả lời
 • chinh mình hỏi tháng 6 âm này ngày cưới nào đep mình tuổi thìn 1988 còn vợ tuổi thân 1992 nhờ ad giup Xem trả lời
 • Tôi sinh ngày 21-11-2972 giờ sinh 1-3 giờ sáng con số nào hợp với tôi Xem trả lời
 • Chào ad, Mình tên Nguyễn Văn May (nam), sinh ngày 23 tháng 10 năm 1979 (lịch âm là vào ngày 4/9/1979 gì đó). Mình đang sinh sống tại Nhật. Mình đã đặt mua xe Nissan Serena G 8 chỗ màu trắng. Mình nên chọn số xe nào cho phù hợp với tuổi? (bên Nhật có thể chọn số chỉ mất thêm khoảng 50USD thôi). Ngoài ra, bên bán hẹn đến lấy xe ngày 15 tháng 6 này. Ngày đó có tốt để đi lấy xe không? Trân trọng cảm ơn! Nguyễn Văn May Xem trả lời
 • Cho em hỏi anh chị. Em sn 1985 giờ sinh a lich 26/6/1985 em sinh giờ tuất từ (19h_21h) .vua qua em học hottoc em học được 10thang em mở tiếp hottoc mà ít khách anh chị. Giờ đầu tháng 5 am lich em hỏi anh chị coi em tháng mấy được khách ha anh chi.em có vợ ở rẻ xã nhà anh chị. Em mong anh chị xem tuoi em nhan anh chị .em xin cam ơn anh chị nhan. Xem trả lời
 • Cho con biết ngày về nhà mới tháng 06 Dương lich-2017. Con sinh năm 1981.Nữ mạng.Con xin chân thành cảm ơn !.. Xem trả lời
 • Tôi Sinh 1981 . Cho tôi xin ngày tốt trong tháng 06 DL này để về nhà mới. Xin chân thành cảm ơn...!. Xem trả lời
 • cho tôi xin hỏi là tôi muốn mua xe trong tháng 6 này ngày nào là tốt nhất ạ tôi sing năm 1990 xin cam on id Xem trả lời
 • Nam sinh năm 1983, động thổ xây nhà vào ngày 09/06/2017 (âm lịch) hay ngày 10/06/2017. Giờ động thổ và vị trí động thổ nên như thế nào Xem trả lời
 • Vợ chồng tôi sinh năm 1971, xin hỏi những ngày, tháng nào năm 2017 làm thủ tục dọn vào nhà mới là tốt nhất? Xem trả lời
 • chọn ngày tốt thang 6 xây nha, cho người sinh năm 1977 Xem trả lời
 • Tôi sinh năm 1981, nam giới, làm nhà hướng ĐÔng Nam, Xin Thầy giúp cho đặt bếp hướng nào cho tốt. Mong được sự giúp đỡ của Thầy Cảm ơn thầy thật nhiều Xem trả lời
 • Cho con hỏi ngày cưới là tháng 8 ngày 11 năm 2018 duơng lịch có tốt cho tuổi 1992 là con gái còn con trai sanh năm 1986 . Dạ ngày này có hợp cho 2 tuổi này kg? Xem trả lời
 • Chào anh chị. Em sinh ngày 4/3/1983(âm lịch) trong tháng 5 âm lịch ngày nào đỗ mái thì tốt ạ. Xem trả lời
 • Tôi sinh ngày 25/3/1977 dương lịch ,mấy thầy coi giúp tôi là tôi muốn dọn nhà mà không biết ngày nào , giờ nào tốt trong tháng 5 này , mong mấy thầy giúp tôi, xin cảm ơn ạ. Xem trả lời
 • mình sinh 9/10/1984. năm nay 34 tuổi. không biết năm nay là năm gì mà từ đầu năm đến giờ mình làm việc gì cũng không được. toàn mang tiền nhà đi làm mã chẳng được một cái gì toàn bị âm. lắm lúc nảm không thể chịu nổi. vì công việc không theo như ý mình. Xem trả lời
 • Tôi tuổi mùi sinh nam 1991 và chồng tôi tuổi tỵ sinh năm 1989. Hai vợ chồng muốn mướn nhà thì ngày nào về o là tốt nhất ạ Xem trả lời
 • Thây oi cho con hoi, con sinh 24/11/1987 am lich vo con sinh 29/10/1991 am lich, thay cho con hoi vo chong con ve nha moi trong thang 6 duong lich nam 2017 nai la ngay nao tot thay nhi vo chong con cam on thay nhieu ah Xem trả lời
 • Chồng em sinh ngày 05/4/1984 định lợp nhà đặt đòn dong trong tháng 5 âm lịch này thì ngày mấy là tốt nên đặt đòn dong mấy giờ Xem trả lời
 • E sinh nga 11/06/1982, e du dinh mua xe oto trong thang 6/2017, xin cho mot ngay tot Xem trả lời
 • Thầy cho hỏi. Tôi sinh năm canh tý. Trong tháng 5 này ngày nào tốt để lợp nhà, gắn cửa? Xem trả lời
 • em sinh nam 1981 nu tan dau muốn hoi em di lam nen chọn ngay nao trong thang 6/2017 la tot ,em xin cam on Xem trả lời
 • Tôi sinh ngaỳ 05/01/1983(dương lịch). Tôi định động thổ để xây nhà ngày 14/5/2017. Nhờ thầy coi giúp tôi xem có tốt đẹp không? Cảm ơn Thầy nhiều. Xem trả lời
 • Tôi sinh 16 giờ 30 ngày 27/4/1978 thì cong danh sự nghiệp thế nào ai? Xem trả lời
 • Tử vi trọn đời 2017 Xem trả lời
 • chào thầy. vợ em sinh vào t5/1973. và có dự định tổ chức đưa cán bộ đi du lich vào thời gian khoảng từ 19 đến 30/6 tây . vậy xin thầy cho em biết là khoảng thời gian đó ngày nào xuất hành tốt ah. xin cảm ơn thầy Xem trả lời
 • chào thầy sinh 16 tháng 4 năm 1994 âm là 6 tháng 3 năm 1994 thì dùng số điện thoại nào hợp với năm sinh ạ? Xem trả lời
 • Nhờ thầy tư vấn giúp: Tôi dùng phòng bếp cũ để cải tạo mở rộng thành phòng ngủ có ảnh hưởng gì đến phong thủy? Trân trọng cảm ơn thầy! Xem trả lời
 • Kính chào thầy. Kính nhờ Thầy tư vấn giúp em chồng tuổi quý hợi 1983, vợ giáp tý 1984 thì ngày nào đẹp trong tháng 6 dương lịch năm 2017 để dọn về nhà mới ạ. Em cảm ơn thầy nhiều! Xem trả lời
 • xem ngày khai móng Xem trả lời
 • em sinh ngày 1-2-1996(âm lịch),em muốn mua xe máy vào tháng 4 âm lịch, có thể cho em biết ngày nào tốt để mua xe , xin cảm ơn Xem trả lời
 • Em sinh vào lúc 7 giở kém 15 phút ngày 24/10/1995(Am lịch) nên mua xe vào ngày nào trong tháng 8 (dương lịch) là ngày tốt và mua màu đỏ đô có hợp không a? Em xin cảm ơn ạ! Xem trả lời
 • Xin cho hỏi tuổi Canh Tý 1960 năm nay 2017 xây nhà, chọn ngày thượng lương là ngày 29/04 tức ngày 4/5 âm lich, chọn người nhập tài vào ngày này là nên chọn những người tuổi nào thì nhập tài ngày thượng lương là tốt ạ. Tôi xin cảm ơn ạ! Xem trả lời
 • Xin hoi. Em ten la phuc. Sn 6/4/1985dl. Emuon mua xe tai 500kg vao thang nam dl nay nhung ko biet chon ngay nao. Xin tunvan giup e .xin cam on Xem trả lời
 • Con sinh vào ngày 10/5 âm lịch vào khoảng 4 đến 5 giờ sáng , ngày dương là 14/6/1997 con muốn hỏi xem tháng âm nào đẹp để cho con đi thi lấy bằng để xin việc và ngày nào đẹp để con đi thi . Con cảm ơn ạ Xem trả lời
 • Xem ngay cuoi vao thang5 Xem trả lời
 • chồng toi sinh 1964 đổ trần vào ngày nào trong tháng 5 là tốt nhất Xem trả lời
 • chông 1981 vo 1983 nhà huong đông băc vậy đặt hướng bếp và ban thơ huơng nào Xem trả lời
 • Toi sinh 2/10/1977 la Nu, gio sanh 2h sang. Vui long chon cho toi so dien thoai hap voi tuoi Xem trả lời
 • Thầy cho con hỏi chút. Con sinh ngày 09/01/1982 DL tức 15/12/1981 âm lịch tháng 5/2017 DL có nhập trạch được không ạ. Con cảm ơn! Xem trả lời
 • Thưa thầy, nhà em dự kiến nhập trạch trong tháng 6 ( Dương lịch). Hiện nay đang mượn tuổi bố chồng em để xây nhà, bố chồng sinh ngày 13/05/1951, chồng em sinh 13/02/1980, em sinh 28/05/1982. Thầy có thể vui lòng cho em biết những ngày tốt có thể nhập trạch trong tháng 6 hoặc tháng 7 (DL) được không ạ? Nếu trong tháng 6 càng tốt ạ. Xem trả lời
 • Tôi sinh ngày 12/07/1987, tôi muốn đặt bàn thờ và sửa chữa trang trí nhà cửa vào ngày 28/04/2017 thì có tốt ko ạ, còn ko thì ngày tháng nào mới tốt. Xin cảm ơn ạ Xem trả lời
 • Tôi sinh ngày 16/7/1982 tức ngày 26/5/1982 âm lịch. Tôi muốn đặt bếp ngày nào trong tháng 4/2017 là ngày tốt Xem trả lời
 • Nguyên đức toàn Mình sinh ngày 3/2 duong nịch âm nich ngày 2/1 /1987 mình muốn mua xe vào tháng 5 dương nịch và tháng 4 âm nịch thì vào nhũng ngày nào mong đươc tư vấn Xem trả lời
 • Em muốn tư vấn xin số điện thoại mới cho nữ sinh ngày 5/111993 lúc 2h5 Xem trả lời
 • Giữa tây và nam tôi đặt na bàn chỉ 220 độ. Vậy đó là độ tây hay độ nam? Xin trả lời giúp tôi. Xin cảm ơn. Xem trả lời
 • tôi sinh ngày 16/6/1981 em muốn về sg chyen sang buôn bán vậy có được anh ak nếu được thì tháng mấy thì đi được nhờ admin tư vấn dùm nhé cảm ơn rất nhều Xem trả lời
 • Em sinh năm Đinh Tỵ 1977. Em muốn đi du lịch nước ngoài trong tháng 6. Nhưng có trang bói nói năm nay tuôi em đi xa không thành. Em không biết thế nào . Nhờ Admin tư vấn dùm em. Em cảm ơn Xem trả lời
 • Cho em hỏi em sinh ngày 3/2/1987 âm lịch. Em muốn chuyển đến nhà mới trong tháng 5/2017 dương lịch thì ngày nào hợp với tuổi của em ạ. Em xin cảm ơn ạ. Xem trả lời
 • Thưa chuyên gia, Xin chuyên gia tư vấn giúp tôi: Tôi là nữ sinh 28/8/1971 (DL) con trai tôi sinh 27/9/1993. nay tôi muốn làm nhà trên mảnh đất hướng Đông. Vậy xin hỏi: - Hướng đất đó có phù hợp với mẹ con tôi không? - Tuổi nào động thổ được ạ? Nếu mượn thì mượn tuổi nào a? - Động thổ trong tháng 6 DL có được không? Ngày nào là tốt nhất ạ? Mong chuyên gia giúp cho. Tôi xin cảm ơn Xem trả lời
 • E sn 1/6/1997 đag có dự địnnh mua xe trog tháng 5 này. Add xem giúp e ngày nào e mua đc xe ạ ? Mệnh của e có hợp với màu vàng sữa hay màu vàg nâu k ạ ??? E xin cam ơn Xem trả lời
 • Chào thầy , xin hỏi thầy tuổi tôi sinh năm 1970 năm nay muốn sửa nhà có được ko ? Nếu phải mượn tuổi thầy xem giúp cho mượn tuổi nào hợp và có thể động thổ vào ngày nào trong tháng này . Xin cám ơn thầy Xem trả lời
 • nguyen hoang phuong 20/08/1972 tháng 4 âm lịch, ngay nen gap cua cai la nao Xem trả lời
 • Chào ad, mình sinh ngày 02/06/1988 đường lịch vào 15giờ 50. Ad có thể xem lá số tử vi cho mình được không ạ. Xem trả lời
 • Hôm nay mùng 5/5 dương e xin hoi e 25/5/93 mua đổi xe mới ngày này đk ko ạ hay hôm nào trong tháng này. Mai hay gj.e là nam Xem trả lời
 • màu xe hop voi tuoi sinh 1992 Xem trả lời
 • Toi sinh Nam 19750 lợp mái ngày 12.13 Tháng 4am hai ngày do ngày nao tốt hơn Xem trả lời
 • số dt của tôi là 0903973445, ngày sinh 18/8/1964 giờ sinh khoảng 8g sáng. Theo bảng phân tích kết quả là không tốt. Vậy tôi phải chọn sim dt có số như thế nào ạ? Xem trả lời
 • bạn trai em sinh năm 1986 em 1995 bon em định to chức đám cuoi vào tháng 5 âm năm 2017 thì cho em hoi tháng 5 am có ngày nào tot ạ Xem trả lời
 • toi sinh ngay 14/10/1969 muốn trả lời khách hàng là mình đồng ý bán hàng cho họ với giá mà họ đã trả.Ngày nào tốt? Xem trả lời
 • Tôi sinh năm 1964 cuối năm tôi định về nhà mới. Tôi Nên về tháng nào và vào ngày nào là tốt. Xin cảm ơn Xem trả lời
 • nhờ thầy xem giúp con: nam và nữ đều sinh ngày 15/6/1991 dương lịch nên tổ chức cưới ngày nào trong tháng 5 âm lịch là tốt nhất Xem trả lời
 • Cho tôi hỏi ngày 29/04 (tức là ngày 04/04 AL) đổ trần nhà cho tuổi 1950 có hợp không? Xem trả lời
 • Chào bạn mình sinh năm 1960 năm nay 58 tuổi và muốn xây nhà nhưng đi xem thì ko hợp tuổi và có mượn tuổi của người khác sinh năm 71 .tôi muốn hỏi là tuổi của tôi có hợp với nhau không và nên động thổ đặ móng vào ngày nào giờ nào là đẹp xin cảm ơn Xem trả lời
 • Nhà mình tính xây nhà trong năm nay, em gái sn 1984 đứng tuổi xây, kính nhờ quý vị tư vấn ngày động thổ trong vòng tháng 5 này, xin cảm ơn! Xem trả lời
 • chào thầy xin cho tôi hỏi tôi tuổi ất mảo năm nay vận số của tôi có tốt ko tôi làm nghề buôn bán mà ế ẩm quá.tôi sinh ngày 08/07/1975(al).tuổi tôi có thích hợp bôn bán ko nếu ko thì tôi chọn nghề gì moi thích hợp.từ năm nào trờ lên thời vận tôi mới tốt mấy năm nay tôi luôn gặp vận xui có cách nào hóa giải vận xui ko.xin cám ơn. Xem trả lời
 • Chồng em sinh năm (15_8âm ) 1989 Tháng tư âm có ngày nào đẹp để nhập trạch k ag Xem trả lời
 • cho em hoi em sinh ngay 17/7/1979 am lich nho anh xem giup! Xem trả lời
 • Xin chào,em là Thuý,em trai em là nguyễn chí trung,sinh ngày 23/8/1991(al) đang kinh doanh một quán nét nhưng chúng em đổi địa điểm,địa điểm mới đẹp để kinh doanh nhưng có vài vấn đề ko tốt khác,em muốn xem ngày tốt để sửa chữa và ngày khai trương,nhờ anh(chị) giúp đỡ ạ.em xin cảm ơn Xem trả lời
 • cho tôi hỏi tôi sinh ngày 12.03.1990 số dt 0967281728 có hợp với tôi không Xem trả lời
 • chào ad. cho mình hỏi ck mình sinh ngày 12.3.1990 xàii số dt 0967281782 và mình sinh ngày 10.9.1991. xài số dt 0969411557 có hợp ko ad. Xem trả lời
 • Tôi sinh năm 1964 xin hỏi ngày nào tốt cho để tôi xây chuồng trâu, xin cảm ơn. Xem trả lời
 • nhà cháu cấp 4. hàng xóm có đặt đường ống trên mái nhà cháu để dẫn nước từ phía sau xả ra phía trước. cháu muốn chuyên gia giải đáp xem như vậy có phạm đến phong thủy không? cảm ơn các chuyên gia. Xem trả lời
 • Con gái tôi sinh ngày 1/8/20042004 nay muốn biết tương lai,số phận cháu về sau như thế nào... Xem trả lời
 • hướng xây nhà và hướng ngồi làm việc tốt? Xem trả lời
 • lam sao de tre no doi cho me Xem trả lời
 • Nam xung, nữ hợp hiểu thế nào Xem trả lời
 • Tôi là nữ năm nay tuổi của tôi đứng ra mua nhà có được không Xem trả lời
 • Năm nay tuổi tôi mua nhà có được không? Xem trả lời
 • cho ngay muu xe Xem trả lời
 • sinh 1958 mạng nam năm 2017 làm ăn tốt xấu Xem trả lời
 • Em sinh 4g45 ngày 4tháng 7 âm lịch năm Nhâm Thân. Em muốn hỏi vận mệnh năm nay thế nào ak Xem trả lời
 • Em sinh 23h45 ngày 4 tháng 7 âm lịch năm Nhâm Thân. Trang cho e hỏi về vận số em có được không!? Xem trả lời
 • E sinh năm 1983 mua xe ngày 19 tháng 3 năm 2017 âm lịch có đẹp ngày không ạ xe e mua màu bạc có hợp mệnh không ạ E xin cảm ơn và giờ nào lấy xe đẹp Xem trả lời
 • Bố em sinh năm 1968 (mậu thân).xin hỏi ngày 15/4/2017 lợp lại nhà có tốt k ạ??? Xem trả lời
 • em đang chuẩn bị khai trương shop thời trang.chủ nhật tuần này em không kịp khai trương.cho em hỏi chủ nhật tuần sau ngày 23/04 e có nên khai trương không ạ Xem trả lời
 • e sinh ngày 4 tháng 11 năm đinh mão, không nhớ giờ sinh, nhờ thầy cho em xem đường tình duyên của em thế nào?khi nào lập gia thất? công danh sự nghiệp như thế nào? Xem trả lời
 • Tôi sinh 1978, muốn làm nhà trong khoảng tháng 3, 4,5, 6 âm lịch nhưng không biết nên chon ngày nào. Huyenhoc.vn có thể giúp tôi không? Dự định hướng nhà là 287 độ. Xin chân thành cảm ơn Huyenhoc.vn Xem trả lời
 • Chào Thầy. Xin xem giúp em ngày tháng chuyển vào nhà mới (dự kiến tháng 8 duong lich giao can ho Chung cu), em tuoi MAU nGỌ VÀ VỢ tuoi Binh Thin. CAM ON THAY Xem trả lời
 • Tôi sinh 11/1980 âm lịch. Vợ sinh 1/1982 âm lịch. Muốn mổ sinh con trai ngày 13/3/2017 âm lịch có tốt không? Xem trả lời
 • tuổi Tân Dậu (36 tuổi) đứng sửa chữa nhà vào ngày 22 tháng 3 năm Đinh Dậu có tốt không? Xem trả lời
 • Thưa thầy phong thủy, tôi muốn xem tuổi nam Quý Hợi 1983 trong tháng 3 âm lịch này có ngày nào tốt hợp tuổi để sửa nhà không ạ, xin thầy tư vấn giúp. Chân thành cảm ơn thầy! Xem trả lời
 • Tôi sinh vào 30/03/1968 muốn sửa lại phòng ở của tôi tập thể cơ quan vào ngày 07/04/2017 có được không Xem trả lời
 • tôi muốn hỏi ngày nào động thổ được trong tháng 3 âm lịch cho tuổi 76 Xem trả lời
 • tôi xem sim mình thì đc 8.5d nhưng xem 4 số đuôi thì ra số 71 (hung) vậy phải theo cái nào ? Xem trả lời
 • Tôi sinh năm 1986 bạn gái tôi sinh năm 1990, vậy sang năm 2018 chúng tôi cưới nhau có tốt không? Nếu được thì cưới vào tháng nào la tốt Xem trả lời
 • Tôi sinh ngay 14/8/1968 năm 2017 muốn lam nha, xin đươc tư vấn động thổ trong tháng nào là được và xin cụ thể ngày nào? Xem trả lời
 • lam on cho biet hoa giai van mang xau cua tuoi qui suu sanh ngay 8/3/1973 xin chi cach biet on rat nhieu Xem trả lời
 • tôi sinh năm 1957 đinh dậu tháng anyf tôi muối đập nhà, và xây nhà nên chọn ngày nào cho tốt . Xem trả lời
 • cho em hỏi em sinh ngày 26/2/1995 âm lịch,giờ sinh 21h01, nhờ ad tư vấn dùm em về đường sự nghiệp, tình yêu, hôn nhân. Mà em đang có người yêu sinh năm 1997 không biết chọn người ấy làm vợ được ko ak nhờ ad chỉ giúp Xem trả lời
 • Tôi sn 1966 cho tôi hỏi tôi ở nhà hướng nào thì đẹp, và hiện giờ tôi đang ở ngôi nhà hướng tây bắc nhưng vì nhà chật nên chỗ để bếp ga của nhà tôi có nằm đè nên cống thoát nước xin hỏi có cách nào hóa giải được không? Vì đất nhà không còn chỗ để xoay. Xin chân thành cảm ơn! Xem trả lời
 • Tôi năm nay 60 tuổi mậu tuất năm nay là năm tam tai , tôi muốn dựng một mái tôn trên sân thượng để che nắng và thay gạch trong nhà tắm . Xin hỏi có phạm vào kim lâu hoàng ốc không ? Xem trả lời
 • Chồng em tên: Nguyễn Hoàng Bằng - Tuổi Bính Thìn Còn em tuổi BÍnh Dần. Vợ chồng xem định mua lô đất 2 mặt hướng chính là Tây, hướng còn lại là hướng Bắc. Vậy có hợp với phong thủy không ạ? Xem trả lời
 • Tôi muốn sửa nhà trong năm 2017 có được không? Trong tháng nào thì được. Xem trả lời
 • Toi Tuoi tan dau sinh 1981 lam nha dat don moc vao thang 4 duong lich ngay nao thi tot Xem trả lời
 • Mình muốn xem quán ăn mình đang làm ko có thu nhập mình nên đổi nghề ko Xem trả lời
 • Hôm nay, gia đình tôi định thay bàn thờ mới(do bàn thờ trước đã cũ) có được không? Nếu được, thì thay vào giờ nào là tốt nhất? Tôi đang rất cần! Xin cảm ơn. Xem trả lời
 • xem cho em tình duyên,em sinh 17/06/1989 Xem trả lời
 • Kính thưa thầy con tuổi canh tuất nhà ở hướng Đông nam bếp thảng ra cửa chính (có quầy ba chắn giữa bếp với phòng khách có được không năm nay con có vận hạn gì cần tránh không thầy Xem trả lời
 • chào chuyên gia tư vấn. Tôi có dự định xây nhà cho mẹ tôi năm 2017. nhà đứng tên mẹ tôi, sinh ngày 07/08/1959 (kỷ hợi). vậy cho tôi hỏi năm nay thời điểm nào có thể thích hợp để xây nhà ạ. Tôi dự định xây tới gần tháng 10 xây. xin chuyên gia tư vấn cho tôi ý kiến ạ. cảm ơn Xem trả lời
 • Chào ad. Ad cho e hỏi vợ e sinh e bé tháng 4 âm. Vậy ad cho e hỏi tháng 4 ngày nào đẹp dc k ạ. Vợ chồng r đểu tuổi canh ngọ ạ. Cảm ơn ad nhiu Xem trả lời
 • Mình sinh ngày 24/8/1987 (Dương Lịch), giờ Tí, Nam mạng..Nhờ admin xem giúp về cung điền trạch, vợ con và vận hạn năm 2017 với ạ. Xin cảm ơn nhiều ạ Xem trả lời
 • Chào thầy! Thầy cho con hỏi con sinh 13-15h ngày 18/1/1989 (DL) con dùng số điện thoại 0968701117, 0966431117, 0989402079. thì số nào được ạ. con cảm ơn thầy. Xem trả lời
 • nhờ thầy xem giúp cho vấn đề này với. cậu em trai tôi sinh ngày 19/9/1987 đòi lấy vợ sinh ngày 08/1/1983. cả nhà cản không được, nhờ thầy xem giúp cho tuổi của hai đứa có được không như là SỨC KHỎE, CÔNG VIỆC, CON CÁI.NHỜ Thầy xem giùm hộ luôn nhé. Xem trả lời
 • Tôi sinh năm 1987, dự kiến tháng 5 hoặc tháng 6/2017 muốn mượn tuổi bính thân 1956 để động thổ làm nhà thì ngày nào đẹp? nếu ko có ngày đẹp trong 2 tháng đó thì tháng nào mới có ngày đẹp cho tuổi bính thân đc? tôi xin cảm ơn Xem trả lời
 • Sinh vào 21h ngày 23/7/1972. Tôi muốn xem lá số tử vi và phân tích lá số.xin huyenhoc.vn giúp đỡ Xem trả lời
 • Chồng em tuổi Giáp Thìn sinh ngày 3/8/1964 ,em tuổi Nhâm Tý sinh ngày 22/4/1972 .Cho em hỏi xây bếp vào ngày 4/4/2017 có tốt không ?Xin trân trong cảm ơn và chúc sức khỏe chuyên gia. Xem trả lời
 • E muốn sửa nhà bếp trong tháng 5 dương lịhc năm 2017 thì chọn ngày nào, e sinh 02/11/1974, em cảm ơn Xem trả lời
 • chồng sinh năm 1984,vợ sinh năm 1983 nhà hướng đông ghé nam thì bếp và bàn thờ quay hướng nào thì tốt ạ Xem trả lời
 • Em kính chào anh chị : em sinh 28/11/1989 - còn bạn nữ 02/3/1993 Chúng em muốn tổ chức cưới trong năm nay anh chị làm ơn xem dúp em trong năm nay bon em tổ chức đc tháng nào la đẹp...em cam ơn và hậu tạ Xem trả lời
 • Admin cho em hỏi em sinh ngày 29-3-1988 (dương lịch). Bạn gái em sinh năm 12-6-1993. Chúng em muốn kết hôn trong năm nay mong được tư vấn ngày tháng nào là tốt ạ? Mong nhận được tư vấn sớm ạ! Xem trả lời
 • tôi sinh ngày 16 tháng 5 năm 1988 dương lịch . tôi muốn hỏi ad tôi đang gặp trở ngại về công việc và tài chính cũng như vận hạn mông ad chỉ bải Xem trả lời
 • năm nay tôi 45 tuổi cho tôi hỏi ngày mùng 8 tháng 3 âm lịch có tốt cho việc đổ mái nhà không Xem trả lời
 • Cho tôi hỏi, tôi chuẩn bị xây nhà vào tháng 4 DL năm 2017, tôi sanh năm 1960 (nam) nhà tôi ở hướng chánh tây nhưng tôi thấy năm 2017 nhà hướng tây bị phạm thái tuế sát không nên xây dựng. Vậy có cách nào để hóa giải không? Xem trả lời
 • Chào Thầy, Em sinh ngày 1/10/1986 vào lúc 3h15' hay 2h35' trong khoảng 2 giờ trên. (giờ âm lịch) Em sinh vào giờ trên có phạm gì không ạ, mà sao đường tình duyên của em trắc trở, khó thành. Xin nhờ Thầy tư vấn cho em cách hóa giải sao cho tốt ạ. Xin cảm ơn Thầy thật nhiều! Xem trả lời
 • Tôi sinh năm 84, muốn làm nhà năm 2017. Có được tuổi làm k ah. Và hướng nào tốt. Và ngày nào động thổ hợp với tuổi ạ. Tôi xin cảm ơn Xem trả lời
 • Dạ nhờ thầy xem giúp con ạ. Con sinh vào giờ Dần ngày 1/3/1991 dương lịch ạ, bạn con sinh ngày 18/10/1989. Nhà trai dự tính đám hỏi ngày 20/5 AL, đám cưới ngày 21/5 Al. Thầy cho con hỏi ngày đó có đẹp không ạ? Và tháng 8, 9,10 âm có ngày nào đẹp để đám cưới không ạ? Con xin cám ơn ạ Xem trả lời
 • cho em hỏi ngày sinh của em là ngày 10\8\2005 cuộc dời của em tốt hay xấu Xem trả lời
 • Mình sinh 10/7/1984,có lần xem trên TV thấy chuyên gia phong thủy Quang Minh nói 1,2(mộc). 3,4(hỏa). 5,6(thổ). 7,8(kim). 9,10(thủy).và ta đang ở vận thứ 8 của hạ nguyên. Người mênh kim thì lấy số sinh cho mình là số 5,6(thổ) như vậy có đúng ko ad? vì vậy mình chọn mua số 0968583856.Từ khi dùng sim này mình hay gặp chuyện không may. 0968583856//0986857856//0965956856. Trong ba số trên mình có hợp số nào không và nếu hợp thì mình lên chọn số nào, mong Ad chỉ giúp mình với. Xem trả lời
 • toi sinh nam 1957 lam nha nam 2017 co duoc khong Xem trả lời
 • tôi sinh năm 1967, năm nay tôi muốn làm nhà, không biết có được không? Nếu không được thì mượn tuổi gì thì hợp?... xin chuyên gia giúp đỡ! Xem trả lời
 • tôi muốn hỏi trong tháng 2 này ngày nào đẹp cho động thổ xây nhà mới. Xem trả lời
 • Xin hỏi Quý bạn xem giúp Tôi sinh 22/9/1977 dương lịch có kinh doanh buôn bán được không. Buôn bán gì phù hợp với ngày sinh. Xem trả lời
 • chao thay em muon hoi chuyen nay ah Xem trả lời
 • Tôi sinh năm 1983, nhà tôi chủ đạo hướng tây vậy động thổ xây nhà vào ngày 19/2 âm lịch (tức ngày 16/3/2017) hay ngày 24/2 âm lịch (tức ngày 21/3/2017) thì tốt hơn? hai ngày này ngày nào có sao chiếu phù hợp với tuổi và hướng nhà của tôi hơn a? xin trả lời sớm được không ạ? Xem trả lời
 • E sinh năm 1993 thang ba này co ngay nao tốt để gác don tai va lớp máy nha xin tu van giúp e với a e cam on Xem trả lời
 • xin tư vấn dùm tôi sdt hợp với tôi sinh ngày 23/2/1988 dương lịch(7/1/1988)giới tính nam Xem trả lời
 • Em sinh ngày 21.10.1994 dương. 17/9/1994 âm lịch. Em định mua xe vào 16.03.2017 có phải ngày tốt nhất với tuổi của em không ạ. Cảm ơn admin. Xem trả lời
 • Em toi sinh nam 1981 de khoi dau cho mot viec lam an ky ket ngay hom nay co duoc k? Sin mot loi tham ja y kien . Xin chan thanh cam on Xem trả lời
 • Xin cho hỏi thêm: khi xây tam cấp thi nên xây mấy bậc, bậc cuối cùng là nền nhà phải không? Nên đóng cửa chính với kích thước bao nhiêu là tốt? Thứ 2: do điều kiện gd e không tổ chức thôi nôi cho con e sinh 19/2/2016AL đúng ngày được, z e có thể tổ chức vào ngày 22/2/2017AL được không? Nếu không tốt thì trong các ngày từ 19_21/2/2017 e có thể tổ chức ngày nào? Xin cảm ơn Xem trả lời
 • Xin cho hỏi, e sinh ngay 16/1/1988 DL, ck e sinh ngày 10/7/1988 AL. Con e sinh ngày 19/2/2016 AL. Trong năm 2017, ai có thể cất nhà, ngày giờ tôt để động thổ, gát dông, lợp mái, đóng cửa, đặt bếp? Thêm nữa là nên quay nhà về hướng nào, bếp đặt ở đâu? Nên sơn màu gì? Xem trả lời
 • Buon ban nen dat ban thu ngan o vi trí nào cho tốt Xem trả lời
 • em sinh vào 5h30ph sáng ạ! Xem trả lời
 • tối nay tôi muốn đặt cọc tiền mua nhà nhưng không đi vào ban ngày được vậy tôi muốn đặt buổi tối giờ nào thì được? Xem trả lời
 • Tuổi bính ngọ động thổ xậy nhà hưỡng nào thuận Xem trả lời
 • em xin hỏi là em sinh ngày 02/25/1987 và em dự định thay đổi công ty làm việc trong tháng này có được ko ạ ? Xem trả lời
 • Chào Thày, Tôi dự định đi du lịch cùng bạn bè về hướng Tây, vào ngày 18-03-2017 dương lịch, giờ xuất hành tùy vào Nhà xe quyết định. Vậy nhờ Thày xem vào ngáy ấy có nên đi không ạ? Xin cảm ơn Thày trước. Xem trả lời
 • Em có thể nhờ ad xem giúp tuổi em 1989 năm 2017 thế nào không ạ.về công việc,gia đạo và sức khoẻ ạ Xem trả lời
 • Tôi sinh năm 1973.năm nay tôi làm nhà. Chọn ngày động thô vào ngày bn thì đẹp Xem trả lời
 • Nam sn 1966( tuổi Ngọ). Nữ sinh năm 1975(Tuổi Ất Mão). Chúng tôi đều kết hôn lần hai. hai tuổi này kết hôn với nhau có hợp không.Xin cảm ơn! Xem trả lời
 • Xin hỏi thầy, tháng âm lịch 2017, bố chồng con sinh năm 1960 có thể tiến hành động thô ngày nào thì tốt? Xin trân thành cam on! Xem trả lời
 • Tôi làm nhà mà muốn gác đón tay ngày 7 tha g 3 tốt hay 8 tháng 3 vì tôi tuổi joi chồng tuổi ty Xem trả lời
 • Cin hoi thay tuong lai von the nao co nhieu tien khong co giau co khong xin can on Xem trả lời
 • Chào thầy. Con sinh ngày 25/11/1986 âm lịch. Bạn gái sinh ngày 22/12/1988 âm lịch. Chúng con dự định cưới ngày 23,24 tháng 9 năm 2017 (âm lịch) có phải ngày tốt không ạ. Và bạn con sinh năm 88 có phải phạm kim lâu thê không ạ. Nếu không được ngày thì trong tháng này có ngày nào tốt k ạ. Con xin cám ơn Xem trả lời
 • phong thuy tan ti can lam gi Xem trả lời
 • Tôi sinh năm 1978 làm nhà ngày 19 tháng 2 âm lịch có được không? Xem trả lời
 • Em Nữ sinh 4/5/1992 bạn trai em 1991. 2đứa đang coi ngày cưới nhà bạn trai coi ngày 8/8 và ngày 12/8 âm lich và cưới không được thắp nhang đèn,nhà em đi coi thì thầy bảo ngày 8 đẹp còn ngày 12 rất xấu,thắp nhang đèn được Em đang phân vân, có thể tư vấn giúp em được không ạ Nếu ngày 29/8 và ngày 3/9 có đẹp ko ạ có thể tư vấn giúp em không.em cảm ơn nhiều Xem trả lời
 • chồng em sinh năm 1987 muốn đào giếng trong tháng 3/2017 cho em hỏi là ngày nào tốt Xem trả lời
 • Em sinh năm 20/3/1990 âm lịch,bạn em sinh năm 23/8/1986 âm lịch thì cưới ngày mấy,tháng mấy tốt trong năm 2017.Xin tư vấn giúp mình.Chân thành cảm ơn! Xem trả lời
 • Chào thầy,em sinh ngày 05/11/1986(dương lịch) nam,vào lúc 19h15,muốn được thầy cho biết năm nay công việc làm ăn và gia đình em có sự kiện mới gì không.cám ơn Xem trả lời
 • xem dùm tuổi qúy hợi (1983), trong năm nay mua xe vào ngày nào tốt. cảm ơn. Xem trả lời
 • Xin chào thầy, cho con hỏi: hai vợ chồng con đều sinh năm 1969, năm nay muốn làm nhà bếp, vậy con làm có được không vì năm nay là năm tuổi của hai vợ chồng,vả lại nếu làm được là làm vào tháng nào tốt nhất ? Con xin chào thầy,con cảm ơn thầy nhiều. Xem trả lời
 • Xin chào Thầy ạ. Thầy cho con hỏi bố còn sinh năm 1964 dự định vào tháng 2/2017 (âm lịch) làm nhà ở vậy có nên không ạ? Khi làm nhà cần kiêng gì và cần cúng kiến như thế nào ạ? Và cho con xin phép hỏi với tuổi của bố con thì năm nay (2017) nên làm nhà vào ngày nào là tốt nhất ạ? Con mong nhận được câu trả lời sớm từ thầy ạ. Con cảm ơn câu trả lời của thầy! Xem trả lời
 • Em sinh ngày 13/07/1999 thì ngày 25/02/2017 đi mua xe máy có được k ạ? Xem trả lời
 • cháo ad, cho tôi hỏi về phong thủy tôi nên đặt gì ở bàn làm việc để công việc được thăng tiến, tài lộc.chẳng hạn như chậu cá vàng, hay chậu cây thủy sinh, cây kim tiền, phát tài.... Xem trả lời
 • Tôi sinh 12/11/1966 Giờ 21:55 Xem trả lời
 • Chào các bạn, Mình gửi thư này mong được sự chia sẽ của các bạn. Xin hỏi mình sinh năm 1977 muốn kê giường thì nên chọn tháng ngày giờ nào cho hợp tuổi, Cảm ơn, Xem trả lời
 • Xin hỏi Hội ngày 26/2/2017,9/3/2017 có nên động thổ lam nhà không tôi tuoi nhâm tý Xem trả lời
 • Toi sinh 16/3/1985 hiện tôi dang làm cơ quan nhà nước dược 9 năm bây giờ tôi muốn sinh nghỉ việc Và tìm công việc khác, không biết có thuận lợi không Xem trả lời
 • Tôi không phải spa Xem trả lời
 • Toi sinh vào 8h sáng ngày 25/03/1973 ( âm lịch) Vậy cho xin hỏi năm 2017 nay lam an thế nào của từng tháng Vợ toi sinh 1976 Xem trả lời
 • xin hỏi thầy ,con sinh vào giờ dần ngày 14/7/1992 âm lịch số con có công danh và có có thể làm công chức không ạ ?còn chân thành cám ơn ạ! Xem trả lời
 • Xin hỏi thầy: tôi sinh năm tháng 11 năm 1960, dự kiến tháng 3 âm lịch khởi công làm khu mộ cho gia đình thì nên làm ngày nào ạ?, cách đặt mộ(người chết nằm quay đầu) về hướng nào cho tốt ạ? nhà để thờ quay mặt (hướng cửa) về hướng nào ?. xin thầy tư vấn giúp, cảm ơn thầy rất nhiều. Xem trả lời
 • e là nữ. sinh 30-8-1992 e muốn đi thẩm mỹ nâng ngực trong thág 3-2017 tư vấn giúp e ngày nào tốt ạ ? e muốn sửa từ 1-15 thág 3 thì ngày nào tốt ạ ? e cám ơn Xem trả lời
 • Tôi sinh năm 1983 (nam) tôi có thể xem ngày nào tốt nhất cho việc mua xe máy cho mình, màu nào là hợp với tôi nhất. Tôi xin chân thành cảm ơn Xem trả lời
 • Tôi là nam năm sinh âm lịch là 1987, năm 2017 có xây nhà được không? Nếu không mượn tuổi thì mượn được tuổi nào ạ? Xem trả lời
 • vo chong toi nam nay deu 40 tuoi toi muon lam nha vao thang 2 am lich xin hoi dong tho ngay nao la dep nhat Xem trả lời
 • Hi Huyenhoc.vn! Tôi sinh ngày 16/09/1987(dương lịch) và có dự tính xây nhà vào ngày 3/4/2017. Cho tôi hỏi có đẹp ko? Nếu ngày 3 tháng 4 ko đẹp thì ngày nào đầu tháng 4 là đẹp. Xin cảm ơn! Xem trả lời
 • Em sinh năm 1995 còn bạn trai sinh 1985 (âm lịch)_1986(dường lịch. Cho em hỏi là nếu cưới năm 2017 thì cưới vào tháng nào thì tốt ạ Xem trả lời
 • Em là Phạm Văn Long sinh năm 1972 , em muốn động thổ làm nhà vào tháng 2 âm lịch 2017 thì ngày nào tốt, giờ nào tốt Xem trả lời
 • Vợ tuổi Quí Hợi(Nguyễn Thị Huyền Trân),Chồng Tân Hợi(Huỳnh Công Trí) muốn dọn về nhà mới vào tháng 2 ÂM Lịch,xin cho biết trong tháng 2 Âm Lịch thì ngày nào tốt nhất để dọn nhà Xem trả lời
 • Cậu em tuổi mậu thân 1968 định cất nhà năm nay, xem dùm em có được không Xem trả lời
 • Chồng 25/4/1990 âm lịch vợ 1/8/1989am lich . Thầy cho hỏi đám cưới vào ngày 23/4/2017 dương lịch được không. Nếu xấu làm thế nào để giải.cam ơn thầy Xem trả lời
 • Tư vấn hộ sức khỏe, công việc lam trong năm 2017 Xem trả lời
 • ngày cưới tốt vào tháng 3 dương lịch cho nam nữ cùng tuổi sn 1992,đã đi xem thầy 2 lần là ngày 24/2 âm lịch,và 8/2 âm lịch,thì đã chọn lần 2 đi xem là ngay 8/2 âm lịch,như vậy có chính xác kg?chủ rể là cháu đít tôn. Xem trả lời
 • Năm nay tôi hợp tác làm ăn với người sinh năm 1968 có hợp không? Xem trả lời
 • Tôi sinh tháng 7/1971 dự định động thổ làm nhà vào ngày 09/3/2017 có đẹp không Xem trả lời
 • mình sn 92 minh mua xe vào ngày 14/1 2017 âm lịch có bị làm sao k Xem trả lời
 • cho em hỏi chút ạ. Tuổi quí mão có làm nhà được năm 2017 này không ạ?. ngày 8/3 âm lịch có động thổ được không ạ. em xin cam ơn Xem trả lời
 • Xin nhờ chuyên gia giúp em, chồng em tuổi nhâm tuất sinh ngày 8/11/1982( âm lịch) nhà e hướng tuyệt mệnh. Phải treo gương bát quái, khi treo gương vào ngày mồng 1,hôm rằm, xin tư vấn giúp em ngày nào tốt, tháng 2 hay tháng 3 âm lịch, em xin cảm ơn. Xem trả lời
 • Chú rể sinh năm 1993, cô dâu sinh năm 1994 thì cưới vào tháng nào năm 2017 là tốt nhất? Xem trả lời
 • Tôi sinh 1987 Vk tôi sn 1993 lay nhau co sao ko ag Xem trả lời
 • Chào thầy, tôi sinh 30/10/1983 vợ sinh ngày 24/2/1984. Tôi dự định xây nhà vào tháng 2/2017 (âm lịch) thì nên động thổ vào ngày nào được ạ Xem trả lời
 • Em sinh ngày 03/04/1986 âm lịch tầm 11h trưa, chồng em sinh ngày 26/03/1984 dương lịch, cho em hỏi, năm 2017, em thay đổi công việc thì có tốt hơn không, sinh con năm nay thì có tốt không ạ. Xin vui lòng tư vấn giúp em, em xin cảm ơn! Xem trả lời
 • Cho e hỏi. Chồng e sinh 18/03/1989 và vợ sinh 14/11/1991 chuyển nhà vào t1 có dc k và ngay nao t01 tot. E cảm ơn Xem trả lời
 • Toi sinh ngay 25-10-1986,chong toi sinh ngay 15-12-1983.Trong thang 2 duong lich nay toi muon don ve o nha moi thi nen nhap trach vao ngay nao la tot?Toi da don do dac vao nha roi gio chon ngay de lam le va ra o lai thi co sao khong a? Xem trả lời
 • Cho con hỏi. Tháng 2/2017 này con làm nhà. Nhưng con sinh năm 1977 (Đinh Tỵ) thì không được tuổi. Vậy con lấy tuổi của Bố vợ làm nhà có được không? Con cảm ơn! Xem trả lời
 • mình sinh năm 1984 (giáp tý) ngày 13/2/2017 (Dương lịch) có sửa nhà được hay không vậy? Nếu làm được thì nên cống động thổ vào giờ nào là phù hợp? mong các ace tư vấn giúp mình với! cám ơn nhiều Xem trả lời
 • Tôi sinh ngày 26-08-1999 muốn mua xe máy trong tháng 3-2017 này có ngày nào tốt không bạn? Xem trả lời
 • Toi sinh 1978 muon lam nha vao ngay nao tot trong thang 10/2017 Xem trả lời
 • E SINH NGAY 9/2/1993 NGUOI YEU SINH NGAY 7/5/1993 AD CO THE XEM JUP E THAG 2 AM LICH CO NGAY NAO BON E CO THE LAM LE CUOI DC AK E CAM ON Xem trả lời
 • nam sinh: 25/07/1969 (12/6/Ky Dau) toi muon xem ngay gio dong the xay nha trong thang 2 hoac thang 3 nam 2017 Xem trả lời
 • tôi là nữ sinh năm 1976, 42 tuổi. tôi có thể động thổ làm nhà vào ngày 28/1 âm lịch không? Xem trả lời
 • Cho mìh hỏi. Ngày 1/6 yêu nhau thì có hợp với 16/6 không ạ Xem trả lời
 • Dạ con chào thầy con là nam sinh ngày 7 thang 4 năm 1968 con muốn xin thầy ngày giờ khai trương quán bia đẹp nhất vào giờ nào ngày nào ạ , trong độ tuổi Mậu thân của con nha thầy. Con xin cảm ơn Xem trả lời
 • Em sinh năm 94 giáp tuất mệnh hỏa thì nên chọn sim như thế nào cho tốt...xin cám ơn trước Xem trả lời
 • Toi ten võ thành nguyên sn 11/1966 toôi muôn di buôn baán xa ngay nào tot de t co the xuât hành dc v Xem trả lời
 • thầy cho con hỏi trong tháng 2,3 AL . ngày nào tốt để bốc mộ được ? con cần xem chi tiết luôn , thầy tư vấn giúp con với ạ . cám ơn thầy Xem trả lời
 • cháu sinh ngày 23/2/1991 âm lịch, sinh giờ mão. chồng cháu sinh ngày 23/12/1984 âm lịch. Dự định cưới ngày 10/2/2017 âm lịch hoặc 20/2/2017 âm lịch. rất mong nhận được sự góp ý chọn ngày cưới ạ. cháu cảm ơn Xem trả lời
 • tư vấn giúp, con sinh năm 1985 trong tháng 2 dương lịch ngày nào tốt để mua xe Xem trả lời
 • Cháu sinh ngày 25/1/1984 (23/12/Quý Hợi). Đất của cháu hướng Đông Nam, cho cháu xin ngày động thổ trong tháng 2 âm lịch với ạ! Cháu cảm ơn! Xem trả lời
 • Em 05.12.1984 duong lich,năm nay e muốn mở cửa hàng làm tóc thì thầy hãy xem giúp cho e mở vào tháng nào trong năm và ngày nào là đẹp nhất ah,và e hợp với hướng nhà nào ah,em cảm ơn thầy rất nhiều ah Xem trả lời
 • Tôi quất văn sơn sn 1964 tôi muốn mở lại cổng nhà tôi dự kiến ngày 21/1/2017 âm lịch nhờ thầy xem giúp tiến hành mở vào mấy giờ cho hợp . Tôi cảm ơn Xem trả lời
 • Chào ad. E sinh năm 1995, bạn trai e sinh năm 1984. E dự định năm nay làm đám cưới. Ad xem giúp e ngày 20/3 ÂL nhằm ngày 16/4 DL thì rước dâu có tốt không ạ? Nếu không thì trong năm Đinh Dậu ngày nào là ngày hợp tuổi cưới ạ? E cảm ơn ad! Xem trả lời
 • Ngoại em năm sinh năm 1937, nhà em muốn nhờ ngoạu đứng ra xây nhà đuoc không ạ. Nếu đựơc thì xây vào 19/1 âm lịch đuoc k ạ. Mong anh chị giúp em Xem trả lời
 • Tôi sinh năm 1984 tôi muốn xây nhà ngay 24/2 tức ngày 28/1 năm 2017 có được không Xem trả lời
 • Cho em hỏi tuổi nam sinh 19/07/1991, nữ sinh 20/11/1992 (âm lịch)thì cưới hỏi vào ngày tháng nào năm 2017 được tốt nhất, các anh chị cho em biết với? Xem trả lời
 • anh chị ơi, cho em hỏi tuổi giap tý xây nhà trong tháng giêng 2017 thì động thổ vào ngày nào là tốt ạ/ nhờ anh chị tư vấn giúp em Xem trả lời
 • nam sinh 5/9/1989 và nữ sinh 8/2/1993. (dương lịch): thầy cho em hỏi bạn gái em đang có bầu em dự định chọn ngày cưới là 19/3/2017 dương lịch cưới. thầy ơi cưới ngày đó có được không. mà nếu xấu có cách giải không thầy. em cảm ơn thầy Xem trả lời
 • Tôi sinh 20/2/1967 Đinh Mùi (Âm lịch), tôi muốn hỏi năm sau hoặc năm nào thì tuổi tôi làm nhà thuận lợi nhất, khời công vào ngày, tháng nào Xem trả lời
 • Chào thầy. Em sinh ngày vào 18h ngày 22/12/1990( âm lịch). Em muốn khai trương bán hàng trong tháng 2 này thì nên chọn ngày nào ạ? Xem trả lời
 • Tôi tuổi nhâm tý, Nữ, Tôi muốn thay bếp gas bằng bếp điện. Vui lòng cho hỏi ngày và giờ tốt để đặt bếp mới. Xin cám ơn. Thủy Xem trả lời
 • Thầy cho em hỏi em Sinh năm 1985, cô dâu sinh năm 1991 cưới ngày tháng nào là tốt ( Ưu tiên thứ 7, chủ nhật), em cảm ơn Xem trả lời
 • Con chào thầy. Con đang có việc rất cần hỏi về ngày đám hỏi và kết hôn. Con sinh ngày 24.02.1992 DL, Chồng con sinh ngày 18.12.1984 DL. Con dự kiến kết hôn vào tháng 2 AL.Con cũng đi xem nhiều nơi nhưng mỗi nơi một khác. Khi chọn ngày 25.02.2017 DL làm đám hỏi và 26.02.2017 DL rước dâu thì con có xem qua là 2 ngày này đều có sao xấu, không tốt cho việc kết hôn. Con nhờ thầy coi giúp con ngày, giờ tốt sớm nhất trong tháng 2 hoặc 3 AL, rơi vào ngày cuối tuần để con có thể tổ chức đám hỏi, rước đầu và tổ chức đám cưới. Bây giờ chưa định được ngày nên con chưa thể đặt nhà hàng, đặt nhẫn,in thiệp và chụp hình cưới Con mong hồi âm của thầy. Con trân trọng cám ơn. Xem trả lời
 • Con chào thầy. Con đang có việc rất cần hỏi về ngày đám hỏi và kết hôn. Con sinh ngày 24.02.1992 DL, Chồng con sinh ngày 18.12.1984 DL. Con dự kiến kết hôn vào tháng 2 AL.Con cũng đi xem nhiều nơi nhưng mỗi nơi một khác. Khi chọn ngày 25.02.2017 DL làm đám hỏi và 26.02.2017 DL rước dâu thì con có xem qua là 2 ngày này đều có sao xấu, không tốt cho việc kết hôn. Con nhờ thầy coi giúp con ngày, giờ tốt sớm nhất trong tháng 2 hoặc 3 AL, rơi vào ngày cuối tuần để con có thể tổ chức đám hỏi, rước đầu và tổ chức đám cưới. Bây giờ chưa định được ngày nên con chưa thể đặt nhà hàng, đặt nhẫn,in thiệp và chụp hình cưới Con mong hồi âm của thầy. Con trân trọng cám ơn. Xem trả lời
 • thay cho toi hoi toi dung sim so nhu nao thi hop voi tuoi toi vay? Xem trả lời
 • Chong e sinh 1988, em sinh1987 , nam nay e sinh con vao ngay 14/2/2017 duong lich co tot ko Xem trả lời
 • Tôi sinh 1984 muốn động thổ xây nhà mới ngày 24/2 tức ngày 28/1 năm 2017 được không Xem trả lời
 • Chồng em sinh năm 1978 Làm nha năm nay có được không? Nếu không được thì làm vào năm nào là tốt nhất a? Xem trả lời
 • Chồng tôi sinh năm 1963 thì làm nhà có được không và nên làm vào ngày tháng nào thì đẹp nhất ạ? Xem trả lời
 • Ban oi minh sinh 17.10.1991 minh đeo đa thách anh mau tím họp ko ban . Minh cau tinh duyen va tien tai duoc tot hon . Nen deo mau an ban Xem trả lời
 • E sinh ngay 17.10.1991 / sang nam em lay nguoi 2.06.1994 co họp ko nan??? Xem trả lời
 • Tôi sinh năm Tân Hợi 1971 muốn nhờ thầy tư vấn giùm trong tháng 2 dương này ngày nào có thể chuyển đồ vào nhà tôi mới thuê để ở, làm việc và làm xưởng sản xuất là tốt nhất? Cho tôi biết ngờ giờ tốt nhất trong thời gian gần nhất kể từ ngày hôm nay là 6/2/2017 tây nghen... Xin chân thành cảm ơn Xem trả lời
 • Chồng em sinh ngày 02.07.1986(âm lịch) thì nên mua xe ô tô vào năm nào. E sinh ngày 05.05(dư).1990 (âm lịch) sinh bé gái vào ngày 15.03.2014(âm lịch) bé có hợp bố mẹ không và cuộc sống như thế nào ạ. Năm 2017 e được dự sinh bé trai vào khoảng 30.5.2017 (dương lịch) nhưng e sinh mổ nên nhờ trang xem giúp e ngày tháng và giờ sinh cho bé. Đồng thời xem hộ e vận mệnh bé như thế nào và đặt tên bé là Nguyễn nhật nam hay nguyễn quang huy thì tốt ạ. E cảm ơn Xem trả lời
 • Cho e hoi tham sao em ko coi duoc cau tra loi em hoi thay vay ? Xem trả lời
 • Chồng cháu sinh 6/10/1983 âm lịch, dự định xây nhà năm 2017, cho cháu hỏi xây ngày tháng nào tốt Xem trả lời
 • Cháu sinh vao khoảng 6g sáng ngày 9/5/1985 âm lịch. chồng cháu sinh 13/3/1983 aal. con trai sinh ngày 21/6/2011 và con trai sinh 23/6/2014. cho cháu hỏi về công danh sự nghiệp và gia đình cháu nhu thế nào. cháu hơp với màu gi và kỵ màu gi năm 2017 này Xem trả lời
 • Tôi tuôi quý mão xin chuyên gia cho tôi hỏi ngày đông thổ tôt trong tháng 2 Al . Xin cám ơn Xem trả lời
 • Thầy xem giúp số điện thoại 0986 878 355 có hợp với con ko. Con sinh 20/12/1985 ( Dương lịch). Thời gian gần 19h (hoặc 19h). Mong Thầy xem giúp. Xem trả lời
 • Ad cho em hỏi Em sn 1989 kỷ tỵ, có dự định hùn hạp cùng làm ăn với bạn sn 1986 bính dần. Vậy có ổn ko ạ? Và cho em hỏi ngày nào hợp để khai trương ạ, và năm nay ai hợp hơn để đứng ra đại diện cúng khai trương và ký hợp đồng ạ E sinh ngay 10/8/1989 âm lịch, bạn em sinh ngày 9/7/1985 âm lịch Em cảm ơn Xem trả lời
 • Cho con hỏi là con sn 23.03.1994 con muốn hỏi là ngày 11.01.2017al con muon di lam ngay đầu khoi công công trình có phải là ngày tốt k ạ mà ngày nào tốt ngày nào xấu khi khởi công trong tháng 1al 2017 ạ Xem trả lời
 • Thầy con sn 10-10-1987 năm nay con động thổ xây nhà vào tháng nào tốt , con xây nhà hướng chánh Đông . Cảm ơn Thầy . Xem trả lời
 • Chồng sonh 30/11/1958 vợ 1/8/1959 , xin cho hỏi ai được tuổi làm nhà, nhà củ cấp 4 đã gia cố móng nay muốn lên 1 lầu , dự đinh xây ngày 1/3/2017 có tốt ko? Kính mong thầy hồi âm , dt 0983275454 , mail vannguyendalat@yahoo.com Xem trả lời
 • em sinh ngày 22 tháng 11 năm 1987 âm lịch em muốn chọn ngày khai trương mở quán kinh doanh trong cuối tháng 3 đầu tháng 4 dương lịch nên chọn ngày nào ạ?em xin cảm ơn Xem trả lời
 • Tôi sinh ngày 28/9/1987 (dương lich). Tôi muốn hỏi năm đinh dậu 2017 này tôi có thể xây nhà được không. Và nếu được thì ngày nào có thể động thổ được. Mong được quý thầy tư vấn giúp. Tôi xin chân thành cảm ơn. Xem trả lời
 • Tôi sinh năm 1988 chồng sinh 1986 có hợp không chúng tôi đả có 2 con trai sinh 2012 và 2014 nay do lý do mâu thuẫn nên ly thân xin hỏi nếu ly dị thì thủ tục thế nào? Xem trả lời
 • Tôi sinh ngày 24/8/1987 (Dương Lịch), giờ Tí, Nam mạng. Muốn hỏi về đường công danh, tiền bạc, hôn nhân. Rất mong nhận được sự giúp đỡ ạ! Xem trả lời
 • Chồng năm nay 52 tuổi có xây nhà được không? Xem trả lời
 • 0968203565 sdt này e xem ở 2 trang web đều nói là số được, khá, sao ở đây lại là xấu thế ạ Xem trả lời
 • tôi muốn đặt bàn thờ ong thần tài vậy chuyên gia cho tôi cách khai nhãn ong cóc ạ Xem trả lời
 • Tôi sinh ngày 8-9-1978 vợ tôi sinh ngày 7-11-1978 tôi muốn xây nhà năm 2017 có được không và thủ tục tiến hành như thế nào (ngày khởi công, ngày đổ mái ...) Xem trả lời
 • nữ tuổi mão 43 và nam tuổi ngọ 52 thì trong tháng 1 âm này có ngày nào xây hàng rào đổ nền tốt? Xem trả lời
 • Tôi sinh năm 1973 trong tháng 1 âm lịch năm 2017 ngày nào tôi về nhà mới được và tuổi tôi đặt ban thờ hướng nào thì hợp. Tôi xin chân thành cảm ơn Xem trả lời
 • Tôi sinh năm 1973 trong tháng 1 âm lịch năm 2017 ngày nào thì tôi về nhà mới được và tuổi tôi thì đặt hướng nào thì hợp. Xin cảm ơn Xem trả lời
 • Tôi sinh năm 1968 , vợ sinh năm 1970 , dự kiến năm 2019 làm nhà , xin phong phuỷ cho yếu kiến vế hướng nhà , hướng bếp. Kích thước cửa chính , ngày tháng nào động thổ tốt vào mấy giờ , lễ vật gồm những gì Xem trả lời
 • Tôi sinh ngày 24/8/1987 (Dương Lịch), sinh giờ Tí lúc 00h25phut; Nam giới, chưa lập gia đình. Tôi muốn nhờ xem giúp lá số tử vi và đặc biệt là đường công danh, sự nghiệp, tiền bạc, và vợ con...Xin giúp đỡ ạ Xem trả lời
 • xin cho hỏi cái gì hợp và không hợp với tôi Xem trả lời
 • thay cho con hoi den thang 3 duong lich thi vo con sinh nam 1988 sinh con thay xem ho con ngay nao va gio nao thi dep nhat. con cam on thay Xem trả lời
 • tôi sinh 20/2/1974 duong lịch ( 29/1/1974 âm lịch) tôi muốm mua nhà trong năn 2017 co duoc khong. Xin cảm ơn Xem trả lời
 • Mình sinh ngày 6 tháng 8 năm 1989, mình cúng khai trương ngày nào hợp nhất, xin tư vấn giúp mình Xem trả lời
 • Cho em hỏi! Nam sinh 09/10/1988 và nữ sinh 07/01/1988, tổ chức đám cưới vào ngày 3/9/2017-dương lịch, có ổn không ạ! Em cảm ơn! Xem trả lời
 • Xin cho hỏi: tôi sinh 1975, vợ sinh 1976 khởi công xây dựng tháng 1 âm lịch 2017 có được không và nếu mượn tuổi thì mượn tuổi nào ạ. Xin cám ơn Xem trả lời
 • Chào anh/chị, em sinh ngày 16/04/1989 (âm lịch). Em muốn mua xe trong tháng 1-2/2017 âm lịch, ngày nào giờ nào tốt nhất ạ? Em cám ơn. Xem trả lời
 • Tuổi Quý Tỵ (1953) tôi định xây nhà trong tháng giêng, theo lịch vạn sự thì ngày 16-1 (âm lịch ) là ngày hoàng đạo. Xin thày cho hỏi, tuổi của tôi có hợp ngày đó không, nếu hợp thì giờ nào động thổ là đẹp nhất. Xin cảm ơn thầy ! Xem trả lời
 • thay cho em hoi sinh nam 1982 nam nao xay nha la tot? Xem trả lời
 • Em sinh ngày 22/2/1991 ( dương lịch(, tức ngày 8/1/1991(am lịh ). Em muốn bán quần áo online mong Ad tư vấn giúp e ngày giờ nào trong tháng 2 này e mở hàng được ạ. Và năm nay em đi làm ăn xa có được k? Em cảm ơn ạ. Xem trả lời
 • mifnh sinh ngày 22/8/1990(âm lịch) muốn mua xe vào tháng 2/2017( dương lịch) thì chọn ngày nào? Xem trả lời
 • cách sấp xếp bếp ăn Xem trả lời
 • Chồng em sinh ngày 23/3/1993 muốn làm nhà vào tháng 2 năm 2017 được không? Thầy cho em biết ngày nào đẹp ạ Xem trả lời
 • Add cho e hỏi chút ạ. E sinh 4.10.1991. Chồng e 15.2.1985. E nhờ add xem giúp e ngày cưới của vợ chồng e có đe0j k ạ. Tại e thấy trên trang mình là kiêng cưới hỏi. Mà ngày nào cũng xấu nên e hơi hoang mang. Đây là ngày cưới của e ạ ĐÁM HỎI : 8.3.2017 (11.2.2017 âm lịch) Rước dâu :17.3.2017 ( 20.2.2017 âm lịch ) Xem trả lời
 • Em tên là phong sinh ngày 17/5/1987 ,sinh lúc 5 gio sang.cho e hỏi nam nay e khai trương ngay nao la thích hợp .năm nay e làm ăn co tài lộc gi ko , gia đạo co chuyện gì ko.Em xin cảm ơn. Xem trả lời
 • Ngay gio ve nha moi Xem trả lời
 • chao thay toi nguyen hong thao 53 tuoi 2/2/1965 toi muon vi sao toi kho hoai the lam canh nao de qua giai xin thay cho toi biet lam canh nao buon ban duoc . Xem trả lời
 • Chào thầy, tôi sinh 1981. Tôi muốn mượn tuổi người sinh 1984 để làm nhà năm nay có được không. Dự kiến ngày khởi công động thổ là ngày 31/3/2107 tức ngày 04/3 âm lich có được không Thầy Xem trả lời
 • Tôi sinh 10-10-1987 ( dương lịch ) , tôi muốn xây nhà vào năm nay 2017 . Xin cho tôi hỏi xây vào tháng nào là tốt nhất . Chân thành cảm ơn . Xem trả lời
 • Em xin năm 1997.em định mua xem vào ngày 2/2/2017 có đc không ạ. Nếu không đc vậy ngày nào đc ạ Xem trả lời
 • Em sanh ngày 18-12-92 (âm lịch) vào lúc từ 9 đến10 sáng, Nam mạng). Trong năm nay (2017), em dự tính sẻ khai trương môt cửa hàng Photocopy. Nay kính nhờ Thầy vui lòng xem trong năm nay tháng nào thuận lợi, củng như ngày, giờ tốt để khai trương cửa hàng, và còn về mặt tiền cửa hàng thì nên chọn vào hướng nào cho được may mắn, thích hợp. Chân thành cám ơn Thầy rất nhiều. Trân trọng kính chào Thầy. Nguyễn Văn.Thi Xem trả lời
 • tôi nên thờ gì để độ mạng Xem trả lời
 • bố em sinh năm 1970 canh tuất cho em hỏi là trong tháng 1 âm lịch năm 2017 có ngày nào tốt để xây chuồng lợn ạ? em xin cảm ơn ạ. Xem trả lời
 • Chào thầy. Thày xem hộ em về công danh sự nghiệp ạ, em sinh lúc 1h15p ngày 27/6/1991 âm lịch. . người yêu em sinh ngày 10/6/1991 âm lịch, vậy chúng em có lấy được nhau không ạ, Em chân thành cảm ơn Xem trả lời
 • Xin chào huyenhoc.vn. Em sinh năm 10/02/1991 (al)(em sinh ban đêm 11h50, bạn trai em sinh 26/8/1991 (al)(buổi trưa 10-11h). 2 tuổi này cưới nhau được không ạ, tụi em yêu nhau 7 năm rồi ạ. Và nên cưới vào năm nào ạ? Nếu có điều chi khó khăn cách hoá giải thế nào ạ? Em chân thành cảm ơn! Xem trả lời
 • E sinh ngày 26 tháng 5 năm 1994 e muốn mở của hàng ngày nào thì đẹp vậy cả động thổ lun ạ jup e voi Xem trả lời
 • anh xem giup em voi ,em nam mang , giay khai sinh ngay 6/5/1976 , nam ngoai em co xay dung sua chua coi them vao ngay 8/8/2016 am lich thi co pham vao kim lau hoang oc khong a , neu pham phai hoang oc , thi hoa giai nhu nao a ,tu hom lam toi gio em toan gap nhung cai sui seo anh lam on giup em voi,.em tran trong cam on ... sd.0967733299 Xem trả lời
 • Bố tôi sinh năm 1937, mất năm 2012. Tôi có một người anh trai trưởng sinh 1965 nhưng cũng đã mất 2009. Sau anh ấy là đến tôi sinh năm 1968. Add cho tôi hỏi là năm nay 2017, tôi muốn sang cát cho bố tôi có được không, có phạm cái gì không? Xin cám ơn ạ. Xem trả lời
 • em tên là Lê văn Thái sinh ngày 14/08/1987 năm nay thấy bảo em được tuổi xây nhà quý chương trình cho em hỏi em định xây nhà dự kiên vào tháng 6 đến tháng 8 âm lịch quý chương trình cho em hỏi em, làm ngày nào động thổ tốt và giờ nào khoảng trong 3 tháng trên Xem trả lời
 • Em sinh naem 1998 lúc 11h hơn ban trưa. Cho em hỏi e khai trương cửa hàng kem mỹ phẩm lúc nào thì tốt ạ. E cảm ơn. Xem trả lời
 • chào thầy ạ , con xin phép hỏi thầy bố con sinh 28/12/1955 âm lịch năm nay có bị vận hạn gì không ạ , bố con bệnh nặng đã lâu ạ . mẹ con sinh năm 1963 , mong thầy xem giúp cho ạ Xem trả lời
 • Cho mình hỏi mình sinh năm 94 năm nay làm ăn có đc k mình buôn bán ca phê.chồng mình an 1988.con mình an 2013.cho hỏi năm nay mình làm ăn có đc k. Xem trả lời
 • Em tuổi quý sửu tháng 2 âm lich năm 2017 có làm nhà được không ạ.và nếu làm được thì làm ngày nào là tốt nhất ạ. Xem trả lời
 • trong tháng 3/2017 tôi được làm tổ trưởng hay không Xem trả lời
 • Trong nhà gia chủ sinh ngày 19/06/1974 nam mạng trồng cây gì trong nhà là tốt? Xem trả lời
 • Cháu tuổi giáp Quý Hợi sinh năm 1983,Chồng cháu tuổi Tân Dậu sinh năm 1981,con gái cháu tuổi Bính Tuất sinh năm 2016, con trai cháu tuổi Quý Tỵ sinh năm 2013 và cháu đang mang bầu dự kiến sinh vào 12/8/2017.xin cho cháu hỏi tuổi tác của gia đình cháu năm đinh dâu 2017 nay có gặp đai hung nào không a?(cháu xin cam ơn các bác) Xem trả lời
 • Cháu sinh năm 1992 cháu có nhờ 1 người sinh năm 1970 làm nhà hộ ở năm 2016 Năm 2017 cháu muốn cúng mua lại nhà của người 1970 kia Và lên nhà mới Thì cháu nên làm vào ngày nào giờ nào thì tốt ạ? Cháu cám ơn Xem trả lời
 • Em sinh ngày 1/11/1987 nhờ ad xem dum nên xuất hành đi làm vào ngày nào, giờ nào? Xem trả lời
 • Cháu tuổi giáp tý,vơ cháu tuổi kỷ ty,con trái tuổi giáp ngọ.xin cho cháu hỏi tuổi tác của gia đình cháu năm đinh dâu 2017 nay có gặp đai hung nào không a?(cháu xin cam ơn các bác) Xem trả lời
 • Bố em sinh năm 1963,mẹ sinh năm 1969, năm ngày 17-1 AL này muốn mượn tuổi 1990 làm nhà được không ạ Xem trả lời
 • Tôi sinh năm 76 làm thợ mộc thì khai trương ngày nào vậy cảm ơn Xem trả lời
 • Cho e hỏi e sinh ngày 15/7 ÂL Giáp Tý 1984. Năm nay e vận mệnh e có đường đi xa thành công ko. ( e định làm giấy tờ du lịch mỹ). Và công việc tài lộc thế nào năm nay. Xin a nói cho e biết. Cám ơn a. Năm mới chuc a Vạn Sư Như Ý. Có thể trả lời email e nhé. Thanks a. Xem trả lời
 • Toi xinh nam 1978 toi lam say dung cho ngay tốt va gio tốt suất hanh dep Xem trả lời
 • số điện thoại nào tốt với tuổi kỷ mùi sinh ngày 6/1/1980 Xem trả lời
 • Tôi tên là Nguyễn văn tấn sinh năm 1072 tuổi nhâm ty Tôi muốn xin ngày tốt giờ tốt để xuất hành ak Tôi xin chân thành cam ơn!! Xem trả lời
 • bố mẹ cháu đều sinh năm 1961,tuổi Tân sửu, hiện tại đang ở nhà hướng nam ghé đông 10 độ. Hiện tại bố mẹ cháu muốn bán nhà này với giá 1,8 tỷ nhưng chưa gặp được khách mua. xin thầy xem giúp năm 2017 này có bán được nhà không? nếu bạn được thì vào thời điểm nào? nếu không thì có biện pháp nào về phong thủy để bán được?. nhà cháu diện tích 59m2, xây 3 tầng, nha trong ngo, hoan thanh xong vao thang 11 am lich nam at mui 2015 a. chau xin cam on thay a Xem trả lời
 • ngay lúc này nhà em định chuyển ban thờ thổ địa vào lúc 1h đêm thì có đc ko hả các anh chị.giúp em với Xem trả lời
 • cho em hỏi ngày tốt xuất hành xe ô tô đâu xuân . ba em canh tuất ạ Xem trả lời
 • dạ thưa chuyên gia.. em là nữ sinh 1991 tân mùi..mùng 1 tết 2017 e dự định sẽ đi chùa và đền.. nhưng e lại đọc đc 1 số bài viết ghi là ngày mùng 1 tết theo lịch pháp gì đó lại bất lợi cho tuổi của em. vậy xin chuyên gia cho e lời khuyên mùng mấy tết đi đền chùa đc và tuổi e đi lúc mấy giờ trong ngày đó ah .. xin cảm ơn chuyên gia mong hồi âm sớm ạ Xem trả lời
 • cho e hỏi.. sinh ngày 6 tháng 1 năm 1988... cuối cùng là tuổi con gì ??? e cám ơn Xem trả lời
 • tôi sinh 00h15' ngày 19/05/1987.năm 2017 tôi muốn sửa nhà và mở quán vậy xin add xem giúp t nên sửa nhà ngày nào và mở quán ngày nào thì tốt ạ. Xem trả lời
 • cho cháu hỏi cháu là nam sinh năm 1990 thì trong năm 2017 cháu muốn đầu tư chăn nuôi lợn liệu có được ko ạ? Xem trả lời
 • Thầy cho em hỏi là tuổi kỷ dậu sinh tháng 12 năm 1969, thì năm 2017 này nên chọn ngày giờ nào để động thổ làm vườn và ai xông nhà đầu năm ạ. Em cảm ơn! Xem trả lời
 • Mai Hoàng Điệp Cho e xin hòi3i. Em sinh ngày 16/08/1980(DL) 8/8/1980(AL). Cho e hỏi tuổi em nếu phỏng vấn định cư gia đình thì có đậu không. Cho em hỏi tuổi của em năm nay có tốt cho tuổi của em không và cho e hỏi nếu pv e có cơ may không ạ. E cám ơn Xem trả lời
 • Cháu sinh năm 2000.Ngày mùng 4/1/2017.muốn xuất hành đi học thì có tốt k ạ. Xem trả lời
 • chồng em sinh 1980. ad xem giúp em ngày nào động thổ tốt vào 2 dương lịch 2017.xin cảm ơn Xem trả lời
 • Tôi sinh năm 1969 tuổi kỷ dậu, dự kiến khởi công làm nhà vào tháng giêng năm đinh dậu 2017 có ngày nào đẹp, xin tư vần giúp Xem trả lời
 • Ad cho e hỏi. E muốn mua xe ngày 26 thang 12 âm lich nam 2016, ad tư vấn giúp e những tuổi nào co thể lấy xe được. E muôn nhờ người lấy hô. Vi e tuổi tuất nên ko dk ạ Xem trả lời
 • da thay cho em hnoi em sinh ngay 3 thsang 9 nam 1991 thi em mui phau thuat nang mui thang 5, thang 6 ngay nao la tot voi em trong hai thang 5 hay thang 6 em xin cam on Xem trả lời
 • Dạ cho em hỏi: ba em sinh năm 1960 mất năm 2004. Trưởng nam sinh năm 1982. Trưởng nữ sinh năm 1989. Cháu nam sinh năm 2009. Cháu nữ sinh năm 2011. Cho em hỏi xin ngày giờ sang cát cho ba em ạ. Hướng mộ có thể làm bắc nam đông đông nam đều được ạ Xem trả lời
 • Tôi là nam, tôi tên Trần Hoàng Phúc, sinh ngày 19 tháng 5 năm 1995 dương lịch nhằm ngày 20 tháng 4 năm 1995 âm lịch, tuổi Ất Hợi, mạng Sơn Đầu Hỏa. Cho phúc xin hỏi nam tuổi Ất Hợi có lấy vợ tuổi Bính Tý được không và cách hóa giải ? Phúc chân thành cảm ơn anh ạ! Xem trả lời
 • Tôi là nam, tôi tên Trần Hoàng Phúc, sinh ngày 19 tháng 5 năm 1995 dương lịch nhằm ngày 20 tháng 4 năm 1995 âm lịch, mạng Sơn Đầu Hỏa, giờ sinh là 7 giờ sáng. Cho phúc xin hỏi phúc có số đi tu không ? Phúc chân thành cảm ơn ạ! Xem trả lời
 • Tôi tên Trần Hoàng Phúc, tôi là nam, sinh ngày 19 tháng 5 năm 1995 dương lịch nhằm ngày 20 tháng 4 năm 1995 âm lịch, tuổi Ất Hợi, mạng Sơn Đầu Hỏa, giờ sinh của phúc là 7 giờ sáng. Cho phúc xin hỏi phúc xin việc làm của phúc năm 2017 có thuận lợi không và xem giúp phúc con đường tình duyên của phúc với Nguyễn Thị thúy, giờ sinh là 4 giờ chiều, sinh ngày 30 tháng 9 năm 1993 dương lịch nhằm ngày 15 tháng 8 năm 1993, tuổi Qúy Dậu có hợp với phúc không và con đường tình duyên của 2 người như thế nào ạ ? Phúc chân thành cảm ơn ạ! Xem trả lời
 • Em và chồng em đều sinh năm 1994, tuổi Giáp Tuất, năm 2017 này em muốn khởi nghiệp buôn bán, em xem trên tử vi tuổi em thì được biết là em nên chọn ngày chẵn tháng chẵn và giờ lẻ là tốt nhất. Vậy nên em chọn được 2 ngày là 26/4 nhằm 1/4 ÂL và ngày 29/4 nhằm 4/4 ÂL, em không biết 2 ngày này có hợp với tuổi em không? Xin được giải đáp. Và tuổi Giáp Tuất của em hợp tuổi làm ăn với Ầt Hợi, Bính Tý, Mậu Dần, vậy nếu em nhờ họ đưa cho em 1 it tiền giả như hùn vốn làm ăn để làm tuổi làm ăn với em vậy có được k ạ. Xin giải đáp thắc mắc giúp em. Em cám ơn rất nhiều Xem trả lời
 • Tôi muốn hỏi ngày hôm nay chọn giờ đi mua hàng thì vào mấy giờ thì đi đươc Xem trả lời
 • tôi sinh năm 1960 định cất nóc lợp mái nhà và ngày 17/01/2017 ÂL có được không, sao thiên ôn ảnh hưởng đến việc cất nóc lớn không ? Xem trả lời
 • Cho em hỏi.... em sinh năm 1996 bính tý trong tháng 1 2017 dương lịch này có ngày nào tốt nhất cho em mua xe không ạ... nếu có nên mua xe màu gì thì hợp ạ.???? Xem trả lời
 • Cho e hỏi ngày 23 tháng 12 năm 2016 (âm lịch) giờ na9f tốt để kê bàn thờ mới mua ạk Xem trả lời
 • Mình sinh ngày 30/03/1988 kết hôn với nam sinh ngày 03/01/1975 có hợp nhau không? Và trong năm nay ngày tháng nào tốt cho việc cưới hỏi? Nhờ bạn tư vấn giúp, xin cảm ơn. Xem trả lời
 • tôi sinh năm 1979 công việc làm kinh doanh đi xe mầu gì làm ăn thuận lợi nhất Xem trả lời
 • con mình sinh 21 tháng 01 năm 2017 dương lịch,thì thuộc tuổi Thân hay tuổi Dậu? Xem trả lời
 • sinh 1980 tuoi canh than thi tro cong huong nao la dep Xem trả lời
 • Cho e xin hòi3i. Em sinh ngày 16/08/1980(DL) 8/8/1980(AL). Cho e hỏi ngày phỏng vấn định cư gia đình là ngày 19/01/2017.Cho em hỏi ngày đó có tốt cho tuổi của em không và cho e hỏi nếu pv e có cơ may không ạ. E cám ơn Xem trả lời
 • cháu xin hỏi nội dung như sau: Cháu sinh năm 1989, chồng sinh năm 1982 sang năm vợ chồng cháu có ý định mở một quán bán mỹ phẩm hàn quốc, vì chồng cháu hiền đang ở hàn quốc. vậy tuổi cháu sang năm có làm được không ạ Xem trả lời
 • sinh ngày 21/08/1994 tuổi em thì hợp với nghề gì đc ạ . em muốn cắt tóc và làm xăm có đc không ạ . hiện giờ thì em đang quan lý kho . công việc cũng ổn định nhưng em đang muốn đổi nghề. Xem trả lời
 • Chồng con sn 1990, con sn 1994. Vo chong con tính sinh cháu vào 2017. Thày xem giúp có hợp tuổi không ạ? Và nhưng năm nào thì hợp tuổi 2 vợ chồng con ạ. Xem trả lời
 • cho em hoi :em sinh:02-04-1986 có đặt mua xe rồi mà em muốn tìm ngày đua xe ve thì nen chọ ngày nao cho hợp Xem trả lời
 • Mình sinh giờ Tý ngày 02/01/1985 (Dương lịch), vợ sinh ngày 24/10/1988 (Dương lịch), con gái đầu sinh lúc 19h ngày 26/3/2015 (Dương lịch). Nhờ chuyên gia xem giúp gia đạo và sinh con thứ 2 năm nào thì hợp ạ. Xin chân thành cảm ơn! Xem trả lời
 • Cho em hỏi em sinh 11/11/1987 âm lịch em định làm nhà vào tháng 2/2017 âm lịch thầy xem dùm rm cái ngày nào đẹp em cảm ơn ah Xem trả lời
 • Dạ con la nữ sinh ngày 28.12.1993 âm lịch vào khoảng 17h45p, dạ cho con hỏi lá số của con như thế nào ạ? Năm bao nhiêu tuổi lấy chồng là hợp nhất về mọi mặt ạ? Con cảm ơn. Xem trả lời
 • Chào thầy, tôi sinh 1975, tôi định độngthổ làm nhà ngày 28/11 dương lịch 2017 có tốt không Xem trả lời
 • tuổi sửu 44 tuổi nên cúng tất niên ngày nào vào cuối năm 2016 vậy Xem trả lời
 • Hai đúa cùng sinh năm Tân Mùi tổ chức cưới ngày 21/5/2017 có tốt không Xem trả lời
 • Em sinh ngay13 thang5 1985 ngay thu hai nay em muon chuyen phong co duoc khong Xem trả lời
 • em sinh 14/11/1986( duong lich) tam khoang 2-3h sang. nho ad xem giup ve con cai va su nghiep voi ah Xem trả lời
 • Em sn 14/11/2002, em muốn mua xe điện thì trong tháng này mua ngày nào được ạ Xem trả lời
 • Cho cháu hỏi, Nam tuổi Giáp Dần động thổ vào ngày 8/1 hoặc ngày 19/1/2017 (âm lịch), có được không? Cháu cám ơn nhiều Xem trả lời
 • Tôi sinh năm 1954 vợ tôi sinh năm 1958 , sang năm 2017 (Đinh Dậu) có tốt hơn năm 2016 không? chan thành cảm ơn ! Xem trả lời
 • tôi sinh ngày 16/5/1983 tôi định lấy xe ô tô vào ngày 16/1/2017 tức là ngày 19/12 âm lịch Xem trả lời
 • Em sinh 03/11/1984, em định lấy ô tô ngày 12/1/2017 có hợp không ạ Xem trả lời
 • Mong thầy giải đáp giúp em, em sinh ngày 03/08/1992 em muốn trong tháng này khai trương xưởng cơ khí nhôm kính, thầy xem giúp em ngày nào là ngày tốt hoặc sang đầu năm ngày nào tốt nhất thì được ạ Xem trả lời
 • em tình cờ biết wed của anh, mong anh giải đáp và tư vấn giúp em. Dạo gần đây em hay bị bóng đè dù trên đầu giường em có để tỏi và dao. Có hai lần e thấy đáng sợ nhất là đang ngủ say e tỉnh dậy thấy người không cử động được và nghe được có tiếng người nằm bên cạnh. Lần thứ 2 là khi em ngủ nằm nghiêng mặt quay vào tường, có người đè lên người ghì chặt em và bóp cổ nhưng lúc đó em cố gắng tụng om ma ni pad me hum nhìn lên tường thì thấy mình đang nằm và có luồng khói đen đi vào trong người. Em rất sợ không hiểu chuyện gì xảy ra với mình. những điều em nói hoàn toàn là sự thật. mong anh có thể trả lời em. Xem trả lời
 • Em sinh ngày 11/11/1989 (14/10/1989 AL), bạn trai em sinh ngày 20/1/1987 (21/12/1986). Xin cho em hỏi là 2 tuổi này có hợp nhau không, và tụi em có thể kết hôn vào ngày tháng nào trong năm 2017 là đẹp nhất không ạ. Em chân thành cảm ơn. Xem trả lời
 • Chào Anh, Chị Tôi sinh năm 1977, (13/09/ Đinh tỵ, giờ tý ) chồng tôi sinh năm 1976, con trai sinh 2013. Tôi có miếng đất 5x21.5 m = 110 m hướng tây nam (235 độ). Nhờ Anh , Chị xem cho chúng tôi có thể xây nhà trên mảnh đất này không,và nếu xây thì năm nào tháng nào có thể xây được. Tôi phân vân vì mảnh đất trên hướng tây nam thì hợp với chồng tôi nhưng không hợp với tôi vậy nên phải bố trí như thế nào cho hợp lý. Xin anh chị tư vấn giúp để chúng tôi có thể ở được trên mảnh đất này Nếu có thể xin anh chị xem tử vi giúp tôi được không. Cảm ơn anh chị nhiều Xem trả lời
 • Chòa Anh, Chị Tôi sinh năm 1977, (13/09/ Đinh tỵ, giờ tý ) chông tôi sinh năm 1976, con trai sinh 2013. Tôi có miếng đất 5x21.5 m = 110 m hướng tây nam (235 độ). Nhờ Anh , Chị xem cho chúng tôi có thể xây nhà trên mảnh đất này không,và nếu xây thì năm nào tháng nào có thể xây được. Tôi phân vân vì mảnh đất trên hướng tây nam thì hợp với chồng tôi nhưng không hợp với tôi vậy nên phải bố trí như thế nào cho hợp lý. Xin anh chị tư vấn giúp để chúng tôi có thể ở được trên mảnh đất này Nếu có thể xin anh chị xem tử vi giúp tôi được không. Cảm ơn anh chị nhiều Xem trả lời
 • Em sinh năm 1988 em muốn giao tiền cho người khác để giải quyết việc trong khoảng từ 9/1-15/1. Ngày nào giao tiên thì được việc ah? Em cảm ơn Huyenhoc.vn Xem trả lời
 • Hôm nay người yêu tôi đeo nhẫn cưới cho tôi có được không? Tôi sinh mùng 1 tháng 1âm lịch, năm 1983. Người yêu tôi sinh ngày 28 tháng 9 năm 1979 dương lịch Xem trả lời
 • Chồng tôi sinh 1968 muon xây chuồng nuôi dê.xin hỏi thầy xem dùm ngày nào tot để làm chuồng, và ngày nào tot để thả dê,xin cảm ơn! Xem trả lời
 • Thầy cho em hoi, tôi sinh 1975 vợ sinh 1980, tôi dự kiến đọng thổ làm nhà vào ngày 13/2/2017 dương lich tôt không. Xem trả lời
 • Em sinh ngày 11/8/1985 âm lịch, chồng em sinh ngày 2/7/1983 DL, năm 2017 sinh con có thuận lợi không Thầy ? Xem trả lời
 • E sinh ngày 23.2.1992 luc 1h6 gio suu.mong ad xem giup e đường su nghiep va con cái.chan thanh cam on Xem trả lời
 • trả lời cho em đi Xem trả lời
 • chào thầy, e sn 20/08/1992 âl, chồng e sn 27/07/1989 âl, ra tết năm đinh dậu vợ chồng e muốn khai trương cửa hàng nhỏ bán tinh bột nghệ và các thực phẩm tự làm, đứng tên là e, nhờ thầy xem trong năm có ngày giờ nào tốt để khai trương k ạ, e cảm ơn Xem trả lời
 • Em sinh 6h15 ngày 8/4/1995 duong lich nhờ thầy xem giup cha mẹ gia đình tuong lai sau nay cua em tot khong? Xin chân thành cám ơn thầy. Xem trả lời
 • Xin chào thầy! Con sinh vào 06 tháng 02 năm 1979 ( ngày âm lịch ) ngày 08 tháng 12 năm 2016 ( hôm qua ) con lắp cửa kính ra vào có được không hả thầy? có sao không ạ? Xin thầy giúp con! Xem trả lời
 • Chào thầy, Chồng con sinh năm 1983 muốn động thổ vào tháng 1 âm lịch năm 2017 có được không?Thầy xem ngày nào trong tháng 1/2017 âm lịch tốt cho việc động thổ ạ. Cảm ơn thầy! Xem trả lời
 • Ngày này tất niên được ko Xem trả lời
 • Em sinh ngay 26/06/1991 Am lich chong em sinh 19/07/1985 kinh mong thay xem dùm vo chong em tuong lai sau nay co tot ko? Cam on thay Xem trả lời
 • Mình sinh 19.2.1975,muốn mua ô tô ngày 12.1.2017 dương lịch đc kon, giờ nào thì đẹp. Ngoài ra tháng 1.2017 dương lịch còn ngày nào tốt để mua xe nữa kon. Xin cảm ơn Xem trả lời
 • Chồng tôi sinh ngày 18 tháng 03 năm 1981 dương lịch. ngày 15 tháng 01 năm 2017 con mới nhận nhà chung cư và sau đó sẽ nắp nội thất. Thầy cho con hỏi từ ngày 19 đến ngày 31 tháng 01 năm 2017 dương lịch nhà con nhập trạch về nhà mới vào những giờ nào ngày nào là tốt ah. Con xin cảm ơn Xem trả lời
 • Toi sinh năm 83. Vo sinh nam 81 Vo chong toi moi lam xong can nha va muon lam le nhap trach ngay 26 thang chap âm lich co dc ko ạ. Xem trả lời
 • Em sinh ngày 11/8/1985 âm lịch, chồng em sinh ngày 2/7/1983, năm 2017 sinh con có thuận lợi không ạ! Xem trả lời
 • e sinh ngày 26 / 03 /1993 muốn mua xe trong tháng 1 /2017 thì ngày giờ nào tốt , mùa gì thì hợp ạ Xem trả lời
 • da cho em hoi bo em sn 1968 me em sn 1976 nha em moi mua bep gas xin anh chi tu van giup em ngay nao trong thang 1 nam 2017 la tot nhat de nhom bep a Xem trả lời
 • E chào tư vấn phong thủy! E sinh ngày 31/08/1984 dương lịch(5/8 âm lịch). Sang năm 2017 e dự tính xây công trình phụ và sửa nhà vậy e nên động thổ vào ngày/tháng nào trong năm 2017 thì tốt ạ. E xin cảm ơn ạ! Xem trả lời
 • Tôi sinh1983.ngày 26-11(âm).Tôi có khơi mong xây nhà .vậy ngày tốt để gác kèo là ngay giờ nào ,xin cảm ơn Xem trả lời
 • Tôi sn.1988. Muốn mua xe trong tháng 1/2017. Xin tư vấn ngày nào đẹp Xem trả lời
 • Tôi sinh năm 1968 làm nhà vào năm 2016 có tốt không Xem trả lời
 • E chào tư vấn phong thủy! E sinh ngày 31/08/1984 dương lịch(5/8 âm lịch). Sang năm 2017 e dự tính xây công trình phụ và sửa nhà vậy e nên động thổ vào ngày/tháng nào trong năm 2017 thì tốt ạ. E xin cảm ơn ạ! Xem trả lời
 • Tôi sinh 14/9/1992 bạn gái tôi sinh 10/2/1994 vậy cưới vào năm 2017 được không vào nên cưới ngày thang nào coi dùm xin cảm ơn Xem trả lời
 • tôi sinh ngày 22hang2nam1980 toi nen dung so dien thoai nao thi hop Xem trả lời
 • Em sn 1987 sang nam e lam nha cho e hỏi tháng 2 ngày nào là tốt nhất de dong tho va ngay nao gac don dong .xin cam on Xem trả lời
 • Kính Thầy! Em là Nam sinh năm 1978. Em muốn làm nhà năm 2017. Xin hỏi Thầy ngày 13/2/2017 tức ngày 17/1/2017 âm lich em muốn động thổ ngày này có được không, nếu được nên động thổ lúc mấy giờ? Xem trả lời
 • Em có người anh tuổi bính ngọ muốn qua tết mở quán ăn nhưng không biết ngày giờ nào tốt. Mong thầy giúp em. Và thầy xem dùm Em. Nếu tuổi mậu thân nếu đứng ra khai trương dùm tuổi bính ngọ có tốt hơn không ạ. Em cảm ơn nhiều. Xem trả lời
 • E chào tư vấn phong thủy! E sinh ngày 31/08/1984 dương lịch(5/8 âm lịch). Sang năm 2017 e dự tính xây công trình phụ và sửa nhà vậy e nên động thổ vào ngày/tháng nào trong năm 2017 thì tốt ạ. E xin cảm ơn ạ! Xem trả lời
 • Vợ chồng em sinh năm 86 dự định có em bé vào năm 2017 có hợp tuổi ko ạ, sinh vào tháng nào là tốt ạ, em cám ơn nhiều Xem trả lời
 • Em sinh ngày 27/8/1993 (10/07/1993 âm lịch) khoảng hơn 10h. Sắp tới em có ý định mở shop quần áo online vào khoảng tháng 4. Xin tư vấn cho em ngày giờ khai trương shop và tử vi năm 2017 của em với ạ. Em xin cảm ơn. Xem trả lời
 • Cho e hỏi, e sinh ngày 05/02/1990 ( âm lịch) vk e sắp cưới sinh 16/04/1993 ( âm lich). Chubgs e định tổ chức ngày 12/01/2017 ( âm lịch) có tốt không ạ Xem trả lời
 • E chào tư vấn phong thủy! E sinh ngày 31/08/1984 dương lịch(5/8 âm lịch). Sang năm 2017 e dự tính xây công trình phụ và sửa nhà vậy e nên động thổ vào ngày/tháng nào trong năm 2017 thì tốt ạ. E xin cảm ơn ạ! Xem trả lời
 • Tụi e dự định cưới tháng 1 âm lịch hoặc đầu tháng 2 hoặc cuối tháng tháng 4 thì nên chọn ngày chủ nhật nào được ạ e nhờ add coi giùm e e sn ngày 5/12/1992 âm còn chong e sn 02/2/1990 dương . Xem trả lời
 • cho tôi hỏi sang năm vợ tôi muốn mua xe chồng tuổi tân dậu mạng mộc vợ tuổi bính dần mạng hoả mua xe vợ đứng tên nhưng chồng chạy kinh doanh vậy mua xe màu nào hộp cho vợ chồng hay chỉ cần hộp với người đứng tên xe có cần hợp với người chạy ko Xem trả lời
 • Tôi là nam, tôi tên Trần Hoàng Phúc, sinh ngày 19 tháng 5 năm 1995 dương lịch nhằm ngày 20 tháng 04 năm 1995 âm lịch, tuổi Ất Hợi, mạng Sơn Đầu Hỏa, giờ sinh là 7 giờ sáng đến 9 giờ sáng và bạn gái cũ của phúc tên Nguyễn Thị Thúy sinh ngày 30 tháng 09 năm 1993 dương lịch nhằm ngày 15 tháng 08 năm 1993, tuổi quý dậu, giờ sinh là 4 giờ chiều, mạng Kiếm Phong Kim. Anh (chị) cho phúc biết đường tình duyên giữa phúc với thúy và duyên vợ chồng giữa phúc với thúy ? Phúc chân thành cảm ơn ạ! Xem trả lời
 • Ngày 3/1/2017 dương lịch sinh mổ thì giờ nào tốt và hợp với bố sinh 1975,mẹ sinh 1981 ah. Xin chân thành cảm ơn...!!! Xem trả lời
 • Tôi là nam, tôi tên Trần Hoàng Phúc, sinh ngày 19 tháng 05 năm 1995 dương lịch nhằm ngày 20 tháng 04 năm 1995 âm lịch, tuổi Ất Hợi, mạng Sơn Đầu Hỏa, giờ sinh là 7 giờ sáng đến 9 giờ sáng và bạn gái cũ của phúc tên Nguyễn Thị Thúy sinh ngày 30 tháng 9 năm 1993 dương lịch nhằm ngày 15 tháng 08 năm 1993, tuổi Quý dậu, giờ sinh là 4 giờ chiều, mạng Kiếm Phong Kim. Anh (chị) cho phúc biết đường tình duyên nói trên vào năm 2016 ? Phúc chân thành cảm ơn ạ! Xem trả lời
 • Tôi là nam, tôi tên Trần Hoàng Phúc sinh ngày 19 tháng 5 năm 1995 dương lịch nhằm ngày 20 tháng 4 năm 1995 âm lịch, tuổi Ất Hợi,mạng Sơn đầu hỏa giờ sinh là 7 giờ sáng đến 9 giờ sáng và bạn gái của phúc tên Nguyễn Thị Thúy sinh ngày 30 tháng 9 năm 1993 dương lịch nhằm ngày 15 tháng 8 năm 1993, tuổi Qúy dậu, giờ sinh là 4 giờ chiều, mạng Kiếm Phong Kim. Có thể cho hai chúng em hai tuổi này có hợp nhau không và hai chúng em có nên kết hôn với nhau được không và nếu kết hôn được thì vào năm nào thì tốt ạ ? Phúc chân thành cảm ơn ạ! Xem trả lời
 • vận, hạn năm 2017 Xem trả lời
 • Chào thầy con sinh 01/03/1984 con muốn mua xe vao tháng 1 năm 2017, làm ơn cho con hỏi mua xe vào ngày nào là tốt nhất? Và mua màu gi? Xin trân thag cảm ơn! Xem trả lời
 • Chào thầy ! Con sinh ngày 15/9/1991 trong tháng 1 /2017 con định đi cắt mí thầy cho con hỏi ngày nào đẹp để đi cắt mí ạ Xem trả lời
 • sử dụng sim vinaphon nào tốt nhất. Xem trả lời
 • chào thầy tôi sinh năm 1973 muốn xem ngày động thổ vào tháng 1 hoặc 2 âm lịch năm 2017. Mong thầy giúp ạ. Xem trả lời
 • chú rể sinh ngày 21/11/1991 âm lịch. cô dâu sinh ngày 25/1/1994 âm lịch. em muốn cưới ngày 22/2/2017 âm lịch tức ngày 19/3/2017 dương lịch có được không ạ. em xin cảm ơn! Xem trả lời
 • ad cho minh hoi.nha m lam nha nam nay nhung van chua xong.moi chi xong bep va phong tho,minh lam cach nao de tranh lam nha 2nam.minh sinh nam 66.nhung muon tuoi sinh nam 32,mong ad giai dap Xem trả lời
 • Chào thầy. Con sinh 12/7/1979 tuổi kỷ mùi. Vợ sinh 27/7/1983 tuổi quý hợi. Con trai sinh năm 2016 tuổi bính thân. Tháng 12 âm lịch năm bính thân này con muốn động thổ làm nhà thầy xem giúp con ngày 9 hay ngày 12 tháng 12 âm lịch này, ngày nào động thổ tốt hơn ạ. Con chúc thầy và gia đình sức khỏe ạ. Xem trả lời
 • Thầy cho con hỏi, mẹ con sn 1957 mất 00h45' ngày 24/12/2016 âm lịch nhập niệm lúc 9h cùng ngày.di quan lúc 13h ngày 25/12/2016 âm lich. Vây có tốt không.cám ơn thầy. Xem trả lời
 • Mẹ tôi sinh năm 1957 Xem trả lời
 • Thầy ơi con sinh ngày 05 tháng 05 âm lịch Nhâm Thân, sao tháng này con lại hao tốn tiền của như vậy ạ. Làm gì cũng hỏng cũng mất ạ. Xem trả lời
 • Chào ad cho e hỏi. Bạn trai sinh ngày 16/12/1991 âl. Muốn mua xe vào tháng 1 năm 2017 thì nên chọn mua ngày nào thì tốt và màu nào hợp ạ. E sinh ngày 17/7/1993 DL. E và bạn trai có hợp tuổi và trong năm sau làm đám cưới được k ad. Cám ơn ad nhìu Xem trả lời
 • n.y e sn 16/02/1989 (AL), e sn 21/9/1981 (DL) (24/08 AL). bọn e dự định ăn hỏi ngày 08/01 và cưới vào 09/01 năm 2017 có được không ạ? e cảm ơn :) Xem trả lời
 • Con chào thầy,con sinh năm 1973,sang năm 2017 con động thổ làm nhà vào ngày 10 tháng 1 âm lịch có hợp tuổi con không? Thầy xem giúp con,con cảm ơn thầy Xem trả lời
 • tôi sinh năm 1983, thủ kho sinh năm 1969, muốn đưa kho chứa dầu đi vào hoạt động thì nên chọn ngày nào là đẹp ạ, tôi xin cảm ơn và mong sớm có câu trả lời Xem trả lời
 • Chào AC.Tôi sn 1957 hiện có ngôi nhà hướng Tây nam.Cổng ra vào nhà hướng Đông nam.Trước nhà có sân được xây bức tường cao 0,80 cm ngăn cách giữa 2 sân vì sân bên kia là của nhà em tôi.Khi xây bức tường đó tôi có để một lối rộng khoảng 0,80-1m (hướng Tây nam) để hai nhà có thể đi lại .Xin hỏi tôi để lối đi như vây có được không ,về phong thủy như thế nào nên để hay xây kín lại hoặc làm cánh cổng sắt đóng lại.Xin cám ơn Xem trả lời
 • Chào ad. Tôi sinh 14 giờ 15 ngày 30 tháng 12 năm 1960 dương lịch, xin nhờ ad xem vận hạn sang năm của tôi thế nào. Xin cảm ơn ad. Xem trả lời
 • tôi sinh tháng 2 năm 1967 kinh doanh sản xuất ngành nghề nào thì thuận lợi may mắn, làm đồ gỗ có được không, mở cửa hang đồ gỗ có được không Xem trả lời
 • Em sinh ngày 01/03/1991 (dương lịch) lúc 14h30. Em có 2 vấn đề nhờ anh xem giúp ạ. 1 là Nhờ anh xem tử vi 2017 giúp em về đường công danh sự nghiệp ạ. 2 là em dự định năm 2017 em sinh con có thì được tuổi không ạ? (Chồng em sinh năm 1990). Em cảm ơn anh! Xem trả lời
 • Em sinh 16/5/1986 dương lịch, (19-21h), bạn trai em sinh ngày 16/9/1982 dương lịch, em nhờ các anh chị xem giúp e ngày tốt để tổ chức cưới vào các tháng đầu năm 2017 được không ạ? Em xin cảm ơn. Xem trả lời
 • Chào thầy! Cho con hỏi con muốn chọn ngày 7/12 2016al tuc ngay 4/1/2017 la ngay động thổ làm bàn thờ thiên ( bàn thờ lô thiên ) có dc không ah neu dc thầy xem gio gium con ah con sinh ngay 16/11/1985al nam Ât sưu ah! Cảm ơn thây ! Mong nhân dc thông tin từ thầy sơm ah Xem trả lời
 • Cho con hỏi THầy: Tuổi Ngọ ( sinh 1990) kết hôn được với tuổi Tuất ( sinh 1994 )? có điều gì không tốt không Thưa thầy Xem trả lời
 • Phạm Uy Bách Kính Thầy! Con sinh 12/1987 năm 2017 con làm nhà được không ạ? Tháng 1 động thổ được không? Con cám ơn thầy! Chúc Thầy và gia đình sức khoẻ! Xem trả lời
 • em chào thầy, em sinh năm 1991 mới đặt xe chưa lấy, em cũng đọc 1 loạt thấy tư vấn ngày 24/12 âm lịch là đẹp nhất, hiên tại em đang có nhu cầu lấy xe từ đầu tháng 12 từ ngày 1 đến ngày 10 tháng 12 nhờ thầy tư vấn ngày giúp ạ , hoặc em lấy xe trước đến ngày 24/12 em mới làm lễ cúng đc ko ạ ? em cảm ơn nhiều lắm Xem trả lời
 • Cháu sinh vào 5h sáng ngày 11/9/1989 âm lịch. Sang năm cháu đầu tư kinh doanh máy sản xuất. Cháu định mua máy vào tháng 1 âm lịch. Cho cháu hỏi ngày giờ đi mua và ký kết hợp đồng. Ngày chuyển máy về và hướng đặt máy. Cháu cám ơn nhiều ạ! Xem trả lời
 • em sinh ngày 4/1/1991 nếu mua xe trong tháng 12/2016 hoặc tháng 1/2017 thì ngày nào đẹp ạ ? e cảm ơn Xem trả lời
 • Cho mình hỏi nhé, mình muốn sữa mũi trong tháng 12/2016 này có ngày nào hạp với minh ko??? Mình sinh ngày 7/10/1984 Xem trả lời
 • Em sinh năm 2000 chồng em sinh năm 1993 .dự tính cưới vào ngày 14/12/2016 âm có tốt không. Xem trả lời
 • Thầy cho e hỏi chồng e sn 1984 vậy năm nay mua căn hộ chung cư có kiêng kimlaauu không ạ? năm 2018 mới nhận được nhà ạ Xem trả lời
 • Xl ad, em bị nhảy số. Dạ em sinh ngày 01/03/1991 lúc 14h30, ad cho em hỏi về đường công danh sự nghiệp năm 2017 ạ. Em cảm ơn ạ! Xem trả lời
 • Tôi sinh ngày 10/05/1989 âm lịch thì mua xe ngày nào trong tháng 12/2016 âm lịch thì tốt? Xem trả lời
 • Em sinh năm 1989, chông sn 1985 Dự tính cưới vào ngày 23/3/2017 AL cho em hỏi ngày đó có đẹp không ak Xem trả lời
 • Gia đình tôi muốn tháng 12 âm lịch sửa lại mộ cho Bà nội tôi( xây lại mộ không phải bốc hót). Thầy cho tôi hỏi có làm được không và cần thiết chọn ngày đẹp không? Xem trả lời
 • chồng em sinh năm 1972 Tuổi Nhâm Tí ,vợ Canh Thân 1980 trong tháng 12 ngày nào về nhà mới thì đẹp ạ ? E xin cảm ơn Xem trả lời
 • sinh 11h30 ngày mùng 03 tháng 09 AL năm quý mảo 1963 Xem trả lời
 • Em hỏi chút. Em sinh năm 1982 nữ. Cho em hỏi trong tháng này hoặc tháng sau ngày nảo ký hợp đồng mua nhà thì tốt ạ. Cảm ơn!!! Xem trả lời
 • toi muốn hỏi 2017 tuổi quý mảo nam mạng 1963 có tốt không ? làm ăn có thuận lợi không ? Xem trả lời
 • Bố tôi sinh năm 1955, mẹ tôi sinh năm 1966. Gia đình tôi dự định trong đầu tháng 12 này thì dọn về nhà mới mua. Xin tư vấn cho tôi biết từ mùng 6 đến ngày 12 tháng chạp âm lịch (2016) sắp tới đây có ngày nào là tốt nhất để gia đình tôi dọn vào nhà mới? Xem trả lời
 • Cho e hỏi e muốn khởi hành về quê ngày 11/2/2017 tức ngày 15/1/2017 có tốt k ạ Xem trả lời
 • Cái này không phải là phí hay gì cả mà vì tuổi 1992 nhâm thân tháng 12 âm lịch thì không thể lấy tuổi mình để động thổ được tháng đó là tháng xấu nếu có làm thì buôn bán cũng không tốt nếu có làm thì phải muộn tuổi anh em để làm hay xem tuổi bố em có hợp để làm hay không. Vậy em trai con sinh năm 1993 có được không ạ. Xem trả lời
 • Thưa thầy con làm phiền thầy quá ạ. Dạ con sinh 3giờ15' ngày 5/5/1992 âm lịch vợ con sinh 4giờ10' ngày 28/01/1991 âm lịch. Nghe nói năm nay là năm tuổi của con nên con không được cưới cũng không được dựng nhà cửa có phải không ạ ? Con muốn dựng nhà và mở cửa bán hàng tạp hóa trong tháng 12 âm lịch này có được không ạ ? Có gì mong thầy chỉ giúp ạ . Nếu phải trả phí con sẽ chuyển khoản ạ. Xin thầy cho con biết ngày giờ động thổ, và ngày giờ vào nhà mới, ngày giờ khai trương, tuổi hợp mở hàng ạ. Hướng nhà nữa ạ. SĐT của con là 01675 567 959. Con xin chân thành cám ơn thầy nhiều nhiều lắm ạ. Xem trả lời
 • Kính Thầy! Con sinh 12/1987 năm 2017 con làm nhà được không ạ? Tháng 1 động thổ được không? Con cám ơn thầy! Chúc Thầy và gia đình sức khoẻ! Xem trả lời
 • Xin thầy cho con hỏi ngày mai 20.12.2016 nhà con mua bếp ga mới có hợp ngày ko ạ. Con sinh 18.12.1973 Xem trả lời
 • Bach thay: xinh thay cho con hoi ba con tuoi canh ty tin nam 2017 la 58 tuoi.me con tuoi suu 57.xinh thay xem dum con ngay gio xay nha moi.bua nao khoi cong va va bua nao lop va ve nha moi.nha con ngang 9m vo 11 m do thay.mong thay hoan hy tra loi dum con .con xinh cam on thay nhieu lam. Xem trả lời
 • em sinh ngày 19 tháng 1 năm 1990 (23/12/kỷ tỵ), em muốn mua xe future màu đen, viền đỏ, ngày mua là 21/12/2016 (thứ tư). Cho em hỏi màu xe và ngày mua có hợp không ạ? Xem trả lời
 • Em sinh ngày 02/12/1984 , vợ em sinh ngày 23/06/1990. Chúng em định sinh em bé năm 2017 nhờ anh xem giúp có đẹp không ạ ? Em xin cảm ơn. Xem trả lời
 • Chào Thầy !! Con sinh ngày 22-05-1985(dương lịch). Con đang muốn dọn về nhà mới trong tháng 12 dương lịch này thì thầy xem dùm con ngày mấy dọn được và mấy giờ là tốt. con cám ơn Xem trả lời
 • Tôi sinh ngày 28/8/73vợ 22/2/77 năm sâu xây nhà sinh con có tốt không Xem trả lời
 • Chào Anh! Em sinh ngày 06/9/1989 (10h sáng ngày 07/8/1989 AL), còn bạn em sinh ngày 14/8/1994 (khoảng 10h tối 08/7/1994 AL). Phiền ad cho em hỏi, tuổi của bọn em có nên duyên được với nhau không ạ? Nếu lấy nhau được thì có vướng mắc gì không ạ? Em cảm ơn ad nhiều ạ! Xem trả lời
 • Chào Thầy. Cho con hỏi con muốn động thổ năm nay 2016 hay 2017 là tốt hả Thầy, do điệu kiện nên không thể làm đầu năm 2016 vì cuối năm rồi, mà qua năm sau phạm Kim Lâu, nhà con Tọa Đông(hướng Mão) hướng Tây (hướng Dậu), con tuổi Quý Hợi 1983, vợ tuổi Mậu Thìn 1988.Cám ơn Thầy nhiều ạ. Xem trả lời
 • em là Thế Anh em định về nhà mới tháng 11 âm lịch này có được không ạ. tháng 11 về đẹp hơn hay tháng 12 ạ. xin tư vấn giúp em Xem trả lời
 • Xin chào, Tôi sinh vào lúc 7 giờ 13/09/1985 âm lịch. Tôi muốn lấy xe oto trong tháng 12 này. Xin hỏi ngày giờ đặt cọc, ngày giờ lấy xe, màu xe nào thì tốt. Xin cám ơn. Xem trả lời
 • Xin chào, Tôi sinh 7 giờ sáng, 13/09/1985 âm lịch. Nay tôi muốn mua xe oto. Xin giúp chọn màu xe nào là phù hợp. Ngày giờ đặt cọc tiền xe và ngày giờ lấy xe cho tốt. Xin cám ơn. Xem trả lời
 • Kính Thầy! Con sinh 12/1987 năm 2017 con làm nhà được không ạ? Tháng 1 động thổ được không? Con cám ơn thầy! Chúc Thầy và gia đình sức khoẻ! Xem trả lời
 • Chồng tôi sinh 10/3/1969 (dương lịch) Tôi xin hỏi từ giờ đến tết ngày nào tốt để sửa cổng nhà Xem trả lời
 • Chào Thầy !! Con sinh ngày 22-05-1985(dương lịch). Con đang muốn dọn về nhà mới trong tháng 12 dương lịch này thì thầy xem dùm con ngày mấy dọn được và mấy giờ là tốt. con cám ơn Xem trả lời
 • Tôi là nam, tôi sinh ngày 19 tháng 5 năm 1995 dương lịch nhằm ngày 20 tháng 4 năm 1995, mạng Sơn Đầu Hỏa, giờ sinh là từ 7 giờ sáng đến 9 giờ sáng,tuổi Ất Hợi. Có cách nào hóa giải cho phúc cưới vợ vào cuối năm 2018 được không ? Xem trả lời
 • Chú rể 1980, cô dâu 1987. Dự định cưới ngày 3/1/2017 có hợp và đẹp không ạ, cần quan tâm đến vấn đề gì ạ ( dự định của 2 người chứ bản thân cũng chưa xem ). Bản thân biết rất nhiều cmt hỏi nhưng do cũng cận kề còn ít thời gian nên mong nhận được tư vấn của Thầy sớm nhất. Kính chúc Thầy sk, an khang. Xem trả lời
 • em sn 16/4/1999 nên mua xe màu gì va ngày nào đc ko ạ Xem trả lời
 • Dạ chào à, mình sinh ngày 11/07/1984 còn chồng sinh vào ngày 19/10/1984 ( dương lịch) ; dạ cho em hỏi là em muốn chuyển nhà vào ngày nào của tháng 12 này là được ạ? Em xin cảm ơn nhiều! Xem trả lời
 • Chào BQT huyền học. Bố mình sinh năm 1963. 1: Cho mình hỏi lên nhà mới tháng nào đẹp ạ ? Mình có hỏi qua thầy, thầy bảo không nên lên nhà mới cuối năm , cây khô lá héo.... như vậy đúng không ạ ? Thầy nói tháng đẹp 1, 2 , 3. 2: nhà mình làm 1 gian bếp riêng xin hỏi hướng đặt bếp nào là đẹp ạ ? ( cửa bếp mình để hướng đông, cửa nhà chính hướng đông ) và tính hướng đặt bếp là tính theo mặt người đứng nấu quay vào bếp hay là tính theo hướng mặt bếp quay ra ạ ? 3: bàn thờ mình đặt trên Tầng 3 ở 1 phòng riêng, cửa ngoảnh hướng nam, bàn thờ mình đặt nhìn hướng đông ( nhìn ra cánh đồng ) xin hỏi như vậy có phạm gì không ạ? Rất mong nhận được sự tư vấn của Huyền học . tôi xin chân thành cảm ơn. Xem trả lời
 • Yen (Thầy Tư vấn giúp con ngày cất nóc tháng 12 AL cho tuoi 1980. Ngoài ra nếu con lên nhà mới ngày 21/12 AL thì nên vào giờ nào cho hợp tuổi chồng ạ, Hay thầy xem giúp con lên ngày nào, giờ nào thì tốt ạ. Cảm ơn Thầy Trả lời: Tuổi 1980 canh ngọ thì thì tìm ngày tốt trong tháng 12 thì khó vì các ngày tốt đều là ngày thái tuế và xung với tuổi nếu có làm thì chỉ có thể dùng này tân mão ngày này mặc dù là ngày tam nương nhưng kỵ cưới xin làm ăn chứ cất nóc không kỵ mấy còn ngày 21 là ngày con nước thì về nhá mới sau này sinh con tiếp phải chú ý vì ngày này chủ vì khó nuôi con) Chồng sinh 1980 là canh thân không p canh Ngọ ạ, Nếu các ngày đều kị vậy em cất nóc ngày 20/11 tới này được không? Em ko tính sinh thêm con thì ngày 21/12 AL lên nhà mới lúc 7h15 đc ko ạ? Xem trả lời
 • Thầy tư vấn dùm con số này 0933132468 có hợp với con không trong kinh doanh và cuộc sống. Con sinh 04 tháng 07 năm 1979 dương lịch. Cám ơn Thầy. Xem trả lời
 • Thầy Tư vấn giúp con ngày cất nóc tháng 12 AL cho tuoi 1980. Ngoài ra nếu con lên nhà mới ngày 21/12 AL thì nên vào giờ nào cho hợp tuổi chồng ạ, Hay thầy xem giúp con lên ngày nào, giờ nào thì tốt ạ. Cảm ơn Thầy Xem trả lời
 • em sinh ngày 3/12/1992 dươg lịch...em muốn xem ngày tốt để đi chống mũi thầy xem giúp e tháng 11 hay 12 thì đc ạ và ngày nào tốt ạ Xem trả lời
 • Thày cho e hỏi thêm chồng em sinh 19/11/1980 vợ sinh 1989 khai móng ngày 2/9 (AL) cuối tháng 11, đầu tháng 12 có ngày nào tốt để cất nóc không? Thầy xem giúp e ngày về nhà mới trong tháng 12/2016 âm lịch này để không xung với tuổi. Em dự tính ngày 21/12 AL đc ko ạ. Xem trả lời
 • Chào Thầy! Thầy cho Em hỏi, Em tuổi Giáp Thìn 1964, Em định năm 2017 xây nhà hướng Đông Nam có được không? Nếu được thì tháng nào động thổ là tốt nhất Xem trả lời
 • Tôi tuổi Tỵ 1965,về nhà mối ngày 6 tháng chạp(AL)2016 dước Không ? Xem trả lời
 • Mua xe vào ngày 10/12/2016 liệu có được không? Xem trả lời
 • Em sinh 3h chiều ngày 2/8/1985, tuổi ất sửu, em định mua nhà từ ngày 12-16/12/2016. Thầy xem giúp em xem ngày nào giờ nào là được. Xem trả lời
 • Em muốn hỏi ad đến năm bao nhiêu tuổi sẽ lấy chồng,sinh con. Chồng em có tốt không? Gia dinh em rat lo lang.24/7/1990 dương lịch. Sinh lúc 3h sáng. Sinh tại Hong Kông. Em cam on rat nhieu Xem trả lời
 • Tuổi thân 1992 mua xe máy vào cuối tháng 1.2017 nên mua ngày nao a Xem trả lời
 • Vâg. Em sinh khoảng 5h-7h sáng 17/7/1990 âm lịch ạ. Thầy cho em hỏi có chăn nuôi được k ạ. E định mở thêm cửa hàng buôn bán nữa. Thầy xem giúp em nên bán về ngành gì ạ. E cám ơn thầy Xem trả lời
 • thưa thầy cháu muốn hỏi nam sinh năm 1969 sang năm 2017 có được tuổi làm nhà ko?ah. nếu ko dược tuổi thì tuổi nào có thể mượn để làm nhà. cho cháu hởi thêm ngày nào có thể động thổ dc ah cháu xin cảm ơn Xem trả lời
 • Em sinh ngày 22/9/1995 (28/8 AL) muốn khai trương cửa hàng vào ngày 13/12/2016 (15/11 AL) xem giúp em có được không ạ Xem trả lời
 • Em thấy có ngày 16/12/2016 dương (tức 18/11 âm lịch) là ngày tốt cho mua xe thì tuổi của e (sn 26/01/1992 âm) mua vào ngày đó có được không ạ? Xem trả lời
 • Mình sinh ngày 26/12/1977(16/11 al). Cho hỏi ngày 16/12/2016 gác dòn dong có được không vậy? Xin thành thật cảm ơn. Xem trả lời
 • Cháu chào chú ạ Cháu sinh 30/10/1993,cháu định đi làm buổi đầu tiên vào ngày 12/12/2016,7 giờ cháu xuất hành thì có đẹp ngày và ợp với mệnh cháu không ạ. Cháu cám ơn chú trước ạ Xem trả lời
 • Anh ad ơi phải hỏi sao anh mới trả lời. Nữ sinh 27/03/1988 âm lịch giờ sinh 12:00 đêm. Em chỉ muốn xem đường tình duyên, công việc. Xem trả lời
 • Em sinh năm 1991. Em muốn mua xe tháng này? Cho e hỏi ngày nào tốt ak? E hợp màu j ak? Xem trả lời
 • Em sinh 6h 17/07/1990 âm lịch. Em dự định sang năm mở trang trại chăn nuôi heo. Em nhờ thầy xem giúp em có mát tay chăn nuôi k ạ. Em cám ơn thầy Xem trả lời
 • Chào Thầy! Thầy vui lòng tư vấn giúp con về cách bày trí tranh MÃ ĐÁO THÀNH CÔNG sao cho phù hợp với con ạ: Con sinh ngày: 09/10/1988 ÂL, Hướng nhà con đang ở là hướng Tây, con muốn trang trí tại phòng làm việc được không? Và bức tranh nên treo tính theo đầu ngựa hướng ra cổng chính hay hướng vào nhà? Cảm ơn Thầy, mong nhận thư hồi âm sớm của Thầy! Xem trả lời
 • Chú rể sinh năm 1987 cô dâu sinh năm 1993 Tổ chức cưới và tháng 1/2017 âm lịch có được không Nên chon ngày nào tốt cho chú rể và cô dâu . Dự điịnh chọn ngày 08/02/2017 DL tức 12/01/2017 ÂL Xem trả lời
 • me em sinh nam 1962 mat ngay 28 thang 3 nam 2011 e sinh nam 1987.cho e hoi gio nao de boc me e thi dep Xem trả lời
 • e sinh 23/2/1980 muốn mua xe ngày 10/11/2016 âm lịch có được không ạ?nếu không thì có ngày nào tốt trong tháng 11 không? Xem trả lời
 • Chào cô/chú, Con là nam, sinh 26/12/1977 âm lịch. Con có dự định mua xe tải trong năm nay hoặc quý 1 năm sau. Vì việc quan trọng, cho con xin hỏi ngày tháng nào mua xe thì tốt đẹp. Con xin tri ân. Thắng Xem trả lời
 • E sinh ngày 13.06.1998 e có thể đeo trang sức màu gì để tốt lộc ạh?? Xem trả lời
 • Tôi sinh 19/2/1978 nuôi chó có được không ? Nếu được tháng 12 này ngày nào có thể bắt được ? Xem trả lời
 • tháng 12 này e dự định mua xe máy . Em sn 25/11/1995 ÂL muốn mua xe màu đen nhưng nghe nói màu đen khắc với mạng em. Nhờ ad tư vấn và giúp em chọn màu, ngày tốt để mua ạ ?! Hay em có nên để sang năm mới mua luôn không ?! Em cảm ơn ạ ! Xem trả lời
 • xin hoi em sinh ngày 19/9/1984 âm lịch.vậy dựng nhà vào ngày nào tháng 1 âm lịch Xem trả lời
 • Tôi muốn làm nhà vệ sinh trong tháng này nên chọn ngày nào và hướng gì là hợp phong thủy và tốt nhất? Xin cám ơn! Xem trả lời
 • em sinh ngày 02/9/1984 dương lịch, tư vấn giúp em trong tháng này ngày nào tốt nhất để mua xe máy. em xin cảm ơn Xem trả lời
 • Em sinh ngày 21/10/1991 dương lịch, Bạn e sinh ngày 20/9/1989. chúng em định cưới trong tháng 11 này, em nên cưới vào ngày nào là tốt ạ.em cảm ơn! Xem trả lời
 • chào thầy! mẹ con sinh năm 1930, mất vào 15/4/2013 (âm lịch). anh trai cả sinh năm 1958. vậy tháng 11/2016 có sang mộ cho mẹ con được không ạ ? Xem trả lời
 • Dạ. Con chào thầy ạ. Con sinh năm 1990 Canh Ngọ. Hiện tại con đang xây nhà nhưng mượn tuổi Ông con năm nay 77 tuổi. Con làm nhà đến hết năm nay nhưng mà không xong được để về nhà mới. Phải sang năm mới xong. Nên con muốn về nhà mới năm nay để đẹp tuổi. Thì phải làm như thế nào ạ.. con cảm ơn ạ. Xem trả lời
 • Tôi tên Trần Hoàng Phúc, sinh ngày 19 tháng 5 năm 1995 dương lịch nhằm ngày 20 tháng 4 năm 1995 âm lịch, mạng Sơn Đầu Hỏa, giờ sinh là 7 giờ sáng đến 9 giờ sáng. Chồng tuổi Ất Hợi lấy vợ tuổi Qúy Dậu có hợp nhau không và có tốt không ? Xem trả lời
 • Em tên trang sinh năm 20/12/1994 .e tính mua xe trong tháng 12/2016 .vậy em nên mua ngày nào và em nên mua xe màu gì ạ? Xem trả lời
 • Chào Thầy! Thầy vui lòng tư vấn giúp con về cách bày trí tranh MÃ ĐÁO THÀNH CÔNG sao cho phù hợp với con ạ: Con sinh ngày: 09/10/1988 ÂL, Hướng nhà con đang ở là hướng Tây, con muốn trang trí tại phòng làm việc được không? Và bức tranh nên treo tính theo đầu ngựa hướng ra cổng chính hay hướng vào nhà? Cảm ơn Thầy, mong nhận thư hồi âm sớm cửa Thầy! Xem trả lời
 • Em sinh ngày 13/11/1991 năm nay em muốn mua xe máy thì tuổi em mua có được không? Mua vào ngày nào thì được ngày tốt và mua màu nào thì hợp với mệnh của e ạ? Xem trả lời
 • cho mình hỏi ngày tot va som nhat cua thang 12/2016 de treo bang hieu buon ban, xin phan hoi som giup minh. minh cám on. Xem trả lời
 • bố tôi tuổi thìn (1940.năm nay nhà tôi định chon 11/12/2016 âm lịch để bốc mộ được không. con trai trưởng 1972,gái trưởng 1974. cháu trai 1992 Xem trả lời
 • em sinh 1974 không có ngày đẹp mua xe tháng 11/2016 nên em lấy tuổi vợ 1982 đứng tên mua xe vào ngày 4 hoặc 6/11/2016 amlich được không .em cảm ơn Xem trả lời
 • Tôi tên Trần Hoàng Phúc, tôi là nam, sinh ngày 19 tháng 5 năm 1995 dương lịch nhằm ngày 20 tháng 4 năm 1995 âm lịch, giờ sinh là 7 giờ sáng đến 9 giờ sáng, mạng Sơn Đầu Hỏa, tuổi Ất Hợi. Cho phúc xin hỏi phúc cưới vợ vào cuối năm 2018 thì vào tháng 11 thì ngày nào tốt và hợp ạ ? Tôi xin chân thành cảm ơn anh! Xem trả lời
 • có hợp với ngày nào để động thổ xây mộ trong tháng 12 dương lịch. tôi sinh năm 1970 Xem trả lời
 • E sinh ngày 7/1 âm năm tân mùi 1991, e muốn mở bán online quần áo tháng 12 dương này thì ngày nào tốt ạ, e cám ơn Xem trả lời
 • add giải hộ e vs. e sinh ngày 25/4/1996 nữ sinh vào lúc 22h45 add xem giải đáp cho em xem năm nay công danh sự nghiệp học tập của e thế nào với ạ, hi Xem trả lời
 • em sinh ngày 26/06/1993 người yêu em sinh ngày 10/09/1993 thì sang năm cuơi ngày tháng nào đẹp thưa thầy Xem trả lời
 • tôi sinh năm 1974 muốn mua xe tháng 11/2016 âm lịch như ko có ngãy nào đẹp mua xe .toi để vợ sinh 1982 đứng tên đi mua xe .thì có được ko .mua tháng 11/2016âm lịch a thì có ngày nào đẹp ko.xin cảm on Xem trả lời
 • Em sanh 23/09/1985, e muốn buôn bán kinh doanh ngày 04/12/2016 dương lịch có tốt không? nếu không xin xem giúp em ngày nào tốt ạ, em cám ơn. Xem trả lời
 • Ad cho e hỏi . Sn 1996 thì nên mua xe màu gì ạ ??? Xem trả lời
 • em sinh 1974 em muốn mua xe chống tháng 12/2016 dương lịch thì ngày nào tốt a . Xem trả lời
 • chào thầy e sinh tháng 12 năm 1977 tính ngày 30 thang 11 dương động thổ dc k thầy Xem trả lời
 • Gia chủ sinh ngày 13-11-1966 AL,nhờ Thầy xem động thổ ngày 10-06-2017 AL có tốt không.Nếu không tốt nhờ thầy xem cho ngày tốt dùm.Gia chủ xin chân thành cám ơn Thầy ! Xem trả lời
 • Tôi tên Trần Hoàng Phúc,tôi là nam, sinh ngày 19 tháng 5 năm 1995 dương lịch nhằm ngày 20 tháng 4 năm 1995, mạng Sơn Đầu Hỏa, tuổi Ất Hợi, giờ sinh là 7 giờ sáng đến 9 giờ sáng anh xem dùm cho phúc đường tình duyên của phúc như thế nào vậy ạ, vợ (vk) của phúc ra sao ạ, phúc thấy tình duyên của duyên của phúc sao không được bền và không được hợp hoài và thay đổi rất nhiều cuộc tình và cũng rất vất vả ? Phúc xin chân thành cảm ơn anh nhiều ? Xem trả lời
 • Tôi sinh ngày 30/7/1965 âm lịch nhờ thầy xem giúp trong tháng 12/2016 Dlịch tôi đi bệnh viện để chữa bệnh vào ngày nào là tốt nhất nếu có mổ thì vào ngày nào là tốt. Xin cảm ơn Xem trả lời
 • Cho em hỏi bố em sinh năm 1968 năm nay mua xe ôtô dc k à? mua ngày 6/11 âl) có tốt k à Xem trả lời
 • em sinh ngày 25/6/1987 chồng 12/2/1987 tháng 11 âm này em mua xe máy vào ngày nào thì đẹp ạ.em cảm ơn Xem trả lời
 • em sinh năm 1971. ngày mùng 2/11/am lịch này em về nhà mới được không thầy. cám ơn thầy. Xem trả lời
 • bố em muốn xây nhà ,đã đi xem nhiều nơi ,có thầy thì bảo 2016 xây nhà được , có thầy thì bảo 2017 , bây giờ đang rất lúng túng k biết thế nào ạ. nên e muốn nhờ các bác giúp đỡ ạ bố em sinh năm 1960 thì năm nào xây nhà được ạ và ngày động thổ ngày nào thì tốt ạ em xin cảm ơn ạ Xem trả lời
 • ngày về nhà mới Xem trả lời
 • Em sinh ngày 2/12/1991,em muốn tìm 1 số điện thoại để thuận lợi hơn trong cuộc sống thì nên chọn số như thế nào ạ ? Xem trả lời
 • Tôi sinh lúc 11h ngay 9/6/1973 duong lịch nhờ thầy xem giúp số: 0983631213 hop tuoi xử dung làm kinh doanh hoặc dịch vụ môi giới bất động sản không. Xin chân thành cám ơn! Xem trả lời
 • 01659732173, tôi là nam sinh ngày 19 tháng 5 dương lịch năm 1995 nhằm ngày 20 tháng 4 năm 1995 âm lịch thì dùng số điện thoại trên có hợp với tuổi không ạ ? Xem trả lời
 • Chào Thầy! Thầy xem giúp phúc về con đường tình duyên và công danh sự nghiệp với ạ. Nếu có thể lấy được vợ thầy xem giúp nên lấy tuổi gì và con gì và năm sinh mấy thì hợp ạ? Và năm bao nhiêu tuổi con nên cưới vợ ạ ? Con là nam,sinh ngày 19 tháng 5 năm 1995 dương lịch nhằm ngày 20 tháng 4 năm 1995 âm lịch, mạng Sơn Đầu Hỏa, tuổi Ất Hợi khoảng 7 giờ sáng đến 9 giờ sáng. Xin hỏi thầy trong tháng 10 và tháng 11 năm 2018, con có thể cưới vợ được không ? Con nói với ba mẹ con và ba mẹ con đã đồng ý rồi ? Phúc xin chân thành cảm ơn thầy! Xem trả lời
 • Cho phúc hỏi: "phúc là nam, sinh ngày 19 tháng 5 năm 1995 dương lịch nhằm ngày 20 tháng 4 năm 1995 âm lịch, giờ sinh là 7 giờ sáng, tuổi Ất Hợi, mạng Sơn Đầu Hỏa. Anh có thể xem giúp phúc công việc làm, xin việc được dễ dàng và ổn định, tình duyên có hợp và đúng 1 năm sau là năm 2018 phúc có thể tiến tới hôn nhân không?, hôn nhân và con cái" Phúc chân thành cảm ơn ạ! Xem trả lời
 • Cho em hỏi :nam sinh năm 1991 và nữ Sn 1994 muốn tổ chức kết hôn vào ngày 4 tháng 2 năm 2017 thì có hợp không ạ ngày có tốt không.. Xem trả lời
 • Cho em hỏi:nam sinh năm 1991 và nữ Sn 1994 muốn tổ chức kết hôn vào ngày 4 tháng 2 năm 2017 thì có hợp không ạ ngày có tốt không. Xem trả lời
 • Các anh chị cho e hỏi. Em sinh năm 1992. Em đang muốn đi pttm nâng mũi. E nhờ anh chị tư vấn em nên đi làm trong năm 2016 hay 2017 thì sẽ tốt hơn ạ. Và chọn giúp em một số ngày và giờ tốt với ạ. Em cảm ơn ạ. Xem trả lời
 • Em chào chuyên gia. Em sinh năm 1977 đang dự định khởi công động thổ xây nhà vào cuối năm nay rồi ra năm sau sẽ tiếp tục làm tiếp. Em xin chuyên gia tư vấn cho em như vậy có nên động thổ vào cuối năm nay rồi qua năm làm tiếp được không. Ngày tháng dương lịch và Âm lịch có thể động thổ được . Em cám ơn chuyên gia Xem trả lời
 • Vậy người Nam âm lịch là ngày 4 tháng 8 năm 1979 có hợp với nữ ngày 5 tháng 5 năm 1993 không ạ ? Hai người có khắc kỵ gì không? xin thầy giúp. Xem trả lời
 • Tôi sinh năm 1995, tôi định mua xe vào ngày 27/11/2016 ad thấy có đựơc không ah Xem trả lời
 • Tôi va chồng sn 1983. Định tháng 12 tây vô nhà mới. Vậy xin hỏi ngày 10/12 co hop voi vo chồng tôi không Xem trả lời
 • Chào thầy , như thầy đã nói là năm nay và năm sau gia đình e không được tuổi chuyển nhà. vậy thầy xem có cách nào và ngày nào tốt để tháng sau e dọn vào nhà mới được ah. chồng e sinh nam 7/08/1972 ( DL) vợ sinh năm 1974. Xem trả lời
 • Cho e hỏi .Ngày nào gần đây là tốt để treo bản hiệu trong trường hợp : ba mẹ đều k hợp tuổi để đứng tên làm nhà nên đã nhờ người quý sửu (1973) đúng tên , nhưng nay đã bàn giao lại cho chủ nhà đứng tên là Kỷ Hợi (1959) .Vậy xin thầy tư vấn giúp cho ạ ? Xem trả lời
 • Năm 2017, tôi 57tuoi (tính theo âm lịch)- xin cho tôi hỏi tôi có làm được nhà không ? Xin cảm ơn. Xem trả lời
 • Cám ơn huyenhoc.vn rất nhiều đã cho em biết được ngày em có thể đi lại theo câu hỏi trên ạ! Nhưng ad ghi em là đi thì chỉ có thể tạm là ngày 28/10 đó là âm lịch hay Dương lịch ạ thầy ơi! Em sinh 7/2/1989 Dương lịch ! 2/1/1989 âm ạ Xem trả lời
 • Em sinh ngay 11/08/1982(duong lich), nho thay phong thuy xem dum e ngay tot de nhan xe trong thang 11 hoac thang 12 nay. Xem trả lời
 • Chồng sinh ngày 07/09/1972(Dl) vợ sinh năm 1974 cho em hỏi từ đây đến cuối năm 2016 em muốn chuyển vào nhà chung cư mới có được không ah. vì em đi xem bói thì bảo là năm nay dọn vào nhà chung cư mới không tốt năm sau mới được, xin Thầy tư vấn giúp ah Xem trả lời
 • muốn xem giờ chuyển vào bàn làm việc mới là mấy giờ trong ngày 27/11/2016. Mình nữ sinh năm 1975 Xem trả lời
 • Cho e hoi voi a. E là nguyễn ngoc hoan sinh ngày 15/11/1987 âm lịch vợ sinh ngày 10/3/1994 âm lịch.muốn kết hôn vào ngày 06/12/2016 âm lich.những theo e biết ngày này là ngày ngưu lang chức nữ vậy e xin được hỏi mình có thế kết hôn vào ngày này k ạ.ngày này có kiêng kị k ạ.xin được tư vấn hỗ trợ với ạ.xin chân thành cảm ơn ak Xem trả lời
 • Tôi sinh năm 1977 tuổi đinh tỵ cho tôi hỏi trong tháng 11 âm lịch năm 2016ngày nào tốt cho việc đổ mái Xem trả lời
 • Chào ad! Mình sinh 7/2/1989 Dương lịch! 2/1/1989 âm lịch! Mình muốn đi xa lên Vĩnh Phúc để học hỏi cách thức quản lý và thành lập Trung tâm dạy tiếng Nhật cho du học sinh vào ngày nào thì tốt ạ! Và mình muốn kết hợp với cậu em sinh 5/8/1990 để mở Trung tâm thì có Thuận ko ạ! Hai Anh em liệu có nên hay ko? Rất mong được sự giúp đỡ Xem trả lời
 • Tôi sanh ngày 13 tháng 10 năm 1981 tôi có miếng đất hướng Đông Nam tôi muốn động thổ xây nhà năm 2017 có được không ạ, tôi nhờ Thầy xem giúp tôi có thể động thổ vào tháng mấy ạ Trân trọng cảm ơn Thầy Xem trả lời
 • Toi sinh ngay 24thang10nam1893 -ngay mua xe tot nhat trong thang 11duong lich Xem trả lời
 • Con sinh 13.03.1994 cưới vợ sinh 23.09.1996 . muốn cưới vào tháng 1 âm lịch 2017 không biết có ngày nào tốt không ạ ? Xem trả lời
 • chồng tôi sinh năm 1967, muôn động thổ đào giếng,nhờ chuyên gia tư vấn giúp nên chọn ngày nào gần đây nhât và tốt nhất Xem trả lời
 • Kính gửi Thầy: Em sinh tháng 6/1962 vợ em tháng 3/1963 Em làm nhà rồi sang năm 2017( khoảng tháng 2 hoạc tháng 3) đinh sửa lại bếp cho rộng và định chuyển hướng bếp từ tây nam sang đông bắc. Sang năm em có phạm kim lâu, hoang ốc gì không nếu có thầy cho cách hóa giải và trong 2 tháng 2, 3 âm lịch có ngày tốt nào Thầy tư vấn. Cảm ơn Thầy Xem trả lời
 • Em chọn ngày sinh con trong tháng 10 al này. Mà ko đc ngày tốt. Ck e sinh 1985 e sinh 1984 sinh con ngay 25 hay 26/10 al này là tốt ạ. Xin tư vấn giúp e. Cảm ơn. Xem trả lời
 • Cho e hỏi e sinh 21/12/1997 dời trọ qua ngày 25/11/2016 có được ko ạ, e xin cảm ơn! Xem trả lời
 • toi sinh 14/4/1980 va chong sinh 3/12/1975 toi tinh ngay 27/11 khai truong quan nhau . vui long xem giup toi ngay do co tot khong xin cam on Xem trả lời
 • Tôi tháng 12 năm 1976 dương lịch, ngày âm là 25/10 năm Bính Thìn,mệnh nữ. Sang tháng 12 dương lịch năm 2016 tôi muốn động thổ sửa nhà.Vui lòng chỉ giúp cho tôi ngày nào đẹp, hợp với tuổi của tôi. Xem trả lời
 • e chua hieu ro ve cach mua bien so xe 3,4 cho tuoi mau ngo . Giai thich ro vaf ky duoc khong a. La minh chon bien so mien sao co 3,4 la duoc dung khong a. Xem trả lời
 • Tôi tuổi Đinh mão sinh ngày 11.11. Tôi có ý định đi Phẫu thuật thẩm mỹ nũi, có thể cho tôi 1 ngày trong năm 2016 được không ạ? Xem trả lời
 • chong toi sinh nam 1975, muon tuoi 1983 dong tho do tran den cuoi thang 11 am lich la xong .xin cho toi hoi ngay nao nhap trach la tot nhat va cung nhap trach theo tuoi cua chong toi hay theo tuoi 1983 Xem trả lời
 • tôi sinh 1963 đang sửa nhà giờ đến cuối tháng ngày nào đạt đòn dông được cảm ơn Xem trả lời
 • Thầy cho con hoi. Con sinh nam 1985 vo sinh nam 1986. Hai trai cua con sinh ngay 14/11/2016 la ngay 15/10 am lich co duoc ko a? Cam on thay Xem trả lời
 • toi sinh ngay 17/08/1984 treo bien cong ty vao ngay gio nao thi dep Xem trả lời
 • bố tôi sinh ngày dương lịch 20/3/1959 . Tôi muốn hỏi thầy ngày 28/12/2016 dương lịch động thổ có được không ạ ? Hoặc có ngày nào đẹp trong tháng 12 dương lịch k ạ ? Xem trả lời
 • Dạ thầy haiquyen.com@gmail.com Nhờ thầy chỉ cho con cách kích khí ở tâm nhà và cách tìm tâm nhà ạ Xem trả lời
 • chồng e sinh năm 1969 vợ 1983 mua nhà cửa chính hướng ĐB cửa sổ hương ĐN có hợp ko ạ? rất mong ad tư vấn giúp e...e xin cảm ơn Xem trả lời
 • Bố toi sinh ngày 12/10/1955 add xem hộ e trong tháng này ngày nào tốt có thể chuyển bát hương lên ban. Xin cảm ơn Xem trả lời
 • Con đã nhận được câu trả lời của thầy, con cảm ơn thầy nhiều! Vậy thầy cho con hỏi thêm thầy nhé. Con sinh ngày 24/11/1974 âm lịch, vậy trong năm 2017 có ngày nào con làm được nhà không hả thầy. Xin thầy xem dùm con nhé. Con thành thật biết ơn! Xem trả lời
 • cho con hỏi con định mượn tuổi 1949 cúng động thổ sửa nhà thầy xem giúp con tuổi này có hợp với tuổi tân hợi hay không Xem trả lời
 • cho con hỏi chồng con tuổi tân hợi con tuổi đinh tỵ năm nay tuổi chồng con có sửa nhà được không nếu không thì mượn tuổi nào thì tốt nhất xin thầy cho con ý kiến ... ? Xem trả lời
 • Bạn cho mình hỏi, mình sinh ngày 16/6/1975 (DL). Vậy trong tháng này mình nên đặt bếp vào ngày nào. Cảm ơn! Xem trả lời
 • thưa thầy, thầy dạy con phải kích khí ở tâm nhà. là phải làm như thế nào ạ, con chưa hiểu lắm , xin thầy chỉ rõ cho con Xem trả lời
 • Con sinh ngày 24/11/1974 âm lịch. Con dự định làm nhà vào tháng 2/2017 âm lịch. Con nhờ Thầy chọn ngày động thổ giúp con. Con xin cảm ơn thầy nhiều! Xem trả lời
 • tôi sinh ngày 08/01/1979. Cho tôi hỏi trong tháng 10 này có ngày nào đẹp để nhận bàn giao nhà được không. Trong năm nay nếu nhập trạch vào nhà mới có được không vì tôi đang trong hạn tam tai. Kính nhờ thầy xem giúp Xem trả lời
 • mình sinh ngay 5/5/1984 mình muốn xem ngày 6/11/2016 (âm lịch) để động thổ xây ốt kinh doanh. Kính nhờ thầy xem dùm có tốt không?xin cảm ơn Xem trả lời
 • E sinh ngày 30-11-1991 âl, cuối năm e muốn mua xe mong thầy xem giúp e mua xe vào ngày tháng nào để hợp với tuổi ạk!và thầy xem giúp e nên mua xe màu j giúp e nữa ạk!e cảm ơn thầy ạk! Xem trả lời
 • vợ chồng con nhất tâm con cảm ơn thầy ạ . con sẽ làm theo ý chỉ của thầy . con chào thầy Xem trả lời
 • Em sinh năm 1992. Em có thể chọn ngày nào tốt nhất trong tháng 12 để mua xe ạ? Xem trả lời
 • minh 14-12-1992 âm lịch.minh có mở của hàng bán tạp hóa.nhưng khi mình khai trương minh không làm gì.mua hàng ùi mở cửa bán thui.công việc buôn bán không tốt.mình có thể buôn bán không gọi là duyên buôn bán.nếu có mình làm gì cải thiện.cảm ơn Xem trả lời
 • tôi muốn hỏi ngày tốt động thổ làm nhà cho tuổi nhâm tuất 1982 trong năm 2017 có ngày, tháng nào tốt.và hướng nào thì đẹp Xem trả lời
 • tôi sinh ngày 16-11-1961. hiện tôi đang muốn chọn ngày tốt để triển khai sản xuất dong miến. mong trang web xem giúp tôi tháng này có ngày nào tốt? tôi xin cảm ơn Xem trả lời
 • dạ con đã nhận được câu trả lời từ thầy, con muốn xin hỏi thêm vì làm nhà là việc cả đời, nếu tháng 10âm lịch ko có ngày nào thật tốt vậy đầu tháng 11 âm lịch có ngày nào tốt để mhập trạch không thầy, con sinh năm 1985 ,người mượn tuổi nhập trạch 1968. Xem trả lời
 • Cháu sinh năm 1983 và vợ con sinh năm 1988. Con đang làm nhà và dự kiến trong tháng 10 hoặc tháng 11 (âm lịch) về nhà mới thì có ngày nào là hợp với con nhất. Xin cảm ơn! Xem trả lời
 • thầy ơi thế trong tháng 10 âm lịch thì ngày nào nhập trạch được cho tuổi 1985 và người mượn tuổi 1968 ạ , em vì ít tuổi có nhiều điều em không biết mong thầy giúp đỡ Xem trả lời
 • Chào chú. Cháu sinh ngày 29/12/1995 (AL), cháu muốn mở quán ăn vào tháng 11 này thì ngày nào tốt ạ. Cháu cảm ơn! Xem trả lời
 • dạ thầy. thế nếu tuổi 1968 thì ngày nào trong tháng 10 âm lịch thì nhập trạch là đẹp nhất hả thầy. xin thầy xem giúp ạ Xem trả lời
 • Nam sinh năm 1981, nữ sinh năm 1988 , dự định tháng sinh con là tháng 5 âm lịch/2017. Cho hỏi tháng 5 ngày nào tốt và giờ nào tốt đê sinh con ạ. Xem trả lời
 • Nam sinh 1982, nhâm tuất chọn giúp em ngày tốt tháng 12/2016 ( dương lịch) để dọn về nhà mới. Xin chân thành cảm ơn Xem trả lời
 • Em tuổi tị sinh năm 1989 .cho em hỏi trong tháng này ngày nào là tôt để em cúng đất để bán .mà cúng thì mình khấn như thế nào.và lễ cúng.em xin cảm ơn. Xem trả lời
 • Em sinh 2/12/1987 ngày âm lịch,là nữ em muốn mua xe trong tháng 10 âm lịch thì ngày nào đẹp ạ và hợp với màu gì ạ.em cảm ơn Xem trả lời
 • thầy ơi xin thầy giúp em Xem trả lời
 • Em muốn mua xe trong tháng 11 năm 2016 e sinh 28/03/1993 em muốn mua xe.ad co thể tư vấn giúp em không Xem trả lời
 • thưa thầy cho em hỏi, ngày 17\10|2016 âm lich em nhập trạch có được ko ạ .em sinh năm 1985 ạ , hôm động thổ em có mượn tuổi anh 1968 giờ nhập trạch có cần mời họ đến làm lễ không ạ xin thầy chỉ giúp em ,em xin cảm ơn Xem trả lời
 • Thầy ơi em có anh mất từ năm 1985 đến nay gia đình mới cải táng. Thầy làm ơn xem giúp em ngày giờ bốc mộ trong tháng 10 âm lịch này được không ạ. Cám ơn thầy ! Xem trả lời
 • Tôi sinh ngày 05/01/1975 dương lịch, nhằm ngày 24/11/1974 Giáp Dần. Tôi dự định làm nhà vào tháng 2/1017 Âm lịch có được không? Nếu được thì ngày nào động thổ là tốt nhất trong tháng này? Xin cảm ơn các chuyên gia! Xem trả lời
 • CON CHÀO THẦY!!!!!!!! CON SINH NGÀY 12/12/1991 ÂM LỊCH, NAY MUỐN MUA XE TRONG THÁNG 10 ÂM NÀY, NGÀY NÀO ĐẸP VÀ CON ĐI CÙNG NAM SINH 23/05/1993 CÓ ĐƯỢC KHÔNG Ạ, VÀ AI LÀ NGƯỜI DẮT XE. TRÂN TRỌNG CẢM ƠN THẦY Xem trả lời
 • Tôi tuổi 1972 muốn làm lễ động thổ thi công vào ngày thứ ba 15/11/2016 có được không? Tôi xin cảm ơn. Xem trả lời
 • Tôi sinh ngày 05/01/1975 dương lịch, nhằm ngày 24/11/1974 âm lịch. Tôi dự định làm nhà vào ngày 13/03/2017 (ngày 16/02/2017 âm lịch) có được không? Xin chương trình cho lời khuyên! Xem trả lời
 • Xin chào! Tôi muốn thầy tu vấn cho con tôi mua xe máy trong tháng này.Cháu sinh ngay 24/12/1990 (DL) ngày nào thì hợp tuổi vây thầy? cảm ơn thầy nhiều! Xem trả lời
 • Tôi sinh 1994 mua xe ngày 11/11/2016. Mua song mới biết là ngày sát chủ... Ngày đó có quá sấu và có cách gì hoá giải không Xem trả lời
 • cho mình hỏi mình sinh ngày 14/08/1983 mua xe vào tháng 11/2016 có được ko Xem trả lời
 • toi sinh ngay 14/08/1983 hoi ngay 14/10 /2016 (am lich ) toi mua xe may co tot ko ? Xem trả lời
 • Em mình sinh ngày 12/7/1984 dương lịch trong tháng này mua xe ngày nào tốt? Xem trả lời
 • nhờ thầy xem giùm cho tuổi ất mão sinh năm 1975 trong tháng 10 âm lịch ngày nào tốt để xây chuồng trại giùm thành thật biết ơn Xem trả lời
 • nhờ thầy xem giùm cho tuổi ất mão sinh năm 1975 trong tháng 10 âm lịch ngày nào tốt để xây chuồng trại Xem trả lời
 • nữ sinh 2/21989 âm lịch nam 23/10/1983 vậy ngày 11/1/2017 dương lịch tức ngày 18/12 âm lịch cưới được không ạ Xem trả lời
 • Em la nam sn 29/7/1997. Em dự định ngay 12/11/2016 em đi mua xe .ngày 12/11/2016 em co mua xe duoc khong ạ Xem trả lời
 • Tôi sinh ngày 12/9/1992. Tôi muốn hỏi tháng 11 dương lịch ngày nào tốt để mua xe ạ. Nếu ko có thì tháng 12 ngày nào tốt để mua xe ạ? Xin cảm ơn Xem trả lời
 • Em là nữ sinh ngày 16/6/1994 (âm lịch). Em muốn mua xe vào tuần sau. Cho em hỏi em nên mua xe ngày nào. Em thích màu xám đen. Vậy có chọn được màu này hay không? Nếu không em nên chọn đỏ đen hay đỏ ạ? Cảm ơn tư vấn viên ạ. Xem trả lời
 • Em sinh ngày 05/10/1995, e muốn mua xe trong tháng 11 dương lịch này thì e nên mua ngày nào ạk. Nếu mua thì e hợp với màu nào ạk. Giờ tốt để lấy xe là giờ nào ạ Xem trả lời
 • Em sinh ngày 05/10/1995, e muốn mua xe trong tháng 11 dương lịch này thì e nên mua ngày nào ạk. Nếu mua thì e hợp với màu nào ạk Xem trả lời
 • Chào add. Em muốn hỏi ngày tháng ăn hỏi + cứoi cho vk 12/12/1991 AL, ck tháng 8/1983 AL thì cứoi ngày nào tháng 1 ah? Vi e co biết tuổi em năm 2016 là kim lâu . Add giúp em với ạ? Xem trả lời
 • Chào add. Em muốn hỏi ngày tháng ăn hỏi + cứoi cho vk 12/12/1991 AL, ck tháng 8/1983 AL thì cứoi ngày nào tháng 1 ah? Vi e co biết tuổi em năm 2016 là kim lâu . Add giúp em với ạ? Xem trả lời
 • cho e hỏi trong tháng 10 AL ngày nào hợp để đổ trần lợp mái.e sinh năm 1980 Xem trả lời
 • C là Trâm sinh ngày 5/9/1996 dương lịch , sinh sau 19h tối . C muốn hỏi thầy về công danh và đường tình duyên ạ! Mong thầy xem giúp Xem trả lời
 • 19/10 âm lịch tôi muốn bốc mộ bo tôi có được không. Trưởng nam sn 1972 Xem trả lời
 • Ngày 19/10(Âl,) tôi muốn bốc mộ bố tôi có được không. Trưởng nam sinh năm 1972 con thư sinh năm 1982 .hoăc tôi muôn bốc vào ngày 21/11 (Âl) nưa co duoc ko?tôi xin cảm ơn Xem trả lời
 • chồng con sinh ngày 20/03/1974 , hiện nhà con muốn sửa lại hướng bếp từ giờ tới năm 2017, thầy xem giúp nhà con có được tuổi để sửa lại hướng bếp , nếu được thầy cho con xin ngày tốt để sửa lại bếp và hợp hướng (nhà con hướng tây nam) Xem trả lời
 • Cho em hoi em sinh ngay 3 thang 9 nam 1991 duong lich... vay em chon ngay 9 thang 1 nam 2017 (duong licH), ngay 16 thang 1 nam 2017 duong lich va ngay 24 thang 1 nam 2017 duong lich, mot trong 3 ngay do ngay nao la tot cho em di lam tham my??? Em xin cam on Xem trả lời
 • Cho em hoi em sinh ngay 3 thang 9 nam 1991 duong lich... vay em chon ngay 9 thang 1 nam 2017 di lam tham my co tot hay ko Em xin cam on Xem trả lời
 • Hạp Tiến Minh Tôi sinh lúc 11h06phut ngày 10/08/1973( Âm Lịch) dự định tháng 11/2016 Âm lịch mua xe xin thấy xem giúp mầu nào hợp tuổi và trong tháng có ngày nào tốt để đặt cọc hoặc lấy xe. Xin chân thành cám ơn. Chúc mạnh khỏe! Xem trả lời
 • E sinh nam 1990.e nen mua xe oto vao ngay nao sap toi trong thang 11 thj hop Xem trả lời
 • chồng tuổi đinh tỵ vợ tuổi giáp tí gia đạo làm ăn năm 2017 tốt hay xấu Xem trả lời
 • Em sinh năm 1990 mượn tuổi 88 làm nhà vào 7h5 ngày 2 tháng 6 âm lịch xin hỏi có vấn đề gì ko ah Xem trả lời
 • Anh cho em hõi em sinh 18/11/90. Muốn mua đất xây nhà , và làm đám cưới hỏi 2017 thì nên làm tháng nào tốt. Đất xây nhà nên mua hướng nào tốt a. Vợ e sinh 26/9/1994. Em cảm ơn anh mail cua em. thuannguyenvan6868@yahoo.com.vn Xem trả lời
 • Anh cho em hõi em sinh 18/11/90. Muốn mua đất xây nhà , và làm đám cưới hỏi 2017 thì nên làm tháng nào tốt. Đất xây nhà nên mua hướng nào tốt a. Vợ e sinh 26/9/1994. Em cảm ơn Xem trả lời
 • Tôi sinh nngày 10/08/1973( Âm Lịch) dự định tháng 11/2016 Âm lịch mua xe xin thấy xem giúp mầu nào hợp tuổi và trong tháng có ngày nào tốt để đặt cọc hoặc lấy xe. Xin chân thành cám ơn. Chúc mạnh khỏe! Xem trả lời
 • Tôi sinh năm 1982. Tôi muốn mua xe máy vào ngày mai 9 tháng mười âm lịch năm 2016 Xem trả lời
 • Xin bac tu van ho cho chau voi: hai vợ chồng cháu sinh năm 1984 ca. Chau sinh 25 /8 am, vo chau sinh 22/11 duong. Co 1 cháu trai sinh 9/9/2013 dl. Vợ cháu đang co bau be thu hai du kien sinh 3/2017. Chau du dinh xay nha nam 2017 co duoc k ạ? Xay vao thang nao thi hop ạ?cháu còn có dự định bốc mộ cho bố cháu nam 2017 đuoc k ạ. Bố cháu sinh 1958, mất năm 2010 ngay 7/7 am.mong nhan duoc phúc dáp tù bac som nhat! Cam on bác! Xem trả lời
 • tôi sinh 18/11/1990 . Sang năm 2017 muốn mua nhà và làm đám hỏi và đám cưới thì có được không Vợ tôi sinh 26/9/1994. Nên mua nhà hướng nào thì tốt , cưới hỏi làm vào tháng nào. Xin tư vấn rõ Cảm ơn rất nhiều Xem trả lời
 • Cho em hỏi, e sinh ngày 25-1-1993... Nên mua xe màu gì và mua xe vào ngày nào của năm 2016 hoặc 2017 ạ!! Em cảm ơn!! Xem trả lời
 • tôi sinh vào 16-10-1976 tôi mua xe may vao ngày gio nao trong thang 11 dương lich thi tôt Xem trả lời
 • Tôi sn 14/4/1987 xin hoirong tháng 10 âm lịch có thể mua xe đc không ạ. Xin tư vấn dùm Xem trả lời
 • tôi là nữ sinh năm 63.là chủ doanh nghiệp, tháng 10 al 2016 muốn xây VP đểlàm việc, cho tôi hỏi ngày nào thì tôi động thổ tốt. Tôi mua miếng đất không được bằng phẳng vậy trược khi đặt móng tôi muốn cho máy san băng phảng rồi mới bỏ móng .vậy khi san mat bang có phai cúng xin không .cần chọn ngày không .hay chỉ cúng xin ngày bỏ móng. rất mong được tư vấn và giúp đỡ . Tôi xin cảm ơn rất nhiều Xem trả lời
 • Bạn trai e sinh năm 1990 e sinh năm 1992, bọn e có ý định cưới trong tháng 11/2016 thì có ngày nào đẹp k ạ E cám ơn Xem trả lời
 • Tôi sinh ngày 22/11/1972 ( DL) & Ông xã tôi sinh ngày 05/03/1968 ( DL) muốn xem NGÀY NÀO TỐT trong tháng 11 DL ( tháng 10 ÂL) để DỌN về NHÀ MỚI. Xin Trân Trọng Cảm Ơn!... Xem trả lời
 • xin chào. Vui lòng cho dm hỏi, e muốm mua xe ô tô trong tháng 12 thì ngày nào lấy xe thì tốt ạ. Neen chon mau xe gi .E sinh ngày 16/9/1994 Xem trả lời
 • Xin chào.vui lòng cho em hỏi em muốn mua xe máy trong tháng 11 thì có ngày giờ nào hợp ạ. Em sinh ngày 22/10/1994 (dl) ạ. Em cảm ơn ạ Xem trả lời
 • Xin chào ! Bố e sinh 1955 đã mất dk 3 năm e định cải táng 16/10 âm này có dk ko? E trưởng nam sn 1990. Giúp e ngày . Giờ vs ạ Xin cảm ơn! Xem trả lời
 • ĐÂY LÀ LẦN THỨ 3 CON HỎI THẦY VẪN CHƯA ĐƯỢC THẤY HỒI ĐÁP, RẤT MONG PHẢN HỒI TỪ THẦY. Con sinh ngày 12/12/1991 âm lịch, muốn mua xe trong tháng 11 này , màu đỏ, con đi cùng nam sinh 26/05/1993 có được không ạ và ai nên là người dắt xe. Xem trả lời
 • Xin thầy cho em biết: em sinh năm 1973,sắp tới là ngày 7/8/2016 ( dương lch) tính đi thẫm mỹ mắt những không biết ngày đó có được không ạ.Xin cảm ơn. Xem trả lời
 • Xin thầy cho em hoi.em sinh năm 1984 cha tôi sinh năm 1947 mất 20/5 âm lịch 2011.nam này tôi muốn bốc mộ cho cha . thì có ngày nào là đẹp . cảm ơn thầy. Xem trả lời
 • Nguyễn Quốc Cường sinh 06/12/1968 (Mậu thân) đã được thầy tư vấn và sữa chữa nhà xong ,xin Thầy chọn cho ngày tốt nhất để đặt bếp , ngày tốt nhất để nhập Trạch, xin được thầy tư vấn rõ dùm, cám ơn rất thầy nhiều!!! Xem trả lời
 • Tôi sinh ngày 14-6-1984 AL. Vậy mua xe ngày nào là tốt nhất. Xin cảm ơn Xem trả lời
 • Chao thay .con tuoi nham tuat 35t. Con sap mo wan an dinh khai truong ngay mung 9 thang 10 al,co duoc tot khong thay.thay noi con biet som nha.thay gui wa gmail nha thay.hoangminhpq1985@gmail.com Xem trả lời
 • Chồng tôi sinh 1976 còn tôi 1978 con trai lớn 2001 con trai nhỏ 2006 . Gia đình tôi muốn mở tiệm sữa thì ai là phù hợp mở tiệm Xem trả lời
 • Tôi sinh ngay 16/09/1994.Tôi muốn mua xe ô tô trong năm nay. Vậy cho hỏi tôi nên mua ngày nào, tháng nào, thì tốt. Xem trả lời
 • Cho em hỏi: em sinh 15/3/1986 định mua xe máy trong tháng 12/2016 thì ngày nào là tốt nhất ạ.(em định mua vào ngày 20/12 có đc ko ạ?) và em đang phân vân giữa hai màu là vàng đen và xám đen.xin tư vấn giúp em vs ạ. em xin cảm ơn. Xem trả lời
 • tôi tuổi dần 29/3/1986 tháng 11 âm lịch chọn ngày nào tốt nhất để lợp mái nhả ,dọn vào ở Xem trả lời
 • Da Thay oi, Thay cho con xin so dt cua Thay. Con muon xin Thay xem dum con ngay khai truong quan ca phe voi a. Mail cua con: campham10@gmail.com Con cam on Thay nhieu Xem trả lời
 • cho em hỏi, em sinh ngày 16/08/1991( 07/07/1991 al), bạn trai em 06/01/1989(29/11/1988 al) cho em hỏi 2 tuổi này lấy nhau vào 09/01/2017 âm lịch được không ạ. Em cám ơn nhiều! Xem trả lời
 • Cho em hoi ti a: e la nam sinh ngay 11/1/1973 am lịch. hom nay là ngày 4/10/2016 am lich co hop để mua xe ô to khong a Xem trả lời
 • em làm nhà đã gần xong chỉ chờ trời nắng sơn nữa là xong. chồng em tuổi quý mão thì nhà em đã nhập trạch được chưa. nếu được thì vào ngày nào thưa thầy? Em xin cảm ơn thầy nhiều Xem trả lời
 • Chào HuyenHoc.Vn! Cháu sinh năm 1983 và vợ con sinh năm 1988. Con đang làm nhà và dự kiến trong tháng 10 hoặc tháng 11 (âm lịch) về nhà mới thì có ngày nào là hợp với con nhất. Xin cảm ơn! Xem trả lời
 • Dạ bố em sinh nam 1962 muon xay phòng trọ trong tháng 11 nay thi ngày nào tốt vậy các chuyên gia ơi. Xem trả lời
 • Tôi định mua xe oto và nhờ người khác đứng tên đăng kí xe, vậy tôi xem ngày lấy xe tên tôi hay tên người đăng kí ạ? Xin cám ơn Xem trả lời
 • Toi muốn động thổ vào 4/2/2018 âm lịch có được ko? Tôi sinh năm ất sủu 1985. Chân thành cám ơn. Xem trả lời
 • Mình sinh lúc 10h55 phút ngay 10/08/1973(Âm lịch) mình nhờ bạn xem dùm 3 số dt: 0918665151. 0908685393. 0908833553 có số nào hợp với tuổi làm dịch vụ hoặc kinh doanh buôn bán xin bạn tư Vấn giúp minh. Xin cảm ơn Xem trả lời
 • Da, cho em hỏi! Em sinh năm 7/1/1988 bạn trai em sinh năm 09/10/1988, hai đứa em định tổ chức đám cưới vào khoảng tháng 1- tháng 3 âm lịch năm 2017,em nhờ anh, chị tư vấn dùm em ngày nào, tháng nào tổ chức thì tốt ạ,em muốn cưới vào ngày thứ bảy hoặc chủ nhật. Cảm ơn anh, chị đã đọc và tư vấn dùm em! Xem trả lời
 • em sinh ngày 27/9/85 âm lịch, bạn gái em sinh ngày 15/7/1994 âm lịch. Chúng em định cưới vào ngày 28/10 âm lịch anh ạ. Anh xem giúp em ạ. Em cảm ơn anh. Hay nếu cưới trong tháng 11 thì có ngày nào tốt hơn không ạ? Xem trả lời
 • Anh có thể xem dùm: tuổi em và bạn gái em có hợp không ạ, Nam sn 28/06/1990 Dương Lịch lúc 1h15, Nữ sn 3/5/1992 Dương lịch lúc 9h5, em cảm ơn! Xem trả lời
 • mong các thầy tư vấn chi tiết dùm con: Con sinh tháng 3 năm 1980. tháng 8 AL con có mua 1 ngôi nhà. Sau đó con sửa nhà (lát lại nền tầng 1 và xây thêm phòng thờ (có đổ mái) và lợp tôn tầng 3 nhưng do con đi vắng nên nhờ bố con sinh năm 1949 làm thủ tục động thổ và đổ mái. Con muốn về nhà mới tháng 10 AL hoặc chậm nhất tháng 11 AL mong thầy tư vấn ngày và giờ giúp con. Trường hợp của con thì nên làm thủ tục nhập trạch cho con hay theo tuối bố con và thủ tục cần những gì. Con rất mong nhận được tư vấn trực tiếp từ thầy. Xem trả lời
 • tôi sinh nawm 1970 muốn xem ngay gần khuôn cửa Vậy các anh chị nào xem giúp tôi ngày nào trong tháng 10 âm lịch 2016 là hợp . xin trân trọng cảm ơn Xem trả lời
 • em sinh 12/12/1991 âm lịch, muốn mua xe trong tháng 11 này và mua màu đỏ, em đi cùng bạn nam 26/5/1993 có được không ạ và ai nên là người dắt xe. Xem trả lời
 • Cho tôi hỏi tôi sinh ngày 30/8/1977 tháng 11 duong Nam 2016 mua xe vào ngày nào tốt a nếu khong có ngay nào thì thang 12 duong tôi xin cảm ơn Xem trả lời
 • Dạ cho em hỏi, em sinh năm 1988 còn chồng em 1991 , thì cưới ngày 4/3/2017 được ko ạ, nhằm ngày 7/2/2017 âm lịch, em cám ơn ạ Xem trả lời
 • Tôi tuổi Canh Tuất sinh 1970, tháng 11 dương lịch nay làm thủ tục nhận xe, xin hỏi AD tuổi mình lấy xe vào gio ngày tháng 11/2016 tốt. Cảm ơn Xem trả lời
 • Cho em hỏi em sinh năm 1975 giờ muốn mua xe ôtô trong tháng 11 năm 2016 dương lịch thì nên mua vào ngày nào và màu gì thì thích hợp vậy Xem trả lời
 • tôi tuổi tỵ sinh ngày 30-4-1977 dương lịch Vợ tôi sinh 1981. Tôi mua xe vào ngày 9.8. 2016 âm lịch có tốt không? Xem trả lời
 • Anh có thể xem dùm: tuổi em và bạn gái em có hợp không ạ, Nam sn 28/06/1990 Dương Lịch lúc 1h15, Nữ sn 3/5/1992 Dương lịch lúc 9h5, em cảm ơn! Xem trả lời
 • Em sinh ngày 23/3/1993 âm lịch, lúc 22h 15 phút (giờ hợi), em mong thầy bình giải giúp về đường công danh tiền tài.Em chân thành cảm ơn Xem trả lời
 • Vợ tôi sinh năm 1992 tuổi Nhâm Thân đang làm nhà và không biết ngày nao đẹp để bỏ đòn dông mong các vị tư vấn giúp cảm ơn nhiều. Xem trả lời
 • Tôi tuổi nhâm tý , nữ , nhờ xem dùm tôi ngày động thổ trong tháng 10 âm lịch Xem trả lời
 • e sinh ngày 10/8/1994 Đang có ý định mua xe tháng 11 hoặc 12 này. Nhờ ad xem ngày nào đẹp để e có thể mua xe ạ? Xem trả lời
 • Em sinh năm 86 nên mua xe ngày nào Xem trả lời
 • Con la nam, sinh 3/9/1986. Tu van dum con ngay dong tho, gang cua, va gac don tay ạ. Trong thang 10 va 11 al Xem trả lời
 • tôi sinh năm 1969, tôi muốn lắp bếp mới, hướng bếp quay về hướng đông (nhà hướng bắc), ngày 29/10 (tức 29/9 âm) có được không. chân thành cám ơn! Xem trả lời
 • Thay cho e hoi em sn 1983 e muon tuoi nham thin sn 1952 lam nha. Mung 10-10am lich tuc ngay 9-11duong lich nay do mai thay xem ngay ay do mai co dc k a? Va thay xem giup e tiep ngay do mai tang 2 vao ngay nao gio nao dep voi. E cam on thay Xem trả lời
 • Tôi sinh ngày 02-06-1985 . Chồng Tôi sinh ngày 16-06-1978 . Từ Ngày 01-11 đến ngày 10-11 dương lịch này có ngày nào đẹp để nhập trạch được không ạ . Nhà Tôi hướng Đông Nam có hợp với vợ chồng làm ăn không ạ . Xin huyenhoc xem giúp ạ ! Xem trả lời
 • Dạ, chào thầy! Như thông tin em hỏi thấy đã trả lời giúp thì e xin gửi lại nội dung cụ thể : E mở quán cà phê lấy mặt bằng tại nhà e. Mặt bằng nhà hướng Tây Bắc. Em sinh ngày 19/04/1982 dương lịch, e đứng làm chủ ạ. Thầy xem giúp e, e định mở quán và khai trương vào ngày 05/11/2016 dương lịch này có được không a! Em cám ơn Thấy rất nhiều! Xem trả lời
 • Chồng e sinh năm 1981, cho e hỏi năm nay vc e có làm nhà được ko a? Nếu làm thì động thổ vào ngày nào? Làm theo hướng nào thì tốt a? Xem trả lời
 • Chao thay , cho chan hoiHom nay ngay 28/10 chau muôn di xam chan may nhung ko biet la ngay nay co tot ko , chu xin nam1986 , Xem trả lời
 • Kính chào Chú! Con là nữ sinh năm 1986 Bính Dần, Lư Trung Hỏa, bạn nam sinh năm 1982 Nhâm Tuất. Dự định cưới tháng 11/2016 al hoặc tháng 02/2017 al. Kính nhờ Chú xem giúp con cưới tháng nào tốt hơn và cho con xin ngày tốt của tháng tốt hơn luôn ạ. Con cảm ơn Chú nhiều, kính chúc chú sức khỏe. Xem trả lời
 • Kính gửi Thầy! Em sinh năm 1986, thầy cho em hỏi em chọn ngày 29/0/2016 dương lịch để ký hợp đồng đặt xe oto có được không ạ? Nếu không thì ngày nào ạ? Vả lại tháng 10 âm là tháng hợi, em có nhận xe không được ạ? Em cảm ơn thầy Xem trả lời
 • Em chào thầy! Em sinh ngày 16/07/1986 âm lịch và 21/08/2016 dương lịch, vợ em sinh 4/5/1985 dương lịch. Thầy cho em hỏi em mua xe thì nên ký hợp đồng ngày nào trong tháng 10 âm hay tháng 11 âm và nhận xe ngày nào vậy thầy. Em cảm ơn thầy Xem trả lời
 • Chao thay . Toi sinh nam1986 ,toi muôn di xam chan may va muôn xem ngay nao trong thang 10nay la ngay tot de toi co the lam, Xem trả lời
 • Xin chào, Nhờ Huyenhoc xem giúp ngày tốt nhất có thể khai trương trong tháng 10 hoặc T11/2016 này. Tôi sinh năm 1972 mệnh Tang Đố Mộc. Xin cám ơn Huyenhoc.vn nhiều Xem trả lời
 • cho e hoi trong thang 10, thang 11/2016 ngày nào tốt để làm hôn thú (đăng ký kết hôn) chồng em sinh 1986, em sinh nam 1987 Xem trả lời
 • Mẹ em sinh 1959 nhưng trên giấy tờ là 1960 vậy thông thường mệnh mẹ em nên lấy theo cung mệnh năm nào? Xem trả lời
 • e tuổi Canh Ngọ chồng sắp cưới của e tuổi Tân Mùi, e có thể làm đám cưới bên họ nhà gái vào 1/1/2017 Dương Lịch được k ạ? hoặc là các ngày từ ngày 1/1/2017 đến các ngày 2,3,4,5,6,7,8 tháng 1 năm 2017 Dl. Chọn ngayf nào thì đc ạ Xem trả lời
 • Tôi sinh ngày 26/8/1965 dương lịch nhờ thầy xem giúp trong tháng 10 âm lịch năm 2016 tôi đi bệnh viện để điều trị bệnh nhờ thầy xem giúp đi vào ngày nào thì tốt và hợp với tuổi của tôi. Xim cảm ơn. Xem trả lời
 • Em đã nhận được câu trả lời lần trước. Em xin chân thành cảm ơn. Em muốn hỏi về ngày tháng cưới. Trước e có hỏi về đầu năm muốn cưới, ngoài tháng riêng ra thì còn những tháng nào nữa ko ah? (Vd thang 2). Em là nữ sinh năm 1991, bạn nam sinh năm 1989 ạ. Em rất mong sớm nhận được câu trả lời ak Xem trả lời
 • Dạ cho em hỏi nhờ ạ ! Em sinh ngày 5/8/1992 dương lịch, bạn trai sinh ngày 30/9/1989 dương lịch. Số của 2 tụi em có nên làm đám cưới không ạ, nếu làm đám cưới có nên kiêng kỵ điều gì không ạ vì em biết 2 tụi em khắc mạng và khắc tuổi. Nếu có thể thì nên làm lễ cưới vào năm nào thì tốt nhất ạ ! Em cảm ơn nhiều ạ ! Xem trả lời
 • tuổi tý sinh ngày 22/12/1984 âl sinh hỏi muốn làm chuồng bò trong tháng 9 nay ngày nào làm được Xem trả lời
 • tôi muốn hỏi mua xe ngảy nào lả tốt Xem trả lời
 • em sinh ngày 12/4/1993 âm lịch lúc 11h15. Anh xem giúp em đường phu thê và con cái sau này với ạ. Em cám ơn ạ Xem trả lời
 • em sinh 05 tháng 3 năm 1991 va bạn em sinh 19 thang 10 năm 1989 duong lichj chúng em cưới ngày , tháng nào là tốt, nếu chung em muối cưới đầu năm thì xem giúp em có phạm gì ko và cách hoá giải em cam on Xem trả lời
 • Gia đình tôi muốn mua xe vào Tháng 1/2017 nhưng ko biết ai đứng tên mua thì hợp và tốt nhất Chồng 1969 . Tôi 1971 . Con trai 1990 . Con gái 1994 Mong được tư vấn . Xin cảm ơn Xem trả lời
 • Toi sn 1987 va trong thang 10 am lịch nay toi xay nha va ngay mùng 4am lich nay toi dinh dong tho vo toi muon tuoi nguoi nam nay la 34tuoi .sin hoi ngay toi dong tho co tốt ko Xem trả lời
 • Chào thầy! Tôi tuổi Canh Thân. Tôi muốn khai trương quán ăn trong tháng 11/2016. Xin cho tôi biết tôi có thể khai trương vào ngày nào là tốt? Xem trả lời
 • em sinh ngày 1/6/1993 dương lịch lúc 10h30 người yêu em sinh ngày 20/2/1991. Em dự định kết hôn vào tầm cuối năm nay và đầu năm 2017 nhưng không biết nên chọn tháng nào cho tốt. Mong thầy xem giúp em ạ. Và cho em hỏi đường con cái của em sau này như thế nào ạ Xem trả lời
 • tôi sinh năm 1978 vợ sinh năm 1990 xin thầy cho biết muốn lấy xe trong tháng 10 hoặc 11 (dương lịch) thì ngày nào tốt ạ . Xem trả lời
 • Cho em hỏi em sinh ngày 28/7/1989 định mua xe taxi để làm ăn vào ngày 1/11 Dương lịch 2016 túc 2/10 âm lịch 2016 có đuợc không ạ em xin cảm ơn Xem trả lời
 • Em sinh ngày 22 tháng 5 năm 1995 Em muốn xem trong cuối tháng 10 này em muốn phẫu thuật nâng mũi thì ngày nào tốt ạ ??? Và ngày 27-10 và 29-10 có đi nâng mũi được không ạ ??? Xem trả lời
 • Cho mình hỏi Nữ sinh năm 91. Nam sinh năm 88. Mình định ngày 5/3/2017. Và ngày 25/3/2017 dương lịch đám cưới có đc ko. Xin cảm ơn. Xem trả lời
 • Ngày 30/9 al 2016 dọn nhà đuoc không đối với tuổi chồng canh thân 1980, vợ tân dậu 1981 ? Và giờ nào tốt để hợp với tuổi chồng và vợ ? Xem trả lời
 • Vợ chồng con tôi muốn dọn qua nhà mới mướn để ở và kinh doanh Tạp hóa. Chọn ngày Chủ nhật 30/10/2016 dl(30/9 al)có hợp với tuổi chồng Canh Thân 1980),vợ Tan Dâu (1981)ngày này có hợp không?và giờ nào xuất hành để dọn qua nhà mới là hợp nhất cho tuổi vợ chồng? Xin Thầy tư vấn giúp. . Xem trả lời
 • Tôi sinh năm 1971, Từ nay đến hết tháng 9 Âm lịch tôi muốn chuyển bàn thờ từ chỗ này ra chỗ khác , xin hỏi Thầy hết tháng 9 âm lich có ngày nào chuyển được ko ạ Xem trả lời
 • Thầy cho em hỏi tí nữa a.tại vi ba em coi giùm thì họ bảo năm này chồng em tuổi 22/11/1984 không cúng nhà mới mua được phải mượn tuổi khác cúng giùm.vây chồng em cúng được a.vay em dư định 29/9 am nay cung đươc không a.nêu như mình mượn người cúng tôi năm tốt hợp với tuổi chồng em thi minh cung xin sang tên cho chồng em hay sao a.cung lai như ve nha mới hay sao a xin thầy chi giúp em với ạ.Em kính cảm on thầy Xem trả lời
 • Em sn: 21/03/1983 Dương lịch, sinh lúc 20h (8h tối), giới tính nữa, a cho e hỏi việc đường tình cảm (gia đình) của e ạ, a cho e hỏi lúc nào e tới duyên ạ? Xem trả lời
 • tôi sinh ngày 01/12/1982, tôi xin hỏi nếu chuyển phòng làm việc thì ngày nào là tốt và bàn lèm việc ngồi theo hướng nào là tốt. Xem trả lời
 • Em chào thầy.chong e sinh 22/11/1984 dương lịch.Vo chong e mua nha.Cho em hỏi năm nay có đứng cúng về nhà mới được không ạ.nêu không được có nhờ người khác đươc không.nêu nho thi nho người tuổi nào ạ,tuổi dần 67 tuổi được không ạ.và cho em ngày nào luôn a.dạ em kính cảm ơn thầy. Xem trả lời
 • E sinh 21/8/94 âm lịch.muốn Mua xe mới trong Tháng 1/2017 dương lich có duoc khong. nen mua ngay nào. Nếu không duoc thi nên mua tháng mấy. Em cảm ơn nhiều Xem trả lời
 • Từ thị hoạ my Thầy cho con hỏi ngày 8/11/2016 DL khai trương tiệm làm đẹp có tốt không ạh! Ngày sinh 26/7/1987 AL(sinh lúc 4-5h chiều) nhuần 2 tháng 7 con sinh tháng 7 sau! Nhà con hướng chính bắc k hợp vơi tuổi con, thì hoá giai bằng cách nào ngoài vị trí cửa và bêp k di chuyển được,thần tài ông địa quay ngang hướng tây tốt hơn hướng thẳng bắc fai k ạh! Khi cúng khai trương thì con lạy và bàn cúng quay vê hướng nào tốt ạh Cảm ơn thầy nhiều Xem trả lời
 • Thầy cho con hỏi ngày 8/11/2016 DL khai trương tiệm làm đẹp có tốt không ạh! Ngày sinh 26/7/1987 AL(sinh lúc 4-5h chiều) nhuần 2 tháng 7 con sinh tháng 7 sau! Nhà con hướng chính bắc k hợp vơi tuổi con, thì hoá giai bằng cách nào ngoài vị trí cửa và bêp k di chuyển được,thần tài ông địa quay ngang hướng tây tốt hơn hướng thẳng bắc fai k ạh! Khi cúng khai trương thì con lạy và bàn cúng quay vê hướng nào tốt ạh Cảm ơn thầy nhiều Xem trả lời
 • Cho em hoi chong em sinh 1/2/1980 kinh doanh nha dat nghe do co hop tuoi khong a Xem trả lời
 • em sinh năm 1990, bạn trai em sinh năm 1985,cho em hỏi là trong tháng 10 dl thì ngày nào đăng ký kết hôn là đẹp ạ? Xem trả lời
 • Từ giờ đến cuối tháng 9âl.tôi muốn mua con bò về nuôi thì nên chọn ngày nào tốt.tôi xin cảm ơn Xem trả lời
 • Hi, em sinh ngay 11/01/1988 Dương lịch, sinh lúc 10h 52 (sang), giới tính nữ, a cho e hỏi việc đường tình cảm của em, anh cho em hỏi lúc nào em tới duyên ạ? Xem trả lời
 • Cảm ơn chuyên gia đã tư vấn. Thông tin của gia đình cơ bản như sau: Bố: 14/8/1977 Mẹ: 1/12/1979 Con trai lớn: 19/11/2004 Nhờ chuyên gia tư vấn thêm cho gia đình về ngày, giờ để sinh mổ cho con trai bé ạ. Xin cảm ơn nhiều. Xem trả lời
 • Em sn: 21/03/1983 Dương lịch, sinh lúc 20h (8h tối), giới tính nữa, a cho e hỏi việc đường tình cảm (gia đình) của e ạ, a cho e hỏi lúc nào e tới duyên ạ? Xem trả lời
 • Chào a. E sinh 21/8/94 âm lịch.muốn Mua xe mới Tháng 1/2017 dương lich có duoc khong. nen mua ngay nào. Nếu không duoc thi nên mua luc nao Xem trả lời
 • Anh ơi cho em hỏi em sinh 12/08/1980 em dự định muốn xe cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11 /2016 thì ngày nào là tốt ạ anh xem giúp em với ạ...? với cả anh xem cho chông em luôn ạ chồng em sinh 10/09/1978 chông em mà mua máy xúc và lu cũng dự kiếm mua cuối tháng 10 hay đầu tháng 11 thì ngày nào tốt và hợp với chồng em ạ anh xem giúp em với ạ em cảm ơn anh nhiều nắm.... Xem trả lời
 • Anh ơi cho em chông em sinh năm 1978 nếu em muốn mua máy xúc và máy lu thì ngày nào tốt của tháng mười hả anh ... Xem trả lời
 • Dạ, e sn đúng ngày 28/06/1990 DL, giới tính nam, sinh lúc 1 giờ 15 phút sáng (giờ sửu) đó a...cho e hỏi về đường sự nghiệp (Quan lộc), tiền tài (Tài bạch), tình cảm (Phu thê) của e,a xem dùm e ạ, cảm ơn a! Xem trả lời
 • Xin cho hỏi nữ tuổi Quý Dậu thì có thể tổ chức cưới tháng nào trong năm 2017 ạ ? Xin cám ơn nhiều ! Xem trả lời
 • Cảm ơn chuyên gia đã tư vấn. Xin hỏi, nếu dự kiến chọn ngày sinh mổ là 9/11/2016 thì giờ Tỵ (9-11h) có được ko ạ? Hay trong ngày đó có giờ nào tốt hơn nhờ chuyên gia tư vấn giúp. Tôi bắt buộc phải sinh mổ theo chỉ định bác sỹ nên ko để chờ tự nhiên được ạ. Cảm ơn chuyên gia. Xem trả lời
 • Anh.chi Cho e hoi la con em mat ngay 16thang 9 duong lich 2016 thi. Nen cung nhu nao thi vao nhung ngay tot vay. Chau bi chet duoi. Sn 28/11/2016 ten nguyen cong anh Xem trả lời
 • Tôi là nữ sinh năm 1959. Tôi định đi xin việc cho con gái tôi sinh ngày 20/03/1996 vào tháng 10 dương lịch sắp tới ạ. Tôi xin hỏi ngày nào tốt và xuất phát lúc mấy giờ thì mọi việc suôn sẻ, giao dịch thuận lợi.Xin tránh tư vấn các ngày thứ 7 và chủ nhật vì công ty không làm việc. Tôi xin cám ơn và mong nhận được câu trả lời sớm. Xem trả lời
 • Tôi sinh năm 1979, dự kiến sinh mổ em bé trai vào ngày này (9/11/2016)so với ngày 8/11/2016 thì ngày nào tốt hơn? Nhờ chuyên gia tư vấn giúp. Xin cảm ơn. Xem trả lời
 • Tôi sinh năm 1973, dự kiến động thổ vào tháng 1 hoặc tháng 2 âm lịch năm 2017, xin nhờ tư vấn: - Tuổi tôi có làm nhà năm 2017 được không? nếu không được thì mượn người tuổi nào? - Tháng 1 và tháng 2 có những ngày nào động thổ được? Thanks. Xem trả lời
 • E muốn đón con nhỏ và vk về vk sn 22-04-1992 con sn 25-8-2016 (dương lịch) trong tháng 10 -2016 ngày nào đc ak Xem trả lời
 • Sinh ngày 26/09/94 dương lich. Trong tháng Tết tây 1/2017 em mua xe thì có tốt không nếu có Xin tư vấn cho em ngày tốt hơp tuổi để mua xe trong tháng này . Hoặc nếu tháng 1/17 không được thì có thể lùi lại tháng 12/2016. Xem trả lời
 • don nha ngay mung 10 thang 6 am lich nam 2016 tot hay xau voi tuoi tan hoi sinh 27 thang gieng nam1972 Xem trả lời
 • Con muốn xin ngày tốt nhất giờ đẹp nhất để gia đình con chuyển đồ đạc đến nhà mới. Chồng con sinh 26-03-1989 nhờ thầy xem giúp ngày 29-10-2016 vào khoảng 13h - 15h thầy xem có được không ạ.và phải cúng bái Quan Thần Linh lễ mặn ngọt ra sao khi vợ chồng con không lập ban thờ gia tiên tại nhà thuê, mong thầy chỉ bảo cho, con cám ơn thầy nhiều ạ Xem trả lời
 • em chào thầy.em sinh mùng 4/10/1989 âm lịch từ giờ đến sang tuần em thay đổi chỗ làm mới,thầy xem giúp em ngày nào đẹp cho việc đi làm tuổi của em ạ em rất cảm ơn thầy ạ Xem trả lời
 • Mình sinh ngày 18 tháng 9 âm lịch năm 1992. Mình muốn mua xe tháng 10 hay tháng 11 âm lịch .xin tư vấn dùm 2 tháng đó ngày nào dc Xem trả lời
 • em chào thầy . em sinh 28/11/ 1980 em muốn mở sửa tiệm xửa xe đạp điện trong tháng 10 hay tháng 11 thầy coi giúp em ngày nào tốt nhất xin thầy giúp với ạ em cảm ơn thầy ! Xem trả lời
 • Em chào thầy. Chồng em sinh ngày 22/11/1984 (dương lịch).Vo chồng mới mua căn nhà .Em muôn về nhà mới trong tháng 10 va 11 này.Em nhờ thầy xem giúp ngày nào thật tốt với ạ.Em kính cảm on thầy Xem trả lời
 • Chào bác huyenhoc.vn, bác cho e hỏi chút ạ. Chồng e sinh năm1977, e sinh năm 1984, con trai đầu e sinh mổ năm 2013, e đang mang bầu bé trai thứ 2 dự kiến sinh vào cuối tháng 12/2016 đến 09/01/2017. E nghe nói cháu bị lỗi mùa sinh, sẽ vất vả. Vậy bác cho e hỏi ngày nào, giờ nào thì thuận lợi hơn cả cho vận mệnh của bé để e đăng ký mổ với bệnh viện ạ? Mong bác sớm hồi âm, e cảm ơn ạ Xem trả lời
 • E chào bác huyenhoc.vn! Bác cho e hỏi ạ: Chồng e sinh năm 1977, e sinh năm 1984,e sinh mổ bé trai đầu vào tháng 10 năm 2013. E đang mang bầu bé trai thứ 2, dự kiến sinh vào khoảng cuối tháng 12/2016 đến 09/01/2017. E nghe nói bé bị lỗi mùa sinh, sẽ rất vất vả. Chẳng biết có phải k ạ? Vậy bác cho e hỏi ngày, giờ nào thuận với tuổi của bé để e đăng ký mổ ạ. Mong bác sớm hồi âm ạ Xem trả lời
 • Em sinh ngày 7/9/1994. Em muốn mua xe vào tháng 11/2016 dương lịch thì nên mua vào ngày nào ạ. Em cảm ơn. Xem trả lời
 • Xin cho hỏi nam sinh năm 1988, nữ sinh năm 1993 muốn tổ chức đám cưới trong tháng 1/2017 ( al) vậy thì ngày tốt là ngày nào ạ ? Xin cám ơn nhiều ! Nếu tổ chức trong ngày 9/1/2017 ( al) thì có được không? Xem trả lời
 • Xin tư vấn ngày động thổ xây nhà năm 2017 cho người nam sn 08.02.1987. Xin cảm ơn. Xem trả lời
 • biển số xe 51F94842, số xe này có nghĩa là gì? Cám ơn Xem trả lời
 • sinh 15/5/1982 (dương lịch) em đã hỏi anh lúc nãy a. em làm thủ tục xong rồi đến ngày 20/9/2016 (âm lịch) hoặc 24/9/2016 (âm lịch) lấy xe về và 02/10 (âm lịch) chạy xe trở khách, vợ là phạm thị hà mở hàng được không ạ. emc ám ơn anh Xem trả lời
 • Tôi sinh năm 1990, bạn gái sinh năm 1992 chúng tôi lấy nhau có hợp không? Nếu hợp thì chúng tôi định tổ chức cưới vào tháng 7. Vậy trong tháng 7/2017 thì ngày nào, giờ nào tổ chức cưới tốt nhất? Xem trả lời
 • trịnh đình quân 15/5/1982 (dương lịch) ngày đặt cọc tiền mua xe ngày 10/10/2016 (dương lịch, bắn biển số xe ngày 18/10/2016 (dương lịch) biển số xe 30E08825. Vợ Phạm Thị Hà - 30/12/1985 (âm lịch), anh xem giúp em ngày lấy xe và ngày chạy xe chở khách, người mở hàng,tháng 9 không đẹp thì tháng 10 (âm lịch có ngày nào chậy xe chở khách a) em mua xe hiệu Chervolet cruze Ltz và mua về mục đích chở khách. em cám ơn anh. Xem trả lời
 • trịnh đình quân- 15/5/1982, đã đặt cọc tiền mua xe ngày 10/10/2016 và làm biển số xe ngày 18/10/2016. Anh xem giúp em ngày nào lấy xe về, ngày nào chạy xe và ai là người mở hàng. Vợ là phạm thị hà - sinh năm 1985 Xem trả lời
 • cô dâu sinh ngày 30/4/1993, chú rễ sinh ngày 2/1/1988. vậy trong tháng 12 có ngày nào tốt để đám cưới hay k Xem trả lời
 • Trang huyền học không còn tư vấn nữa hay sao? sao không thông báo cho mọi người biết vậy ? Xem trả lời
 • Thưa thầy : Tôi sinh ngày 16 tháng 09 năm 1981 vào lúc 11g 45 phút xin nhờ thầy coi giúp khi nào thì tôi lập gia đình. Xin cảm ơn thầy nhiều, chúc thầy nhiều sức khỏe giúp cho đời. Xem trả lời
 • Làm ơn cho tôi hỏi tôi sanh năm 1956, xin hỏi ngày nào tôi động thổ được trong năm 2016 dương lịch. Xin cảm ơn nhiều ! Xem trả lời
 • Chong sinh ngày 22/11/1984(dương lịch) Vo sinh ngay 13/2/1988(dương lịch).Vo chong tôi mới mua nhà.vay xin tư vấn giúp tôi ngày về nhà mới nào tốt nhất ạ.tôi không cần gấp rút về thời gian nên xin chọn giúp ngày tốt nhất(lâu cũng được.tôi cảm ơn ạ. Xem trả lời
 • Tôi sinh ngày 20/7/1973 là nam xin hỏi ngày nào tốt để đặt tiền mua đất xây nhà? Xin cảm ơn. Xem trả lời
 • Tôi sinh ngày 06/06/1990 Dl trong tháng này làm nhà, làm trang trại động thổ ngày nào thì tốt ạ? Cảm ơn. Xem trả lời
 • E chuẩn bị sinh mổ lần 2,thai em cũng dc 39 tuần rồi bé gái,e đi xem thì thầy bảo sinh mổ ngày 17/10/16 buổi chiều vào 15h-17h là đẹp,nhưng em xem trên mạng sao giờ đó lại là giờ hắc đạo ạ.cho e hỏi giờ đó có đc ko Xem trả lời
 • Tôi sinh năm 1983 chồng sinh năm 1985 muốn mở cửa hàng bán vào tháng 11 thì chọn ngày nào là tốt nhất ạ?mơ vào giờ nào ạ?người mở hàng tuổi nào ạ?...tôi đặt tên cửa hàng Long Vương bán Giò chả có được ko ạ? Xem trả lời
 • Hôm nay ngày 16/10/2016, em có thể chuyển trọ vào ngày này đc không, nếu được thì nên chuyển giờ nào, nếu không được thì chuyển ngày nào, em sinh 12/04/1992, em cám ơn Xem trả lời
 • Sinh ngày 26/09/94 dương lich. Trong tháng Tết tây 1/2017 em mua xe thì có tốt không nếu có Xin tư vấn cho em ngày tốt hơp tuổi để mua xe trong tháng này . Hoặc nếu tháng 1/17 không được thì có thể lùi lại tháng 12/2016. em cảm ơn rất nhiều Xem trả lời
 • chồng e tuổi Nhâm tí (1972) ,vợ tuổi canh thân(1980) dụ định ngày mai 16-10 DL đổ mái 1 có đc k?tôi mong đc tư vấn .xin cam ơn Xem trả lời
 • Cho e hỏi : e sinh năm 1996 thì ngày nào (giờ nào) tốt để khai quang tì hưu đc ạ? E cám Ơn Xem trả lời
 • Con tôi sinh ngày 21-9-2016 và hiện tại đang ở nhà bà ngoại. Tôi muốn ngày 18-10-2016 này đón con về nhà nội thì có được không ? Ngày đấy tốt hay xấu và giờ nào đẹp để tôi đón 2 mẹ con về nhà ? tôi xin cảm ơn Xem trả lời
 • Cho Tôi hỏi ngày mai: 15/09/2016 âm lịch tôi định lắp bộ hoành phi câu đối nhà thờ có được không Xem trả lời
 • Tôi là nữ sinh ngày âm là 20/10/85 và ngày dương là 02/12/85. Tôi muốn hỏi nếu tôi đầu tư vào mô hình trang trại nuôi trồng có hợp không? Và tôi đang tiến hành trồng cam, có thể cho tôi hỏi ngày nào trong tháng 10 này tốt để người tuổi tôi tiến hành được không ạ? Cảm ơn rất nhiều ạ? Xem trả lời
 • Vo e sn 89,e sn90. Vợ e sắp sinh em bé (bé trai) mà buộc phải mổ.bác sỹ bảo mổ vào ngày 19/10/2016(dương).vào lúc 6h chiều. Vậy cho e hỏi ngày này có được ko ạ.nếu ko dc thì xem cho e trong tuân sau ngày nào đẹp với ạ. e cảm ơn Xem trả lời
 • me toi sinh nam 1923 tu nay den cuoi nam toi muon mai tang cho me toi hoi ngay nao dep? Xem trả lời
 • Chồng em sinh 1978. Em sinh 1981. Sinh con trai 2015 . Tụi e đang định mua nhà hướng tây. Bếp ( hướng mình đứng nấu hướng bắc) xin tư vấn giúp ạ. e cám ơn . Xem trả lời
 • Cho em hỏi em SN 1987, em muon hoi trong thang 11dl ngày nào tốt để trang trí nội thất. Em có mượn tuổi ba sn 1959. Xem trả lời
 • cho em hỏi tuổi mậu thân sinh năm 1968 thì năm nay làm nhà tốt không, Và nếu được thì ngày giờ nào trong tháng 10 này làm sẽ là ngày tốt. Xem trả lời
 • Cho em hỏi chồng em sinh năm 1983 thì động thổ xây nhà vào tháng 9/10/2016 âm lịch có tốt không Xem trả lời
 • Chào anh chị, Em sinh ngày 08/05/1992, người yêu em sinh ngày 17/11/1991, chúng em dự tính tổ chức đám cưới vào ngày 07/01/2017 ( tức ngày 10/12/2016 âm lịch). Anh chị xem giúp em ngày này có phù hợp không ạ? Đồng thời em muốn biết khung giờ đón dâu lúc nào trong ngày này đẹp với bọn em. Em cảm ơn anh chị nhiều ạ. Xem trả lời
 • Em sinh 1987' là nữ. Từ nay đén cuoi nam ngay nào em khai truong thì đep nhat ạ Xem trả lời
 • Cháu sinh 3/2/1996 dương lịch nhằm 15/12/1995 Âm lịch. Tuổi Ất Hợi, mạng Sơn Đầu Hỏa. Có 1 nốt ruồi to ngay má trái ( xem sách bảo là nốt ruồi chết bất đắc kỳ tử). Bắt đầu từ lớp 12 năm 2014 cháu bắt đầu gặp vận xui đến liên tục đến nay đã 3 năm không thể lý giải được. cho cháu hỏi có phải tuổi và mạng của cháu xấu trong những năm qua không ?Và tuổi của cháu thì sự nghiệp, tình duyên, gia đình và các mối quan hệ xã hội trong tương lai thế nào. Cháu có nghe câu :"Trai mồng một, gái hôm rằm", cháu sinh ngay rằm tháng 12 và còn là 8h sáng thì có ảnh hưởng gì không ạ?CHÁU CHÂN THÀNH CẢM ƠN Xem trả lời
 • Tôi sinh năm 1946 , tôi muốn sửa lại phòng thở cúng gia tiên trong tháng 10/2016 tức tháng 9 Bính thân thì khởi công sửa chữa vào giờ nào, ngày nào thì tốt ? Dự kiến chọn khởi công vào hồi 6hoo sáng 18/10/2016 tức 18/9 âm licj có được không ạ ? Tôi xin chân thành cảm ơn ! Xem trả lời
 • Tôi sinh năm 1946 tôi muốn sửa làm lại phòng thờ cúng gia tiên vào ngày nào ,giờ nào thì đẹp ? vào 6hOO phút sáng 18/10/2016 tức 18/9 âm lịch có được không ạ ? Xin chân thành cảm ơn ! Xem trả lời
 • Bố tôi tuổi Bính dân, mất năm 2013 tôi dự kiến tháng 11 âm lịch năm 2016 cải táng cho cụ. Cho tôi hỏi tuổi cụ thì sang cát ngày nào và giờ nào hạ tiểu. rất mong Thầy chỉ dẫn tôi xin cảm ơn. Xem trả lời
 • tôi dự định sẽ bốc mộ cho mẹ và bà nội tôi vào tháng 11-2016 AL tôi sinh 1961 , cac cụ mất tháng 6 va tháng 9/2012 dự kiến:+ngày 8/11 (AL) động thổ, đào xây sẵn mộ mới; cùng ngày sẽ động thổ mộ cũ (mộ cải táng) và để đấy + Ngày 10/11(AL) đào mộ cũ bật hé nấ quan chờ sang ngày 11/11(AL) đến giờ hoàng đạo mở năp quan và bốc lần lượt cả 2 ngôi và chuyển sang mộ mới để xây Xin hỏi thầy như vậy có được không?, và xin thầy lời khuyên chỉ dẫn xin chân thành cảm ơn! Xem trả lời
 • em sinh năm 91, bạn gái em sn 95. cho e hỏi ngày nào cưới là đẹp ạ. Nếu e cưới vào năm 2017 thì bạn gái em có phạm kim lâu ko ạ. Em cảm ơn anh chị Xem trả lời
 • Tôi sinh 28-12-1983(DL), ông xã sinh 23-4-1982(DL). Chúng tôi muốn lập gia dình tháng 3 Tây 2017, xin hỏi ngày nào tốt cho tuổi 2 đứa. Xin cảm ơn. Xem trả lời
 • Em là nữ sinh ngày 21/09/1993 âm lịch, định lấy ck sinh ngày 19/05/1989 âm lịch, bọn em định tổ chức đám cưới vào tháng 12/2016 (al) thì có ngày nào đẹp không a? Nếu chọn ngày 04/12 cưới thì có được không a? ăn hỏi ngày 20/11/2016 âm lịch có được không ạ? Em cảm ơn Xem trả lời
 • Tôi muốn mua xe vào ngày 9/9/2016 âm lịch dc k ah. sinh năm 1983 Xem trả lời
 • Xin cho tôi hỏi , tôi sinh năm 1958, tuổi Mậu tuất, nay tôi nhờ thầy xem giúp tôi ngày nào trong tháng 10 năm 2016 tốt để tôi treo biển hiệu? Xin cảm ơn. Xem trả lời
 • Tôi sinh năm 1970 - Nam tính ngày mai 08/10/2016 dọm máy vi tính và hồ sơ về phòng làm việc mới có tốt không Xem trả lời
 • tôi sinh ngày 22-3-1990 al, vợ tôi sinh ngày 19-1-1993 al. tôi muốn tổ chức đám cưới vào tháng 12 al. nhờ add xem giúp tôi ngày đẹp với ạ! thanks add rất nhiều! Xem trả lời
 • Chồng tôi sinh năm 1973muoons động thổ xay nhà vào ngày 8/9/2016 âm lịch . Nhờ thầy xem giúp động thổ vào giờ nào trong ngày thì hợp tuổi. Cám ơn thầy. Xem trả lời
 • Em sinh ngày 16/08/1990 âm lịch; vợ em sinh ngày 14/11/1994 âm lịch. Em muốn xem ngày tổ chức đám cưới. Kính nhờ anh giúp đỡ ạ! Xem trả lời
 • toi sinh năm 1974tôi muốn chuyển bản thờ các cụ từ nhà cũ ở quê về nhà tôi đang ở thì ngày nào trong tháng này là đẹp Xem trả lời
 • Tôi sn 1985 định làm nhà tháng 9/2016 nhưng người ta nói tôi k đc tuổi. Nay tôi mượn tuổi 1958 vậy ngày nào của tháng 9 âm lịch này thì động thổ đc ạ. Rất mong đc tư vấn Xem trả lời
 • Tôi sinh ngày 11/09/1991. hôm nay ngày 07/10/2016 có phải ngày tốt để tôi bán xe không ạ. Mong admin trả lời sớm nhé :) Xem trả lời
 • Cho em hỏi, em sinh ngày 05/11/1994 dương lịch, Biển số xe không được đẹp lắm 704.30, có ý nghĩa gì không ạ ?? em cảm ơn ạ Xem trả lời
 • Cháu xin được hỏi ạ. Cháu sinh năm 1983, nhờ người động thổ sinh năm 1972. Cháu nhờ Thầy xem giúp là cất nóc và lên nhà mới tháng nào tốt nhất trong các tháng 10, 11, 12 (âm). Thầy chọn giúp cháu ngày/tháng tốt nhất để cất nóc và lên nhà mới với ạ? Nếu cháu làm chung cất nóc và lên nhà mới cùng 1 ngày có được không ạ? Nếu được thì ngày/tháng nào tốt ạ? Cháu xin cảm ơn ạ! Xem trả lời
 • tuoi ngo mua xe nam 2016 đuợc ko? Xem trả lời
 • Bố tôi mất ngày 18-10 năm Quý tỵ (20-11-2013) xin hỏi Thày nên thay áo cho Bố tôi vào ngày nào là hợp lý ? Xem trả lời
 • Bố tôi mất ngày 18-10-năm Quý tỵ(20-11-2013)bây giờ nên thay áo cho bố tôi vào ngày nào là tốt nhờ Thày xem gúp ? Xin cám ơn ! Xem trả lời
 • Xin cho tôi hỏi , tôi sinh năm 1958, tuổi Mậu tuất, nay tôi nhờ thầy xem giúp tôi ngày nào trong tháng 10 năm 2016 tốt để tôi treo biển hiệu? Xin cảm ơn. Xem trả lời
 • Xin cho tôi hỏi, tôi sinh năm 1963,nam. Tôi xây nhà trọ cho công nhân thuê. Vậy trong tháng 9 âm lịch có những ngày nào tốt để tôi làm lễ cúng và dọn vào ở được nhà mới. Xin cho tôi giờ làm lễ cúng nhập trạch luôn. Tôi xin cám ơn. Xem trả lời
 • Cho em hỏi, em sinh ngày 05/11/1994 dương lịch, em mua xe hôm nay rồi 06/10/2016, em định lấy cavet và biển số ngày mai 07/20/2016. vậy có được không ạ? em cảm ơn ạ Xem trả lời
 • Xin cho hỏi : tôi sinh năm 1958 Mậu tuất ,nay tôi muốn chọn ngày trong tháng 10 năm 2016để treo biển hiệu? Xem trả lời
 • Tôi sinh 01/7/1986, vợ Lê Thị Huyền 20/2/1987, con trai Vũ Đình Cao Nguyên sn 04/2/2014. tháng 10/2016 (dương lịch) tôi định chuyển về nhà mới. Nhờ huyethoc.vn tư vấn giùm tôi ngày, giờ nào tốt để tôi chuyển về nhà mới - Tuổi của tôi có hợp không, nếu không hợp tôi có thể nhờ tuổi nào khác để cúng không? Tôi xin cảm ơn! Xem trả lời
 • Tôi sinh ngày15 tháng 02 năm1971,cuối năm 2016 này, Tôi du lịch nước ngoài ngày nào tốt nhất, Thanks? Xem trả lời
 • Tôi sinh ngày 14/7 âm lịch, tuổi Nhâm tuất. Tôi định động thổ nhà vào ngày 9/9 âm lịch (9/10/2016 dương lịch) có được không? Nếu được thì nên cúng lúc mấy giờ? Xem trả lời
 • cho em hỏi em sinh ngày 16/9/1991 thì tromg tháng 10 dương lịch ngày nào là ngày tốt cho em đổi ví để gặp được nhiều may mắn về tài lộc ạ Xem trả lời
 • cho em hỏi trong tháng 10 dương lịch ngày nào tốt để đổi ví tiền để gặp nhiều may mắn về tài lộc ạ Xem trả lời
 • Cho e hỏi là trong tháng 9 âm lịch năm nay có ngày nào tốt để làm lễ tạ mộ...và tháng 9 âm lịch này có làm lễ dc ko Xem trả lời
 • Xin cho tôi hỏi, tôi muốn mua xe đứng tên công ty, mà giám đốc sinh năm 1986 năm nay (2016) là tam tai và không được tuổi. Trong cty thì có tất cả 3 thành viên góp vốn năm sinh lần lượt là 1984, 1986 (GĐ) và 1988. Vậy cty tôi muốn mua xe năm nay có được không? Đứng tên cty có cần coi tuổi hay chỉ coi ngày? Xin chân thành cảm ơn. Xem trả lời
 • em muon xay mo cho me em vao ngay 2 thang 11 nam 2016 am lich me em tuoi giap tuat 83 tuoi em tuoi tan hoi thi co duoc khong a em xin cam on Xem trả lời
 • Toi sinh ngay 28/5/1980, vo toi sinh ngay 16/3/1981 thi trong thang 9 am lich nay xuat hanh di ban hang ngay va gio nao tot Xem trả lời
 • Cho e hoi me e sinh 14/1/1959 , trong thang 11/2016 nay , ngay nao tot de cung don ve nha moi ah , em xin cam on Xem trả lời
 • Chào thầy con sinh 30 07 1988 lúc 8h sáng vậy cho con hỏi con đổ trần vào ngày mùng 8 tháng 9 Al có dc ko. Và vào lúc mấy giờ ạ Xem trả lời
 • E là nữ sinh ngày17_9_1991 âm lịch, chồng sắp cưới 9_2_1986 duong lịch, e định trong năm nay khai trương tiệm bán thuốc thú y, vậy ngày nào tháng nào khai trương là tốt nhất hợp với tuổi 2 người Xem trả lời
 • em sinh ngày 25/9/1988 em dự định đổ mái vào ngày 9/10/2016 âm lịch có được không Xem trả lời
 • E là Dung, sinh ngày 17/11/1988 dương lịch. E cần sự tư vấn của admin về việc mua xe gắn máy vào ngày, giờ nào của tháng 10/2016 DL là tốt nhất và màu xe phù hợp với tuổi. Chân thành cảm ơn. Xem trả lời
 • Cháu sinh ngày 19/11/1996. Cháu muốn mua xe. Ngày mai ngày 2/10/2016 cháu có thể đi mua xe không ạ??? Xem trả lời
 • tôi sinh ngày 16.03 âm lịch năm 1985 tôi xin hỏi mọi người ngày mồng 03 tháng 10 tôi định mua xe maý ngày này có đẹp không mong mọi người cho ý kiến giúp tôi,tôi xin cám ơn Xem trả lời
 • tôi đinh mẹo năm sính 1987. con tôi tuổi ngựa sinh năm 2014. 2 mẹ con có chuyến đi xa vào ngày mùng 06 tháng 10 dương lịch. có tốt không ạ. cảm ơn và về sớm nhất ngày mấy thì tốt. Xem trả lời
 • em sinh 1/8/1991 âm lịch e muốn mua xe vào tháng 9 hoặc tháng 10 âm lịch tới có được không ạ, và mua vào ngày nào thì tốt ạ. Em cám ơn! Xem trả lời
 • Tôi tuổi canh thân mua xe vào ngày 2 tháng 10 năm 2016( tức là ngày 2 tháng 9 âm lịch) có được không ạ? Xin cảm ơn thầy! Xem trả lời
 • Tôi tuổi canh thân muốn mua xe vào ngày 2 tháng 10 năm 2016 có được không? Xem trả lời
 • Tôi tuổi canh thân muốn mua xe vào ngày 2 tháng 10 năm 2016 có được không? Xem trả lời
 • Tôi tuổi canh thân, mua xe vào ngày 2 tháng 10 năm 2016 có đẹp không? Xem trả lời
 • Tôi sinh năm 1966, tôi dự kiến xây lại nhà vào năm 2017, tôi có phải mượn tuổi khác không? Và tuổi nào thuận lợi; Xin cám ơn Xem trả lời
 • chồng tôi sinh năm 1977, nhà tôi động thổ xây nhà vào ngày 1-9-2016 âm lịch, , cho tôi hỏi là nhà tôi lên nhà mới vào tháng 11 hay tháng 12 âm lịch năm 2016 thì đẹp? vì có người nói là nhà tôi chỉ nên lên nhà mới vào tháng 11 âm lịch, chứ lên nhà mới vào tháng 12 âm lịch thì con cái sẽ có bệnh ( nhà tôi xây 2 tầng) Xem trả lời
 • Em sjnh nam 1994 vo em sinh nam 1999 chung em muon co con trong nam nay vai co duoc khong anh chi Em cam on anh chi. Xem trả lời
 • Tôi sinh ngày 04/02/1968, tôi dự định khai trương cửa hàng kinh doanh gốm, sứ trong tháng 9 âm lịch năm 2016. Vậy ngày nào tốt nhất để khai trương Xem trả lời
 • Thầy cho con hỏi ngày 29/09/2016, 30/09/2016 hoặc từ ngày 1/10/2016 đến 05/10/2016 ngày nào và giờ nào là ngày hợp với mổ sinh. Con đang mang thai bé trai và dự kiến sinh từ ngày 29/9/2016 đến 03/10/2016. Hai vợ chồng cùng sinh năm 1982 ạ. Con cám ơn thầy. Xem trả lời
 • Thầy ơi! Cho con hỏi con sinh ngày 9/6/1992 âm lịch. Năm nay làm nhà là đẹp. Nhưng vì điều kiện không cho phép nên con dự tính động thổ làm mống trước, đầu năm sau tiến hành xây( năm sau phạm kim lâu) liệu có ổn không thầy. Với lại bố con giờ đang là chủ hộ liệu con đứng tên xây nhà được không ạ? Rất mong được sự góp ý của thầy gửi đến mail cho con. Con cảm ơn nhiều! Xem trả lời
 • mình sn 1982 năm nay muốn xây nhà và có mượn tuổi của người sn 1963 vậy cho mình hỏi trong tháng 9 âl ngày nào 8/9 có khởi công động thổ được kg ạ. Xem trả lời
 • em sinh năm 1982 bạn gái sn 1984 cho em hỏi tháng 9 âm lịch có ngày nào tốt cho việc dạm ngõ không ạ. Em cảm ơn Xem trả lời
 • minh sinh nam ngay 18/05/1971 duong lich con tuoi chong sinh 01/01/1971 duong lich nho thay coi dum em nam nay lam an co tot khong hay khong cuoi nam qua kho thay oi , xin cam on thay rat nghieu Xem trả lời
 • Chồng tôi sinh 10/3/1955, dự kiến ngày 02/10/2016 nhập trạch có ổn không? rất cảm ơn! Xem trả lời
 • tôi sinh 27.06.1997 tôi muốn mua xe vào tháng 10.2016 thì nên chọn ngày nào tốt ạ. xin cảm ơn Xem trả lời
 • Tôi sinh ngày 23/7/1991 (Âm lịch, tân Mùi), người yêu sinh ngày 10/01/1987 (dương lịch), tôi muốn hỏi: 2 tuổi đó có hợp nhau không? nếu cưới hỏi, thì trong năm này tháng nào đám hỏi, đám cưới được.Xin thầy cho biết thời gian cụ thể với ạ? Xem trả lời
 • xin chào. chồng tôi sinh ngày 10/03/1978, cho hỏi là nào trong tháng 10 (dương lịch) thì tốt để mua xe . cám ơn Xem trả lời
 • Chồng tôi sinh năm 1977 cho hỏi các ngày sắp tới có ngày nào tốt để lắp cửa. Xin cám ơn Xem trả lời
 • thầy cho con hỏi ngày 10/10/2016 động thổ tuổi 1972 có được không và giờ nào thì tốt thầy tư vấn giúp con Xem trả lời
 • me e sinh nam at mui vay ngay 2 thang 9 nay am lich ngay nhap gia dc ko vay Xem trả lời
 • Tôi là nam sinh ngày 16/3/1993 al trước... Tôi muốn mua xe trong tháng 9/2016 al... Thì ngày nào tốt ạ... Xin giải đáp giúp ạ... Xem trả lời
 • tôi sinh 01/10/1986, xin hỏi trong những ngày 26- 29/9 ngày nào đẹp để ký kết hợp đồng mua đất Xem trả lời
 • em sinh tháng 3 năm 1993 Cho em hỏi ngày nào đẹp trong tháng 9 này hợp cho việc mua xe ạ . Xem trả lời
 • Cho em hỏi là : Chổng em sinh ngày 25/05/1982 Vợ sinh ngày : 09/06/1983 Chúng em tìm ngày trong tháng 9 dương lịch đẹp để làm ttur bếp ạh .Giúp em xem ngày đẹp hợp với 2 tuổi của tụi em ah Xem trả lời
 • Chương trình cho em hỏi em sinh ngày 2/2/1989 âm lịch người yêu sinh ngày 23/10/1983 âm lịch. nhà em có thể làm đám cưới trong tháng 10,11,12 âm lịch không và ngày nào có thế tiến hành hôn lễ được ạ cảm ơn chương trình nhiều Xem trả lời
 • Con tên là Nguyễn Thị An Nhiên. Sinh ngày 10/7/1993 dương lích. Cho con hỏi trog tháng 9 nếu con mở quán khai trương ngày nào tốt ạ. Và tuổi con có hợp buôn bán không Xem trả lời
 • Mình sinh ngày 17.11.1987, ng yêu sn 19.5.1988. Mình định tổ chức cưới vào tháng 11 dương (tháng 10 âm lịch). Xin cho mình biết ngày nào đẹp để tổ chức lễ cưới. Xem trả lời
 • Chào thầy, em sinh ngày 24 - 01 - 1990 lúc 7:30 dương lịch. Em kết hôn 3 năm rồi, và bị hiếm muộn chưa có con, em muốn hỏi thầy trong năm nay em làm thụ tinh ống nghiệm có được không ạ? hay để sang năm. Cảm ơn thầy. Xem trả lời
 • Nha con nho nguoi sinh nam 1972 dong tho lam nha vao 7h30 ngay 11/8 am lich nhung khong may dong tho nham pham vao Thai Tue. Xin thay chi cho con cach hoa giai Xem trả lời
 • Tôi sinh 1977 là con trưởng trong gđ. Gia đình tôi định từ khoảng ngày 15 đến 19 chọn một ngày để cất mộ cho mẹ tôi sinh năm 1951 nhờ huyền học giup đỡ .tooi cin chân thành cảm ơn. Xem trả lời
 • Tôi sinh năm 1972. Xin vui lòng tư vấn giúp tôi ngày tốt khai trương cửa hàng kinh doanh máy tính trong tháng 10 (DL). xin chân thành cảm ơn Xem trả lời
 • Mình sinh 1984 vậy năm nay mình xây nhà có tốt không vậy Xem trả lời
 • Tôi sinh ngày 15/12/1971 tháng 8 này có nên mua xe không . Nếu mua thì nên chọn ngày nào cho thích hợp ???? Xem trả lời
 • Cho toi xin hoi.Toi tuoi mau tuat muon tai hon lay vo tuoi nham ti duoc kg ah.neu duoc thi ngay thang nam nao la tot nhat va vao luc may gio ah.Toi xin chan thanh cam on rat nhieu. Xem trả lời
 • Cho e hoi.E sinh nam nham ti la nu.E muon mua xe.vay cho e hoi trong thang 9 am lich nay e mua xe duoc kg ah.neu duoc thi ngay va gio nao hop voi e ah.E cam on nhieu nhieu ah. Xem trả lời
 • Tôi là nữ sinh năm 1959. Tôi định đi xin việc cho con gái tôi sinh ngày 20/03/1996 vào tháng 10 dương lịch sắp tới ạ. Tôi xin hỏi ngày nào tốt và xuất phát lúc mấy giờ thì mọi việc suôn sẻ, giao dịch thuận lợi.Xin tránh tư vấn các ngày thứ 7 và chủ nhật vì công ty không làm việc. Tôi xin cám ơn và mong nhận được câu trả lời sớm. Xem trả lời
 • Xin chào, e sinh ngày 26/03/1996 Em vừa mua xe máy, màu xanh biển, biển số xe: 027.70 Cho e hỏi, số xe có hợp với tuổi của e ko ạ? Có tốt ko ạ? Nếu ko thì e nên làm ntn ạ? Xin cảm ơn Xem trả lời
 • Chồng em sinh năm 1982, cho hỏi sang tháng 9 âm có ngày nào đẹp để nhận chức ko ạ? Xem trả lời
 • Thầy cho em hỏi, mượn tuổi có phải làm giấy bán và mua lại ngay sau khi nhập trạch không , hay là đến năm được tuổi mới chuộc lại nhà ? Chân Thành Cẳm Ơn Thầy ! Xem trả lời
 • Tôi sinh ngày 26/8/1965 dương lịch nhờ thầy xem giúp từ tháng 9 đến tháng 12 âm lịch năm 2016 tôi đi bệnh viện để điều trị bệnh nhờ thầy xem giúp đi vào tháng nào thì tốt nhất trong tháng ấy thì ngày nào là tốt và hợp với tuổi của tôi. Xim cảm ơn. Xem trả lời
 • em sinh ngày 29/04/1990 âm lịch. em muốn đi phẫu thuật thẫm mỹ chân mày. ad xem giùm cho em ngày nào em xuất hành là tốt với ạ. tháng 8 âm lịch hay tháng 9 âm lịch gì cũng được ạ. Xem trả lời
 • Cháu xin được hỏi ạ. Cháu sinh năm 1983, nhờ người động thổ sinh năm 1972. Cháu định làm lễ cất nóc và lên nhà mới luôn trong tháng 9, nhờ Thầy xem giúp ngày và cách làm lễ với ạ? Thầy xem giúp cháu mặt tiền nhà nên sơn màu gì ạ? Nếu sơn màu đỏ thì có cần hóa giải không ạ? Cháu xin cảm ơn! Xem trả lời
 • e khac boc bat huong tho cong dc k ah vì nha e có nha gieng roi nhà nay chỉ de kinh doanh thoi Xem trả lời
 • e xem ngày 17/9am có sao thien tac ky nhap trach mà ah e ve bat huong hom 25/8 am den 2/9am e khai truong dc k Xem trả lời
 • thầy cho em hỏi em sinh ngày 05/9/1980 dương lịch. Em định khởi công xây nhà vào ngày 02/9/2016 âm lịch có được không ạ. cảm ơn thầy Xem trả lời
 • Minh sinh năm ất mão 16-8-1975. Cho hỏi ngày tháng nào năm 2016 thì mua xe là đẹp nhất. Xin cảm ơn. Xem trả lời
 • Con trai tôi sinh 29/11/1985 dương lịch định cưới cô dâu sinh ngày 13/10/1991 dương lịch nếu tổ chức dạm ngõ, ăn hỏi, lễ cưới trong năm 2017 thì chọn ngày nào cho việc nào ạ? Tôi xin cảm ơn Xem trả lời
 • mình sinh năm 1984 và vợ sinh năm 1989 tổ chức cưới vào năm 2017 thì ngày tháng nào tốt ak.xin cảm ơn! Xem trả lời
 • chong e tuoi tan hoi lam nha muon tuoi nham ty thang 9am co ngay nao dep de ve bat huong tho cong và khai truong k ạ Xem trả lời
 • Mình là nam sinh năm 1982. Trong tháng 9 /2016 ngày nào hợp để mua o tô được. Xin cảm ơn Xem trả lời
 • Mình sinh 1987 Đinh Mão Bạn trai sinh 1991 Tân Mùi Dự định năm sau kết hôn Cho hỏi 2 tuổi có hợp nhau không, về sau buôn bán kinh doanh có tốt không và ngày tốt trong năm sau để tính chuyện cưới hỏi Xin cám ơn Xem trả lời
 • Cho em hỏi em sinh năm 1982 mượn tuổi 1963 làm nhà. Em đã đổ xong mái tầng 1 ngày 8/8 âm lịch như sự tư vấn của thầy. Làm ơn cho em hỏi trong tháng 9 âm em muốn đổ mái tầng 2 và tầng 3 ngày đầu tháng và cuối tháng 9 luôn nhờ thầy xem giúp ạ. E xin chân thành cảm ơn Xem trả lời
 • Làm ơn cho em hỏi chồng em sinh năm 1988 và em sinh năm 1986 thì liệu có mua nhà hay xây nhà năm 2016 hoặc 2017 không ạ? Còn trước mắt em muốn đổi bếp ga thì không biết ngày nào trong tháng này có thể mua về đổi được ạ? Em xin cảm ơn Xem trả lời
 • cho e hoi . e sn 1981 e muon chuyen bàn thơ trong thang 9 này . ngày nao là dep nhat ạ . em sinh ngay 01-12-1981 Xem trả lời
 • E sinh nhay 01/8/1989, mua xe ngay nao trong thang 9 nay la dep. Em menh moc, thi mua mau xe gi hop voi em? Xem trả lời
 • Cho em hoi ngay nao tot dr chuyen nha moi ah.em xem hum nay ngay 17 thay tot.thi ad xem cho em co the chuyen ngay hum nay duoc khog ah.em cam on nhieu. Xem trả lời
 • KÍnh gửi Huyenhoc.vn Tôi sinh 1969, dự định làm nhà trong tháng 9 ( âm Lịch ) , thời gin dự kiến làm nhà vòa ngày 2/10/2016 (2/9/2016al ), 11/10/2016 ( 11/9/2016 AL ),17/10/2016(17/9/2016 AL ) những ngày trên có hợp với ngày làm nhà cho tôi không Xem trả lời
 • Cho e hoi e nu sn 10.09.1992 tinh mua xe vao 21 .9.2016 duong nay dc k Xem trả lời
 • Nhà con nhờ người động thổ xây nhà hôm 11/9/2016 ÂL nhưng do sơ ý đã động thổ nhầm phạm vào Thái Tuế xin thầy chỉ cho cach để hóa giải Xem trả lời
 • Cho tôi hỏi nữ tuổi mậu thìn, lấy chồng giáp tí cưới ngày 16/10 âm lịch có tốt không?nếu không thì trong tháng 10 âm lịch có ngày nào đẹp không ạ. Xem trả lời
 • Toi sinh ngay 25 thang 06 nam 1980. cho hpoi trong nam nay ngay nao la ngay tot nhat de toi khai truong cua hang Xem trả lời
 • tôi năm nay 36 tuổi, muốn hỏi ngày khai trương nên chọn ngày tháng nào là tốt nhất cho việc khai trương của tôi trong nam nay Xem trả lời
 • e sinh 26/10/1995 Dl E MUỐN hỏi trong tháng 9 này ngày nào mua xe là tốt nhất ạ Xem trả lời
 • Tôi sinh năm 1958 Mậu Tuất muốn lấy vợ sinh năm 1974 hay sn 1972 . Cho tôi hỏi tuổi nào tốt hơn. Nếu được thì trong năn bính thân này ngày tháng nào là tốt.tôi xin cảm ơn Xem trả lời
 • Em sinh ngày 24/01/1990( âm lịch) muốn khai trương bán quần áo trong tháng 9 này thì ngày nào tốt ạ? Xin cảm ơn Ad! Xem trả lời
 • Cho em hỏi, em sinh năm 1972 là nữ, nhâm tí em sinh tháng 12, Âm lịch năm Nhâm tí. Em muôn mua xe trong tháng 8 Âm Lịch năm Bính Thân được không ạ. Nếu được thì ngày giờ nào là tốt nên chọn xe màu gì ?. Em cảm ơn. Xem trả lời
 • Em sinh ngay 14/7/1984. E hoi nam nao thi e co the dong tho lam nha Xem trả lời
 • Thưa thày. con sinh năm 91, chồng con sinh năm 84.vc con mượn người 92 nhập trạch về nhà mới(chung cư)vào ngày 10/11(AL), có được không ạ? thày cho con xin các bước nhập trạch về nhà mới. ngày giờ tháng tốt nhất trong năm 2016 vào gmail ạ. Con cảm ơn thày. Kính chúc thày sức khỏe Xem trả lời
 • Chào thày. Tôi sinh ngày 01/8/1976 giờ Mão (vợ tuổi Kỷ Mùi 1979) có thuê mặt bằng mở quán cà phê hướng Đông (đo từ tâm nhà)từ một người chủ nữ tuổi Bính Thìn luôn. Sau này tôi sẽ là người bán chính tại quán. Thày vui lòng tư vấn giúp như sau: 1. Ngày/giờ tiến hành tu sửa quán 2. Ngày/giờ tiến hành nhập trạch 3. Ngày/giờ tiến hành khai trương (tháng 9 âm lịch cũng được) 4. Hướng quầy/ bếp hợp phong thủy nhất Thày cho một vài lựa chọn từ tốt nhất đến tốt vừa và kể cả tuổi thay thế (nếu cần). Nữ chủ đất này có thể có ý không tốt nên thày xem xét định ngày giờ để người này không thể có ý định quậy phá khi tôi đang kinh doanh tại đây. Xin cảm ơn và chúc thày nhiều sức khỏe. Xem trả lời
 • cháu sinh ngày 25/12/1992 âm lịch, bạn trai sinh ngày 8/4/1988 âm lịch. thầy xem giup cháu ngày cưới tôt trong tháng 10 và tháng 11 (âm lich) năm 2016 ạ. thầy cho cháu hoi 2 tuoi này lấy nhau có hợp hay không ạ. Xem trả lời
 • Xin cho em hỏi : Em sinh 09/07/1982 năm nay em phạm kim lâu gì? Nếu xây nhà có được không? em định động thổ vào ngày 17/10/2016 dương lịch. em đang băn khoăn xin Huyenhoc.vn giải đáp dùm và mọi người tư vấn ạ. rất mong sự góp ý của mọi người. Xem trả lời
 • Xem tuổi làm nhà Xem trả lời
 • Tôi sinh ngày 03 tháng 12 năm 1980(dương lịch), tôi muốn nới rộng cổng ngày nào trong tháng 9 dương lịch này thì tốt? Xin cảm ơn Xem trả lời
 • Bố e sinh năm 1966.năm nay muốn sơn nhà.thì màu sơn nào là hợp với tuổi an. Và em muốn thêu 1 bức tranh phongthủy.thì nên chọn bức tranh như thế nào để hợp với gia chủ ạ. E cảm ơn Xem trả lời
 • Cám ơn Thầy đã giải đáp Vậy ngày 03/01/2017(DL) tôi có thể tổ chức đám cưới được k? ( tôi 4/9/1978 DL, chong 5/2/1981 DL). Xin cho tôi lời tư vấn. Xin chân thành cám ơn Thầy. Xem trả lời
 • Chân thành cảm ơn thầy về câu trả lời ạ. Năm nay em cũng muốn thay đổi vị trí công việc trong cùng một đơn vị hoặc chuyển sang đơn vị khác xin thầy tư vấn giúp em ạ và nên ở hay nên đi thì tốt cho em và có chuyển được không ạ ( hiện tại em rất lúng túng không biết mình nên thế nào); Em sinh: 01/11/1975 dương lịch; 8h45 phút sáng. Xin thầy xem giúp em: Con trai sinh: 11h15phut ngày 17/8/2010 dương lịch; con gái sinh 2 đến 3h chiều ngày 02/4/2002 dương lịch; Chồng sinh 5h sáng ngày 1/6/1970 dương lịch ạ. Những vấn đề trước thầy đã xem đều chuẩn xác với tình hình hiện tại của em hiện nay ạ. Cám ơn thầy đã tư vấn giúp em. Xem trả lời
 • Thay giup e voiI ngay 21/8/2016 co dong tho lam nha duoc khong va co phai ngay hoang oc khong e muon tuoi 1962 dong tho mong thay giup Xem trả lời
 • chao thay. toi co cau con trai sinh nam 1987. ngay 27 thang 7 (du, am lich), de vao gio ty ( khoang 9h den 11h sang). nho thay xem tong quan ban menh cua chau ve nghe nghiep, cong viec, suc khoe, tinh duyen, van han nhu the nao?. dac biet nho thay xem giup cho chau tu nay den het nam va nam toi 2017 dinh dau. tran trong cam on! Xem trả lời
 • tôi sinh 25/12/1992 âm lịch. bạn trai sinh ngày 8/4/1988 âm lịch. cho tôi hỏi rạm ngày 15/10/2016 âm lịch và cưới ngày 12/11/2016 âm lịch có tốt không ạ Xem trả lời
 • Chào Thầy. Chồng cháu sinh ngày 12/9 âm lịch tức ngày 03/11/1987. Cháu muốn hỏi ngày 17/9/2016 tức ngày 17/8/2016 âm lịch vợ chồng cháu chuyển sang nhà mới ở(Nhà ở nhờ của anh em trong nhà) Ngày đó đối với tuổi chồng cháu thì có tốt ko ạ? Cháu cũng sinh năm 1987. Mong thầy giải đáp dùm cháu. Cháu xin cảm ơn. Xem trả lời
 • tôi muôn thay đổi vi trí bát hương trên ban thờ vao ngày mai 16/8/2016 am lich co duoc không ạ Xem trả lời
 • Tôi sinh năm 1966, năm nay tôi định sửa chửa lại cửa hàng buôn bán và xây kín một vách che một bên của hiên nhà, năm nay tuổi tôi phạm tam tai và hình như bị kim lâu gì đó. Vậy tôi có sửa chửa được k? Cho tôi lời tư vấn. Cảm ơn nhiều Xem trả lời
 • Năm nay toi có sửa nha được khong Xem trả lời
 • Chào thầy. Cháu sinh năm 1992. Chồng sinh năm 1987. Vk ck cưói năm 21/11/2014 (AL). Nhờ thầy xem hộ cháu năm nay gd cháu có vận hạn gì ko ạ Xem trả lời
 • Nhờ thầy chỉ giúp em cách hóa giải phòng ngủ với a, chỉ có duy nhất đặt giường ngủ giữa cửa phòng và cửa phòng vệ sinh.(áp sát tường phía sau là 1/2 phòng tắm ạ) hoặc là để dọc giường lại nhưng cửa phòng vệ sinh lại đối diên với đầu nằm. Thầy có cách nào hóa giải giúp con với ạ. con cám ơn nhiều Xem trả lời
 • Xin chào thầy! Tôi muốn hỏi,tôi sinh 22/01/1988 âm lịch và bạn gái tôi sinh 03/3/1987 kết hôn có hợp không?và kết hôn vào ngày tháng năm nào thì tốt nhất?bạn gái tôi đã có 1 người con trai riêng sinh năm 2014. Xem trả lời
 • Tôi sinh năm 1985 tháng này nếu động thổ làm trang trại thì ngày 16/9/2016(16/8/2016) với ngày 26/9/2016(26/8/2016) ngày nào tốt .xin cảm ơn Xem trả lời
 • Ad cho tôi hỏi: Tôi sinh 4/9/1978(DL) chồng sinh 5/2/1981(DL). Xin hỏi có thể tổ chức đám cưới vào ngày 07/01/2017( DL) được không? Cho tôi lời tư vấn. Xin chân thành cám ơn Ad Xem trả lời
 • Nhờ thầy xem giúp: Tôi sinh: 8h 45 phút sáng ngày 01/11/1975 ngày sinh dương lịch ạ. Thầy xem giúp đường công danh, vợ chồng, con cái. Chồng 01/6/1970, con gái: 02/4/2002, con trai: 17/8/2010. Chân thành cảm ơn thầy nhiều ạ. ( Tất cả đều là ngày sinh dương lịch ạ) Xem trả lời
 • khi dong tho lam nha bi pham thai tue thi hoa giai nhu the nao a? Xem trả lời
 • e sinh ngày 04/7/1986 e muốn hỏi là: ngày 14/9/2016 e nhập hàng mỹ phẩm về bán được không ạ? với ngầy tháng năm sinh cửa e thì hợp với ngày lẻ hay chẵn ạ? e xin cảm ơn. Xem trả lời
 • Tôi sinh năm 1986 (Bính Dần), đã chọn ngày nhập trạch là 26/9/2016. Cho tôi hỏi tôi nên mượn người tuổi gì cúng để cúng nhập trạch ? Xem trả lời
 • Em sinh ngày 10/10/1984 âm lịch. Em muốn mua xe trong tháng này thifneenmua vào ngày nào ạ? Xem trả lời
 • cho em hỏi thầy em sinh năm 1984 em muốn động thổ làm nhà vào ngày 22/8 aL . em định mượn tuổi 1983 đặt móng thầy xem ngày đó có được ko và giờ nào thì đẹp ạ cảm ơn thầy ! Xem trả lời
 • Chồng em sinh năm 1982, em sinh năm 1986 , Tháng nay em sinh cháu cho em hoi em dự định sinh bé trai vào ngày 15/8 ( âm lịch này ) lúc 2-3h chiều thì có được không a. Em cảm ơn Xem trả lời
 • Chào thầy E sn 20/12/1995 (AL) ck e sn 28/11/1988. (Al) E có dự kiến sinh mỗ trong tháng 8(al) . Bé nhà em là bé trai. Đi khám bác sỉ hẹn lich mỗ là 15h ngày 19/8(al) không biết giờ đó ngày đó có đẹp không ạ? Xem trả lời
 • Em tên: Hồng Ngọc (26/03/1996) Bính Tý Trong tháng 8 âm lịch, năm Bính Thân, e có dự định mua xe. Xin cho e hỏi, ngày giờ tốt để mua xe, nên mua xe màu nào thì hợp với số mạng, tuổi ạ. Em cảm ơn Xem trả lời
 • Tôi sinh 20/8/1974 (âm lịch) thì mua xe vào ngày nào thì đẹp. Xin cảm ơn. Xem trả lời
 • Cho em hoi.em vợ chồng em cùng sinh năm 1992,em đang có bầu đứa đầu tiên là con gái. Ngày 13 tháng 9 năm 2016 cọn giờ nào để đẹp nhất cho con trào đời ạh??? Xem trả lời
 • dạ,con sinh ngay 29/10/1988 âm lịch từ 2-3h sáng ạ, bác xem giúp con sự nghiệp,skhoe và tình duyên . con cm3 ơn ạ Xem trả lời
 • Xin cho hỏi Em sinh năm 1968 chồng em sinh năm 1965 con gái đầu lòng sinh năm 1994 con gái thứ hai sinh năm 1996 con trái út sinh năm 2003. Nhà em hướng đông, cửa phụ thì hướng tây, em dặt bếp hướng tây 1/Nhà như vậy có hạp không ah 2/ Em có nên cho thuê mặt bằng đàng trước để đi ra vào cửa phụ không? Xem trả lời
 • Chồng em sinh năm 1982, em sinh năm 1986 , Tháng nay em sinh cháu cho em hoi em định sinh vào ngày 15/8 ( âm lịch này ) lúc 2-3h chiều thì có được không a. Em cảm ơn. Xem trả lời
 • mình sn 1991 âm lịch.26/01/1992 dương lịch.Nên lấy ck tuổi nào hợp và hợp nhất. lấy vào tháng nào là tốt nhất.năm 2016 or 2017.Mình đang có ý định mua xe vào ngày 15. Có hợp với tuổi mình ko.mình nên mua xe màu gì và giờ nào. mình cảm ơn Xem trả lời
 • Xin cho em hỏi: chồng em sinh 21/8/1983 (AL) thì về nhà mới ngày nào tốt ạ: 16/9/2016, 19/6/2016, 20/9/2016? Xem trả lời
 • Em sinh năm 1992 và chồng em sinh năm 1990, chúng em sẽ cưới vào ngày 4/9 âm tức 4/10 dương. Thầy xem giúp em ngày ý cưới xin có tốt không ạ. Em cảm ơn Thầy! Xem trả lời
 • xin hoi thay: toi sinh 25/4/1982, nhap trach trong thang 10 am lich thi ngay nao tot Xem trả lời
 • Em sinh 18/3/1994 âm khoảng 5h sáng. Ny em 16/6/1990 âm giờ thìn ạ. Thầy xem giúp em vc em có khắc nhau hay hợp nhau gì ko ạ? Xem trả lời
 • Cho e hoi chồng e sn 28/2/1985 vao luc 4 den 5 giờ sáng.e sn 15/10/1987 trong thang 8 nay vợ chồng e dang tính mở xưởng sx đồ gỗ thầy xem hộ ngày giờ nào tốt để động thổ với.e rất thích kinh doanh nhưng k biết có kinh doanh được k Xem trả lời
 • tôi sinh ngày 30/4/1972 vợ sinh ngày 16/12/1978 tôi muốn chuyển nhà trong tháng 9 hoặc tháng 10 dương lịch xin chuyên gia tư vấn giúp tôi Tôi xin chân trọng cảm ơn Xem trả lời
 • toi sinh ngay 15.10.1975 toi du dinh chuyen toi nha tro, va buon ban trong thang 9 .2016 nay. xin cho hoi ngay nao co the chuyen va ngay nao sua chua duoc nha tro va mo hang buon ban a Xem trả lời
 • Cháu sinh năm 1983, nhờ người động thổ 1972. Cháu nhờ Thầy xem giúp ngày cất nóc trong tháng 8 hoặc tháng 9 âm lịch; ngày lên nhà mới trong tháng 10 hoặc tháng 12 âm lịch với ạ. Cháu cảm ơn Thầy. Xem trả lời
 • con sinh 28/11/1980 còn muốn mua xe trong tháng 8 này thì ngày nào tốt nhất con xin thầy tu van giúp con ..con xin cảm ơn thầy!!!!!! Xem trả lời
 • Thuat sinh vào đêm 01/9/1973 AL, mua xe màu gì và ngày giờ nào tháng 8 AL là được ạ? Xem trả lời
 • E nhờ nhà chùa bốc mà có được k,e muốn hỏi có ngày nào đẹp để đưa bát hương về thờ Xem trả lời
 • Hoi cho e hoi e xinh ngày 29 tháng 4 năm 1990 vợ e xinh 8 tháng 2 nam 1993. chúng e có hợp tuổi nhau không.va cho e hoi con e xinh vào 14h45p ngày 14thang 8 tức ngày 12-7amlich có tốt ko ạ.e cảm ơn nhiều ạ Xem trả lời
 • Chào ad! Mình sinh ngay 29/10/1988 al, giờ sinh 2-3h sáng, ad xem giúp mình sự nghiệp, tình duyên, sức khỏe sau này ạ. Cảm ơn ad nhiều Xem trả lời
 • Cháu chào bác! Cháu là nam sinh lúc 9 giờ sáng ngày 25/9/1992. Vận hạn của cháu 4 tháng cuối năm như thế nào ạ! Cháu dự định cưới vợ vào tháng 10 năm nay. Cô dâu sinh ngày 10/10/1993. Tuổi của cháu với cô dâu có hợp không ạ! Mong bác giúp đỡ. Cháu cảm ơn bác nhiều! Xem trả lời
 • Dear anh, chị! em sinh năm 1983 mua xe ngàynào trong tháng này thì hợp ạ! em cảm ơn Xem trả lời
 • E dọn nhà t6 âm lịch mà chưa bốc bát hương,vây t8 có ngày nào bốc bát hương đẹp ah nhà e đèue sn 1983 ,và có cần lễ gì k,e cảm ơn Xem trả lời
 • tôi sinh năm 1985.chồng 1982.con gái lớn 2011.con trai 2014.năm nay 2016 sinh con gái tháng tám âm thì ngày nào đẹp ag.xin cảm ơn. Xem trả lời
 • con sinh 28/11/1980 còn muốn mua xe trong tháng 7 này thì ngày nào tốt nhất con xin thầy tu van giúp con ..con xin cảm ơn thầy!!!!!! Xem trả lời
 • Em sinh ngày 15.8 âm lịch năm bính dần 1986 , mạng hỏa, trong tháng 9 ngày nào mua xe hợp nhất và nên mua màu gì là hợp với phong thủy ạ Em xin cám ơn Xem trả lời
 • E cám ơn A rất nhiều. Nhờ A xem giúp chúng e với. Vợ E sinh 22h ngày 22/6/1985 (dương lịch) ạ. Các ngày sinh của E, vợ e và các con e đều là ngày dương cả ạ. Rất mong A bớt chút thời gian xem giúp chúng e. Một lần nữa xin chân thành cám ơn A. Xem trả lời
 • Con chào bác! Con là nam sinh lúc 9 giờ sáng ngày 29/9/2992. Vận hạn của con 4 tháng cuối năm như thế nào ạ! Con dự định cưới vợ vào tháng 10 năm nay. Cô dâu sinh ngày 10/10/1992. Tuổi của con với cô dâu có hợp không ạ! Nếu cưới nhau, đường công danh, sự nghiệp của con, đường con cái và cả bố mẹ con như thế nào ạ? Mong bác giúp đỡ. Con cảm ơn bác nhiều! Xem trả lời
 • Chào thầy E sn 20/12/1995 (AL) ck e sn 28/11/1988. (Al) E có dự kiến sinh mỗ trong tháng 8(al) . Bé nhà em là bé trai. Không biết có ngày 18/8 al có giờ nào đẹp không ạ Xem trả lời
 • Tôi sinh vào 13 giờ ngày 30/07/1965 âm lịch Nhờ Thầy xem hộ trong tháng 8 âm lịch có những ngày ngày nào tốt và hợp với tuổi để tôi đi bệnh viện điều trị thương tật. Xin cảm ơn. Xem trả lời
 • Lại phải xin lỗi a vì ở câu hỏi trên e nhớ nhầm giờ sinh của vợ e. Một lần nữa E xin chân thành cám ơn A rất nhiều. A có thể cho E hỏi thêm được k? 1. Cung của E không hợp để nuôi các con vật thì có cách gì để hóa giải k? (bởi vì e rất thích nuôi chó, nhà e thì chật lên phải động viên mãi lần này vợ e mới đồng ý cho nuôi); 2. Vợ chồng E đã có 2 đứa con gái, đang muốn sinh thêm cậu cu mà không biết sinh vào năm nào cho hợp mệnh của vợ chồng e và có khả năng được cậu cu cao? Rất mong A xem giúp. (E sinh 23h45 ngày 24/9/1979, vợ e sinh 22h ngày 22/6/1985, con gái lớn sinh 4h55 ngày 29/4/2007, con gái thứ 2 sinh 9h20 ngày 02/8/2010), E xin chân thành cám ơn. Xem trả lời
 • Thầy cho con hỏi, con sinh năm 1956, định xây nhà vào ngày 10.8.2016 âm lịch được ko Xem trả lời
 • Cho tôi hỏi tôi sinh năm 1974 tôi muốn chọn 10/8 âm lịch khai trương bán đồ gia dụng có được không? Tôi rất mong câu trả lời sớm. Xin cảm ơn. Xem trả lời
 • Một lần nữa E xin chân thành cám ơn A rất nhiều. A có thể cho E hỏi thêm được k? - Cung của E không hợp để nuôi các con vật thì có cách gì để hóa giải k? (bởi vì e rất thích nuôi chó, nhà e thì chật lên phải động viên mãi lần này vợ e mới đồng ý cho nuôi) - Vợ chồng E đã có 2 đứa con gái, đang muốn sinh thêm cậu cu mà không biết sinh vào năm nào cho hợp mệnh của vợ chồng e và có khả năng cậu cu cao? Rất mong A xem giúp. (E sinh 23h45 ngày 24/9/1979, vợ e sinh 4h30 ngày 22/6/1985, con gái lớn sinh 4h55 ngày 29/4/2007, con gái thứ 2 sinh 9h20 ngày 02/8/2010), E xin chân thành cám ơn. Xem trả lời
 • Xin lỗi A. Ở trên e gõ nhầm ngày sinh. E sinh 23h45 ngày 24/9/1979. A xem giúp tuổi e có nuôi được chó không? E xin chân thành cám ơn. Xem trả lời
 • Tôi sinh 14/10/1981, vợ sinh 1987 làm nhà 25/10/2015(AL) dự định chuyển về nhà mới 02/9/2016(AL) Nhờ chuyên gia tư vấn giúp, cảm ơn. Xem trả lời
 • Cháu sinh năm 1983, nhờ người động thổ sinh năm 1972. Cháu xin nhờ Thầy xem giúp ngày cất nóc trong tháng 8 âm; ngày mua nhà và lên nhà mới trong tháng 10 và tháng 12 âm với ạ. Cháu có phải lưu ý thêm điều gì không ạ? Cháu xin cảm ơn ạ! Xem trả lời
 • e sinh ngày duong 7/5/1993 am la 16/3/1993 giờ sinh là 15h45. Ad xem giúp em vận hạn năm 2017 có gì không ạ Xem trả lời
 • Em sinh 22.1.1991 âm lịch, ngày 16.9.2016 này định pttm mắt có tốt ko ạ? Con cảm ơn! Xem trả lời
 • con trai tôi sinh năm 1994 muốn kết hợp bán hàng với bạn cũng sinh năm 1994.nhờ chuyên gia tư vấn giúp ngày nào trong tháng 8 âm lịch khai trương thì tốt. tôi xin cảm ơn Xem trả lời
 • Em sinh ngày 26/9/1994 dương lịch. em đang muốn mua xe .Em nhờ tư vấn giúp em nên mua trong ngày tháng nào tốt. Em cảm ơn nhiều Xem trả lời
 • Xin chân thành cám ơn A đã trả lời câu hỏi của E ở trên. E xin A xem giúp tuổi E có nuôi được chó không. - E sinh 23h45' ngày 24/9/1979 (dương lịch) - Như câu trả lời của A ở trên thì có thể bắt chó vào ngày 17/8 (âm lịch). E đang định bắt vào ngày 10 hoặc 12/8 (âm lịch) có được không (vì do e xem ở lịch vạn sự thì thấy 2 ngày này là ngày Hoàng đạo lên e đã đặt lịch với chủ chó)? Xem trả lời
 • E sinh 2/8/1988. Cho e xin hỏi ngày nào tốt nhất trong tháng 9 năm 2016.để e khai quang điểm cho tỳ hưu. Rất mong được sự tư vấn giúp đỡ, e xin chân thành cảm ơn. Xem trả lời
 • Da thua thay la e sn 20/12/1995 al Ck e 28/11/1988 al E có dự kiến sinh mỗ bé trai vào ngày 16/8 hoặc 17/8 (al) Nhờ thầy xem hộ em 2 ngày đó thì giờ nào đẹp ạ Xem trả lời
 • bac oi. 11 thang 8 la ngay chu nhat bac ah, co quan ko ai lam viec. bac xem cho chau xem co ngay nao khac nua ko ah hoac trong thang 9 am lich cung duoc ah. chau sinh ngay 27 thang 7 nam 1987 am lich Xem trả lời
 • Dạ, Bác ạ! Bác có trả lời cháu ở trên r. Cháu sinh 06/11/1990 âm lịch sinh lúc 4 h sáng. Chồng sắp cưới của cháu sinh 30/10/1986 dương lịch. Bác đã xem ngày cưới cho cháu là ngày 6/12 rồi. Ngày này giờ nào thì tốt cho chúng cháu ạ. Nhà cháu với nhà chồng cách nhau 30km bác ạ! Bác xem cho cháu hai ngày và giờ luôn với nhớ, vì ở cháu không mấy nhà tổ chức nạp tài và cưới cùng lắm ạ. Cháu cảm ơn bác nhiều nhé" Xem trả lời
 • Em sn 18/3/1994 al, giờ mão.5h sáng ạ. Thầy xem giúp em tướng số với ạ Xem trả lời
 • Tôi sinh nam 1977 muon phẫu thuật thẩm mỹ vao thang 8 âm lich 2016. Bác si phau thút cho toi sinh nam 1970 xin hoi toi nen PTTM ngày nào trong thang 8 am lich. <